up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله تجهيزات ليبل زني PDF
QR code - تجهيزات ليبل زني

تجهيزات ليبل زني

افزايش تقاضاي جهاني ماشين آلات بسته بندي

تقاضاي جهاني براي ماشين آلات بسته بندي با رشد ساليانه 5 درصدي تا سال 2010 ادامه خواهد يافت و به 33 ميليارد دلار خواهد رسيد. آهنگ رشد تقاضا از 2000 تا 2005 شتاب بسياري داشته است. در بخش هاي در حال توسعه جهان، توليدکنندگان با داشتن بهترين فرصت هاي فروش، حرکتي سريع رو به رشد و توسعه و پيشرفت خواهند داشت.
سرمايه گذاري ثابت مربوط به فعاليت هاي صنعتي، افزايش درآمد سرانه و رشد توليد لوازم بسته بندي شده، از دلايل افزايش تقاضا براي تجهيزات بسته بندي در اين مناطق رو به رشد است که به طور عمده در آسيا، اقيانوسيه و اروپاي شرقي ديده مي شود.
پيش بيني ها نشان مي دهد که رشد بسته بندي پلاستيکي تا سال 2010 از بسته بندي کاغذي و مقوايي پيشي خواهد گرفت. محصولات دارويي و لوازم بهداشت شخصي سريع ترين رشد را در بازار ماشين آلات بسته بندي تا سال 2010 تجربه خواهند کرد. اگر چه همچنان صنايع غذايي با فاصله زياد به عنوان بزرگ ترين بازار براي ماشين آلات بسته بندي باقي خواهند ماند و بيش از 40 درصد تقاضا در سال 2010 را به خود اختصاص خواهد داد.
چين، هند و روسيه در ميان سريع ترين بازارهاي رو به رشد
چين در ميان ديگر بازارهاي رو به رشد بيشترين درآمد را به ثبت خواهند رساند. تقاضاي ساليانه ماشين آلات بسته بندي در اين کشور از سال 2005 تا 2010 به بيش از 7 1 ميليارد دلار خواهد رسيد. با اين احتساب چين از کشور ژاپن به عنوان دومين اقتصاد برتر دنيا پس از ايالات متحده پيش خواهد گرفت.
برآوردها نشان مي دهد که شرايط فروش در هند، روسيه، مکزيک و کره جنوبي تقويت خواهد شد و پس از آنها بازارهايي با حجم فروش کمتر همچون اندونزي، مالزي، تايلند و ترکيه قرار خواهند گرفت.
تقاضاي ماشين آلات بسته بندي در ايالات متحده و ژاپن به دنبال يک دوره نسبتا کساد، هنوز رشد و توسعه خود را شروع نکرده اند و علي رغم اين که اين بازارها به تکامل نسبي رسيده اند، رشد آنها بسيار آهسته خواهد بود. بازارهاي پيشرفته اروپاي غربي نيز از سال 2010 شتاب فزآينده اي خواهند گرفت.
با بهبود شرايط اقتصادي و سطوح بالاتر درآمد، افزايش مصرف لوازم بسته بندي شده و افزايش توليد، فروش ماشين آلات بسته بندي افزايش خواهد يافت و رشد سرمايه گذاري در اين زمينه ارتقا پيدا خواهد کرد.
تجهيزات ليبل زني و کدگذاري، با افزايش توليد محصولات، پيشگام تجهيزات بسته بندي خواهد بود
تجهيزات ليبل زني و کدگذاري بيشترين درآمد را در ميان تجهيزات بسته بندي تا سال 2010 به ثبت خواهند رساند. دليل اين امر را مي توان در افزايش مصرف ليبل هاي فشاري براي لوازم بدون دوام (مصرفي)، استفاده از برچسب هاي RFID توسط توليدکنندگان براي بخش اعظمي از خريداران هم چون خريداران فروشگاه هاي زنجيره ايWal-Mart در ايالات متحده و همچنين افزايش تقاضا در ميان شرکت هاي حمل و نقل به منظور پي گيري دقيق کالاها براي تامين ايمني که به خوبي در برابر تقلب از کالا محافظت مي نمايد، مشاهده کرد.
تقاضا براي ماشين آلات پرکني و ماشين آلات FFS (شکل دهي پرکني درزبندي) که به طور گسترده مورد استفاده براي بسته بندي است، تقريبا به طور مساوي توسعه خواهند يافت. با توجه به امکانات تکنولوژي پيشرفته اي که به اين ماشين آلات افزوده شده است، انعطاف پذيري و کارايي آنها به عنوان يک خط توليد يکپارچه بهبود چشم گيري يافته است و با تعدد کاربردهايي که يافته است، فروش بسياري را تجربه کرده است.
کاغذ در مقابل پلاستيک در کاربردهاي بسته بندي تا سال 2010
در 18 بازاري که پلاستيک و کاغذ به عنوان ماده بسته بندي با هم رقابت مي کنند، انتظار مي رود که سهم پلاستيک در سال 2010 به 53 درصد برسد. اين درصد در مورد سهم پلاستيک حقيقت مطلب را ادا نمي کند. چرا که در کاربردهاي ويژه اي که سبکي وزن حائز اهميت است، نسبت به کاغذ، از پلاستيک کمتر استفاده مي شود.
افزايش سهم پلاستيک در بازار نسبت به دهه گذشته، رشد آهسته تري خواهد داشت. از طرفي امروزه کاربردهاي جديدي براي پلاستيک تعريف شده که تنها اين ماده پاسخ گوي نياز آنها خواهد بود.
با اين وجود، مواد اصلاح شده اي که زمان ماندگاري و دوام را در کنار کاهش مواد در برخي کاربردها و سهولت کاربرد مانند دوخت پذيري مطلوب، به همراه دارند، فرصت مطلوبي براي بسته بندي هاي پلاستيکي پديد مي آورند.
آشاميدني، مواد غذايي و مواد شوينده از بسته بندي پلاستيکي بيش از ديگر محصولات سود مي جويند
انتظار مي رود که رشد بسته بندي پلاستيکي در تمامي بازارهاي رقابتي در سال 2010 از بسته بندي کاغذي پيشي گيرد. پيش بيني اين تحقيق رشد 9 2 درصد آن به طور ساليانه تا 2010 مي باشد. پيش گرفتن بسته بندي پلاستيکي از بسته بندي هاي کاغذي حاصل هزينه هاي تبليغاتي و کارايي پلاستيک نسبت به کاغذ است، همان طور که مي توان افزايش درآمد افراد و فعاليت هاي توليدي را در آن موثر دانست.
رسيدن به سهم بيشتري از بازار در محصولات سويا و ديگر نوشيدني هاي غيرلبني و مواد غذايي مخصوص حيوانات خانگي، مورد انتظار است. مواد غذايي منجمد، نوشيدني هاي ميوه اي و بازارهاي مواد پاک کننده با افزايش مصرف بسته بندي هاي پلاستيکي مواجه خواهند بود.
اين رشد شديد براي بطري هاي پلاستيکي يکبار مصرف شير نيز مشاهده خواهد شد. اين رشد ناشي از جايگزيني بطري هاي پلاستيکي با کارتن هاي نيم ليتري داراي قسمت فوقاني شيرواني شکل در رستوران هاي فست-فود و همچنين برنامه هاي ناهاري در مدارس است.
بازارهاي شيرسويا، لبنيات و سرويس هاي غذايي وابسته به بسته بندي هاي کاغذي هستند
بسته بندي کاغذي سهم خود را در اغلب بازارهاي رقابتي به دليل حضور پلاستيک تا سال 2010 از دست خواهد داد. اگر چه در بسته بندي شير سويا، مواد لبني و سرويس هاي غذايي به طور برابر با بسته بندي هاي پلاستيکي مورد استفاده خواهد بود. در شيرهاي ارگانيک نيز رشد اندکي در استفاده از بسته بندي هاي کاغذي حاصل خواهد شد.
در بخش سرويس هاي غذايي هم چنان تقاضا براي محصولاتي هم چون جعبه هاي مقوايي و کارتن ها، سطل ها و بسته هاي مقوايي و پوشش ها و کيسه ها به طور گسترده افزايش خواهد يافت. براي محصولات لبني، کاربرد کاغذ به تکامل رسيده است، تقاضاي افزايش يافته براي بستني به ويژه در انواع کم چرب و اندازه هاي کوچک آن با کارتن هاي تاشدني پشتيباني مي شود. دورنماي استفاده از کاغذ در بسته بندي نوشيدني هاي سويا به دليل تمايلات بازار و فرصت هاي بازاريابي براي استفاده از تصاوير طبيعي و بسيار با کيفيت به منظور ترويج استفاده از اين محصول است که اين امر جز با استفاده از بسته بندي هاي مقوايي حاصل نمي شود.

طب سوزني (به انگليسي: ACUPUNCTURE) که به زبان چيني به آن جن جيو (ZHEN JIU) گفته مي‌شود روشي است که با فروکردن سوزن هاي بسيار نازک به نقاط خاصي از بدن ...

ساچمه زني (Shot Peening) فرايندي معروف و در عين حال مهم است که نياز به معرفي و توسعه دارد. تميزکاري شيشه، سنگ و فلز يا مواد سخت ديگربه وسيله پرتاب ماس ...

سوزني برگ ها درختاني بسيار مقاوم و هميشه سبزند و با توجه به تنوعي که دارند مي توانند موارد استفاده زيادي داشته باشند. به اعتقاد گياه شناسان، درختان سو ...

● طب سوزني چگونه کار مي کند؟ در طب سنتي چين که به TCM به معني Traditional Chinese Medicine معروف است، بدن انسان تحت تاثير دو نيروي مخالف هم به نام هاي ...

● تجهيزات مؤسسه جوجه کشي: تجهيزات خوب ، مهمترين عامل افزايش درآمد جوجه کشي مي باشد . با بکارگيري تجهيزات خوب ، نه تنها درصد جوجه درآوري تخم مرغها افزا ...

در كشت هيدروپونيك ريشه گياه در موادي نظير پرلايت, پشم سنگ, ليكا, ماسه و....... قرار داده مي شود و مواد غذايي مستقيماً در دسترس گياه قرار ميگيرد كه اين ...

چکيده کاتوس جزو گروه علفهاي هرز چندساله است ودر بسياري از نقاط جهان در مزارع و باغات مشکل ايجاد نموده است. اثر دوره هاي غرقاب بر روي جوانه زني اين علف ...

مقدمه هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک دارند . برا ...

دانلود نسخه PDF - تجهيزات ليبل زني