up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله ترکيبات شيميايي بابونه PDF
QR code - ترکيبات شيميايي بابونه

ترکيبات شيميايي بابونه

بابونه ، گياه معطر و التيام بخش

بابونه گياهي است يکساله بسيار معطر و به ارتفاع ۲۰ تا ۴۰ سانتي متر . ساقه آن داراي انشعاباتي است که هر يک به کاپيتولهايي به بزرگي ۱ ۵ تا ۲ سانتي متر منتهي مي شود. در هر کاپيتول آن نوعي گل يکي زبانه اي به رنگ سفيد و ديگري لوله اي و به رنگ زرد ديده مي شود. گل هاي زبانه اي آن در حاشيه کاپيتول ها قرار دارند پس از شکفتن کامل حالت خميده به سمت پايين پيدا مي کنند و ميوه اش فندقي و بسيار کوچک است.
● محل رويش:
در مزارع، موستان ها ، کنار جاده ها و امکان باير مي رويد. منشا اصلي اين گياه نواحي مختلف منطقه مديترانه بوده ولي امروزه پراکندگي وسيعي در اروپا و نواحي معتدله آسيا يافته و در آمريکا نيز انتشار داده شده است. در ايران اين گياه در لرستان بين خرم آباد و انديمشک ، خوزستان ، صالح آباد ، هفت گل شوشتر و اطراف تهران و دماوند نيز مي رويد.
ترکيبات شيميايي:
اين گياه داراي اسانسي به مقدار %۲۰ تا %۸۰ درصد است . اين اسانس در حالت تازه رنگ آبي تيره دارد که مربوط به وجود ماده اي به نام آزولن در آن است .
تدريجا با تاثير هوا رنگ آن سبز و قهوه اي مي شود . اين اسانس داراي ترپن هاي C و B و نوعي الکل هاي ترپني مانند اترهاي کاپريک ونوني ليک است.
● خواص درماني:
مدر، معرق ، مقوي معده ، بادشکن ، اشتهاآ ور، هضم کننده غذا، صفرابر وقاعده آور و التيام دهنده است. اثر ضد عفوني کننده ضعيف ولي قاطع دارد، به علاوه مسکن درد و ضد تشنج نيز مي باشد. اسانس آن اثر ضد تشنج و بي حس کننده و ضد عفوني کننده دارد . با مصرف آ ن تعداد گلبول هاي سفيد خون نيز زياد مي گردد. از اين اسانس براي معطر ساختن طعم بعضي از غذاها استفاده به عمل مي آيد. اگر به شير نوزدان، مقدار کمي از دم کرده کاپيتولهاي گياهي افزوده شود دل پيچه هاي ناشي از نفخ و حالات تشنجي کودک، رفع مي گردد. اين گياه اثر فعال در برقراري حالات قاعدگي و تنظيم آن ظاهر مي سازد .
تجارب مختلف نشان داده است که مصرف فرآورده هاي اين گياه موجب مضاعف شدن ترشحات صفرا مي گردد. در استعمال خارجي تهيه و استفاده از ضماد و لوسيون و حمام نمودن با فر آورده هاي اين گياه اثر قاطع در رفع بيماري ها دارد به طوري که از آنها براي محفوظ نگه داشتن زخم از آلودگي ها و بهبود آن مخصوصا زخم هاي عميق، زخم انگشتان اولسر زانو، رفع التهاب و درمان چشم و مخاط دهان، حلق و لثه ها مي توان استفاده به عمل آ ورد .
با ماليدن فرآورده هاي آن بر روي عضو ، ورم و ناراحتي بواسير دفع مي گردد و به علاوه ترک و شقاق مقعد را نيز التيام مي دهد . لفاف اين گياه اثر معالج در زخم هاي واريسي و اگزماهاي کهنه و خارش اشخاص مسن دارد . اين گياه اثر جلوگيري کننده از پيشرفت التهاب ها و تسکين درد آنها د ارد مشروط بر آنکه دم کرده آن به صورتي تهيه شود که اسانس کاپيتول ها در اثر تبخير از مايه خارج نگردد زيرا اثر درماني دم کرده هاي مذکور مربوط به اسانس آن است . گرد گل هاي اين گياه به صورت پاشيدن بر روي عضو اثر مفيد در رفع اگزماهاي مرطوب و دردناک و کچلي کودکان دارد .
کاپيتول هاي اين گياه براي شفاف و طلايي رنگ کردن موهاي بور و بور کردن موهاي بلوطي به کار مي رود و از اين نظر نيز شهرت جهاني دارد. اين جوشانده علاوه بر تغيير رنگ مو اثر ضد عفوني کننده و رفع طفيلي هاي پوست سر نيز دارد . عصاره حاصل از اين گياه براي ضدعفوني کردن مخاط دهان ولثه ها پس از دندان کشيدن و پماد آن براي جلوگيري از آلودگي زخم ها و بهبود جوش ها، سوختگي ها، جراحات، خراش و همچنين ترک پوست به کار مي رود . آزولن موجود در اين گياه اثر التيام دهنده و آنتي فلوژستيک دارد . مطالعات انجام شده توسط دانشمندان نشان داده است که اين ماده اثر قاطع در رفع حالات التهابي پوست ظاهر مي کند به طوري که در درمان خارش، کهير وهمچنين در مصارف داخلي در رفع گاستريت هاي مزمن، ورم روده بزرگ، ورم مثانه و بعضي حالات آسم موثر واقع مي شود . آزولن موجود در گياه بابونه درتهيه بعضي صابون هاي بهداشتي، کرم ها و لوسيون ها مورد استفاده قرار مي گيرد . طريقه مصرف و استفاده از دم کرده گياه بابونه براي درمان هاي مختلف به شرح زير مي باشد؛
دم کرده ۲ تا ۳ قاشق سوپخوري گل هاي گياه به مدت ۱۰ دقيقه در ۳ فنجان آب و مصرف آن در ۲ يا ۳ مرتبه در روز مي باشد .
براي اطفال ۱۰ قطره با يک حبه قند ، براي بزرگسالان و براي اطفال ۲ تا ۳ قطره تنطور را در کمي آب يا شير ريخته و ۲ مرتبه در روز مي خورانند . براي رنگ کردن مو نيز به شرح زير عمل کنيد ، ابتدا جوشانده ۵۰ تا ۱۰۰ گرم آن را در يک ليتر آب به مدت ۲۰ دقيقه جوشانده و مصرف نماييد. ضمنا جوشانده اين گياه براي زخم ها و التيام آنها بسيار موثر مي باشد.
بياييم به جاي استفاده از داروهاي شيميايي که اثر بهبودي آنها مقطعي است گياهاني را مورد مصرف قرار دهيم که بي ضرر و مفيد هستند و عوارضي را در بدن بر جاي نمي گذارند.

بابونه گياهي است دائمي و کوچک بارتفاع تقريبا ۳۰ سانتيمتر داراي بوئي معطر که در چمنزارها و اراضي شني مي رويد . ساقه آن برنگ سبز مايل به سفيد ، برگهاي آ ...

درخت ميخک بومي جزائر اندونزي و اقيانوسيه است و بعلت زيبايي خاصي که درد امروز در بيشتر نقاط دينا بعنوان درخت زينتي پرورش داده مي شود . البته در مناطق س ...

پنجه شيطان Devil's Claw پنجه شيطان عنوان شناخته شده انواع كرفس هارپاگوفتيم و زهري هارپاگوفتيم است كه وابسته به تيرة كنجد است. اين گياه بومي جنوب ...

گل گاو زبان borago officinalis: نام :گل گاو زبان borago officinalis خانواده : گاوزبانها Boraginaceae گل گاو زبان از گياهان دارويي و داراي روغني است که ...

پيل سوختي ، پيل الکتروشيميايي اوليه است که در آن ، الکتريسته مستقيما بر اثر واکنش سوخت گازي يا سوخت مايع توليد مي شود که اين سوخت با يکي از الکترودها ...

بابونه گياهي است دائمي و كوچك بارتفاع تقريبا 30 سانتيمتر داراي بوئي معطر كه در چمنزارها و اراضي شني مي رويد . ساقه آن به رنگ سبز مايل به سفيد ، برگهاي ...

● ديد کلي اين نوع خازن ها شامل مايع يا خميري است که آن را الکتروليت مي نامند. در اين الکتروليت ، جوشن آلومينيومي جاي داده شده است که سطح نسبتا زيادي د ...

به منظور بررسي اثر ميزان نيتروژن و روي بر عملکرد بابونه مجاز از طرح آزمايشي فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در۳ تکرار و ۱۲ تيمار درسال ۱۳۷۸ در شه ...

دانلود نسخه PDF - ترکيبات شيميايي بابونه