up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تشخيص سرطان PDF
QR code - تشخيص سرطان

تشخيص سرطان

سرطان و درمان

بيماري که معرفي مي شود آقايي است ۸۲ ساله که حدود چند ماه است دچار بي اشتهايي و کاهش وزن شده به طوري که در مدت زمان يک ماهه حدود ۱۵ کيلوگرم وزن کم کرده است...
علت مراجعه به پزشک بي اشتهايي، يبوست، درد شکمي و کاهش وزن بوده است. در ضمن اين بيمار سابقه قندبالا و فشارخون نيز داشته اما از ۴، ۵ سال پيش تحت درمان بوده است. در معاينه شکمي که توسط پزشک انجام شد در قسمت فوقاني و چپ شکم درد و حساسيت داشته و ساير معاينات طبيعي بوده است. براي تشخيص بيماري، سونوگرافي و برخي آزمايش ها براي بيمار تجويز شد. با سوژه اين هفته آقاي مراد.س ۸۲ ساله همراه شويد و ببينيد که چگونه بيماريشان تشخيص داده شد و نظر کارشناسان را براي درمان پيگيري کنيد. نکات مهمي در اين پرونده وجود دارد که مي تواند به عنوان پيشگيري برايتان مفيد باشد.
● نگاه پزشک معالج
درمان سرطان روده بزرگ در گفتگو با دکتر سيدرضا فاطمي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي:
استنت گذاري به ۷۵ درصد اين بيماران کمک مي کند
▪ آقاي دکتر! چطور به تشخيص سرطان روده براي آقاي «سين» رسيديد؟
در آزمايش خون کم خوني و افزايش تعداد گلبول هاي سفيد و پلاکت خون نشان داده شده و اين مساله نشانگر التهاب بدن (CRP و ESR) که در بدخيمي ها افزايش مي يابد بود.ضمنا سابقه بيماري سرطان معده در خانواده بيمار (خواهر و عمه) وجود داشت. در سونوگرافي که انجام داديم در کبد، کانون مشکوکي ديده شد که سايز تقريبي اش ۴۶×۴۸ ميلي متر بود. همچنين در قسمت خلفي تحتاني و داخلي طحال نيز ناحيه اي با همين مشخصات که به نظر مي رسيد بخشي از روده با ديواره اي ضخيم و نامنظم باشد، ديده شد که براي بررسي بيشتر سي تي اسکن انجام شد. در سي تي اسکن با کنتراست تصوير ناحيه مورد نظر در لوب چپ کبد ديده شد. اتساع شديد در کل مسير روده وجود داشت و به خاطر وجود توده اي در همين محل و افزايش ضخامت ديواره روده براي بررسي دقيق?تر روده بيمار تحت کولونوسکوپي قرار گرفت. در کولونوسکوپي توده قارچي شکل و زخم داري همراه با تراوش خون و انسداد کامل در خم طحالي روده بزرگ ديده شد که تحت بيوپسي قرار گرفت. درنهايت بيمار با تشخيص سرطان روده بزرگ همراه با ايجاد عارضه (انسداد کامل) کانديد استنت گذاري در روده بزرگ براي رفع انسداد شد.
▪ در مورد روش درماني که گفتيد توضيح مي دهيد.
استفاده از استنت هاي روده اي به عنوان روشي غيرجراحي براي تسکين عوارض توده?اي دستگاه گوارش به ويژه در مري و سيستم صفراوي رو به افزايش است. استنت ها همچنين در درمان انسداد ساير قسمت هاي لوله گوارش مانند معده و قسمت ابتدايي روده کوچک و روده بزرگ نقش دارند. در بيماراني که سرطان روده دارند، استفاده از استنت به منظور تسکين عوارض بيماري پيشرفته کاربرد دارد.
▪ آيا اين روش جايگزين جراحي شده است؟
خير. استنت گذاري روشي است که با توجه به ?نظر پزشک انجام خواهد شد. بهتر است بيماران اجازه بدهند چنين تصميم تخصصي را پزشک برايشان بگيرد. جايگزيني استنت اين مزيت را ايجاد مي کند تا جراحي هاي اورژانسي ۲ مرحله اي، همراه با کولوستومي (برداشتن بخشي از روده) به جراحي يک مرحله اي انتخابي تبديل شود. استنت گذاري در کولون در بسياري از بيماران با انسداد جزيي يا کامل انجام پذير است البته با در نظر گرفتن اين موضوع که بيمار اختلال سيستميک شديد نداشته باشد. ميزان مرگ ومير و عوارض بعد از جراحي اورژانسي به مراتب از جراحي انتخابي بيشتر است و استنت کولون در بيماراني که انسداد ناشي از سرطان روده و نياز به رفع فشار ناشي از انسداد به منظور آمادگي براي انجام جراحي انتخابي دارند، استفاده مي شود.
قابل ذکر است که از لحاظ تکنيکي، ميزان موفقيت در اين گونه بيماران بالاي ۹۰ درصد است. استنت گذاري براي بيماران مبتلا به سرطان روده که به علت گسترش موضعي تومور يا سن بالا گزينه مناسبي براي جراحي نيستند راه حل مناسبي است. بيشتر از ۷۵ درصد اين گروه از بيماران با کمک استنت بهبود نسبي مي يابند. اگر چه رشد تومور به داخل استنت و حرکت استنت، مداخله مجدد با استنت اضافه يا ليزر يا روش هاي جراحي را موجب مي شود. در بيماران با بيماري لوکاليزه پيشرفته و حال عمومي خوب جراحي و راديوتراپي روش هاي پيشنهادي بهتري است (به استثناي افرادي که تمايل به استومي ندارند). جايگذاري استنت هاي فلزي خودکار(خودبازشونده) با کمک آندوسکوپي يا فلوروسکوپي صورت مي گيرد. استفاده از آندوسکوپي در جايگذاري استنت ها هنگامي که انسداد نزديک به ناحيه رکتوسيگموييد (قسمت انتهايي روده) باشد يا هنگامي که روده پيچ و خم دار است مفيد است. انجام باريم انما يا سي تي اسکن با کنتراست قبل از جايگذاري استنت به منظور بررسي آناتومي روده و طول تنگي و ميزان انسداد هم مؤثر است. (البته ضروري نيست)
▪ در حال حاضر که اين بيمار را درمان کرده ايد چه توصيه هاي تغذيه اي داريد؟
پس از جايگذاري استنت در سمت چپ روده به منظور جلوگيري از ايجاد مدفوع فشرده شده در داخل استنت قوام مدفوع بايد نرم نگاه داشته باشد. براي اين منظور استفاده از روغن معدني و رژيم غذايي خاص توصيه مي شود. مصرف روغن معدني خوراکي به ميزان ۱۵ تا ۴۵ سي سي به صورت روزانه پيشنهاد مي شود اگر چه در بيماراني که خطر خفگي دارند، استفاده از روغن معدني ممنوع است. ساير ملين ها نيز قابل استفاده هستند. بيماراني که در کولون راست يا عرضي استنت دارند، مي توانند رژيم غذايي عادي داشته باشند. خوشبختانه اين تکنيک نوين و پيشرفته در کشور ما در بخش گوارش و کبد بيمارستان طالقاني قابل انجام است و از اين نظر قدم بزرگي در ارائه خدمت به هموطنان عزيز برداشته شده است.
● نگاه فوق تخصص آندوسکوپي
روده چه کساني در معرض سرطان است؟
دکتر عباسعلي محرابيان استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
سرطان روده بزرگ در کشور ما سومين سرطان از نظر شيوع است و در صورتي که دير تشخيص داده شود کشنده است. مي توان به کمک روش هايي در مراحل اوليه که هنوز علايمي ندارد آن را شناخت و با درمان مناسب از مرگ بيمار جلوگيري کرد. با توجه به اينکه سرطان کولون از پوليپ ها سرچشمه مي گيرند يعني مرحله اي که هنوز سرطان ايجاد نشده و با توجه به فاصله طولاني زماني که طول مي کشد تا پوليپ به آن مرحله برسد، مي توان با شناخت و برداشت پوليپ ها از ايجاد سرطان جلوگيري کرد.
با توجه به اينکه شيوع سرطان روده از۵۰ سالگي به بعد افزايش مي يابد، بنابراين به جز افراد پرخطر بررسي ها از اين سن شروع مي شود.
▪ افراد گروه پرخطر کدام اند؟
افرادي که سابقه سرطان روده در خانواده به خصوص خانواده درجه يک شامل پدر، مادر، برادر و خواهر دارند به خصوص اينکه چند عضو خانواده يا در سن کمتر از ۵۵ سال مبتلا شده باشد.
کساني که خودشان سابقه پوليپ يا سرطان روده داشته اند و آنهايي که سابقه چند مورد سرطان در فاميل (حتي چيزي به غير از سرطان روده) داشته باشند.
کساني که بيماري التهابي روده (کوليت اولسروز و کرون) دارند.
در افراد گروه پرخطر بررسي بايد حتما انجام شود و اين بررسي به طور معمول ۱۰ سال زودتر از سن اولين فرد مبتلا انجام مي شود.
در افرادي که در گروه پرخطر نيستند، بررسي از سن ۵۰ سالگي آغاز مي شود.
▪ کدام روش بررسي بهتر است؟
بررسي خون مخفي در مدفوع: خوني که با چشم ديده نمي شود ولي با آزمايش مدفوع مشخص مي شود. اين روش موثر است اما کافي نيست.
راديوگرافي روده بزرگ (باريم انما): دقت زيادي ندارد و در صورت مشاهده ضايعه، بايد از روش تکميلي ديگري استفاده کرد.
مشاهده روده بزرگ با آندوسکوپ کوتاه: دقيق است ولي فقط بررسي قسمت چپ روده بزرگ امکان پذير است. (نيمي از سرطان هاي روده بزرگ در اين ناحيه است)
مشاهده روده بزرگ با آندوسکوپ بلند: دقيق و امکان بررسي تمام روده ميسر است و در افراد گروه پرخطر توصيه مي شود.
روش هاي ديگري مانند روش بررسي ژنتيکي مدفوع و نوعي سي تي اسکن وجود دارد که هنوز تحت بررسي است.
▪ پيشگيري از سرطان کولون
لازم است بدانيد مصرف زياد سبزي و ميوه هاي تازه، پرهيز از استعمال دخانيات و کاهش مصرف گوشت قرمز و چربي ها از عمده موارد پيشگيري هستند. طبق برخي مطالعات مصرف آسپيرين، فوليک اسيد و کلسيم مي تواند خطر سرطان کولون را کاهش دهد.
● نگاه متخصص داخلي
نشانه هاي سرطان روده را بشناسيد
دکتر ايرج خسرونيا رييس انجمن متخصصان داخلي ايران
بايد براي تشخيص علت مشکل و بيماري هر کسي که مشکلاتي مربوط به کلون مانند يبوست مزمن، خونريزي و دردهاي ناشناخته داشته باشد، عمل کولونوسکوپي انجام دهيم. در افراد سالم بالاي ۵۰ سالي که هيچ مشکلي ندارند، هر سه يا چهار سال يک بار بايد عمل کولونوسکوپي انجام شود. افرادي هم که سابقه بيماري و سرطان هاي گوارشي در خانواده شان وجود دارد، بايد بعد از سن ۴۰ سالگي، هر سال يا هر دو سال يک بار، عمل کولونوسکوپي انجام دهند و مورد بررسي قرار بگيرند تا اگر در معرض ابتلا به بيماري قرار گرفتند، بيماري شان خيلي زود تشخيص داده شود. البته اگر فرد سالم کمتر از ۵۰ سال يا فردي با سابقه خانوادگي که زير ۴۰ سال سن دارد علائم و ناراحتي هاي گوارشي مانند درد و خونريزي و بي اشتهايي را حس کند بايد خيلي سريع براي تشخيص بيماري در مراحل اوليه به پزشک مراجعه کند. خيلي از افراد فکر مي کنند که کولونوسکوپي عمل دردناکي است و به همين دليل از انجام آن طفره مي روند. بهتر است بدانيد که عمل کولونوسکوپي با بي حسي موضعي يا عمومي انجام مي شود و بيمار حين عمل هيچ دردي را حس نمي کند.
يکي از مهم ترين نکاتي که بايد به آن اشاره کنم اين است که متاسفانه خيلي از ما ايراني ها اصلا به مساله مهم دفع خون از روده اهميت نمي دهيم و فکر مي کنيم که اين خونريزي ممکن است مربوط به خونريزي هموروييد (بواسير) باشد به همين دليل آن را با پزشکمان در ميان نمي گذاريم. در صورتي که دفع خون از روده مي تواند يکي از مهم ترين نشانه هاي ابتلا به سرطان روده باشد. دفع خون، ايجاد اختلال در اجابت مزاج و باريک شدن مدفوع علائمي از ابتلا به سرطان روده هستند. اين بيمار پس از يک ماه بي اشتهايي و ۱۵ کيلوگرم کاهش وزن به پزشک مراجعه کرده ، در صورتي که توصيه ما به همه سالمندان عزيز و خانواده آنها اين است که در صورت مشاهده هرگونه بي اشتهايي و کاهش وزن، حتما در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند چون اين علائم مي توانند به دليل بيماري هاي کبد يا دستگاه گوارش باشند. در ضمن اگر بيشتر از ۱۰ درصد وزن کسي در کمتر از شش ماه کم شود، حتما مشکلي وجود دارد و بايد از نظر پزشکي مورد بررسي قرار بگيرد. اين را هم فراموش نکنيد که بيماران سالمندي که دل درد، بي اشتهايي و دفع خون از روده دارند، بايد توسط پزشکان مورد بررسي دقيق قرار بگيرند زيرا حتي اگر ۹۹ درصد آنها مشکل خاصي نداشته باشند، باز هم بررسي دقيق براي تشخيص آن يک درصد که ممکن است سرطان داشته باشند، ارزش دارد!
● نگاه انکولوژيست
جراحي مؤثرتر است يا شيمي درماني؟
دکتر حميد رضواني عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
معمولا خيلي از افرادي که به سرطان روده مبتلا مي شوند، از ما مي پرسند بهترين روش درماني براي آنها چيست؛ جراحي يا شيمي درماني؟ بهتر است اين نکته را بدانيد که حرف اول را در درمان سرطان هاي روده بزرگ، جراحي مي زند يعني اگر شرايط بيمار اجازه بدهد به طور حتم جراحي انجام مي دهيم اما گاهي بيماري خيلي پيشرفت مي کند و به نقاط ديگري از بدن مانند کبد، ريه و استخوان ها متاستاز مي دهد و نمي توانيم جراحي انجام دهيم زيرا در اين صورت ارزش جراحي از دست مي رود. به همين دليل، پزشکان براي کنترل بيماري، ابتدا براي مدتي از روش شيمي درماني کمک مي گيرند و بعد از اينکه شرايط بيمار و بيماري به حالتي رسيد که امکان جراحي ميسر شد ، حتما ادامه روند درمان با جراحي همراه خواهد بود. پس مي بينيد که در درمان سرطان هاي روده بزرگ به هر حال جراحي بايد انجام شود. شايد اين سؤال برايتان پيش بيايد که آيا استنت گذاشتن هم از درمان هاي روتين سرطان روده است يا نه؟ در پاسخ مي توان گفت که استنت گذاري بيشتر در مواردي انجام مي شود که احتمال انسداد روده با تومور وجود داشته باشد و ما نتوانيم بيمار را تحت عمل جراحي قرار بدهيم. برخي از بيماران به دليل سن خيلي بالا يا ابتلا به بيماري هاي قلبي و ريوي نمي توانند روند درمانشان را با عمل جراحي ادامه بدهند به همين دليل به منظور پيشگيري از ابتلا به انسداد روده و عوارض ناشي از آن، پزشکان عمل استنت گذاري را انجام مي دهند. اگر بيماري به انسداد روده مبتلا شود و شرايطش هم اجازه بدهد، ما حتما براي او عمل جراحي انجام مي دهيم تا از ابتلاي او به عوارض ناشي از انسداد روده پيشگيري کنيم. به علاوه، برخلاف باور عامه مردم که فکر مي کنند سرطان روده فقط بيماري مربوط به افراد بزرگسال است، اين بيماري مي تواند افراد جوان را هم مبتلا کند و نوع درمان هم ربطي به سن و سال ندارد. شيمي درماني و جراحي هم براي افراد جوان انجام مي شود و هم براي افراد سالمند.
● نگاه متخصص تغذيه
رابطه تغذيه و سرطان
دکتر سعيد حسيني استاد دانشگاه علوم پزشکي تهران
در مورد رابطه تغذيه و سرطان بايد به اين نکته اشاره شود که به طور کلي سرطان ها، مخصوصا برخي از انواع آن، به طور مستقيم با تغذيه رابطه دارند. مثلا وزن بالا و اضافه دريافت انرژي، مصرف زياد چربي هاي اشباع و غذاهاي چرب و سرخ کردني و انواع فست فودها مي توانند خطر ابتلا به سرطان را افزايش دهند. از طرف ديگر، مصرف زياد سبزي و ميوه هايي که حاوي انواع آنتي اکسيدان ها هستند به خصوص آنهايي که ويتامين E، C و سلنيوم دارند مي توانند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهند. از آنجا که خطر ابتلا به سرطان بين کساني که زمينه خانوادگي ابتلا به اين بيماري در آنها وجود دارد، بيشتر است، اين افراد بايد خيلي مراقب خورد و خوراکشان باشند و تا آنجا که مي توانند مواد غذايي مفيد و سالم را جايگزين غذاهاي مضر کنند. اين توصيه به دليل اين است که تحقيقات نشان داده عوامل محيطي مانند عادت هاي غذايي مي توانند در تسريع يا سرکوب ابتلا به سرطان در بيماراني با سابقه خانوادگي، بسيار مهم و مؤثر باشند.
متاسفانه يکي از بزرگ ترين مشکلات و مسائلي که سالمندان با آن مواجه هستند، مشکل ابتلا به يبوست است. معمولا سالمندان به دليل ترس از دفع بي اختيار يا بيدار شدن مکرر در طول شب، براي رفتن به دستشويي، از نوشيدن آب کافي امتناع مي کنند. اين مشکل در آقايان سالمند به دليل مسائل مربوط به پروستات بيشتر و پررنگ تر است. مسأله ديگر اين است که به طور معمول، کم آبي در بدن سالمندان علامت خاصي ندارد و اين عزيزان شايد اصلا متوجه کم آب بودن بدنشان نباشند. سالمندان بايد حتما به اين نکته توجه داشته باشند که کم آب شدن بدن و در نتيجه ابتلا به يبوست عامل زمينه سازي براي بيماري هاي ديگر از جمله انسداد روده خواهد بود و نبايد هرگز براي پيشگيري از تکرر ادرار، از نوشيدن آب کافي در طول شبانه روز امتناع کنند. همه سالمندان و افرادي که به نوعي از يبوست مزمن رنج مي برند، مي توانند در کنار مصرف آب فراوان، دريافت فيبر غذايي شان را هم بالا ببرند تا بر يبوست خود غلبه کنند. اين فيبر، هرچه بيشتر از منابع گياهي مانند انواع سبزي ها دريافت شود، بهتر است. به دليل اينکه فيبر موجود در سبزي نامحلول در آب است، مي تواند بيشتر به رفع يبوست کمک کند. دانستن يک نکته بسيار مهم در مورد سبزي ها ضروري است؛ اگر شما دريافت فيبر غذايي خود را از طريق مصرف سبزي ها بالا ببريد اما در طول روز به اندازه کافي آب ننوشيد همين فيبر مي تواند باعث تشديد يبوست شود. به عبارت ساده تر، چون فيبر مي تواند آب بدن را جذب کند، اگر شما آن را با آب فراوان مصرف کنيد، به احتمال زياد مشکل يبوستتان برطرف خواهد شد ولي اگر آن را بي رويه در رژيم روزانه تان بگنجانيد و در کنارش آب ننوشيد، به طور حتم کمکي به رفع مشکل يبوست نخواهد کرد.
اصلا به دليل همين خاصيت جذب آب فيبر است که به افرادي که اسهال دارند، توصيه مي کنيم بيشتر سبزي بخورند! يکي ديگر از دلايل ابتلا به يبوست در سالمندان کم تحرکي يا حتي بي تحرکي آنهاست. اين عزيزان بايد با يک برنامه ريزي منظم، مقداري فعاليت روزانه را در برنامه خود داشته باشند. نکته ديگر اين است که برخي از سالمندان خودسرانه و بدون نظر پزشک، مکمل هايي مانند کلسيم، آهن يا مولتي ويتامين مصرف مي کنند که خود اين امر هم مي تواند در تشديد يبوست آنها تاثيرگذار باشد. ضمن اينکه خيلي ها اصلا تعريف درستي از يبوست ندارند. در تعريف يبوست بايد گفت که اساسا اجابت مزاج از سه بار در روز تا سه روز يکبار اگر همراه با درد و ناراحتي نباشد، يبوست محسوب نمي شود اما اگر اجابت مزاج، ۳ روز يکبار هم نباشد و با درد و ناراحتي و سختي همراه شود، آن وقت مي گوييم که فرد به يبوست مبتلا شده است.
● نگاه اورولوژيست
کم آبي زمينه ساز انسداد روده
دکتر عباس بصيري استاد دانشگاه علوم پزشکي
شهيد بهشتي
يکي از توصيه?هاي پزشکان نوشيدن ميزان کافي آب است. اما گاهي برخي از سالمندان به دلايل مختلف مانند ترس از دفع بي اختيار يا بيدارشدن هاي مکرر و تکرر ادرار در طول روز مايعات کمتري مي نوشند تا در دفعات زياد، دفع ادرار نداشته باشند. در چنين مواردي حتما بايد علت پرادراري يا تکرر ادرار مشخص و درمان شود. معمولا در سنين بالا ابتلا به بزرگي پروستات يکي از مواردي است که باعث ايجاد اين مساله مي شود. اين افراد در دفع ادرار دچار مشکل هستند زيرا بزرگي پروستات باعث بسته شدن مجراي ادراري و عدم تخليه کامل آن مي شود. مثلا اگر حجم مثانه حدود ۵۰۰ سي سي باشد، مثانه قادر به تخليه کامل نيست و ممکن است حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ سي سي ادرار در مثانه باقي بماند.
هنگامي که حجم ادرار فرد ۵۰۰ سي سي است قاعدتا دفع ادرار هر پنج، شش ساعت اتفاق مي افتد اما اگر حجم واقعي مثانه ۲۰۰ يا ۳۰۰ سي سي باشد هر دو، سه ساعت يکبار فرد دچار تکرر ادرار مي شود.
در مواردي که بزرگي پروستات در تکرر ادرار نقش دارد حتما بايد درمان شود. نوشيدن مايعات مي تواند به راحتي سموم بدن را دفع کند در نتيجه املاح کمتري در بدن ته نشين مي شود بنابراين توصيه مي شود سالمندان به اندازه کافي آب بنوشند و اگر عاملي براي تکرر ادرارشان وجود دارد به دنبال درمان مشکل باشند.
در پي عدم درمان بيماري و کم نوشيدن آب، حجم ادرار کاهش مي يابد و معمولا مقداري از آن در مثانه باقي مي ماند. ادرار باقيمانده مانند آب راکد در مثانه است که باعث التهاب و عفونت مي شود در نتيجه محيط مناسبي براي رشد ميکروب و تشکيل سنگ است. کم آبي، سموم بدن را به خوبي دفع نمي کند و باعث غلظت محيط شيميايي خون و در نتيجه غلظت خون و عامل زمينه ساز براي ابتلا به بيماري هايي چون يبوست، انسداد روده و... است. عدم نوشيدن آب و مايعات به مقدار کافي، ابتلا به بيماري سفتي عروق را افزايش مي دهد و کليه و مثانه در معرض تهديد ابتلا به التهاب، عفونت و تشکيل سنگ هاي ادراري است. سالمندان بايد حتما به اين نکته توجه داشته باشند که اگر مبتلا به بيماري قلبي يا مشکلات ريوي و اختلال کار کليوي هستند، نبايد آب و مايعات را به مقدار فراوان بنوشند زيرا عدم دفع آب، باعث بروز مشکلاتي مانند فشارخون و... مي شود.
● بيشتر بخوانيد
باريم انما يعني چه؟
باريم انما نوعي عکسبرداري از روده بزرگ با اشعه x است. از باريم انما مي توان براي تشخيص بيماري هاي روده يا اختلالاتي که روده بزرگ را متاثر مي کند، استفاده کرد. در اين روش براي اينکه روده ها با اشعه x قابل رؤيت باشند، با يک ماده حاجب حاوي باريم از طريق تنقيه پر مي شوند. دو روش براي انجام باريم انما وجود دارد:
در روش اول ماده حاجب تزريق مي شود و فقط اختلالات بزرگ روده نشان داده مي شود.
در روش دوم، علاوه بر ماده حاجب، هوا هم داخل روده تزريق مي شود. در اين روش اختلالات کوچک تري هم که در جدار کولون وجود دارد، نمايان مي شوند.
گاهي به علل خاص پزشکي يا به علت مسن بودن بيمار، روش اول که زمان کمتري نياز دارد و بيمار را کمتر اذيت مي کند، انجام مي شود ولي هرگاه شکي وجود داشته باشد يا نتايج کافي نباشد روش دوم هم به کار مي رود. باريم انما در موارد زير انجام مي شود:
تشخيص بيماري هاي التهابي روده
تشخيص اختلالات روده بزرگ مثل تنگي ها
بررسي روده در کساني که تغييراتي در عادات
اجابت مزاج خود دارند يا دچار کم خوني يا کاهش وزن بي دليل هستند
تشخيص بدخيمي هاي روده
قبل از انجام باريم انما موارد زير را به پزشک خود گزارش کنيد:
بارداري يا احتمال بارداري
حساسيت به لاتکس (لاتکس ماده اي است که در ساختمان بسياري از مواد حاجب به کار مي رود و در صورت حساسيت به آن بايد از مواد حاجبي که لاتکس ندارند، استفاده کرد.)
حساسيت به باريم
بررسي اخير لوله گوارش فوقاني با باريم
قبل از باريم انما معمولا آمادگي‌‌هايي براي پاک کردن روده از مدفوع صورت مي‌‌گيرد مانند عدم مصرف مواد غذايي مايع به مدت يک تا دو روز. استفاده از مواد مسهل روز قبل از انجام تست همراه با مايعات فراوان و انجام تنقيه روز قبل يا در روز انجام آزمون. قبل از تست بايد تمام لباس‌هاي خود را درآوريد و لباس مخصوص بپوشيد. سپس در حالي که روي تخت دراز کشيده‌ايد يک عکس ساده راديولوژي گرفته مي‌‌شود. بعد از طريق يک لوله باريک، ماده حاجب را داخل روده تزريق مي‌‌کنند. هنگام انجام باريم انما به آرامي نفس‌هاي عميق بکشيد و در صورتي که احساس دفع به شما دست داد، در مقابل آن مقاومت کنيد. پزشک با تصاوير متعددي که از روده مي‌‌گيرد، آن را مورد بررسي قرار خواهد داد. گاهي از شما خواسته مي‌شود حالت خاصي به خود بگيريد يا اينکه تخت شما را کمي خم مي‌کنند تا تصاوير بهتري تهيه شود. ممکن است پزشک با دست شکم شما را کمي فشار دهد تا باريم، خوب در روده‌ها جابجا شود. سپس باريم تخليه و هوا به داخل روده تزريق مي‌شود. گاهي حين گرفتن تصاوير از شما مي‌خواهند نفس خود را حبس کنيد و براي چند لحظه حرکت نکنيد. در انتها معمولا يک يا دو تصوير ساده از شکم گرفته مي‌شود. در روش نوع اول که فقط باريم تزريق مي‌شود، تست حدود 30 تا 45 دقيقه طول مي‌‌کشد و اين زمان در روش دوم که هوا نيز تزريق مي‌کنند به يک ساعت افزايش مي‌‌يابد. بعد از آزمون شما مي‌توانيد تغذيه عادي خود را از سربگيريد مگر آنکه پزشک مورد خاصي را توصيه کند. در ضمن مايعات فراوان مصرف کنيد تا باريم هر چه زودتر دفع شود و آبي که در اثر مصرف مواد مسهل از دست داده‌ايد، جبران شود.
باريم انما معمولا خسته‌کننده است و بيمار کمي اذيت مي‌شود. براي بيشتر افراد آمادگي‌‌هاي قبل از انجام باريم انما مثل خوردن روغن کرچک و اسهال بدترين قسمت آزمون است. در ضمن ناحيه مقعد مي‌‌تواند در اثر اين آزمون زخم شود. استفاده از لگن آب گرم و بي‌حس‌کننده‌هاي موضعي به بهبود اين وضعيت کمک مي‌کند.
بيمار ممکن است احساس ناراحتي کند يا نتواند جلوي دفع باريوم را بگيرد و باريم را روي خودش يا روي تخت بريزد. پزشک و همکارانش کاملاً به اين موارد عادت دارند و مي‌‌توانند به شما کمک کنند.
ميزي که بيمار روي آن دراز مي‌‌کشد، سفت و گاهي سرد است زيرا از جريان هوا براي کاهش حرارت دستگاه‌‌ها استفاده مي‌شود. باريوم ممکن است سرد باشد و هنگام ورود آن به بدن احساس سرما کنيد. وقتي کولون با ماده حاجب پر مي‌‌شود، ممکن است احساس دفع به بيمار دست دهد يا احساس پري يا دل‌پيچه کند. اگر هوا نيز به داخل روده تزريق شود، بيمار احساس نفخ شکم و دل‌پيچه بيشتري مي‌کند. کشيدن نفس‌هاي آرام و عميق از راه دهان مي‌‌تواند بسيار موثر باشد.
احتمالا تا يک روز بعد از انجام تست احساس خستگي مي‌کنيد. بهتر است کسي را همراه خود داشته باشيد تا شما را به منزل برساند. اين آزمون براي افراد مسن و ناتوان خسته‌کننده‌تر است. يک تا دو روز بعد از باريم انما دفع مقاديري از باريوم به صورت ماده سفيد يا صورتي رنگ کاملا طبيعي است اما در صورت وجود خون‌ريزي، درد شديد شکمي، تب بالاي 38 درجه و عدم دفع مدفوع به مدت 2 روز بعد از انجام باريم انما به پزشک خود گزارش کنيد.

هيچ دو نفري مانند هم نيستند، مثلاً در تجويز درمان هاي ضد سرطان براي دو نفر، ممکن است نحوه ي پاسخ دهي اين افراد بسيار متفاوت باشد: در يک نفر عوارض جانب ...

سرطان (Cancer) رشد خطرناک بافت بدن بوسيله تقسيم سريع سلولهاي بدن است. سرطان اساسا يک بيماري ژنتيکي است. اطلاعات اوليه سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود د ...

يکي از توصيه هاي هميشگي متخصصان پوست و مو به افراد مراجعه کننده، مصرف فراوان سبزيجات و ميوه هاي تازه است. اين خوراکي ها به ميزان قابل توجهي داراي ويتا ...

پيشگيري از سرطان، آمار مرگ و مير ناشي از سرطان را کاهش مي دهد. اين پيشگيري مي تواند در ۳ سطح اوليه، ثانويه و ثالثيه انجام شود. در اين مطلب، بيشتر به ب ...

هنگامي كه يك پزشك براي اولين بار با بيماري كه نشانه هاي وجود بيماري صرع را دارد مواجه مي شود، دو سؤال براي او مطرح مي گردد. سؤال اول اين است كه آيا بي ...

سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود دارند: اول نوعي که به آن حالت پيشرونده گويند و آن عبارت از استعداد سرايت و تخريب بافتهاي مجاور است، بطور مثال سلولهاي س ...

اطلاعات اوليه سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود دارند: اول نوعي که به آن حالت پيشرونده گويند و آن عبارت از استعداد سرايت و تخريب بافتهاي مجاور است، بطور ...

اطلاعات اوليه سلولهاي سرطاني به دو صورت وجود دارند: اول نوعي که به آن حالت پيشرونده گويند و آن عبارت از استعداد سرايت و تخريب بافتهاي مجاور است، بطور ...

دانلود نسخه PDF - تشخيص سرطان