up
Search      menu
داروها :: مقاله ترکيبات داروهاي دريايي PDF
QR code - ترکيبات داروهاي دريايي

ترکيبات داروهاي دريايي

داروهاي دريايي

داروهاي دريايي Sea Drugs ترکيبات فعال و مهمي هستند با شبکه هاي اتمي حيرت انگيز و شاخه داري که هيچ داروسازي تاکنون انديشه و روياي ساختن آنها را به ذهن خود نياورده است.
اين داروها از ارگانيسم هاي آبزي به دست مي آيند که در اعماق درياها و اقيانوس ها زندگي مي کنند، جاهايي که به دليل پيشرفت هاي حيرت انگيز اخير در تکنولوژي دستيابي، بررسي و تحقيق در مورد آنها امکان پذير شده است. برخي از اين داروها را آبزيان دريايي به عنوان سم براي دفع دشمنان خود به کار مي برند و برخي ديگر جزئي از مواد هيدروکلوئيدي تشکيل دهنده ي آبزيان دريايي به خصوص انگلهاي دريايي هستند مهم ترين داروهاي دريايي که تاکنون کشف، بررسي و سنتز شده اند عبارتند از:
۱) Adenine Arabinoside اين دارو با منشاء دريايي از اسفنج ها به دست مي آيد و در درمان سرطان و هرپس ويروس مورد استفاده قرار مي گيرد و به علت کمياب بودن اسفنج مولد آن به طور صناعي نيز سنتز شده است.
۲) Agar از تغليظ و جوشاندن انواع جلبک هاي قرمز مخصوصاً Gelidium از تيره Gracilariaceae به دست مي آيد. اين جلبک بيشتر در نواحي ساحلي آسيا ي شرقي و سواحل آمريکاي شمالي و اروپا رشد مي کند ولي بيشتر محصول تجاري آن توسط کشورهاي ژاپن، اسپانيا، پرتغال، مرکز آمريکاي جنوبي و ايالات متحده ي آمريکا عرضه مي شود از اين دارو در پزشکي براي معالجه ي يبوست هاي مزمن استفاده مي شود.
۳) Algin اين ترکيب ازجلبک هاي قهوه يي به دست مي آيد. اين دارو به صورت پودر سفيد يا مايل به زرد، زبر يا نرم، بي رنگ و بي مزه ديده مي شود قسمت اعظم اين دارو Alginic Acid و Manoronic Acid است که ميزان آن در جلبک هاي مختلف متغير است اين ترکيب به عنوان چسباننده قرص ها، سوسپانسيون کننده در فرآورده هاي آرايشي و در صنايع دندانسازي مورد استفاده قرارمي گيرد.
۴) Bryostatin اين ترکيب تنها در يک ميليونيم درصد آبزيان دريايي وجود دارد و Kinase C را که واسطه ي رشد سلولهاي سرطاني است تحت تأثير قرارمي دهد.
۵) Caragen اين دارو از جلبک هاي قرمز مختلف مخصوصاً نوعChondrus Crispus و Gigartina Mamilosa از تيره ي Gigartinaceae به دست مي آيد. اين الگها معمولاً روي تخته سنگهايي که در عمق کم دريا قرار گرفته اند رشد مي کنند برداشت محصول در بعضي کشورها در پاييز و در بعضي ديگر مثل آمريکا در تابستان انجام مي گيرد. در پزشکي از اين دارو به عنوان مسهل و نرم کننده استفاده مي شود به علت وجود گرده استرسولفوريک در ترکيب اين دارو در درمان زخم پپتيک مورد استفاده قرارگرفته است.
۶) Cytosin Arabin از اسفنج هاي بسيار کمياب استخراج مي شود و در درمان سرطان از آن استفاده مي شود.
۷) Didemin از Tunicates که موجودات لوله يي شکل بي مهره هستند و در درياي کارائيب يافت مي شوند به دست آمده است. اين دارو تحت بررسي عليه سرطانهاي پروستات و مغز است.
۸) Dolastatine اين دارو از Sea Hare که آبزي از خانواده ي حلزونها است و Limpet که ازآبزيان نرم تن مي باشد به دست مي آيد و به عنوان داروي ضد سرطان تحت بررسي مي باشد.
۹) Halicondrin تحت بررسي به عنوان داروي ضد سرطان است و از اسفنج هاي ساکن به دست مي آيد. اين اسفنج درآبهاي کانادا يافت مي شود و ترکيب حاصل از آن بسيار قوي تر از بعضي از ترکيبات شيميايي صناعي ضد سرطان مي باشد.
۱۰) Halamon دارويي تحت بررسي و تحقيق عليه بعضي از انواع سرطان است و از جلبک هاي قرمز که در سواحل درياي فيليپين يافت مي شوند به دست مي آيد. اين دارو طي يک برنامه ي جامع روي داده هاي سلولي سرطاني در حال آزمايش است.

درخت ميخک بومي جزائر اندونزي و اقيانوسيه است و بعلت زيبايي خاصي که درد امروز در بيشتر نقاط دينا بعنوان درخت زينتي پرورش داده مي شود . البته در مناطق س ...

● ريخت شناسي و فيزيولوژي : سر اسب هاي دريايي نسبت به بدن آنها زاويه قائمه تشکيل مي دهد. اسبهاي دريايي با پيچيدن دمشان به دور ساقه علف هاي دريايي، مرجا ...

اسب دريايي يک نوع ماهي از خانواده سوزن ماهيان (syngnathidae) است که در آبهاي حاره اي و معتدل سرتاسر جهان يافت مي شود. طول بدن اسبهاي دريايي از ۱۶ ميلي ...

پنجه شيطان Devil's Claw پنجه شيطان عنوان شناخته شده انواع كرفس هارپاگوفتيم و زهري هارپاگوفتيم است كه وابسته به تيرة كنجد است. اين گياه بومي جنوب ...

معرفي گونه:اسب دريايي رده بندي : به دليل شباهت سر او به سر اسب و زندگي او در دريا، آنرا اسب دريايي مي نامند. تمام اسب هاي دريايي متعلق به جنس Hippocam ...

● اطلاعات اوليه عمومي ترين صفات جانوران که طي مراحل رشد نيز قبل از همه ظاهر مي شود، تراز ساختماني آنهاست. همه جانوران زندگي را از يک ياخته آغاز مي کنن ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

استفاده از دکسمدتوميدين به جاي ميدازولام در بيماران بد حال داروهاي آگونيست گاماآمينوبوتيريک اسيد، ازرايج ترين داروهاي سداتيو مورد استفاده در بيماران ب ...

دانلود نسخه PDF - ترکيبات داروهاي دريايي