up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله تراکتورها PDF
QR code - تراکتورها

تراکتورها

مسائل ايمني براي شروع کار کشاورزي

در ابتدا لازم است بدانيد که بر طبق آمار اداره ملي ايمني (National safety council) که بر حسب آمار مرگ و مير کارگران به دست آمده است کشاورزي يکي از خطرناک ترين صنايع دنيا درايالات متحده شناخته شده است.افرادي که در مزارع کار مي کنند شامل صاحبان مزارع اپراتور ها خانواده هاي کارگران و کارگران اجاره اي پنج برابر بيشتر ازساير نيرو هاي کار حتي کارگران معدن در معرض خطرات جاني هستند.علاوه بر 1200 حادثه مهلک که در سال 1992 برکارگران کشاورزي وارد شده و در آمار ثبت شده است تخمين زده ميشود که تعداد واقعي اين حوادث به بيش از 140000 حادثه ميرسد.اگر شما عمليات زراعي را با دقت و به طور حرفه اي انجام دهيد مي توانيد براحتي از وقوع حادثه در مزرعه تان جلوگيري کنيد.اولويت اول در ممانعت از بروز تصادفاتي است که در تمام مزارع اتفاق مي افتد.از آنجايي که کارهاي کشاورزي به صورتي است که محيط کار و زندگي کشاورز در کنار هم است آگاهي از مسايل ايمني هم براي کشاورزان و هم براي خانواده هاي آنها ضرورت دارد.
در اين مقاله سعي بر اين است که نکاتي گفته شود که شما را از خطرات آگاه کند و اساسي ترين راه هاي حذف و اجتناب از آنها ذکر شود.هر چند ممکن است خطراتي در کار کشاورزي وجود داشته باشد که در اينجا ذکر نشده باشد ولي شما بايد از اطلاعات وجزئيات بيشتري در مورد خطرات موجود در تمام مزارع و مزرعه خود آگاه باشيد.اين اطلاعات را مي توانيد از دفترچه راهنماي ماشين آلات به دست آوريد و يا از کارشناسان ادارات کشاورزي و متخصصان ذانشگاهي کمک بگيريد.
تراکتورها
تراکتور ها پر مصرف ترين ماشين ها در تمام مزارع هستند و بيشتر از هر عامل ديگري باعث صدمات کشنده در مزارع مي شوند . گردش تراکتور و حرکت محور آن باعث بيشترين حوادث کشنده در کشاورزي مي گردد.
دلايل ايجاد چنين تصادفاتي عبارتند از:
شاخه ها- مجراهاي آب- سوراخ ها يا کنده هاي درخت
هدايت تراکتور در سطوح لغزنده- حمل بارهاي سنگين- دور زدن با سرعت بالا- تکان هاي نا مناسب
از دست دادن کنترل در اثر کشيدن بار به دنبال تراکتور يا تصا دفات در خيابان.
مهمترين راه براي پيشگيري از ايجاد تصادفات با تراکتور اين است که هر تراکتور يک ساختار حفاظتي داشته باشد(ROPS) و کمربند ايمني محفظه بسته شود.
سقوط از روي تراکتور ها دومين دليل ايجاد تصادفات است. بسياري از مصدومين کودکان هستند.ناظريني که ديدن آنها براي اپراتور مشکل است نيز در خطر هستند.به همين دليل نبايد
به هيچ شخصي جز اپراتور اجازه سوار شدن روي تراکتور را داد. آگاهي از موقعيت تمامي ناظرين و دور نگه داشتن کودکان از محل هاي کار نيز بايد رعايت شود. تراکتور ها و ساير ماشين آلات کاربردي در کشاورزي هميشه بايد مجهز به چراغ ها وابزار روشنايي مناسب باشند.
حيوانات
حيوانات بزرگ مزرعه مسئول ايجاد بسياري از صدمات در مزارع پرورش حيوانات وتوليد لبنيات مي شوند.گاوهاي نر مي توانند ناگهان به يک شخص حمله کنند و باعث جراحات کشنده اي شوند.بنابراين هرگز نبايد به آنها اعتماد کرد.حيواناتي که تازه وضع حمل کرده اند نيز قويا از کودک جوان خود دفاع مي کنند چنين حيواناتي حتي اگر بسته شده باشند نيز مي توانند به راحتي خود را رها کنند.محل نگه داري حيوانات بايد طوري طراحي شده باشد که کمترين فرصت را براي صدمه زدن به آنان بدهد.
انبارها
ساختمان انبار هايي مثل انبار دانه واگن هاي حمل دانه سيلو ها و مخازن کود ها نيز مي توانند باعث ايجاد حادثه شوند.هيچ شخصي نبايد در حين تخليه بار در انبار دانه وارد شود.خروج دانه ها به سمت پايين ممکن است باعث کشيده شدن شخص به سمت پايين شود.حرکت دانه ها به سمت پايين مي تواند باعث اغفال و خفه شدن کودکان شود.خطر اصلي سيلو ها به دليل گاز سيلو است که از دي اکسيد نيتروژن ساخته شده است.گاز سيلو به شدت شش و ريه را مي سوزاند و باعث انباشته شدن سيال مرگباري در سيلوها مي گردد. گاز سيلو سنگينتر از هوا مي باشد بنابراين مي تواند جايگزين اکسيژن شده و به جاي آن تنفس شود.
حداقل دو تا سه هفته بعد از پر شدن سيلو ها نبايد اجازه ورود به آن داده شود. اين زمان مصادف است با تشکيل حداکثر مقدار گاز سيلو.سيلو ها بايد قبل از ورود تهويه گردند.بسياري از سيلو ها بدون منفذ طراحي شده اند به همين دليل اکسيژن در آنها بسيار کم است. در يک چنين سيلو هايي نبايد بدون ذخيره هوا يا تهويه کامل سيلو وارد شد.
انبار کودها نيز در اثر تجزيه کودها گازهايي ايجاد مي کنند.سولفيد هيدروژن دي اکسيد کربن آمونياک و گاز متان از ترکيبات اوليه تشکيل دهنده اين گازها هستند.سولفيد هيدروژن گازي با سميت بالا است . دي اکسيد کربن خفه کننده و آمونياک نيز تحريک کننده و سوزش آور مي باشد.متان مي تواند باعث انفجار گردد.سولفيد هيدروژن و دي اکسيد کربن سنگين تر از هوا هستند و در انبار ذخيره کود در قسمت پايين قرار مي گيرند. بدون ماسک هاي تنفسي نبايد هرگز وارد انبار ذخيره کود شد. بهم زدن کودها نيز باعث جايگزيني گازها شده و براي انسان و حيوان به شدت خطرناک است.انبار کودها بايد در مقابل ورود تصادفي يا غير مجاز افراد کاملا ايمن و حفاظت شده باشد.
مواد شيميايي
مواد شيميايي زيادي ممکن است در مزرعه استفاده شود.بسته به نوع عمليات اجرايي آنها اين مهم است که دستورالعمل استفاده از آنها( MSDS(Material safety data sheet را مطالعه کنيد.اين برگه خطرات احتمالي ناشي از مصرف اين مواد و ساير اطلاعات مهم مثل نحوه حمل ونقل و دفع آنها را درخود دارد.از قرار گرفتن در معرض موادشيميايي به شکل حاد(شديد- يکبار) و مزمن (مداوم-مدت زمان زياد) بايد اجتناب شود.قرار گرفتن در معرض آفت کش ها به شکل حاد مي تواند منجر به مسموميت هاي کشنده و شديد گردد. بلعيدن تصادفي تميز کننده هاي خط لوله ها و کانال ها توسط بچه ها منجر به سوختگي و مسموميت مي گردد.جريان هواي حاوي انيدراز آمونياک مي تواند باعث کوري گردد.تماس با مواد شيميايي و آفتکش ها ريسک سرطان را بالا مي برد.تماس با مواد شيميايي از طريق بلعيدن(خوردن توسط دست آلوده) تنفس تماس پوستي و تماس از طريق چشم است.وجود ابزارهاي محافظتي شخصي شامل دستکش ماسک لباس مناسب و....در موقع تماس با مواد شيميايي مهم است.انبار مناسب براي ذخيره مواد شيميايي و مراحل دفع آنها بايد با دقت کافي صورت بگيرد تا ازصدمه به کودکان و افراد غير مجاز ومحيط زيست جلوگيري شود.
صدمات تنفسي
علاوه بر خطرات تنفسي وابسته به مواد شيميايي گازهاي حاصل از کود و سيلو خطرات تنفسي ديگري نيز ممکن است در يک مزرعه وجود داشته باشد.قرار گرفتن در معرض کپکها در سيلو يا غبار دانه ها مي تواند منجر به بيماري هاي تنفسي کوتاه مدت مثل Organic Dust Toxic Syndrome شود. گرد و غبار حاصل از دانه ها در انبار غله باعث برونشيت يا مشکلات تنفسي مي شود.گرد وغبار و يا ساير ذرات ريزي که در ساختمان مخصوص حيوانات مزرعه وجود دارد باعث ايجاد بيماري هاي تنفسي متعددي مي شود.تهويه مناسب و داشتن ابزارهاي حفاظتي مناسب جزو حداقل کارها ي لازم براي جلوگيري از اين گونه صدمات است.
سر وصدا
قرار گرفتن در معرض صداهاي بلند و دنباله دار به مدت طولاني باعث از دست دادن شنوايي در کشاورزان مي شود.
از صداهاي بلند تر از 85 دسي بلdb بايد دوري کنيد. تراکتورهاي بدون محفظه کاهش دهنده صدا اغلب نزديک 100 دسي بل صدا ايجاد ميکنند.اين در حالي است که محفظه هاي قديمي تراکتورها بدون حفاظت کننده هاي مناسب در مقابل صدا بوده و معمولا سطح صدا و لرزش را افزايش مي دهند.سر وصدا حتي اگر قابل تشخيص هم نباشد مي تواند منجر به کاهش شنوايي گردد.آزمايشات نشان داده که کودکاني که در معرض اين صداها هستند دچار کم شنوايي پيش رس مي گردند.
خطوط فشار قوي و الکتريسيته
خطوط فشار قوي خطر جدي براي اپراتور هايي است که با ماشين هاي بلند کار ميکنند.حرکت مته هاي دستي اطراف خطوط فشار قوي نيز خطر ساز است.بهترين راه براي جلوگيري از مشکل اين است که خطوط فشار قوي را دور از محيط کار نصب يا دفن کنيد.محيط هاي مرطوب اطراف مزارع به اين معنا است که سيم ها جعبه تقسيم برق و صفحه هاي کليد نيز بايد براي اين شرايط مناسب باشند.
ايمني بچه ها در مزارع
بچه ها در مزارع به شدت آسيب پذير هستند. وقتي خانه و محل کار در کنار هم باشند بچه ها اغلب به محل کار وارد ميشوند.حدودا 175 تا 300 کودک هر ساله در ايالات متحده در اثر حوادث مرتبط با محيط کار کشاورزي مي ميرند.
بچه ها در حال بازي کردن يا قدم زدن داخل مزارع در حالي که والدينشان سرگرم هستند دچار حادثه مي شوند. 0 همچنين در موقع هدايت ماشين آلات يا انجام ساير کارهاي مزرعه در خطر هستند.
خيلي مهم است که والدين کار ي را به کودکان محول کنند که با فيزيک آنها و همچنين احساسات و هيجانات آنها سازگار باشد.بچه ها بايد آموزش لازم را براي کاري که به آنها محول مي شود داشته باشند.نبايدبه محل هاي پر خطر وارد شوند.سوار شدن روي تراکتور در حالي که اپراتور با آن کار مي کند بازي کردن در محلهاي کار به نحوي که قابل رويت براي اپراتور نباشند مي تواند حادثه ساز باشد.
سر خوردن و افتادن
بسياري از کشاورزان در اثر افتادن از نرذبان ها سقف ها درو کن هاي علوفه ياساير مکان هاي بلنددچار حادثه مي شوند.
بايد نردبان ها در سيلو هائ انبار دانه دور از دسترس اطفال قرار داده شوند تا از استفاده غير مجاز ممانعت گردد.ساختار يا بقاي سقف ها بايد با ابزارهاي مناسب و ايمن ساخته شود.پله ها راه پله ها و محل هاي عبور در اطراف مزارع شامل پله ها و سطوح روي ماشين آلات بايد پاک وتميز نگه داشته شوند تا باعث سر خوردن يا افتادن نشوند.
تعميرات نگه داري و ساخت
يک کشاورز ممکن است در اثر استفاده نادرست ونگه داري نامناسب ابزارها يا در حين تعمير آنها دچار حادثه شود.
استفاده از جک ها و ساير ابزارهاي بلند کننده بدون محکم کردن يا تثبيت آنها مي تواند با عث سقوط کشاورز شود.ابزارهاي محافظتي براي چشم ها و ساير اجزاي بدن ضروري است.گودال ها نيز در صورت عدم تسطيح مي توانند خطر ساز باشند.بايد درحين کار بر روي ساختمان هاي داخل مزارع از داربست و کمر بند ايمني استفاده کرد.
خلاصه
بر طبق آمار کشاورزي خطرناک ترين صنعت در ايالات متحده است.ممکن است شما روي مقدار زيادي از پول و وقت خود سرمايه گذاري کنيد ويقينا نمي خواهيد با درگير شدن با حوادث جدي سرمايه خود را ازبين ببريد تحقيق و مطالعه روي حوادثي که ممکن است در مزارع اتفاق بيافتد و حذف يا کاهش آنها مهمترين چيزي است که شما نياز داريد.آموزش درست تمام کساني که در مزارع کار مي کنند حتي اعضاي خانواده نيز ضروري است.اين مقاله تنها براي شروع است شما بايد دستورالعمل ماشين آلات کشاورزي را مطالعه کنيد و راهنمايي هاي کافي از کارشناسان دريافت نماييد.

از آنجا که کاربرد تراکتور در دنياي جديد بسيار گسترده است , تراکتور هايي که ساخته مي شوند داراي توان , اندازه و طرح هاي متفاوتي هستند . تحويل تدريجي تر ...

تراکتورها و بولدوزرها تراکتورازمهمترين ماشين الات راهسازي وساختمان سازي است که داراي کاربردهاي متعددي است هدف اوليه تراکتوربه جلوراندن ويا کشيدن اقسام ...

راکتورها و بولدوزرها تراکتورازمهمترين ماشين الات راهسازي وساختمان سازي است که داراي کاربردهاي متعددي است هدف اوليه تراکتوربه جلوراندن ويا کشيدن اقسام ...

به طور معمول در هر سي دي کمتر از ۲۰ آهنگ قرار داده ميشود در حالي که اگر آهنگها در فرمت ام پي ۳ ضبط شده باشند تا ۲۰۰ آهنگ را ميتوان در يک سي دي جا داد. ...

بسمه تعالي کشاورزي به عنوان قديمي و اصلي ترين صنعت بشر، زيربنا و اساس خلق ساير صنايع بوده، انسان هرگز بي نياز از غذا نخواهد بود، امروزه در جهان کشورها ...

دانلود نسخه PDF - تراکتورها