up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله ترمزهاي ضد قفل PDF
QR code - ترمزهاي ضد قفل

ترمزهاي ضد قفل

ترمزهاي ضد قفل چگونه کار مي کنند؟

ترجمه از داريوش رضايي ميانرودي
پارسي خودرو
نگه داشتن ناگهاني يک اتومبيل در جاده ي لغزنده مي تواند بسيار خطرناک باشد.ترمزهاي ضد قفل خطر هاي اين واقعه ي ترسناک را کاهش مي دهد.در واقع روي سطوح لغزنده حتي راننده هاي حرفه اي بدون ترمزهاي ضد قفل نمي توانند به خوبي يک راننده ي معمولي با ترمزهاي ضد قفل ترمز کنند.
● مکان ترمز هاي ضد قفل
در اين مقاله ما همه چيز را درباره ي ترمز هاي ضد قفل ياد مي گيريم:اينکه چرا به آنها نياز داريم،چه چيز هايي در آنها به کار رفته است،چگونه کار مي کنند،بعضي از انواع رايج و بعضي از مشکلات مربوط به آن.
▪ بدست آوردن يک مفهوم کلي از ترمزهاي ضد قفل:
تئوري ترمز هاي ضد قفل بسيار ساده است.يک چرخ در حال ليز خوردن(به طوري که سطح تماس تاير نسبت به زمين سر بخورد) نسبت به چرخي که ليز نمي خورد نيروي اصطکاک کمتري دارد.اگربا اتومبيل خود در يخ گير کرده باشيد مي دانيد که اگر چرخها بچرنخد هيچ نيروي جلو بري به اتومبيل وارد نمي شود زيرا سطح تماس چرخ نسبت به يخ ليز مي خورد.
ترمزهاي ضد قفل با جلوگيري کردن از سر خوردن چرخ ها در هنگام ترمز کردن،دو مزيت را بوجود مي آورند:اول اينکه خودرو زود تر متوقف مي شود و دوم اينکه مي توان خودرو را هنگام ترمز کردن نيز هدايت کرد.
در ترمز هاي ضد قفل چهار بخش اصلي وجود دارد:
۱) حسگر هاي سرعت
۲) پمپ
۳) سوپاپ ها
۴) کنترل کننده
۱) حسگرهاي سرعت:
سيستم ترمز ضد قفل بايد بداند چه موقع چرخ در حال قفل کردن است،حسگرهاي سرعت که در هر چرخ يا در بعضي مواقع در ديفرانسيل قرار گرفته اند اين اطلاعات را فراهم مي کنند
۲) سوپاپ ها:
در هر لوله ي ترمز که به هر ترمز مي رود يک سوپاپ وجود دارد که با کنترل کننده کنترل مي شود،در بعضي از سيستم ها سوپاپ سه حالت دارد:
▪ در حالت اول سوپاپ باز است و فشار از سيلندر اصلي مستقيما به ترمز مي رسد
▪ در حالت دوم سوپاپ لوله ي ترمز را مي بندد و ترمز را از سيلندر اصلي جدا مي کند،اين حالت از افزايش بيش از حد فشار ترمز وقتي راننده روي پدال فشار مي آورد،جلو گيري مي کند
▪ در حالت سوم سوپاپ مقداري از فشار ترمز را کم مي کند
۳) پمپ:
چون سوپاپ مي تواند فشار ترمز را کم کند بايد به طريقي اين فشار از دست رفته را جبران کرد واين کاري است که پمپ انجام مي دهد.بعد از اينکه سوپاپ فشار را در يک ترمز کم کرد پمپ دو باره فشار ايجاد مي کند
۴) کنترل کننده:
کنترل کننده يک پردازنده است که با توجه به حسگرهاي سرعت، سوپاپ ها را کنترل مي کند.
● ترمز ضد قفل هنگام عمل کردن:
انواع مختلف و الگوريتم هاي کنترل گوناگوني براي ترمز هاي ضد قفل وجود دارد.ما درباره ي طرز کار يکي از ساده ترين انواع آن توضيح مي دهيم.
کنترل کننده هميشه حسگرهاي سرعت را کنترل مي کند و به دنبال کاهش سرعت غير معمول در چرخ ها مي گردد.دقيقا قبل از اينکه چرخي قفل کند کاهش سرعت شديدي را تجربه مي کند اگر اين چرخ کنترل نشود بسيار زودتر از زماني که خودرو براي متوقف شدن نياز دارد قفل خواهد کرد.يک خودرو که با سرعت ٦۰مايل در ساعت حرکت مي کند درشرايط ايده آل حدود ٥ ثانيه زمان لازم دارد تا بايستد اما يک چرخ در کمتر از يک ثانيه از چرخيدن مي ايستد و قفل مي کند.
کنترل کننده مي داند که يک چنين کاهش سرعتي در چرخها غيرممکن است.بنابراين در چرخي که کاهش سرعت غير معمول داشته فشار ترمز را کاهش مي دهد تا زماني که حسگر آن چرخ افزايش سرعت را ثبت کند آنگاه کنترل کننده دوباره فشار ترمز را افزايش مي دهد تا اينکه حسگر ها کاهش سرعت را گزارش کنند.کنترل کننده اين کار را بسيار سريع وقبل از آنکه تاير تغيير سرعت زيادي داشته باشد انجام مي دهد نتيجه اين است که حرکت چرخ ها با همان شدتي که از سرعت خودرو کم مي شود کند مي گردد و ترمز ها چرخ ها را نزديکي نقطه ي قفل کردن نگه مي دارند که اين به سيستم بيشترين نيروي ترمز کردن را مي دهد.
وقتي ترمز ضد قفل در حال کار کردن است شما ضربات منظمي در پدال ترمز احساس مي کنيد که به خاطر باز و بسته شدن سريع سوپاپ ها است.بعضي از ترمزهاي ضد قفل تا ۱٥بار در ثانيه اين کار را انجام مي دهند.
● انواع ترمزهاي ضد قفل:
ترمزهاي ضد قفل طراحي هاي مختلفي دارند که به نوع ترمز به کار رفته بستگي دارد.ما به آنها بر اساس تعداد کانال ها(تعداد سوپاپ هايي که به طور جداگانه کنترل مي شوند) و تعداد حسگر هاي سرعت اشاره مي کنيم:
▪ ترمز ضد قفل با چهار کانال و چهار حسگر سرعت:اين بهترين طراحي است که در آن براي هر چرخ حسگر و سوپاپ جداگانه اي وجود دارد با اين روش کنترل گر هر چرخ را به طور مجزا بررسي مي کند تا به هر چرخ بيشترين نيروي اصطکاک وارد شود.
▪ سه کانال و سه حسگر:اين روش بيشتر در وانت ها و کاميون ها با چهار چرخ ضد قفل استفاده مي شود و در آن براي هر چرخ جلو يک حسگر و يک سوپاپ وجود دارد اما براي دو چرخ عقب فقط يک حسگر و يک سوپاپ وجود دارد.حسگر سرعت چرخ هاي عقب روي محور عقب قرار دارد.
در اين حالت براي هر چرخ جلو کنترل جداگانه وجود دارد بنابراين چرخ هاي جلو به بيشترين نيروي ترمزي مي رسند. چرخ هاي عقب قبل از فعال شدن سيستم ضد قفل، قفل مي کنند. با اين سيستم ممکن است يکي از چرخهاي عقب هنگام ترمز کردن قفل کند که نسبت به حالت چهار کاناله باعث کاهش کارايي ترمز مي شود.
▪ يک کانال و يک حسگر:اين سيستم در وانت ها و کاميون ها با محور عقب ضد قفل وجود دارد که يک سوپاپ براي کنترل هر دو چرخ عقب و يک حسگر سرعت واقع در محور عقب دارد
اين سيستم مشابه قسمت عقب سه کاناله عمل مي کند دو چرخ عقب با هم کنترل مي شوند و قبل از فعال شدن سيستم ضد قفل هر دو قفل مي کنند.در اين روش هم ممکن است يکي از چرخ هاي عقب هنگام ترمز کردن قفل کند که باز هم باعث کاهش کارايي ترمز مي شود.
اين سيستم به سادگي قابل تشخيص است.معمولا يک لوله ي ترمز وجود دارد که با يک اتصالT شکل به دو چرخ عقب وصل مي شود.شما مي توانيد حسگر هاي سرعت را با مشاهده ي اتصالات الکتريکي نزديک ديفرانسيل در محورعقب پيدا کنيد.

هيچ دو نفري مانند هم نيستند، مثلاً در تجويز درمان هاي ضد سرطان براي دو نفر، ممکن است نحوه ي پاسخ دهي اين افراد بسيار متفاوت باشد: در يک نفر عوارض جانب ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

اميد تا عمل نمودن به اين توصيه ها تندرستي براي همه ما که در جوامع متمدن و امروزي با سرعت به سمت پيري گام بر مي داريم ، به ارمغان آيد . ۱- ميوه و سيزيج ...

ضدعفوني کنندها دسته اي از مواد شيميايي هستند که با اثر بر باکتري ها ، ويروس ها ، قارچ ها ، اسپور باکتريها و ساير اورگانيسم ها آنها را از بين مي برند و ...

● سيستم ترمز سيستم ترمزهاي هيدروليکي همانگونه که مي دانيم يکي از بهترين و مطمئن ترينهاست ولي اين سيستم بصورت نخستين خود ( تک کاناله ) داراي عيب بزرگي ...

در سالهاي اخير داروهاي جديدي به ليست داروهاي ضد صرع (ضد تشنج) افزوده شده است. اين داروهاي جديد از تعديل داروهاي قديمي و فرمولاسيون يا از تأثير روي ميز ...

مقدمه لازم نيست . اين تيتر ، خودش گوياست . به جاي مقدمه ، فقط از دوستان محجوب اين صفحه قول مي گيريم که هنگام اجراي اين دستورالعمل ها ، با يکي دو شکست ...

هنگامي که خودرو در حرکت است و سيستم ترمز عمل خود را براي متوقف کردن آن شروع مي کند، نيرو وزن خودرو از روي چرخ هاي عقب کاسته ميشود و بر روي چرخ هاي جلو ...

دانلود نسخه PDF - ترمزهاي ضد قفل