up
Search      menu
سایر :: مقاله تاي نگوك PDF
QR code - تاي نگوك

تاي نگوك

عجيب ترين مردان دنيا

● سربازي كه ۲۸ سال مخفي شد.
سربازي بود كه در سال ۱۹۴۱ به ارتش امپراطوري ژاپن احضار و كمي پس از آن به منتقل شد. در سال ۱۹۴۴ وقتي نيروهاي آمريكايي جزيره گوام را تسخير كردند، يوكويي از ترس كشته شدن به جنگل رفت و در آن جا پنهان شد. روز ۲۴ ژانويه سال ۱۹۷۲ يوكويي توسط دو تن از ساكنان آن محل در يكي از نواحي دوردست پيدا شد. در مدت ۲۸ سال در يك غار زيرزميني كه خودش آن را كنده بود مخفي مانده بود و با وجود اينكه مدتها پس از پايان جنگ جهاني دوم اعلاميه آن را در نزديكي غار خود پيدا كرده بود ولي باز هم مي ترسيد از مخفيگاهش بيرون بيايد. او پس از بازگشت به ژاپن در حاليكه تپانچه زنگ زده خود را به كمرش بسته بود گفت:
● خزنده انسان نما
قبلا يك فوتباليست حرفه اي بود و در شبكه تلويزيوني بي بي سي برنامه ورزشي اجرا مي كرد و البته سخنگوي ملي حزب سبز بريتانيا نيز بود. او از سال ۱۹۹۰ تمام هم و غم خود را بر روي يك تحقيق گذاشت. تحقيقي كه خود نام آن را گذاشته است.او هميشه فقط لباس هاي فيروزه اي رنگ مي پوشد و معتقد است دنيا به دست يك گروه اسرارآميز به نام اداره مي شود. به گفته او گونه اي از خزندگان انسان نما هستند كه در زمان هاي باستان به عنوان < انجمن برادران بابيلوني> معروف بودند و در عصر حاضر ، و از اعضاي آن هستند. او مي گويد: نسل هاي فعلي اين خزندگان به كودك آزاري و شيطان پرستي مي پردازند. او نويسنده پانزده كتاب است و نظرات و عقايد خود را در اين كتاب ها به تفصيل توضيح داده است. در سال ۱۹۹۹ پس از يك سخنراني پنج ساعته در دانشگاه تورنتو مورد تشويق و ستايش شديد دانشجويان آن دانشگاه قرار گرفت.
● مردي كه رسما مرده بود
متولد سال ۱۹۶۱ يك كشاورز از منطقه هندوستان است. او ظاهرا يك انسان معمولي است ولي يك تفاوت عمده با ديگران دارد و آن اينكه از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۹۴ يعني مدت هجده سال از نظر دولت مرده بود. او انجمن يا را در تاسيس كرد و مدت هجده سال با نظام بروكراسي دولت هند جنگيد تا بالاخره در سال ۱۹۹۴ ميلادي توانست ثابت كند هنوز زنده است.در سال ۱۹۷۴ وقتي تصميم گرفت از بانك وام بگيرد، تازه فهميد كه از نظر دولت مرده است.
عموي بيهاري به يكي از كارمندان دولتي رشوه داده بود تا نام او را در ميان مردگان بنويسد و بدين ترتيب مي خواست ملك و املاك بيهاري را تصاحب كند. مدتي بعد بيهاري دريافت كه او تنها كسي نيست كه اين وضعيت را دارد و حداقل صد نفر ديگر مثل او مرده قلمداد مي شدند. همان وقت بود كه تصميم گرفت انجمن را تاسيس كند.
او و بسياري از اعضاي اين انجمن در خطر كشته شدن بودند زيرا خويشاوندانشان به خاطر دارايي هايشان نمي خواستند آنها زنده بمانند. بيهاري بالاخره توانست به حق خود برسد ولي هم اكنون اين انجمن بيش از بيست هزار عضو دارد كه همگي هندي هستند آنها توانسته اند هويت چهار نفر از اين بيست هزار نفر را اثبات كنند. بيهاري در سال ۲۰۰۴ كانديداي انتخابات پارلمان شد.
● او همه چيزمي خورد
متولد پانزده ژوئن سال ۱۹۵۰ يك مرد فرانسوي است. لوتيتو كه در شهر به دنيا آمده است به خاطر خوردن اشياي غيرقابل هضم مشهور شده و در كشور خود با لقب به معناي معروف مي باشد. او براي مردم برنامه اجرا مي كند و در برابر چشمان حيرت زده آنها همه نوع فلز، شيشه، پلاستيك و چيزهايي از اين قبيل را مي خورد. او تاكنون چندين دوچرخه و تلويزيون را در كنار اشياي كوچك تر خورده است. لوتيتو ابتدا اجزاي اين وسايل را از هم جدا مي كند و سپس آنها را تكه تكه و به راحتي قورت مي دهد.
لوتيتو خوردن وسايل غيرمعمول را از كودكي آغاز كرده بود و از سال ۱۹۶۶ يعني از شانزده سالگي تا كنون براي مردم برنامه اجرا مي كند. لوتيتو تاكنون به خاطر اين رژيم غذايي عجيب خود احساس بيماري نكرده و حتي پس از خوردن مواد مسموميت زا هم مريض نشده است. او در هنگام اجراي برنامه به طور متوسط روزي يك كيلوگرم وسايل غيرقابل هضم مي خورد و قبل از صرف اين غذاي غيرمتعارف مقداري روغن معدني تناول مي نمايد. در طول خوردن آنها نيز مقداري زيادي آب مي نوشد. به نظر مي رسد كه ضخامت ديواره معده و روده هاي لوتيتو دو برابر يا حتي چند برابر مردم عادي است و اسيدهاي معده اش آنقدر قوي هستند كه مي توانند غذاهاي فلزي او را هضم كنند.
● صد و چهل سال عمر
كه روز بيست و ششم ژوئن سال ۱۹۲۸ به دنيا آمده يك پزشك مي باشد. او همچنين يك مخترع ژاپني است كه ادعا مي كند ركورد بيشترين تعداد اختراعات را در دنيا شكسته است و بيش از سه هزار اختراع از خود بر جاي گذاشته كه از جمله معروف ترين آنها و كفش هاي فنري مي باشند.
او در طول مدت سي و چهار سال از تمام وعده هاي غذايي كه خورده است عكس برداري كرده و تمامي آنها را جزء جزء تجزيه و تحليل نموده و خواص و مضرات تك تك آنها را برشمرده است. هدف اصلي ناكاماتسو از اين كار عجيب كه صبر و حوصله بسياري را مي طلبد علاوه بر ركوردشكني اين است كه بتواند با در نظرگرفتن خاصيت هاي مختلف غذاها، بيش از صد و چهل سال عمر كند.
● او سه دهه نخوابيد
شصت ساله كه در محله خود به نام معروف است، مي گويد: از سال ۱۹۷۳ پس از يك تب شديد ديگر نتوانسته بخوابد و در طول بيش از ۱۱۷۰۰ شب بي خوابي گوسفندهاي بيشماري را شمرده ولي تاثيري در اين اختلال ايجاد نشده است. او مي گويد:
يكي از همسايگان نگوك براي اثبات سلامتي او مي گويد: همسر نگوك اظهار مي دارد:
وي در ادامه افزود: وقتي نگوك براي انجام آزمايشات پزشكي به بيمارستان شهر رفت، پزشكان گفتند او در سلامت كامل به سر مي برد و فقط كبدش كمي ضعيف كار مي كند. نگوك در حال حاضر در مزرعه اي در دامنه كوهستان زندگي مي كند و سرگرم مزرعه داري و مراقبت از مرغ ها و خوك هاي خود است.
او شش فرزند دارد كه هر يك در خانه خود زندگي مي كنند. او اغلب شبها اضافه كاري مي كند يا براي جلوگيري از ورود دزدها نگهباني مي دهد. او مي گويد: دو ماه از اين شب هاي بي خوابي را سرگرم كندن دو استخر بزرگ براي پرورش ماهي بوده است.

● اشكال داروئي ▪ Solution for Injection) :۲۰% as Base) ▪ Solution for Injection) :۵% as Base) ▪ Tylosin Tartrate) : Water Solube Powder ۱۰۰% Tylosin B ...

ماهيت منحصر به فرد پلي استون الف- کل توده اين ماده کاملا يکنواخت است، به همين دليل خراشها و تغيير رنگهاي سطح که در اثر حرارت اجسام داغ و سيگار به وجود ...

● شهرستان تايباد ▪ مهمترين آثار تاريخي اين شهرستان عبارتند از : ۱) مسجد و آرامگاه شيخ زين الدين تايبادي ۲) کاروان سراي شاه عباس ۳) برج کرات ۱) مسجد و ...

ژئوتکستايل بهخاطر ايفاي نقشهاي متنوع، داراي زمينههاي کاربردي فراواني ميباشد که در زير چند کاربرد عمده آن آمده است: ۱) نقش جداسازي در جاده عامل عمده شک ...

بيابان زايي سوّمين چالش پيش روي بشر در هزاره ي سوّم لقب گرفته و به جرأت مي توان ادعا کرد که بيش از هر عامل مستقّلِ مخرّب و کاهنده ي ديگري، مقبول ترين ...

بيابانزايي سوّمين چالش پيش روي بشر در هزارهي سوّم لقب گرفته و به جرأت ميتوان ادعا کرد که بيش از هر عامل مستقّلِ مخرّب و کاهندهي ديگري، مقبولترين آرمان ...

تايمر چراغ خواب با عملکرد ۳۰ دقيقه اياين مدار آماده شده است که يک تايمر ۳۰ دقيقه اي مناسب جهت اتاق خواب مي باشد. يکي از ويژه گيهاي اين تايمر چشمک زدن ...

«دانشمند ديوانه هرگز کوچک فکر نميکند. آدمهاي معمولي مربي تيمهاي فوتبال ميشوند و هميشه نگران مسئوليتهاي ناشي از ترفيع گرفتن هستند. حتي جاهطلبترين آدمها ...

دانلود نسخه PDF - تاي نگوك