up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله ترانسفورماتور PDF
QR code - ترانسفورماتور

ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهاي برق

ترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصيات آنها مي توان به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ دسته بندي کرد. ساختمان ترانسفورماتورهاي بزرگ و متوسط به دليل مسائل حفاظتي و عايق بندي و امکانات موجود، نسبت به انواع کوچک آن پيچيده تر است.
اهميت ترانسفورماتورها در صنعت برق و شبکه هيا صنعتي، برکسي پوشيده نيست. امروزه يکي از ملزومات اساسي در انتقال و توزيع الکتريکي در جهان ترانسفورماتورها، مي باشند.
ترانسفورماتورها در اندازه ها و توان هاي مختلفي جهت تغيير سطح ولتاژ الکتريکي به منظور کاهش تلفات ولتاژ در فرآيند انتقال و توزيع انرژي الکتريکي به کار مي روند.
در صنعت سيمان، به عنوان يکي از مصرف کننده هاي بزرگ برق و استفاده از سطوح ولتاژ مختلف در آن، استفاده از ترانسفور ماتورها يکي از ارکان اجتناب ناپذير مي باشد.
در اين مقاله به اختصار ترانسفورماتورها، ساختمان آنها، تعميرات و نگهداري آنها مورد بررسي قرار گرفته است.
● ساختمان ترانسفور ماتور
ترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصيات آنها مي توان به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ دسته بندي کرد. ساختمان ترانسفورماتورهاي بزرگ و متوسط به دليل مسائل فاظتي و عايق بندي و امکانات موجود، نسبت به انواع کوچک آن پيچيده تر است. اجزاء تشکيل دهنده يک ترانسفورماتور به شرح زير است:
● هسته ترانسفورماتور
هسته ترانسفورماتور متشکل از ورقه هاي نازکي است که سطح آنها با توجه به قدرت ترانسفور ماتورها محاسبه مي شود. براي کم کردن تلفات آهني هسته ترانسفور ماتور را نمي توان به طور يکپارچه ساخت. بلکه معمولاً آنها را از ورقه هاي نازک فلزي که نسبت به يکديگر عايق هستند، مي سازند اين ورقه ها از آهن بدون پسماند با آلياژي از سيليسيم (حداکثر ۴.۵ درصد) که داراي قابليت هدايت الکتريکي و قابليت هدايت مغناطيسي زيادي است ساخته مي شوند . زياد بودن مقدار سيليسيم، باعث شکننده شدن ورق ها مي شود. براي عايق کردن ورق هاي ترانسفورماتور، در گذشته از يک کاغذ نازک مخصوص که در يک سمت اين ورقه چسبانده مي شد، استفاده مي کردند، اما امروز در هنگام ساختن و نورد اين ورقه ەا يک لايه نازک اکسيد فسفات يا سيليکات به ضخامت ۲ تا ۲۰ ميکرون به عنوان عايق بر روي آنها ماليده مي شود، که باعث پوشاندن روي ورقه ها مي گردد. علاوه بر اين، از لاک مخصوصي نيز براي عايق کردن يک طرف ورقه ها استفاده مي شود. تمامي ورقه هاي ترانسفور ماتور داراي يک لايه عايق هستند. در هنگام محاسبه سطح مقطع هسته بايد سطح آهن خالص را منظور کرد. ورقه هاي ترانسفور ماتورها را به ضخامت هاي ۰.۳۵ و ۰.۵ ميليمتر و در اندازه هاي استاندارد مي سازند. بايد دقت کرد که سطح عايق شده ٔ ورقه هاي ترانسفور ماتور همگي در يک جهت باشند (مثلاً همه به طرف بالا) علاوه بر اين تا حد امکان نبايد در داخل قرقره فضاي خالي باقي بماند. لازم به ذکر است ورقه ها با فشار داخل قرقره جاي بگيرند تا از ارتعاش و صدا کردن آنها نيز جلوگيري شود.
● سيم پيچ ترانسفور ماتور
معمولاً براي سيم پيچ اوليه و ثانويه ترانسفور ماتور از هادي هاي مسي با عايق (روپوش) لاکي استفاده مي کنند، که با سطح مقطع گرد و اندازه هاي استاندارد وجود دارند و با قطر آنها مشخص مي شوند. در ترانسفور ماتورهاي پرقدرت از هادي هاي مسي که به صورت تسمه هستند استفاده مي شوند و ابعاد اين گونه هادي ها نيز استاندارد است.
سيم پيچي ترانسفور ماتور به اين ترتيب است که سر سيم پيچ ها را به وسيله روکش عايق ها از سوراخ هاي قرقره خارج مي کنند، تا بدين ترتيب سيم ها، قطع (خصوصاً در سيم هاي نازک و لايه هاي اول) يا زخمي نشوند، علاوه بر اين بهتر است رنگ روکش ها نيز متفاوت باشد تا در ترانسفور ماتورهاي داراي چندين سيم پيچ، به راحت بتوان سر هم سيم پيچ را مشخص کرد. بعد از اتمام سيم پيچي يا تعمير سيم پيچ ها ترانسفور ماتور بايد آنها را با ولتاژهاي نامي خودشان براي کنترل و کسب اطمينان از سالم بودن عايق بدنه و سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه آزمايش کرد.
● قرقره ترانسفور ماتور
براي حفاظت و نگهداري از سيم پيچ هاي ترانسفورماتور خصوصاً در ترانسفورماتورهاي کوچک بايد از قرقره استفاده نمود. جنس قرقره بايد از مواد عايق باشد. قرقره معمولاً از کاغذ عايق سخت، فيبرهاي استخواني يا مواد ترموپلاستيک مي سازند. قره قره هائي که از جنس ترموپلاستيک هستند، معمولاً يک تکه ساخته مي شوند ولي براي ساختن قرقره هاي ديگر آنها را در چند قطعه تهيه و سپس بر روي همديگر سوار مي کنند. بر روي ديواره هاي قرقره بايد سوراخ يا شکافي ايجاد کرد تا سر سيم پيچ از آنها خارج شود.
اندازه قرقره بايد با اندازهٔ ورقه هاي ترانسفورماتور متناسب باشد و سيم پيچ نيز طوري بر روي آن پيچيده شود، که از لبه هاي قرقره مقداري پائين تر قرار گيرد تا هنگام جا زدن ورقه هاي ترانسفور ماتور، لايه ٔ روئي سيم پيچ صدمه نبيند. اندازه قرقره هاي ترانسفور ماتورها نيز استاندارد هستند، اما در تمام موارد، با توجه به نياز، قرقره مناسب را مي توان طراحي کرد.
● نکات قابل توجه قبل از حمل ترانس هاي قدرت
پس از پايان مراحل ساخت و انجام موفقيت آميز آزمايشات کارخانه اي، قبل از جابه جائي ترانسفورماتور، از محلي به محل ديگر و قبل از بارگيري بايد اقدامات زير به روي ترانسفور ماتور انجام گيرد، به منظور کاهش ابعاد و وزن ترانسفورماتور و نيز از نظر فني و محدوديّت هاي ترافيکي، بايد تجهيزات جنبي ترانسفورماتور ”کنسرواتور (منبع انبساط)، بوشينگ ها و...“ باز و به طور جداگانه بسته بندي و آماده حمل گردند. اما خود ترانسفورماتور به طريق زير حمل مي گردد.
▪ حمل با روغن: ترانسفورماتورهاي کوچک و ترانسفورماتورهائي که وزن و ابعاد آنها مشکلاتي را از نظر حمل ايجاد نمي نمايند، معمولاً با روغن حمل مي گردند. در اين حال سطح روغن بايد حدوداً ۱۵ سانتيمتر پايين تر از درپوش اصلي (سقف) ترانسفورماتور قرار داشته باشد.
توجه:
فاصله ۱۵ سانتيمتري فوق الذکر در مورد کليه ترانسفورماتورها يکسان نبوده و توصيه مي شود و به دستورالعمل کارخانه سازنده مراجعه شود.
لازم به ذکر است که در هنگام حمل روغن، قسمت فعال (Active Part) ترانسفورماتور بايد کاملاً در داخل روغن قرار گيرد.
به منظور جلوگيري از نفوذ رطوبت و هوا به داخل ترانسفورماتور، فضاي بين روغن و سقف ترانسفورماتور را با هواي خشک و يا گاز نيتروژن با فشار حدود ۲ ۰ بار در هواي ۲۰ درجه پر مي کنند. لازم به ذکراست که گاز نيتروژن بايد کاملاً خشک باشد، در اين حالت با نصب يک محفظه سيليکاژل بسته (آب بندي شده) بر روي ترانسفورماتور عمل جذب رطوبت انجام مي شود. ضمناً جهت جلوگيري از پاشيدن روغن به داخل سيليکاژل در طول حمل از يک وسيله حفاظتي استفاده مي شود.
▪ حمل بدون روغن: ترانسفورماتورهاي بزرگ بدون روغن حمل مي گردند. در اين موارد پس از تخليه روغن، ترانسفورماتور را با هواي خشک (داراي رطوبت کمتر از ppmv ۲۵ و نقطه ميعان کمتر از ۶۰ درجه سانتيگراد) يا با نيتروژن (با درجه خلوص ۹.۹۹%) پر مي کنند. لازم به ذکر است که در اين حالت نيز در طول حمل بايد فشار هوا يا نيتروژن به طور مرتب کنترل گردد.
▪ نکات قابل توجه و مهم در نصب و قبل از راه اندازي:
۱) کنترل ضربه نگار
۲) کنترل فشار هوا
۳) کنترل نقطه شبنم و اکسيژن
۴) کنترل استقرار ترانسفورماتور بر روي فوندانسيون
۵) کنترل تجهيزات جنبي ترانسفورماتور شامل بوشينگ، سيستم خنک کننده، رادياتور، فن، پمپ، کنسرواتور و ملحقات آن
۶) سيستم تنفسي
۷) شير اطمينان
۸) ترمومترها شامل ترمومتر روغن (کاليبره کردن ترمومتر) و ترمومتر سيم پيچ
۹) تپ چنجر
۱۰) رله بو خهلتس
• روغن ترانسفور ماتور
روغن هاي ترانسفور ماتور عمدتاً ترکيبات پيچيده اي از هيدروکربن هاي مشتق از نفت خام مي باشند و به جهت دارا بودن خواص مورد نياز، اين نوع روغن ها جهت ترانسفورماتورها مناسب تر تشخيص داده شده اند.
خواص مورد نياز براي روغن هاي ترانسفور ماتور به طور خلاصه عبارتند از:
▪ عايق کاري الکتريکي
▪ انتقال حرارت
▪ قابليت خاموش کردن قوس الکتريکي
▪ پايداري شيميائي
▪ سيل کردن ترانسفورماتور
▪ جلوگيري از خوردگي
▪ در مورد سفارش خريد روغن براي ترانسفورماتورها دو مورد مهم را مدنظر قرار مي دهيم.
▪ انتخاب نوع روغن ترانسفورماتور
نوع روغن و کيفيت آن، براساس طراحي ترانسفورماتورها مي باشد. به عنوان مثال در يکي از بررسي ها نوعي چسب که در داخل ترانسفورماتور به کار برده شده بود توسط روغن ترانس حل گرديد و باعث شد که ذرات چسب داخل روغن پراکنده شود و منجر به کاهش دي الکتريک روغن گردد. مورد ديگري که مورد آزمايش قرار گرفت، اين بود که کاتاليزور مس و آهن باعث از بين بردن روغن تشخيص داده شده است. بنابراين نوع ترانسفورماتور و مواد به کار رفته در آن درتعيين نوع و کيفيت روغن آن تأثير زيادي دارد.
● آلودگي روغن ترانفسورماتورها:
به طور کلي دو نوع آلودگي اصلي در روغن ترانسفور ماتورها عبارتند از:
۱) مواد معلق در روغن
۲) آب
۳) اکسيداسيون روغن
پس از شناسائي مؤلفه هاي روغن با آزمايش هاي مختلف، تصميم به تصفيه يت تعويض روغن اتخاذ مي گردد.
به طور کلي ۳ نوع آزمايش کلي بر روي روغن ترانسفورماتور انجام مي گيرد که عبارتند از:
۱) آزمون هاي فيزيکي
۲) آزمون هاي شيميائي
۳) آزمون هاي قسمت هاي الکتريکي
برخي از آزمايش هائي که بايد روي روغن ترانسفورماتورها، انجام گيرد در زير آمده است.
۱) تست اسيديته
۲) تست گازهاي حل شده در روغن
۳) تست کشش سطحي
۴) تست بي فنيل پلي کلريد (pcb)
● تست ولتاژ شکست:
روغن ترانسفورماتورها معمولاً بايد داراي ضريب شکست بيشتر از ۵۰ کيلو ولت باشند، که با انجام آزمايش ولتاژ شکست، نسبت به اندازه گيري آن اقدام مي گردد. اگر اين شاخص تا حد مشخصي کمتر از ۵۰ کيلو ولت باشد مي توان با تصفيه روغن موجود آن را اصلاح کرد، در غير اين صورت بايد نسبت به تعويض روغن اقدام نمود.
● آناليز گاز کروماتورگرافي:
با توجه به اينکه مولکول هاي روغن از ترکيبات هيدروکربن ساخته شده اند، حرارت يا شکست الکتريکي مي تواند باعث شکست مولکول هاي روغن و توليد گازهاي قابل اشتعالي مثل متان، اتيلن، اتان و ساير گازها شود، که در دراز مدت انفجار ترانسفورماتور را در پي خواهد داشت. تحليل گاز کروماتوگرافي به اندازه گيري ميزان گازهاي توليد شده در روغن ترانسفورماتور و آناليز آنها مي پردازد.
● تکنولوژي ساخت
ساخت ترانسفورماتورهاي فشار قوي فاقد روغن، در طول عمر يکصد ساله ترانسفور ماتورها، يک انقلاب محسوب مي شود. ايده استفاده از کابل با عايق پليمر پلي اتيلن، به جاي هادي هاي مسي داراي عايق کاغذي از ذهن يک محقق سوئدي به نام پرفسور ”Mats lijon“ تراوش کرده است.
تکنولوژي استفاده از کابل به جاي هادي هادي مسي داراي عايق کاغذي، نخستين بار در سال ۱۹۹۸ در يک ژنراتور فشار قوي به نام ”Power Former“ به کار گرفته شد. در اين ژنراتور بر خلاف سابق که از هادي هاي شمشي (مستطيلي) در سيم پيچي استاتور استفاده مي شد، از هادي هاي گرد استفاده شده است. همان طور که از معادلات ماکسول استنباط مي شود، هادي هاي سيلندري، توزيع ميدان الکتريکي متقارني دارند. بر اين اساس ژنراتوري مي توان ساخت که برق را با سطح ولتاژ شبکه توليد کند به طوري که نياز به ترانسفورماتور افزاينده نباشد. در نتيجه اين کار، تلفات الکتريکي به ميزان ۳۰ درصد کاهش مي يابد.
در يک کابل پليمري فشار قوي، ميدان الکتريکي در داخل کابل باقي مي ماند و سطح کابل داراي پتانسيل زمين مي باشد. در عين حال ميدان مغناطيسي لازم براي کار ترانسفورماتور تحت تأثير عايق کابل قرار نمي گيرد. در يک ترانسفورماتور خشک، با استفاده از تکنولوژي کابل، امکانات تازه اي براي بهينه کردن طراحي ميدان هاي الکتريکي و مغناطيسي، نيروهاي مکانيکي و تنش هاي گرمائي فراهم کرده است.
در فرآيند تحقيقات و ساخت ترانسفورماتور خشک، در مرحله نخست يک ترانسفورماتور آزمايشي تک فاز با ظرفيت ۱۰ مگا ولت آمپر (Dry former)، طراحي، ساخته و آزمايش گرديد.
”Dry former“ اکنون در سطح ولتاژهاي از ۳۶ تا ۱۴۵ کيلوولت و ظرفيت تا ۱۵۰ مگاولت آمپر وجود دارد.
● ويژگي هاي ترانسفورماتورهاي خشک
با پيشرفت تکنولوژي امکان ساخت ترانسفورماتورهاي خشک با بازدهي بالا فراهم شده است.
ترانسفورماتور خشک داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است از جمله:
۱) به روغن براي خنک شدن، يا به عنوان عايق الکتريکي نياز ندارد. سازگاري اين نوع ترانسفورماتور با طبيعت و محيط زيست يکي از مهمترين ويژگي هاي مهم آن است. به دليل عدم وجود روغن، خطر آلودگي خاک و منابع آب زيرزميني و همچنين احتراق و خطر آتش سوزي کم مي شود.
با حذف روغن و کنترل ميدان هاي الکتريکي که در نتيجه آن خطر ترانسفورماتور از نظر ايمني افراد و محيط زيست کاهش يافته است. امکانات تازه اي را از نظر محل نصب ترانسفورماتور فراهم کرده است. به اين ترتيب امکان نصب ترانسفورماتور خشک در نقاط شهري و جاهائي که از نظر زيست محيطي حساس هستند، وجود دارد.
۲) در ترانسفورماتور خشک به جاي بوشينگ چيني در قسمت هاي انتهائي از عايق سيليکن را بر (Silicon rubber) استفاده مي شود. به اين ترتيب خطر ترک خوردن چيني بوشينگ و نشت بخار روغن از بين مي رود.
۳) کاهش مواد قابل اشتعال، نياز به تجهيزات گسترده آتش نشاني را کاهش مي دهد. بنابراين از اين دستگاه ها در محيط هاي سرپوشيده و نواحي سرپوشيده شهري نيز مي توان استفاده کرد.
۴) با حذف روغن در ترانسفورماتور خشک، نياز به تانک هاي روغن، سنجه سطح روغن، آلارم گاز و ترمومتر روغن کاملاً از بين مي رود. بنابراين کار نصب آسان تر شده و تنها شامل اتصال کابل ها و نصب تجهيزات خنک کننده خواهد بود.
۵) از ديگر ويژگي هاي ترانسفورماتور خشک، کاهش تلفات الکتريکي است. يکي از راه هاي کاهش تلفات و بهينه کردن طراحي ترانسفورماتور، نزديک کردن ترانسفورماتور به محل مصرف انرژي تا حد ممکن است تا از مزاياي انتقال نيرو به قدر کافي بهره برداري شود. با به کارگيري ترانسفورماتور خشک اين امر امکان پذير است.
۶) اگر در پست، مشکل برق پيش آيد، خطري متوجه عايق ترانسفور ماتور نمي شود. زيرا منبع اصلي گرما يعني تلفات در آن توليد نمي شود. به علاوه چون هوا واسطه خنک شدن است و هوا هم مرتب تعويض و جابه جا مي شود، مشکلي از بابت خنک شدن ترانسفورماتور بروز نمي کند.
سيستم نمايش و مديريت ترانسفورماتورها (TMMS)
سيستم TMMS (Transformer Monitoring Management System فارادي يک سيستم نمايش و مديريت ترانسفورماتور است.
سيستم TMMS براساس جمع آوري اطلاعات بحراني بهره برداري ترانسفورماتور و تجزيه و تحليل آنها عمل مي نمايد.
سيستم TMMS با تجزيه و تحليل اطلاعات قادر خواهد بود که ضمن تفسير عملکرد ترانسفورماتور عيب هاي آن را تشخيص داده و اطلاعات لازم براي تصميم گيري را در اختيار بهره بردار قرار دهد.
اطلاعات بهره برداري که براي فرآيند نمايش و مديريت ترانسفورماتورها مورد نياز بوده و توسط سنسورهاي مخصوص جمع آوري مي گردند به شرح زير مي باشند.
● گازهاي موجود در روغن ترانسفورماتورهمراه با ئيدران
▪ آب موجود در روغن ترانسفورماتور همراه با Acquaoil ۳۰۰
▪ جريان بار ترانسفورماتور
▪ دماي نقاط مختلف ترانسفورماتور
▪ وضعيت تپ جنچر ترانسفورماتور
▪ سيستم خنک کنندگي ترانسفورماتور
اطلاعات بهره برداري فوق جمع آوري شده و به همراه ساير اطلاعات موجود به طور مستمر تجزيه و تحليل شده تا بتوانند اطلاعات زير را درباره وضعيت بهره برداري ترانسفورماتور تهيه نمايند.
▪ شرايط عمومي و کلي ترانسفورماتور
▪ ظرفيت بارگيري ترانسفورماتور
▪ ميل و شدت توليد گاز و جباب در داخل روغن ترانسفورماتور
▪ ملزومات نگهداري ترانسفورماتور
سيستم TMMS فارادي را مي توان براي ترانسفورماتورهاي موجود به کار برد و همچنين مي توان آن را در ساختمان ترانسفورماتورهاي جديد طراحي و نصب نمود.
ارتقاء سيستم TMMS فارادي با افزودن سنسورهاي اضافي مي توانيد باعث ارتقاء عملکرد آن براي مواد زير گرديد.
▪ حداکثر نمودن ظرفيت بارگذاري ترانسفورماتور براي بهره برداري اقتصادي و بهينه
▪ تشخيص عيب و توصيه راه حل در ترانسفورماتورها
▪ مديريت عمر ترانسفورماتور و افزايش آن
▪ تکميل و توسعه فرايند و عملياتي مديريت ترانسفورماتورها با کمک اطلاعات اضافي تهيه شده در زمان حقيقي
▪ کاهش و حذف خروجي ترانسفورماتورها به صورت برنامه ريزي شده و يا ناشي از خطا
▪ آشکارسازي علائم اوليه پيدايش خطا در ترانسفورماتورها
▪ نمايش مراحل تکامل و شکل گيري شرايط پيدايش خطا
ترانسفورماتورها سازگار با هارمونيک ترانسفورماتورهاي عامل K
هارمونيک هاي توليد شده توسط بارهاي غير خطي مي توانند مشکلات حرارتي و گرمائي خطرناکي را در ترانسفورماتورهاي توزيع استاندارد ايجاد نمايند. حتي اگر توان بار خيلي کمتر از مقدار نامي آن باشد، هارمونيک ها مي توانند باعث گرماي بيش از حد و صدمه ديدن ترانسفورماتورها شوند. جريان هاي هارمونيکي تلفات فوکو را به شدت افزايش مي دهند. به همين دليل سازنده ها، ترانسفورماتورهاي تنومندي را ساخته اند تا اينکه بتوانند تلفات اضافي ناشي از هارمونيک ها را تحمل کنند. سازنده ها براي رعايت استاندارد يک روش سنجش ظرفيت، به نام عامل K را ابداع کرده اند. عامل K نشان دهنده مقدار افزايش در تلفات فوکو است. بنابراين ترانسفورماتور عامل K مي تواند باري به اندازه ظرفيت نامي ترانسفورماتور را تغذيه نمايد مشروط بر اينکه عامل K بار غير خطي تغذيه شده برابر با عامل K ترانسفورماتور باشد. مقادير استاندارد عامل K برابر با ۴، ۹، ۱۳، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ مي باشند. اين نوع ترانسفورماتورها عملاً هارمونيک را از بين نبرده تنها نسبت به آن مقاوم مي باشند.
ترانسفورماتور (HMT (Harmonic Mitigating Transformer نوع ديگري از ترانسفورماتورهاي سازگار با هارمونيک ترانسفورماتورهاي HMT هستند که از صاف شدن بالاي موج ولتاژ بهواسطه بريده شدن آن جلوگيري مي کند HMT، طوري ساخته شده است که اعو جاج ولتاژ سيستم و اثرات حرارتي ناشي از جريان هاي هارمونيک را کاهش مي دهد. HMT اين کار از طريق حذف فلوها و جريان هاي هارمونيکي ايجاد شده توسط بار در سيم پيچي هاي ترانسفورماتور انجام مي دهد.
چنانچه شبکه هاي توزيع نيروي برق مجهز به ترانسفورماتورهاي HMT گردند مي توانند همه نوع بارهاي غير خطي (با هر درجه از غير خطي بودن) را بدون اينکه پيامدهاي منفي داشته باشند، تغذيه نمايند. به همين دليل در اماکني که بارهاي غير خطي زياد وجود دارد از ترانسفورماتور HMT به صورت گسترده استفاده مي شود.
● مزاياي ترانسفورماتور HMT
▪ مي توان از عبور جريان مؤلفه صفر هارمونيک ها (شامل هارمونيک هاي سوم، نهم و پانزدهم) در سيم پيچ اوليه، از طريق حذف فلوي آنها در سيم پيچي هاي ثانويه جلوگيري کرد.
ترانسفورماتورهاي HMT با يک خروجي در دو مدل با شيفت فازي متفاوت ساخته مي شوند. وقتي که هر دو مدل با هم به کار مي روند، مي توانند جريان هاي هارمونيک پنجم، هفتم، هفدهم و نوزدهم را در قسمت جلوئي شبکه حذف کنند.
ترانسفورماتورهاي HMT با دو خروجي مي توانند مؤلفه متعادل جريان هاي هارمونيک پنجم، هفتم، هفدهم و نوزدهم را در داخل سيم پيچي هاي ثانويه حذف کنند.
ترانسفورماتورهاي HMT با سه خروجي مي توانند مؤلفه متعادل جريان هاي هارمونيک پنجم، هفتم، يازدهم و سيزدهم را در داخل سيم پيچي ثانويه حذف کنند.
▪ کاهش جريان هاي هارمونيکي در سيم پيچي هاي اوليه HMT باعث کاهش افت ولتاژهاي هارمونيکي و اعو جاج مربوطه مي شود.
کاهش تلفات توان به علت کاهش جريان هاي هارمونيکي به عبارت ديگر ترانسفورماتور HMT باعث ايجاد اعو جاج ولتاژ خيلي کمتري در مقايسه با ترانسفورماتورهاي معمولي يا ترانسفورماتور عامل K مي شود.

ساختمان ترانسفورماتورترانسفورماتورها را با توجه به كاربرد و خصوصيات آنها به سه دسته كوچك متوسط و بزرگ دسته بندي كرد. ساختن ترانسفورماتورهاي بزرگ و متو ...

روغن ترانسفورماتور بخش تصفيه شده روغن معدني مي باشد که در دماي بين 250 تا 300 درجه سانتي گراد به جوش آمده است . اين روغن پس از تصفيه از لحاظ شيميايي ک ...

ترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصيات آنها به سه دسته کوچک متوسط و بزرگ دسته بندي کرد. ساختن ترانسفورماتورهاي بزرگ و متوسط به دليل مسايل حفاظ ...

ترانسفورماتورها را با توجه به كاربرد و خصوصيات آنها به سه دسته كوچك متوسط و بزرگ دسته بندي كرد. ساختن ترانسفورماتورهاي بزرگ و متوسط به دليل مسايل حفاظ ...

يکي از بهترين تعريف هايي که از مهندسي برق شده است, اين است که محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق, تبديل يک سيگنال به سيگنال ديگر است که البته اين سيگنال ...

روغن ترانسفورماتورهاي قدرت نقش بسيار مهمي در عملکرد ترانسفورماتورها دارند. نقش عايق کنندگي، خنک کنندگي و تشخيص عيب از جمله مهمترين وظايف روغن مي باشند ...

● تعريف جريان(dc) جريان مستقيم (DC يا جريان پيوسته)، عبور پيوسته جريان الکتريسيته از يک هادي نظير يک سيم از پتانسيل بالا به پتانسيل کم است. در جريان م ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

دانلود نسخه PDF - ترانسفورماتور