up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله تالاب PDF
QR code - تالاب

تالاب

● استعدادهاي ارزشمند اقتصادي و منابع پرانرژي
گستردگي مرزهاي کشور، موقعيت جغرافيائي، تنوع آب وهوائي کاملاً متفاوت ايران، اقليم ها و زيستگاه هاي منحصربه فرد و کم نظيري را با حضور انواع گوناگون و جانوران به وجود آورده است.
کشور ايران از اعصار بسيار دور مسير طبيعي مهاجرت گياهان، جانوران و انسان ها از شرق به غرب بوده و بسياري از گونه هاي مختلف حاصل از اين مهاجرت در ايران سکني گزيده اند. حضور بيش از ۵۰۰ گونه پرنده، ۱۶۰۰ گونه پستاندار و صدها نوع ماهي، دوزيست و خزنده، نتيجهٔ اين مهاجرت و زادآوري پي در پي در طي قرون گذشته مي باشد. تنوع گونه هاي گياهي ايران به مراتب اعجاب انگيزتر از جانوران آن است؛ حدود ۸۲۰۰ گونه و بعضاً تا حدود ۱۲۰۰۰ گونه که ۲۰ درصد از اين رقم مربوط به گياهان بومي و خاص ايران مي باشد در هيچ نقطه ٔ ديگر جهان يافت نمي شود.
در اين ميان تالاب ها به عنوان محل رشد نباتات نبومي و زيستگاه، گونه هاي خاص حيوانات از جمله پرندگان آبزي، همچنين وجود پتانسيل هاي ارزشمند اقتصادي، فرهنگي، علمي و تفريحي، منابع پرانرژي هستند که حفاظت و مراقبت از آنها از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. ايران داراي بيش از ۴۰ تالاب ارزشمند است که ۲۲ تالاب آن در زمرهٔ تالاب هاي کونواتسيون رامسر به ثبت رسيده است.
● کنوانسيون رامسر
در بهمن ماه سال ۱۳۴۹ گروهي از کارشناسان و متخصصان طي نشستي در رامسر درباره نحوه نگهداري اين تالاب ها به گفتگو نشستند.
عضويت رسمي ايران در اين کونوانسيون از اسفندماه سال ۱۳۵۲ آغاز شده که با اصلاحيه قانوني از خردادماه سال ۱۳۶۴ اين عضويت ادامه دارد.
طرف هاي معاهده در اين کونوانسيون موظف هستند تالاب ها حائزاهميت سرزمين خود را تعيين کرده، نقشه هاي اصلاحي تالاب ها را به نحوي تنظيم و اجراء کنند که حفظ و حراست و بهره برداري صحيح از آنها را در سرزمين خود تسهيل نمايند، با اعمال مديريت صحيح تعداد پرندگان آبزي در تالاب هاي مربوطه را افزايش دهند و تسهيلات لازم را براي حفاظت تالاب ها و پرندگان ابزي در آن مناطق فراهم کنند.
نماينده و سازمان مرجع کونوانسيون در ايران، سازمان حفاظت محيط زيست است؛ که مسئوليت نظارت و اجراء آن را عهده دار است. اين سازمان نيز براي بررسي پيشرفت امور، کميته اي با نام کميته ملي کونوانسيون رامسر را با حضور نماينده هاي وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزي و ...، دو نماينده از سازمان هاي غيردولتي (NGO) تشکيل داده که بالاترين مرجع تصميم گيرنده در اين رابطه هستند.
تالاب
تالاب به مناطق و زيستگاه هاي آبي از قبيل باتلاق ها، مراتع آبدار، مانداب ها، زمين هاي گلي، استخرها، لجنزارها، باتلاق هاي درخت دار، آب هاي راکد، مرداب هاي طبيعي و يا مصنوعي، دائمي يا موقت با آب ساکن يا جاري با مزهٔ شور و شيرين و يا لب شور و کناره هاي ساحلي درياها که در حداقل جزر، عمق آنها کمتر از ۶ متر باشد اطلاق مي شود.
● اهميت و ارزش تالاب
تالاب ها داراي ارزش هاي بي شمار و غني از تنوع زيستي مي باشد؛ که ادامه حيات موجودات بسياري از تک سلولي ها گرفته تا کامل ترين آنها را در دامن طبيعت دربردارد. تالاب ها در واقع مانند کيسه هاي هوائي کره زمين مي باشند که سبب بقاي نسل موجودات زنده (گياهان، جانوران و ...) مي گردند. تالاب ها در هر مکاني از جهان که واقع شده باشند؛ داراي خصوصيات و ارزش ها و ويژگي هاي خاص خود هستند.
تالاب ها در هر نقطه از جهان، علاوه بر خصوصيات مشترک داراي خصوصيات و ويژگي هاي خاص و منحصر به فرد منطقه اي خود مي باشند. به طور کلي اهميت و ارزش تالاب ها را مي توان در سه بخش خلاصه کرد:
۱) ارزش تالاب ها به عنوان زيستگاه حيات وحش و گياهان آبزي
۲) ارزش تالاب ها به عنوان بهبوددهنده کيفيت محيط زيست.
۳) ارزش اقتصادي و اجتماعي تالاب ها
لذا هرگونه دخل و تصرف بي مطالعه در تالاب ها مي تواند اثرات زيان باري را به همراه داشته باشد.
● معضلات و مشکلات جاري تالاب ها
به علت ورود فاضلاب ها و زباله هاي جامد از مناطق اطراف و آلودگي حاصل از فعاليت هاي کشاورزي در اثر مصرف سموم و کودهاي شيميائي و ورود اين ترکيبات؛ کيفيت آب تالاب ها را به عنوان يکي از منابع مهم تأمين کنندهٔ آب کشاورزي کاهش داده محوطهٔ وسيعي از تالاب ها را آلوده و موجب از بين رفتن پوشش گياهي و جانوري آن به طور حاد شده است و از طرفي قطع بي رويه درختان و چراي مفرط دام در مناطق ييلاقي، برداشت رسوبات کف تالاب ها به منظور ايجاد زمين هاي کاشت برنج به عامل مؤثر در روند تخريب اکوسيستم طبيعي تالاب تبديل گشته است.
● اهميت ايجاد مرکز آموزشي و تحقيقاتي
طبيعي است که با توجه به خلاء اطلاعاتي موجود، در تعداد جانوران و گياهان و از طرفي حفظ غناي حيات گياهي و جانوري و جلوگيري از آلودگي و حفاظت از تالاب ها در ايران که چيزي حدود ۵ ۲ ميليون هکتار از اراضي کشور را به خود اختصاص داده، اهميت تحقيق و پژوهش و ارائه و ترويج نتايج اين تحقيقات به کمک آموزش بيش از پيش فزوني مي يابد. لذا تأسيس مراکز منطقه اي، آموزشي و پژوهشي تالاب ها در کشور مي تواند موجب انتقال دانش فني و توانائي ايران در اين زمينه به ساير کشورها شده و حفظ تنوع زيستي در راستاي توسعه پايدار را به همراه داشته باشد.
تهيه يک برنامه بدون آموزش زيست محيطي با اهداف افزايش سطح آگاهي ها و تفهيم آموزش زيست محيطي به عموم اقشار جامعه و افزايش مشارکت افراد تأثيرگذار و تأثيرپذير در تصميم گيري هاي محيط زيست مي تواند کمک مؤثري در حفظ و حراست از محيط زيست کشور باشد.
در اين راستا سازمان تحقيقات و آموزش کشاورزي، به عنوان متولي امر آموزش و تحقيقات در بخش کشاورزي مي تواند با همکاري ساير دستگاه هاي ذي ربط موجب افزايش سطح آموزش و آگاهي کشاورزان و محققان گردد. لذا به دليل قرار گرفتن منابع طبيعي، جنگل، آبزيان، پرندگان و... در تالاب ها که بخشي از فعاليت هاي مرتبط با وزارت متبوع مي باشد؛ نقش آموزش و تحقيقات در اين زمينه و تدارک فعاليت هاي وزارت جهاد کشاورزي بيش از پيش جلوه گر و اهميت پيدا مي کند.

● استعدادهاي ارزشمند اقتصادي و منابع پرانرژي گستردگي مرزهاي کشور، موقعيت جغرافيائي، تنوع آبوهوائي کاملاً متفاوت ايران، اقليمها و زيستگاههاي منحصربهفرد ...

اصطلاح تالاب براي مردم مختلف،معاني متفاوتي دارد.درحقيقت نزديک به ۵۰ تعريف از تالاب امروزه مورد استفاده قرارمي گيرد.اين تعارف را مي توان دردو گروه اصلي ...

سرسبزي و لطافت، شادابي، طراوت، زيبائي و ابهت همگي نعمت و سخاوت پروردگارند که مرهون نزولات آسماني و گستره هاي آبي در خطه گيلان مي باشند. رودها و رودخان ...

بزرگترين جريان آب شيرين در رودخانه آمازون در آمريکاي جنوبي جريان دارد. اين رودخانه از ناحيه اي به وسعت 7 ميليون کيلومتر مربع (7 2 ميليون مايل مربع) مي ...

بزرگترين جريان آب شيرين در رودخانه آمازون در آمريکاي جنوبي جريان دارد. اين رودخانه از ناحيه اي به وسعت ۷ ميليون کيلومتر مربع (۷ ۲ ميليون مايل مربع) مي ...

جلگه رودشت ، از جمله مناطق روستايي بسيار قديم زاينده رود است که گنجينه هاي ارزشمندي از سنن مديريتي اعم از مديريت بر طبيعت و بر جوامع انساني در آن نهفت ...

پوشش گياهي تالاب گاوخوني شامل گونه هاي متفاوتي مي باشداز جمله ني، لوئي ،مرغ، بارهنگ آبي، علف بوريا، جگن و جلبک وبعضي از گونه هاي ديگر گياهان آبزي. ضمن ...

تالاب شادگانيکي از شگفتيهاي تالاب شادگان، داشتن همزمان آب شور، شيرين و لب شور است، که اين ويژگي تنوع زيستي بي نظيري را موجب شده است. تالاب بين المللي ...

دانلود نسخه PDF - تالاب