up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تخمک گذاري PDF
QR code - تخمک گذاري

تخمک گذاري

بهترين زمان باروري!؟

تخمک گذاري چيست؟
تخمک گذاري به زماني گفته مي شود که يک تخمک (يا در برخي موارد نادر بطور طبيعي بيشتر از يک تخمک) از تخمدان آزاد مي شود و اين زمان را “دوره باروري” در سيکل قاعدگي مي نامند.
هر ماه، يک تخمک در درون تخمدان شما به بلوغ مي رسد. هنگامي که اندازه آن به حد معيني رسيد، تخمک از تخمدان آزاد شده و درونِ لوله هاي فالوپ، به طرف رحم حرکت مي کند. اينکه در هر بار، کدام تخمدان يک تخمک آزاد مي کند، نسبتا نامشخص است. آنچه مشخص است اين است که وظيفه تخمک گذاري در سيکلهاي قاعدگي به صورت منظم و يکي در ميان، بين تخمدانها تقسيم نمي شود.
● چگونه بهترين زمان باروري، با تخمک گذاري مشخص مي شود؟
براي اينکه بهترين نتيجه را بگيريد و حامله شويد، بايد در مدت يک تا دو روز پيش از تخمک گذاري تا ۲۴ ساعت پس از آن، آميزش داشته باشيد. دليل اين امر آن است که اسپرمها مي توانند دو تا سه روز زنده بمانند، اما تخمک نمي تواند بيشتر از ۲۴ ساعت پس از تخمک گذاري به حيات خود ادامه دهد مگر اينکه لقاح صورت پذيرد.
اگر در حوالي زمان تخمک گذاري آميزش داشته باشيد، احتمال حامله شدن شما افزايش مي يابد و شما مي توانيد خوشحال باشيد، زيرا شانس با شما همراه است: در زوجهاي معمولي که مي توانند به صورت طبيعي بچه دار شوند، در هر دوره ۲۰% احتمال بارداري وجود دارد. حدودا ۸۵% از خانمهايي که بدون استفاده از يکي از روشهاي جلوگيري از بارداري آميزش دارند، ظرف يکسال حامله مي شوند. شما مي توانيد با تعيين زمان دقيق تخمک گذاري، همچنين با افزايش آگاهي خود در مورد تغييرات هورموني و فيزيکي که در هر ماه در بدن شما رخ مي دهد، احتمال حامله شدن خود را افزايش دهيد. همچنين شما مي توانيد از اين اطلاعات استفاده کرده و با خودداري از آميزش در نزديکي زمان تخمک گذاري، از بارداري جلوگيري کنيد. البته توجه داشته باشيد که اين روش، بهترين روش جلوگيري از بارداري نيست و استفاده از آن ممکن است موفقيت آميز نباشد.
● چگونه مي توانم زمان تخمک گذاري و حداکثر آمادگي براي بارداري را تشخيص دهم؟
زماني را که دوره پريود بعدي شما آغاز مي شود در نظر بگيريد، سپس ۱۲ تا ۱۶ روز از آن کم کنيد. اين چند روز، همان محدوده زماني است که احتمال تخمک گذاري شما در آن بسيار زياد است. براي خانمهايي که يک دوره کامل آنها ۲۸ روز طول مي کشد، چهاردهمين روز معمول روز تخمک گذاري است. براي استفاده از اين روش، شما بايد بدانيد که دوره کامل شما معمول چند روز طول مي کشد.
با اين حال، بهترين روش براي تعيين زماني که احتمال باروري شما در آن حداکثر است اين است که به وضعيت بدني خود توجه کنيد و روش تشخيص نشانه هاي تخمک گذاري را فرا بگيريد.
● تغيير در ترشحات دهانه رحم:
هر چقدر روزهاي بيشتري از دوره شما بگذرد، حجم اين ترشحات افزايش پيدا کرده و بافت آنها نيز تغيير مي کند. اين تغييرات، بيانگر افزايش سطح هورمون استروژن در بدن شما است. هنگامي که اين ترشحات شفاف، ليز و چسبنده باشد، احتمال باردار شدن شما به حداکثر مي رسد. به نظر بسياري از خانمها، ترشحات در اين دوره مانند سفيده تخم مرغ است.
اين ترشحات در حالت طبيعي به عنوان يک سد محافظ عمل مي کنند، اما در زمان اوج توانايي باردار شدن در شما، اين ترشحات به اسپرم اجازه مي دهند تا از مجراي رحم عبور کرده و به سمت رحم بروند، سپس به طرف لوله هاي فالوپ حرکت کنند تا با تخمک شما برخورد نمايند.
● افزايش دماي بدن:
پس از تخمک گذاري، دماي بدن شما ممکن است بين ۰.۴ تا ۱.۰ درجه افزايش پيدا کند. شما اين تغيير را احساس نخواهيد کرد، اما مي توانيد با استفاده از يک دماسنج، “دماي پايه بدن” يا BBT خود را اندازه گيري کنيد. دماي پايه بدن يعني دماي بدن در هنگام صبح و پس از بيدار شدن از خواب، پيش از آنکه هرگونه فعاليتي انجام دهيد. اين افزايش دما بيانگر آن است که تخمک گذاري در بدن شما انجام شده است، زيرا آزاد شدن يک تخمک منجر به تحريک و افزايش توليد هورمون پروژسترون مي گردد، که دماي بدن را افزايش مي دهد.
زمان حداکثر توانايي شما براي باردار شدن، دو تا سه روز پيش از اين است که دماي بدن شما افزايش پيدا کند. برخي از متخصصان بر اين باورند که ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از مشاهده اوليه افزايش دما نيز شما شانس باردار شدن را داريد، اما اکثر آنها اذعان مي کنند که اين زمان براي حامله شدن خيلي دير است.
پس از تخمک گذاري، يک تا دو روز طول مي کشد تا سطح هورمون پروژسترون به حدي برسد که دماي بدن شما را افزايش بدهد. اما از آنجا که تخمک تنها حداکثر ۲۴ ساعت مي تواند زنده بماند، هنگامي که دماي بدن افزايش پيدا مي کند، ديگر براي باردار شدن خيلي دير شده است،. به همين دليل، متخصصان توصيه مي کنند که دماي بدن خود را براي چند ماه دقيقا زير نظر گرفته و نموداري براي آن طراحي کنيد تا بتوانيد الگوي افزايش دما را تشخيص داده و زمان احتمالي تخمک گذاري خود را مشخص کنيد. در اين صورت مي توانيد به گونه اي برنامه ريزي کنيد که دو تا سه روز پيش از موعد افزايش دماي بدن خود، آميزش داشته باشيد.
● درد در ناحيه پايين شکم:
حدودا ۲۰% از خانمها مي توانند تخمک گذاري و فعاليت مربوط به آن را احساس کنند، که نشانه هاي آن مي تواند از درد ملايم تا تير کشيدن هاي شديد و ناگهاني باشد. اين حالت، که به آن ميتل اشمرز mittelschmerz گفته مي شود، ممکن است از چند دقيقه تا چند ساعت طول بکشد.
تستهاي پيش بيني کننده تخمک گذاري چگونه کار مي کنند؟
اين تستها که در داروخانه ها يا فروشگاههاي ديگر موجود بوده و بدون نسخه نيز به فروش مي رسند، افزايش هورمون LH را، که دقيقا قبل از تخمک گذاري رخ مي دهد، در ادرار شما تشخيص مي دهند. استفاده از اين تستها ساده تر بوده و نتايج آنها نيز دقيق تر از دماسنجهاي BBT است و مي توانند تخمک گذاري را ۱۲ تا ۳۶ ساعت زودتر تشخيص داده و احتمال بارور شدن شما را در همان ماه اولي که از اين تستها استفاده مي کنيد به حداکثر برسانند.
اما اين دستگاهها خالي از اشتباه نيز نيستند. در مواردي نادر، آنها وجود LH را ثبت مي کنند. در واقع پاسخي که دستگاه به شما مي دهد، يک جواب “مثبت” يا “منفي” است، نه يک عدد. به اين ترتيب نمي توان تضمين کرد که در صورت مثبت بودن پاسخ، حتما تخمک گذاري انجام خواهد شد؛ در واقع ميزان هورمون LH مي تواند با يا بدون آزاد شدن تخمک، افزايش پيدا کند. همچنين ممکن است افزايش ميزان اين هورمون به صورت کاذب نيز اتفاق بيفتد، که دوباره سطح آن کاهش يافته و پس از آن کمي مانده به تخمک گذاري مجددا افزايش پيدا مي کند.
براي به دست آوردن حداکثر دقت، راهنما و دستورالعمل تست را به دقت مطالعه و پيگيري کنيد. با اين حال، اگر راهنماي تست به شما مي گويد که اولين ادرار خود در طول روز را تست کنيد، ممکن است بهتر باشد که دومين ادرار خود را تست کنيد. ادرار شما در طول شب غليظ مي شود، که در نتيجه ممکن است نتيجه تست “مثبت” ولي “کاذب” باشد.
دوره شما از اولين روزي که پريود آغاز مي شود، محاسبه مي گردد. در صورتي که دوره شما ۲۸ روزه باشد، تست را از روز يازدهم آغاز کرده و به مدت ۶ روز ادامه دهيد؛ يا تست را به تعداد روزهايي که شرکت توليد کننده دستگاه توصيه کرده است، ادامه دهيد. در صورتي که دوره شما بين ۲۷ تا ۳۴ روز است، روز تخمک گذاري شما ممکن است بين روزهاي سيزدهم تا بيستم باشد. تست را از روز يازهم آغاز کرده و تا روز بيستم ادامه دهيد. در صورتي که دوره شما نامنظم است، ممکن است به اين نتيجه برسيد که استفاده از اين تست نمي تواند آزمون مناسبي براي تشخيص زمان تخمک گذاري در شما باشد.

رسوبگذاري يعني موادي که در اثر مراحل مختلف فرسايش ، خرد شده و در نتيجه عوامل مختلف ، حمل و نقل شده اند، بلاخره در محيطهاي مختلف رسوب مي کنند. بدين ترت ...

رسوبگذاري يعني موادي که در اثر مراحل مختلف فرسايش ، خرد شده و در نتيجه عوامل مختلف ، حمل و نقل شده‌اند، بلاخره در محيطهاي مختلف رسوب مي‌کنند. بدين ترت ...

رسوبگذاري يعني موادي که در اثر مراحل مختلف فرسايش ، خرد شده و در نتيجه عوامل مختلف ، حمل و نقل شده‌اند، بلاخره در محيطهاي مختلف رسوب مي‌کنند. بدين ترت ...

بشر در طول تاريخ همواره مجذوب آسمان شب بوده است. انساني که صدها سال پيش مي زيست شگفتيهاي فرا سوي آسمان را چنان مي ديد که هر اجرام آسماني را به يک شکلي ...

در طي ساليان گذشته جهت تعيين مسير حرکت ماهيان ، براي مهاجرتهاي مختلف از جمله مهاجرت توليد مثلي ، تعيين ضريب بازگشت، اقدام به نشانه گذاري در روي ماهيان ...

تمام موجودات زنده توليد مثل مي کنند. در انسان توليد مثل به وسيله دو نوع سلول انجام مي پذيرد. اسپرم ها که به وسيله بيضه هاي مرد ساخته مي شوند و تخمک ها ...

تخمک سلول تناسلي ماده است که هاپلوييد است؛ يعني ۲۳ کروموزم (نيمي از تعداد کرموزم هاي سلول هاي جسمي معمول) را دارد.... به طور معمول هرماه يک تخمک از يک ...

● انديکاسيون ها از جايگذاري سوند ادراري در مردان براي مقاصد تشخيصي و درماني استفاده مي گردد. در جنبه درماني مي توان از سوند براي کاهش فشار مثانه در بي ...

دانلود نسخه PDF - تخمک گذاري