up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله تخم مرغ PDF
QR code - تخم مرغ

تخم مرغ

کلياتي در مورد کيفيت پوسته تخم مرغ

بيشتر اطلاعات در مورد کيفيت پوسته تخم مرغ،طي پنجاه سال اخير بدست آمده است.طي اين مدت ژنتيک طيور،جيره نويسي،تاسيسات و اقدامات مديريتي بطرز چشمگيري تغيير و پيشرفت کرده اند.به احتمال زياد در آينده نيز شاهد تحولات عظيمي در صنعت توليد تخم مرغ خواهيم بود.آنچه که بيش از همه مهم مي نمايد اين است که پوسته تخم مرغ بايد تا آنجا که ممکن است محکم بوده تا حداکثر بازارپسندي را داشته باشد.
بسياري از عوامل،سبب شکستگي در پوسته تخم مي شوند.شکستگي پوسته مستقيما به کيفيت پوسته مربوط مي شود.به هر حال با سطح دانش کنوني،اصلاح و رفع تمام مشکلات کيفيت پوسته تخم غير ممکن است؛اما مي توان کاهش قابل توجهي در تعداد تخم هايي که از روي ضعف کيفيت پوسته از بين مي روند بوجود آورد.بايد توجه داشت که هرگز تنها يک فاکتور سبب شکستگي و ضعف تخم مرغ نمي شود بلکه امروزه بسياري از فاکتورها را با کيفيت پوسته تخم مرغ نسبت مي دهند.اين فاکتورها شامل سطح تغذيه،بيماري ها،اقدامات مديريتي،شرايط محيطي و اصلاح نژاد مي باشند.آنچه در زير مي آيد به شرح برخي از فاکتورهاي دخيل در کيفيت پوسته تخم مرغ مي پردازد.
●ماهيت پوسته تخم مرغ
بيشتر تخم هاي با کيفيت گذاشته شده توسط مرغان تخمگذار تجاري،تقريبا حاوي ۲.۲ گرم کلسيم بصورت کربنات کلسيم مي باشد.حدود %۹۵ وزن خشک پوسته تخم را کربنات کلسيم تشکيل مي دهد.پوسته همچنين حاوي ۰.۳ درصد فسفر،۰.۳ درصد منيزيم،سديم،پتاسيم و عناصر کميابي مثل روي،منگنز،آهن،و مس مي باشد.چنانچه کلسيم پوسته حذف شود،آنچه باقي مي ماند ماتريکس آلي نام دارد.اين ماده آلي خصوصيات جاذب کلسيمي دارد و توسعه آن طي تشکيل پوسته استحکام پوسته را تحت تاثير قرار مي دهد.رسوب ماتريکس آلي براي به حد عالي رسيدن توسعه اجزاي کريستالي(عمدتا کربنات کلسيم) ضروري است.حجم بيشتر پوسته از ستون هاي بلند کربنات کلسيم تشکيل شده است.اين ستون ها بخش هاي ديگري هستند که بطور طبيعي سبب استحکام پوسته خواهند شد.بنابراين،ضخامت پوسته عامل اصلي و مهمي در برآورد استحکام است اما تنها عامل نيست.در حال حاضر از جيره هاي مختلفي براي اصلاح مشکلات کيفيت پوسته ها استفاده مي شود.
نرمي پوسته تخم مطلوب است؛تخم مرغ هايي که پوسته خشن دارند زود ترک بر مي دارند.تخم مرغ هاي بزرگ نيز معمولا آسانتر از انواع کوچکتر ترک بر مي دارند.دليل اصلي اين امر آنست که مرغ از نظر ژنتيکي تنها توانايي ترسيب مقدار معيني از کلسيم را در پوسته دارد.با افزايش سن مرغ و بزرگتر شدن تخم ها،همان مقدار کلسيم بايد در سطح وسيعتري پخش شود.بنابراين تغيير در وزن تخم با افزايش سن مرغ مي تواند کيفيت پوسته را تحت تاثير قرار دهد.کنترل مصرف خوراک با تغيير دما در سالن هاي پرورش مرغ تخمگذار اندازه تخم را تحت تاثير قرار مي دهد.نبايد از ياد برد که بسياري عوامل مي توانند در مقدار کلسيم تخم مرغ موثر باشند.ضخامت يک پوسته دليل استحکام آن نيست.گاهي اوقات يک پوسته نازکتر از پوسته ضخيم تر،مستحکم تر مي باشد.دليل اين امر نيز شکل و توسعه اجزاي آلي و غير آلي پوسته مي باشد.
●تغذيه
اهميت تغذيه کافي در تامين احتياجات مرغ براي توليد تخم هاي با پوسته با کيفيت واضح و روشن است.يک مرغ در سال حدود ۲۵۰ عدد تخم مي گذارد که اين در هر بار تخم گذاري معادل ۲۰ برابر مقدار کلسيم استخوانهاست.بنابراين نيازهاي کلسيمي مرغان تخمگذار بسيار بالاست.مي توان محاسبه کرد که طي ۲۰ ساعت که براي تشکيل پوسته لازم است،هر ۱۵ دقيقه يکبار ۲۵ ميلي گرم کلسيم در پوسته رسوب مي نمايد.اين مقدار کلسيم برابر کل مقدار کلسيم موجود در دستگاه گردش خون مرغ در اين زمانهاست.بعلاوه،مرغ تخمگذار بطور ۱۰۰ درصد قادر به تامين کلسيم از منابع قابل دسترس جيره نيست.بنابراين خيلي وقت ها جيره بايد روزانه مقدار اضافي ۴ گرم کلسيم را تامين نمايد.گاهي اوقات مقادير در دسترس بودن کلسيم مشخص نيست و بايد توجه داشت که وقتي قابليت در دسترس بودن کلسيم جيره پايين است مصرف روزانه کلسيم بيشتري مورد نياز خواهد بود.محتواي بالاي فسفر جيره ممکن است روي کيفيت پوسته اثر منفي داشته باشد.اين دو عنصر از آنجاييکه روي تعادل اسيد-باز(ph)خون تاثير گذار هستند،بطور عکس کيغيت پوسته را نيز متاثر مي کنند.مصرف ويتامين Dکافي براي مرغ ضروري مي باشد و مصرف نسبت مناسبي از کلسيم و فسفر نيز لازم مي نمايد.در هر صورت افزايش مصرف ويتامين D و متابوليت هاي آن زمانيکه مرغ هاي معمولي مقادير کافي ويتامين D مصرف مي کنند کيفيت پوسته را بهبود نمي بخشد.ديگر ويتامين ها و عناصر کمياب زمانيکه بيش از نياز طيور مصرف شوند سبب بهبود کيفيت پوسته نخواهند شد.
معمولا مناطق سرد برخلاف نواحي گرم در کيفيت پوسته تخم مرغ مشکلي ايجاد نمي کنند.يکي از عواملي که سبب ضعيف شدن کيفيت پوسته در آب و هواي گرم مي شود اين است که مرغ ها خوراک کافي دريافت نمي کنند.اين امر سبب مشکلاتي در وزن بدن،توليد تخم،اندازه تخم و کيفيت پوسته خواهد شد و بايد سريعا تمهيداتي جهت مصرف کافي انرژي و مواد مغذي روزانه توسط طيور اخذ شود.زماني که دماي محيط بيش از حد گرم مي شود،مصرف خوراک کاهش مي يابد و انرژي اولين فاکتور محدود کننده براي حيوان بحساب خواهد آمد.مصرف ناکافي اسيدهاي آمينه،کلسيم،فسفر و ديگر مواد مغذي مي تواند با تنظيم دانسيته(تراکم)مواد مغذي در جيره اصلاح شود.در هر حال،نبايد فراموش کرد که در آب و هواي گرم بر خلاف هواي سرد،برخي سازگاري هاي فيزيولوژيک براي مقابله با دماي بالاي محيط در بدن مرغان تخمگذار انجام خواهد شد.
مرغ هاي تخمگذار که تحت استرس دمايي قرار دارند،با فرآيند له له زدن از افزايش دماي بدن خود جلوگيري مي کنند.در همين زمان تعادل اسيد- باز نيز در خون پرنده تغيير مي کند.ما گاهي اوقات اين نکته را فراموش مي کنيم که مرغ تخمگذار در آب و هواي بسيار گرم بايد به نحوي بدنش را خنک کند و اين امر ارجحيت فيزيولوژيک آنرا از توليد تخم و توليد پوسته هاي با کيفيت به سمت تلاش براي زنده ماندن سوق خواهد داد.در يک چنين موقعيت هايي،دسترسي به حداکثر کيفيت پوسته مشکل خواهد بود.
●بيماري ها و کيفيت پوسته
توجه داشته باشيد که همه بيماري هايي که طيور را مبتلا مي کنند در کيفيت پوسته ايجاد اشکال خواهند کرد.در هر صورت،توليد تخم معمولا نزول خواهد کرد.مثالي از يک بيماري که مي تواند تعداد تخم ها و نه لزوما کيفيت را تحت تاثير قرار دهد،لارينگوتراکئيتيس عفوني مي باشد.ديگر آلودگي هاي ويروسي از قبيل سندرم کاهش تخم مرغ(EDS)،آنفلوآنزاي مرغي(AI)،بيماري نيوکاسل(ND)،برونشيت عفوني(IB)،ممکن است اثرات مختلفي روي پوسته و کيفيت داخلي تخم مرغ داشته باشد.بسياري اوقات تعداد کلي تخم ها تحت تاثير قرار نمي گيرد حتي اگر رکوردها در کل تخم هاي قابل جمع آوري کاهش نشان دهد.اين امر بخاطر افزايش در تخم هاي غير قابل جمع آوري است(تخم هاي بدون پوسته يا با پوسته هاي خيلي نازک)که زير قفس ها از بين مي روند.اين مساله در مورد EDSبسيار معمول است.مشخص شده که ويروس EDS تنها غدد توليد پوسته را تحت تاثير قرار مي دهد اما در مورد ND و IB همه قسمت هاي مجاري توليد مثلي تحت تاثير قرار مي گيرند.
اگر بخواهيم تنها يک بيماري را بعنوان مسئول اکثر ضررهاي اقتصادي در مرغهاي تخمگذار بدانيم،اين بيماري برونشيت عفوني خواهد بود.ويروس برونشيت عفوني يک کوروناويروس است که تمايل به لايه ماهيچه اي مجاري توليد مثلي و تنفسي دارد.کليه نيز با سويه هاي خاصي از IB درگير مي شود.در اين بيماري نه تنها کيفيت پوسته تحت تاثير قرار مي گيرد بلکه کيفيت داخلي آن نيز افت نشان مي دهد.بروز سفيده هاي آبکي در اين بيماري بسيار رايج است و مي تواند بعد از شروع توليد تا زمان زيادي باقي بماند.همچنين شيوع IB سبب کمرنگ شدن پوسته در تخم هاي با پوسته قهوه اي مي شود.

تخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و ساده تر شکسته و تجزيه ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديدهاي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و سادهتر شکسته و تجزيه ( ...

قبل از هر اقدامي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي مختلف لازم است که سرمايه گذار به دقت جوانب امر را زير نظر داشته باشد. هر قدر اطلاعات بيشتر کسب شود خسر ...

در سابق هر مرغدار بنا به وسليقه و ابتکار خود و با کمک يک بناي ساده و چند کارگر ساختماني لانه براي نگاهداري مرغ هاي خود تهيه مي ديد ولي امروزه بر اثر پ ...

حرارت در سنين مختلف ، نقش مهمي در سلامت و توليد مرغ دارد؛ بخصوص در اوايل زندگي جوجه ها اين مساله از اهميت فراواني برخوردار است . براي تامين گرماي مورد ...

در مقالة حاضر، طرحي ارائه شده است که شوري خاک را در مزارعِ تحت آبياري تخمين زده و راهکارهاي مديريتي ارائه مي دهد. اين تحقيق بر اساس بررسي مدلهاي آبيار ...

دانلود نسخه PDF - تخم مرغ