up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله تخم مرغ PDF
QR code - تخم مرغ

تخم مرغ

پوسته تخم مرغ

●پوسته
بلافاصله پس از ورود تخم مرغ به رحم کلسيفيکاسيون پوسته آغاز مي شود . درست قبل از ترک ناحيه تنگه ، دانه هاي کوچک کلسيم روي خارجي ترين غشاء پوسته تخم مرغ ظاهر مي شوند. اينها نقاط پايه اي براي جايگزيني کلسيم در ناحيه رحم خواهند بود . تعداد اين نقاط پايه احتمالا ارثي است و در ميزان کلسيمي که بعدا در روي پوسته جايگزين خواهد شد ، نقش دارند . آنها مدت کوتاهي پس از وارد شدن تخم مرغ به ناحيه غدد پوسته ساز ناپديد مي شوند . اولين پوسته اي که بر روي نقاط پايه تشکيل شده و پوسته داخلي را مي سازد ، لايه ماميلاري است که از کريستالهاي کلسيت تشکيل مي شود (ماده اي شبيه اسفنج) . پس ازآن لايه خارجي پوسته از کريستالهاي سخت کلسيت ساخته مي شود که گچي شکل بوده و دو برابر پوسته داخلي ضخامت دارد . هر چه ستونهاي کلسيت بلند تر باشند پوسته قوي تري خواهد بود . تمامي ساختمان پوسته تخم مرغ از کلسيت (CaCO۳) همراه با مقادير جزئي سديم ، پتاسيم و منيزيم تشکيل يافته است .منشاء کلسيم پوسته تخم مرغ . مواد غذايي و استخوانهاي خاصي از بدن ، دو منشاء تامين کلسيم براي پوسته تخم مرغ هستند . طبيعتا اغلب کلسيمي که در تشکيل تخم مرغ بکار مي رود از غذا بدست مي آيد ولي مقدار ناچيزي از آن هم از استخوانهايي خاص منشاء مي گيرد (بخصوص هنگام شب وقتي مرغها غذا نمي خورند و پوسته تخم مرغ هنوز در حال تشکيل است) .تشکيل کربنات کلسيم . کربنات کلسيم پوسته هنگامي تشکيل مي شود که يونهاي کلسيم جريان خون فراوان باشند ، در حالي که يونهاي کربنات از دو منشاء خون و غدد پوسته ساز قابل تامين است .هر چيزي که ميزان خوني اين مواد را کاهش دهد با تشکيل کربنات کلسيم در پوسته تداخل عمل نموده و پوسته با کيفيت ناچيز توليد خواهد شد . بنظر مي رسد که درجه حرارت محيطي بالا باعث کاهش کيفيت پوسته تخم مرغ مي گردد و تاثير آن ممکن است بخاطر کاهش مقدار يونهاي کربنات در خون باشد . کيفيت پوسته بطور کامل با قدرت پوسته (ضخامت آن) در ارتباط است . عوامل موثر بر کيفيت پوسته عبارتند از :
۱. در اواخر يک دوره توليد طولاني ، کيفيت پوسته کاسته مي شود (ظاهرا بخاطر اينکه مرغ نمي تواند مقدار کافي کربنات کلسيم براي پوشش کل تخم مرغهاي بزرگتر در اواخر سيکل تخمگذاري توليد کند).
۲.افزايش درجه حرارت محيط
۳.تخم مرغهايي که صبح توليد مي شوند نسبت به توليدات بعداز ظهر پوسته نازکتري دارند .
۴.استرس در بين پرندگان گله
۵.تقريبا تمام تخم مرغهاي بدشکل و ترک دار در ساعات بين ۶ و ۸ صبح گذاشته مي شوند .
۶. بيماريهاي خاص مرغها (برونشيت ، نيوکاسل و غيره).
۷.داروهاي خاص.
در دوران توليد نياز کلسيم زيادتر است . نياز مرغهاي تخمگذار به کلسيم بي نهايت زياد است . يک مرغ با وزن ۸ ۱ کيلوگرم که ۲۵۰ عدد تخم مرغ ۷ ۵۶ گرمي در سال مي گذارد ، در حدود ۵۶ ۰ کيلوگرم کلسيم لازم دارد ، چون اين مقدار ۲۵ برابر مقدار کلسيم موجود در استخوانهايش مي باشد . به اين ترتيب معلوم مي شود که نياز غذايي به کلسيم خيلي زياد است و بدين دليل اغلب جيره هاي مرغهاي تخمگذار حاوي ۳ تا ۴ درصد کلسيم براي رفع نيازهاي آنها مي باشد.منافد موجود روي پوسته تخم مرغ . لايه هاي داخلي و خارجي پوسته تخم مرغ حاوي منافذي بنام پور هستند که تعداد آنها ممکن است در يک تخم مرغ به ۸۰۰۰ عدد برسد . از طريق اين منافذ هوا به منظور تامين اکسيژن لازم براي رشد جنيني جريان مي يابد و رطوبت و دي اکسيد کربن نيز از اين منافذ خارج مي شوند . در يک تخم مرغ تازه گذاشته شده اغلب منافذ کاملا بسته هستند ، ولي با گذشت زمان تعداد منافذ باز آن افزايش مي يابد .رنگ پوسته تخم مرغ . رنگ پوسته تخم مرغ غالبا سفيد و يا قهوه اي است ، ولي مرغهاي نژاد آروکنا تخم مرغهايي به رنگ آبي يا سبز توليد مي کنند . رنگدانه هايي که در رحم ساخته مي شوند مسئول اين رنگ مي باشند . روشن و تيره بودن رنگ بستگي به خصوصيات ژنتيکي فردي دارد . بهمين سبب است که بعضي نژادهاي تخمگذار ، تخم مرغهايي با پوسته قهوه اي تيره و بعضي ديگر تخم مرغهاي کاملا سفيد توليد مي کنند . رنگدانه قهوه اي پوسته تخم مرغ پورفيرين است که در سرتاسر پوسته به طور يکنواخت منتشر مي شود .کوتيکل . کوتيکل در بخش خارجي پوسته و در رحم تشکيل مي شود و ترکيبي از مواد آلي است . درصد بالايي آب دارد و در خلال عبور تخم مرغ از مجاري بعدي حالت ليز و لغزنده به آن مي بخشد . پس از تخمگذاري مواد کوتيکولي روي پوسته تخم مرغ خشک گشته و اغلب منافذ پوسته بسته مي شوند و بدينوسيله از خروج سريع هوا و رطوبت ، همچنين از نفوذ باکتريها به داخل تخم مرغ جلوگيري مي گردد .

تخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و ساده تر شکسته و تجزيه ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديده اي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچک تر و ساده تر شکسته و تجزي ...

تَخمير پديدهاي است ناشي از مجموعه فعاليتهاي زيستي که در آن ترکيبات آلي داراي مولکولهاي بزرگ به ترکيبات داراي مولکولهاي کوچکتر و سادهتر شکسته و تجزيه ( ...

1) پاستوريزه سازي(PASTEURIZATION): روشي براي کشتن اغلب ميکروارگانيسمهاي بيماريزا (کاهش تعداد آنها تا حدي که ايجاد بيماري نکنند) و غير فعال ساختن آنزيم ...

كلسيم مهمترين عنصر ساختماني استخوان و پوسته تخم مرغ در مرغهاي تخمگذار است. استخوان ، كه حاوي ۹۹% از كل كلسيم موجود در بدن مي باشد ، بعنوان يك عضو اساس ...

وقتي صحبت از تخم پرندگان مي شود همه به ياد تخم مرغ مي افتيم؛ طوري که انگار ساير پرندگان (مثلا بلدرچين، غاز يا بوقلمون) تخمي نمي گذارند و اگر هم مي گذا ...

تخم مرغ همواره نمادي از باروري و زايش بوده است. اين ماده غذايي نه تنها يک غذاي کامل است؛ بلکه عنصري ضروري براي تهيه بسياري از غذاهاي ايراني به حساب مي ...

دانلود نسخه PDF - تخم مرغ