up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله تاسيسات باغباني PDF
QR code - تاسيسات باغباني

تاسيسات باغباني

تاسيسات و ساختمانهاي باغباني

ايجاد محل هاي تحت کنترل و پوشيده به منظور نگهداري و پرورش گياهان باغي مخصوصا براي مناطقي که خطر عوامل نامساعد جوي وجود دارد الزامي است. اين موضوع اهدافي را به دنبال دارد که مهمتر از همه مي توان توليد خارج از فصل يا پيش رس کردن بسياري از محصولات و بدست آوردن محصولات در غير موطن اصلي را نام برد. خوشبختانه در کشور ما با وجود تنوع آب و هوايي اهميت ساختمانهاي باغباني آنچنانکه براي ديگر ممالک مطرح است، آشکار نيست با اين وجود در چند سال اخير حداقل در بخش گلکاري پيشرفتهاي چشمگيري ملاحظه مي شود و بر همين مبنا تاسيسات مختلفي بوجود آمده است که مهمترين آنها به شرح زيراند:
▪ خزانه هواي آزاد
خزانه هواي آزاد عبارتست از کرت يا باغچه اي به اندازه هاي مختلف که داراي خاک اصلاح شده و با زهکشي مناسب مي باشد که ابتدا بذور در آن کاشته شده و پس از رشد کافي نشاهاي حاصله به محل کشت اصلي انتقال مي يابند. از خزانه براي بدست آوردن پايه هاي پيوندي در خصوص درختان ميوه استفاده مي شود.
▪ شاسي سرد
شاسي سرد ساده ترين وسيله براي حفاظت گياهان حساس به سرما است. ساده ترين شاسي سرد جعبه چهارگوشي است که ارتفاع ديواره جلوئي آن کوتاهتر از ديواره عقبي است اين جعبه بدون ته بوده و روي آن با شيشه يا پلاستيک پوشيده مي شود. از شاسي هاي سرد براي بدست آوردن نشاء و براي مقاوم کردن قلمه هايي که در گلخانه ريشه دار شده اند استفاده مي شود.
▪ شاسي گرم
شاسي گرم مانند شاسي سرد است با اين تفاوت که در آن وسيله اي براي تامين حرارت استفاده مي شود. منبع حرارتي شاسي هاي مدرن امروزي از سيستم آب گرم و يا جريان هواي گرم و يا کابلهاي حرارتي تامين مي شود.
▪ تونل پلاستيک
امروزه با بهره گيري از تونل هاي پلاستيک اقدام به کشت و بدست آوردن محصولات غير فصل مي کنند. نکته مهم در ساختن تونل هاي پلاستيک ، دقت در مقاومت لوله هاي بکار گرفته شده تحت عنوان اسکلت و مقاومت پلاستيک در برابر عوامل نامساعد جوي است.
▪ گلخانه
گلخانه فضاي محدود مسدودي است که عوامل موجود در اطراف گياهان داخل آن قابل کنترل بوده و با کنترل شدت و مدت تاثير فاکتورهاي محيطي (حرارت - رطوبت - تهويه - نور) مي توان محصولاتي را در غير فصل و يا در غير از موطن اصلي توليد و عرضه نمود.
● انواع گلخانه ها از نظر ساختمان
▪ گلخانه يکطرفه
ديواره شمالي اين گلخانه از مصالح ساختماني و ديواره هاي شرقي و غربي تا نصف يا تماما از آجر و ديواره جنوبي آن تا نصف يا تماما پنجره خواهد بود. بايد سعي کرد نور بطور عمود به گلخانه يکطرفه بتابد.
▪ گلخانه نيمه دو طرفه
در اين نوع ، سقف از دو طرف شيبدار است و ديوراه شمالي آن بلندتر از ديواره جنوبي است.
▪ گلخانه دو طرفه
جهت اين گلخانه شمالي - جنوبي است و ارتفاع ديواره هاي جانبي در تمام جهات با هم مساوي است. سقف گلخانه از دو طرف هم شيب و هم اندازه است.
▪ گلخانه دو جداره
در مواقعي که به دماي ثابت و رطوبت اشباع نياز است از اين نوع گلخانه استفاده مي شود. پوشش اين گلخانه دو لايه شيشه اي است که به فاصله ۵ سانتيمتر از هم قرار گرفته اند.
● انواع گلخانه ها از نظر حرارتي
▪ گلخانه هاي سرد
دماي اين گلخانه ها بين ۱۰ - ۶ درجه سانتيگراد است و براي نگهداري نخل هاي زينتي - ياس - رازقي - کاغذي - کاکتوس ها و مرکبات ساخته مي شوند.
▪ گلخانه معتدل
دماي اين گلخانه بين ۱۵ - ۱۴ درجه سانتيگراد است و براي نگهداري بگونيا - فيلودندرون و … استفاده مي شوند.
▪ گلخانه گرم
دماي اين گلخانه ها بين ۲۵ - ۱۸ درجه سانتيگراد است و براي نگهداري و پرورش گياهان گرمسيري استفاده مي شود.
▪ گلخانه گرم و مرطوب
از اين نوع گلخانه ها براي ازدياد بذر گياهان گرمسيري و پيوند انواع درختان در زمستان و گاهي جهت ريشه دار کردن قلمه ها استفاده مي شود. کف اين نوع گلخانه ها به اندازه ۱۰۰ - ۷۵ سانتيمتر پائين تر از زمين قرار دارد تا تغييرات حرارتي محيط خارج اثر کمتري به آن داشته باشد.
● ارتباط با ساير علوم
▪ اکولوژي: به مطالعه چگونگي سازش گياهان با محيط و ارتباط آنها با يکديگر مي پردازد.
▪ مورفولوژي: تنوع ريختي گياهان مطالعه مي شود. به عبارتي مطالعه ريختي گياهان باعث مي شود تا بدانيم که با شرايط متفاوت در زيستگاههاي مختلف سازگاري اين گياهان چگونه صورت مي گيرد.

● کشت گلخانه اي هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک د ...

اگر شما يک گلدان در آپارتمان يا باغچه اي کوچک در حياط منزلتان داريد مي توانيد از باغباني لذت ببريد. براي اين که به طور اصولي باغباني را بياموزيد به کم ...

اگر شما يک گلدان در آپارتمان يا باغچهاي کوچک در حياط منزلتان داريد ميتوانيد از باغباني لذت ببريد. براي اينکه بهطور اصولي باغباني را بياموزيد به کمي اط ...

پيدايش باغباني به 3000سال قبل از ميلاد در مصر بر مي گردد . مدارک و شواهد تاريخي نشان مي دهد که در آن زمان بسياري از گياهان باغي مانند انگو , خرمالو , ...

● بيوسنتز اکسين ساخت اکسين عمدتا در بخشهاي مريستمي گياه بخصوص ، جوانه هاي راسي و برگهاي جوان صورت مي گيرد. در پژوهشهاي اوليه در مورد اکسين گفته شده بو ...

بنام خدا تاريخچه باغباني در دنيا : بزرگ‌ترين مسئله‌اي كه بشر هميشه در طول تاريخ چند هزارساله‌اش با آن روبرو بوده قحطي و كمبود مواد غذايي است و به اين ...

● واژگان واژگان موردنياز به منظور تأمين مقاصد و اهداف کشاورزي زيستي عبارتند از: ▪ برچسب: از ديدگاه اقتصادي عبارتست از ارائه ي نام محصول، علائم تجاري و ...

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي ...

دانلود نسخه PDF - تاسيسات باغباني