up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تشخيص پلاک هاي آترواسکلروتيک PDF
QR code - تشخيص پلاک هاي آترواسکلروتيک

تشخيص پلاک هاي آترواسکلروتيک

روش هاي تشخيص پلاک هاي آترواسکلروتيک ،اولتراسوند ،آنژيوسکوپي ،اسپکتروسکوپي ،ترموگرافي و ... ،

از آنجا که بيماري هاي عروق کرونري و به ويژه پلاک هاي آترواسکلروتيک يکي از مهم ترين موضوعات مرتبط با سلامت انسان هستند در اين مقاله به بررسي روش هاي موجود براي تشخيص انواع اين پلاک ها که ريسک بالايي براي پارگي دارند و در نهايت مي توانند منجر به مرگ انسان شوند مي پردازيم. روش هاي متعددي براي بررسي پلاک هاي آترواسکلروتيک وجود دارند که هر يک مزايا و معايب خاص خود را با توجه به نوع پلاک تحت بررسي دارند.
از سال 1975 محققان تلاش کرده اند تا محتوا و زخم پلاک ها را بر مبناي اندازه پلاک، اندازه پوشش، و ضخامت ديواره آنها با استفاده از روش اولتراسوند تعيين کنند، تا در نهايت پروتکلي که امروزه به طور عمومي پذيرفته شده است، هم زمان با ايجاد اولتراسوند(US) B مد دوبعدي ايجاد شد. با استفاده از طول موج هاي اولتراسوند200 ميکرومتر (MHz5 7) ، ضخامت هاي بين200 تا2000 ميکرومتر قابل اندازه گيري هستند. اين روش نشانه هاي بيماري شريان کرونر را ثبت مي کند اما براي تشخيص تصلب شريان کاروتيد چندان مناسب نيست. پايداري پلاک مربوط به نوع ترکيب پلاک يا حرکت آن در طول سيکل قلبي است. کلسيم در پلاک ها سبب اکوهاي روشن (پژواک بيش از حد) همراه با سايه هاي اکوهاي عميق درون پلاک مي شود، که مي تواند به طور قابل توجهي شناسايي اجزاي پلاک را محدود کند. بافت هايي که محتواي الاستين بيشتري دارند اکوهاي قوي تري توليد مي کنند. محققان به اين نتيجه رسيده اند که پلاک هاي ناپايدار مربوط به نواحي با پژواک بيش از حد يا اکوجنيسيتي اولتراسوند پايين هستند. معمولا تحليل بصري ظاهر پلاک بر روي تصاوير اولتراسوندB مد به عنوان مبناي توصيف پلاک مورد استفاده قرار مي گيرد.
نخستين بار Schaar مطابقت بين ريخت شناسي پلاک و الگوهاي تغيير شکل(strain) را نشان داد. ويژگي هاي ميکروآناتوميکي پلاک تصلب شريان شامل هسته ليپيد بزرگ، محتواي ماکروفاژ(کلان خوار) بالا و پوشش رقيق است. الاستوگرافي درون عروقي نواحي با تغيير شکل بالا که با نفوذ ماکروفاژها در پوشش ها و تعداد کاهش يافته سلول هاي ماهيچه اي صاف همبسته هستند را در پلاک هاي آسيب پذير ، مي يابد.
تصويربرداري رزونانس مغناطيسي MRI مقايسه خوبي بين ديواره رگ و حفره نزديک را با استفاده از رشته هاي پالس حساس به فلو فراهم مي کند. بنابراين اين روش مي تواند براي تصوير برداري از حفره رگ (خون روان) استفاده شود و در همان زمان، اطلاعات بافت که ديواره رگ را توصيف مي کنند توليد کند. نتايج مطالعات باليني نشان داده است که تکنيک هاي مختلف MR مي توانند اجزاي اصلي پلاک هاي کاروتيد انسان را تعيين کنند و ويژگي هاي ريخت شناسي مرتبط با آسيب هاي آسيب پذير را مشخص کنند.
توموگرافي همدوسي نوريOCT از نور مادون قرمز منسجم (همدوس) ضعيف يا باند پهن استفاده مي کند تا تصاوير توموگرافيک با رزولوشن 4 تا
20 ميکرومتر را وابسته به پهناي باند منبع نور استفاده شده، توليد کند. پژوهشگران نمونه هاي آئورتي و کرونري قطع شده را با علم بافت شناسي به کمک روش OCT که قابليت تشخيص ويژگي هاي ميکرو(ريز)ساختار پلاک هاي تصلب شريان را دارد، بررسي کرده اند. محدوده حساسيت اين روش در مورد انواع پلاک ها به ترتيب از : 70% تا 79% و 97% تا 98 % براي پلاک هاي فيبري، 95% تا 96% و 97% براي پلاک هاي فيبروآهکي و 90% تا 94% و 90% تا 92% براي پلاک هاي غني از ليپيد.
اين مطالعه نشان مي دهد که با استفاده از معيار تصويرOCT واقعي، پلاک تصلب شريان مي تواند در محيط آزمايشگاه با درجه حساسيت و اختصاصي بودن بالا، مشخص شود.اولتراسوند درون عروقي(IVUS)در اين روش تصاوير real time با کيفيت و وضوح بالا از ديواره رگ و مجاري آن گرفته مي شود. به کمک اين روش ساختارهايي که اندازه آنها از 160 ميکرومتر بزرگتر است به طور دقيق قابل تعيين هستند، ضخامت نرمال پوشش مياني شريان ها حدود 350-125 ميکرومتر است.
IUVS يک تکنيک توموگرافي است که امکان تجسم دوبعدي از ديواره شريان ها و اطلاعات بيشتر در مورد لايه هاي منحصر به فرد را مي دهد و با داخل کردن کاتتري که شامل يک مبدل کوچک اولتراسوند به داخل رگ است تصويربرداري را به صورت real time انجام مي دهد. فرکانس خارج شده از مبدل در محدوده40-20 مگاهرتز است و داراي رزولوشن 200-100 ميکرومتر و رزولوشن جانبي 250 ميکرومتر است.IVUS قادر به تشخيص ساختارهاي کوچکتر از 100 ميکرومتر نيست و در تشخيص پلاک هاي فيبروزي و چربي ناتوان است. اسپکتروسکوپي در اسپکتروسکوپي با استفاده از تکنولوژي فيبرهاي نوري مي توان پلاک هاي عروق کرونر را در محل طبيعي آن روشن کرد و نور منعکس شده را جمع و به يک اسپکتروسکوپ داد. اسپکتروسکوپي بر اساس اين ويژگي که ترکيبات شيميايي مختلف مقادير مختلف انرژي در طول موج هاي مختلف را جذب و ساطع مي کنند، بنابراين هر بافت بر اساس اجزاء شيميايي آن(چربي،کلاژن،کلسيم...)داراي يک الگوي مخصوص جذب و ساطع کردن نور است.
اسپکتروسکوپي حول مادون قرمز داراي نفوذ بالايي است اما حساسيت ملکولي آن پايين است و براي تشخيص پلاک از روش شناسايي الگو استفاده مي کند. ترموگرافياز آنجا که تصلب شرايين يک بيماري اشتعالي است و اشتعال همراه با افزايش دما است به طور فرضي يک افزايش دما در سطح پلاک بايد اندازه گيري شود. پلاک آسيب پذير بر اساس گرماي بر خواسته از ماکروفاژ فعال شده بر
روي سطح پلاک، دماي بالايي دارد. آنژيو گرافي
آنژيو گرافي عروق کرونري بهترين روش براي تشخيص و ارزيابي شدت انسداد و تنگ شدگي مجاري است. با استفاده از آنژيوگرافي عروق کرونر مي توان مرزهاي مجاري را تشخيص داد ولي در مورد گنجايش پلاک، شکل پلاک و اجزاي پلاک نمي توان اطلاعاتي به دست آورد. محدوديت عمده آنژيوگرافي در تشخيص پلاک هاي بيمار با قطر luminal نرمال است. همچنين قدرت کمي در تشخيص پلاک هاي آسيب پذير دارد. پارگي پلاک و تشکيل لخته خون در عروق در آنژيوگرافي ديده مي شود.
آنژيوسکوپي
آنژيوسکوپي در واقع روش استفاده از فيبرهاي نوري براي مشاهده کردن لخته هاي خون و سطح پلاک است. ويژگي هاي پلاک آسيب پذير مانند پارگي و تغيير رنگ (خون ريزي پلاک) به خوبي با اين روش قابل تشخيص هستند.محدوديت اين روش در بررسي قسمت هاي کوچک رگ با توجه به سايز آنژوسکوپ است. همچنين درجه گستردگي پلاک نسبت به ديواره رگ مشخص نمي شود.OCT به عنوان روشي برگزيدههمان طور که پيش تر توضيح داده شد، روش هاي تصويربرداري گوناگوني که براي تصويربرداري درون عروقي استفاده مي شوند، در کاهش مرگ و مير مربوط به بيماري شريان کرونر نسبت به 50 سال گذشته بسيار موثر بوده اند. با اين وجود نواحي گوناگوني تعيين شده اند که در آنها کشف تصلب شريان مي تواند بيشتر از تصويربرداري با رزولوشن بالا موثر باشد. بسياري از محققان معتقدند تصويربرداري درون عروقي با مقياس ميکروني که با استفاده از OCT انجام مي شود، نقش موثري در تشخيص بيماري هاي قلبي بازي مي کند. مزاياي عمده OCT شامل موارد زير است:
• رزولوشن بالا: 4 تا pm 20، که بالاتر از هرگونه روش تصويربرداري موجود است.
• نرخ هاي اکتساب: OCT روش تصويربرداري اکتسابي با سرعت بالايي را عرضه مي کند ، (نرخ هاي اکتساب نزديک به نرخ هاي ويدئو).
• اجزاي ارزان و کوچک: برخلاف اولتراسونوگرافي ، کاتترهاي OCT از فيبر نوري ساده تشکيل شده اند و شامل هيچ گونه مبدلي درون فريم خود نيستند، که اين مسئله باعث شده ابعادآنها کوچک و در عين حال ارزان قيمت باشند. قطر مقطع عرضي رايج 014 0 اينچ(355 ميکرومتر) است.
• قابليت حمل: سيستم هاي OCT کوچک و فشرده هستند.
• قابليت ترکيب با تکنيک هاي مختلف نوري

هماتوپويزيس يا خون سازي، روندي است که در آن، سلول هاي خون شکل مي گيرد. همه اجزاي سلولي در خون از سلول هاي بنيادي خون ساز منشا مي گيرند. در يک فرد سالم ...

بيماري که معرفي مي شود آقايي است ۸۲ ساله که حدود چند ماه است دچار بي اشتهايي و کاهش وزن شده به طوري که در مدت زمان يک ماهه حدود ۱۵ کيلوگرم وزن کم کرده ...

● انديکاسيون ها در ميان بيماراني که براي درمان به مطب هاي مراقبت هاي اوليه و بخش هاي اورژانس مراجعه مي کنند، مواجهه با عفونت هاي پوست و بافت نرم، از ج ...

بيماري معمولا بر اساس آن سلولي که مورد حمله سيستم ايمني بدن قرار گرفته است تقسيم بندي ميشود و چون سه گروه سلول در خون است پس سه گروه بيماري اتوايمون و ...

هنگامي كه يك پزشك براي اولين بار با بيماري كه نشانه هاي وجود بيماري صرع را دارد مواجه مي شود، دو سؤال براي او مطرح مي گردد. سؤال اول اين است كه آيا بي ...

معاينه سردرد در برخورد با بيمار سردرد به اين نکات توجه شود: * سن بيمار: اوج پيدايش نشانه هاي ميگرن در ۲۰ تا ۳۵ سالگي است. آرتريت تمپورال تقريبا هميشه ...

نگاه اجمالي در حالت کلي تشخيص عفونت ويروسي در مقام مقايسه با ساير رشته‌هاي ميکروبيولوژها مستلزم صرف وقت زياد ، هزينه بالا ، پرسنل ورزيده ، آزمايشگاه م ...

نحوه تشخيص بيماري بايد بر اساس مشاهدات كاركنان مزرعه پرورش ماهي و قبل از كالبدگشائي و بررسي ‌هاي بعد از مرگ ، تاريخچه مناسب و كاملي از وضعيت ماهي تهيه ...

دانلود نسخه PDF - تشخيص پلاک هاي آترواسکلروتيک