up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله تخم مرغ 2 PDF
QR code - تخم مرغ 2

تخم مرغ 2

فاکتورهاي موثر بر توليد تخم مرغ در گله هاي تخمگذار (2)

▪ ويتامين D :
بالابودن ويتامين D سبب جذب بيشتر کلسيم شده که ممکن است توليد تخم مرغ را کاهش دهد دراغلب گونه ها تحمل مصرف ويتامين D تا ۱۰ برابرحد مجاز ذکر شده است در حالي که در مدت کوتاه طيور مي توانند تا ۱۰۰ برابر حد نيازشان را تحمل کنند با اين وجود زياد بودن ويتامين D۳ در جيره هنوز ناشناخته است .
▪ مايکوتوکسين ها :
قارچ ها با توليد سم بر روي سلامت طيور وکاهش توليدتخم مرغ اثر مي گذارند همچنين بسته به نوع سم توليدي جذب غذاها را نيزتحت تاثير قرار مي دهد در اثر سموم قارچي ، کمبود کلسيم و ويتامين D۳ درمرغان تخمگذار ظاهر شده و نيز دراثر اختلالات هورموني ف کاهش توليد تخم مرغ ظاهر مي شود .سم آفلاتوکسين دردانه هاي ذرت انبار شده و در مزارع توسط قارچي به نام مايکوتوکسين هاي ديگري در ذرت وغلات ديگر ديده مي شود که از آن جمله مي توان به زير النون اکراتوکسين ۲ T توکسين ، وومي توکسين ، سيترينين اشاره نمود تاکنون بيش از ۳۰۰ نوع مايکوتوکسين شناسايي شده است.
▪ بوتوليسم :
بوتوليسم توسط سموم نروتوکسين ايجاد شده که ان هم به وسيله باکتري کلستريديوم بوتولينوم توليد مي شود در اثر مصرف غذاهاي فاسدولاشه ها اين حالت رخ مي دهد تالاب هاو مانداب ها اغلب داراي آب هايي هستند که مواد معدني آنها و ميزان باکتري و قارچ آنها زياد وحاوي اين توکسين است .
▪ سموم ديگر:
درجه سميت يک گياه يا دانه متفاوت بوده ولي در اغلب موارد برتوليد جوجه درآوري ، رشد وزنده ماندن تاثير منفي مي گذارد .
● آنتي کوکسيديال
در گله هاي جوان ، پولت هاي جايگزين و پرندگان گوشتي از داروهايي استفاده مي شود که از شيوع يا بروز کوکسيديوز جلوگيري مي کند از انتي کوکسيديال ها در مرغان تخمگذار تجاري استفاده نمي شود . نياکاربازين داروي ضد وکسيديوز بوده که باعث افت عملکرد مرغان مي شود حتي اگر درجيره مرغان تخمگذار يا مادر در سطح طبيعي استفاده گردد از عوارض ديگر استفاده ازاين داروي ضعيف شدن غشاهاي زرده لکه لکه شدن زرده مي باشد در تخم مرغهاي قهوه اي پوسته کمرنگ شده ودر ۴۸ ساعت بعد از متمايل به سفيد مي شود حتي سطوح اندک نيکاربازين مي تواند هچ رنگ پوسته و لکه لکه شدن زرده را تحت تاثير قرار دهد موننسين آنتي کوکسيديال موفقي بوده ولي در صورت پايين بودن پروتئين جيره اثر منفي برروي توليد تخم مرغ خواهند داشت آنتي کوکسيديال هاي يونوفره ديگر چنين اثري دارند .
● اشتباهات مديريتي
▪ قطع غذا :
قطع غذا به مدت چندين ساعت سبب کاهش توليد تخم مرغ مي شود و جود مکمل هاي مناسب و کافي درجيره ها ضروري است در صورتي که غذا به مدت بيش از ۲ هفته در مزرعه ذخيره شود ممکن است دچار کپک زدگي شود بخصوص انکه رطوبت غذاها بالا باشد در طول ذخيره سازي توان ويتامين هاي موجود در خوراک کاهش مي يابد .
▪ قطع آب :
آب يکي از مهمترين مواد مغذي اصلي است که حدود ۷۰ دصد از وزن بدن را تشکيل مي دهد عدم دسترسي به آب به مدت چندين ساعت باعث کاهش توليد تخم مرغ مي شود مرغها به فقدان اب نسبت به فقدان غذا حساسيت بيشتري نشان مي دهد .آب مورد نياز بسته به درجه حرارت و رطوبت نسبي ترکيب غذا و ميزان توليد تخم مرغ متفاوت است مصرف آب به وزن بدن مرغ بستگي دارد ولي گرماي هوا تاثير بسيار زيادي در مصرف آن دارد .
▪ کاهش طول روز :
طيور براي توليد تخم مرغ به حداقل ۱۴ ساعت روشنايي نياز دارند شدت روشنايي بايستي به ميزاني باشد که بتواند از روشنايي طبيعي باعث مي شود که با کاهش طول روز در پاييز و زمستان توليد تخم مرغ متوقف و پرريزي آغاز شود مرغاني که تنها از نور طبيعي استفاده ميکنند شروع مجدد توليد آنها در فصل بهار خواهد بود .
▪ درجه حرارت بالاي آشيانه ها :
درجه حرارت بالاي محيطي مشکلات زيادي براي تمام طيور ايجاد ميکند در استرس شديد گرمايي ، مصرف غذا ، توليد تخم مرغ و اندازه تخم مرغ ، جوجه درآوري تحت تاثير قرار ميگيرد سايه ، تهويه مناسب ، تامين آب سرد کافي به کاهش اثرات نامطلوب استرس گرمايي کمک مي کند .
● انگل خارجي
انگل هاي خارجي منبع تغذيه شان خارج از بدن ميزبان مي باشد و به آنها اکتوپارازيت گويند مانند:
▪ مايت مرغان شمالي
▪ شپش ها
▪ کک
● انگل هاي داخلي:
اين دسته ازانگل ها درداخل بدن حيوان زندگي و تغذيه ميکنند هجوم انگل ها سبب کاهش بازده غذايي ، رشد ضعيف ، کاهش توليد تخم مرغ و مرگ و مير مي شود پرندگان آلوده به بيماري هاي ويروسي و نيز استرسها بسيار حساس خواهند شد مانند:
▪ نماتدها
▪ کرم کدو (سستودها (
● بيماري هاي طيور مانند:
▪ آبله طيور
▪ کوکسيديوزيس
▪ برونشيت عفوني
▪ بيماري نيوکاسل
▪ آنفلوانزاي مرغي
▪ آنسفالوميليت مرغي
▪ آلودگي با مايکوپلاسماگالي سپتيکوم
▪ مرباي مرغي
▪ کوريزاي عفوني
▪ رسيدگي به مشکلات ديگر :
● براي جلوگيري ازکاهش بارز درتوليد تخم مرغ به موارد زير دقت کنيد :
▪ خوردن تخم مرغ به وسيله مرغان ديگر .
▪ شکستگي بيش از حد تخم مرغ
▪ برخي مرغان به جاي تخمگذاري در لانه ها در نقاط مرتفع اقدام به تخمگذاري مي کنند .

تخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و ساده تر شکسته و تجزيه ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديدهاي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و سادهتر شکسته و تجزيه ( ...

قبل از هر اقدامي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف لازم است که سرمايه گذار به دقت جوانب امر را زير نظر داشته باشد. هر قدر اطلاعات بيشتر کسب شود خسر ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

حرارت در سنين مختلف ، نقش مهمي در سلامت و توليد مرغ دارد؛ بخصوص در اوايل زندگي جوجه ها اين مساله از اهميت فراواني برخوردار است . براي تامين گرماي مورد ...

در مقالة حاضر، طرحي ارائه شده است که شوري خاک را در مزارعِ تحت آبياري تخمين زده و راهکارهاي مديريتي ارائه مي دهد. اين تحقيق بر اساس بررسي مدلهاي آبيار ...

دانلود نسخه PDF - تخم مرغ 2