up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله ترکيبات جيوه PDF
QR code - ترکيبات جيوه

ترکيبات جيوه

کارن وترهان يک پروفسور بين المللي شيمي و يک محقق ماهر در زمينه اثر فلزات سنگين بر روي سيستم هاي زنده و بويژه نقششان در ايجاد سرطان بود . اما خود او سرانجام قرباني يک فلز سنگين سمي شد .
او در حال مطالعه طريقه ي اثر کردن يونهاي جيوه بر پروتيينهاي تعمير کننده DNA بود و Hg(CH۳)۲ را به عنوان يک ماده مرجع استاندارد براي اندازه گيري ۱۹۹Hg NMR بکار برد.
وترهان از سمي بودن بسيار جيوه آگاه بود و براي همين اقدامات احتياطي لازم را بکار برد ،‌در حاليکه عينک ايمني مي زد و از دست کش هاي لاستيکي استفاده مي کرد آزمايش را در زير يک هود انجام مي داد و تنها با مقادير کوچک ماده ي جيوه اي کار ميکرد.
دي متيل جيوه در يک سل شيشه اي بسته شده قرار گرفت .يکي از همکارانش براي کاهش اثر فراريت اين ماده ،‌سل را در آب يخ سرد مي کرد . وترهان يک نمونه ي کوچک را با پيپت به لوله NMR انتقال داد ،‌ظرف را بست ،‌لوله ها را برچسب زد و دستکش هاي لاستيکي اش را به خوبي شستشو داد و دور انداخت . کمتر از يکسال او به واسطه اثر جيوه ي سمي کشته شد !!!
چرا او مرد؟وترهان بعد ها به ياد ‌آورد که يک قطره ( احتمالا بيشتر ) از دي متيل جيوه بر روي دستکشهايش ريخته است. متعاقبا آزمايشها نشان داد که اين قطره توانسته از دستکش نفوذ کند و ظرف مدت ۱۵ ثانيه وارد پوستش شده است . امروزه هنگام کار کردن با ترکيبات سمي اين چنيني از دستکشهايي که يک ورقه ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


جيوه که آن را سيماب ( quicksilver ) هم مي نامند عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي داراي نشان Hg و عدد اتمي ۸۰ مي باشد. جيوه که فلزي سبک ، نقره اي ، س ...

درخت ميخک بومي جزائر اندونزي و اقيانوسيه است و بعلت زيبايي خاصي که درد امروز در بيشتر نقاط دينا بعنوان درخت زينتي پرورش داده مي شود . البته در مناطق س ...

پنجه شيطان Devil's Claw پنجه شيطان عنوان شناخته شده انواع كرفس هارپاگوفتيم و زهري هارپاگوفتيم است كه وابسته به تيرة كنجد است. اين گياه بومي جنوب ...

گل گاو زبان borago officinalis: نام :گل گاو زبان borago officinalis خانواده : گاوزبانها Boraginaceae گل گاو زبان از گياهان دارويي و داراي روغني است که ...

کارن وترهان يک پروفسور بين المللي شيمي و يک محقق ماهر در زمينه اثر فلزات سنگين بر روي سيستم هاي زنده و بويژه نقششان در ايجاد سرطان بود . اما خود او سر ...

جيوه که آن را سيماب ( quicksilver ) هم مي‌نامند عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي داراي نشان Hg و عدد اتمي ۸۰ مي‌باشد. جيوه که فلزي سبک ، نقره‌اي ، س ...

شناخت ترکيب و ساختار اتمسفر براي کنترل آلودگي هوا از مسايل ضروري شمرده مي شود. بخش گازي هوا ، بجز بخارات و ذرات ، شامل ۷۸% نيتروژن ، ۲۱% اکسيژن ، ۱% آ ...

● فناوري نانو در بسته بندي موادغذايي درصنايع و شرکت ها: در حال حاضر شرکت هاي زيادي مانند Unilever, keystone,Hershey,food,nestle مشغول کار روي نانو غذا ...