up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله تاج خورشيد PDF
QR code - تاج خورشيد

تاج خورشيد

در يک کسوف ، قرص ماه به اندازه کافي بزرگ باشد، طوري که تمامي فام سپهر را بپوشاند و در اطراف خورشيد مقابل زمينه تاريک آسمان ، خرمني به سفيدي مرواريد ظاهر شود که روشنايي آن تقريبا به اندازه نصف روشنايي ماه تمام باشد، اين خرمن سفيد را تاج خورشيد گويند.
● ديدکلي
نتايج نظريه اتمي کاربرد مستقيمي در مطالعه جو خورشيد دارند. براي سادگي مي توان تصور نمود که جو خورشيد از چند لايه تشکيل شده است. سطح موثر (The Effective Surface) خورشيد يعني لايه زيريني که به علت کثرت کدري غير قابل مشاهده است، شير سپهر (Photoshere) را تشکيل مي دهد. تشعشع پيوسته قابل رؤيت از خود شير سپهر سرچشمه مي گيرد. دو لايه خارجي رقيقتر فام سپهر (Chromosphere) و تاج (Corona) را تشکيل مي دهند.
تاج نگار (Coronagaph)
قبلا تاج خورشبد در موقع کسوف کامل قابل مشاهده بود، ولي از وقتي که که گوروناگراف (تاج نگار) ، دستگاهي که نور پراکنده خورشيد را حذف مي کند، توسط ليوت (B. Lyot) اختراع شد. مشاهده تاج داخلي در روزي که هوا ابري نباشد، امکان پذير است.
● قسمتهاي مختلف تاج خورشيدي
تاج خورشيد از دو قسمت که با يکديگر پوشش دارند تشکيل شده است.
۱. تاج k يا تاج واقعي.
۲. تاج f که از نور زودياک (Zodiacal – Light) داخلي توليد مي شود.
● طيف تاج خورشيدي
طيف تاج خورشيدي از نور هر دو منبع ايجاد مي شود. طيف تاج k از نور بازتابي خورشيدي بوجود آمده و به سادگي قابل تشخيص است. نور تاج k يک زمينه پيوسته با خطوط تشعشعي نشان مي دهد. تشعشع ، پيوسته در اثر پراکندگي نور خورشيد در الکترونهاي آزاد متعدد بوجود مي آيد. خطوط جذبي فرانهوفر به علت پديده دوپلر الکترونهاي پخش کننده که سرعت حرارتي زيادي دارند، واضح به نظر نمي رسند.
● منشأ خطوط تشعشعي تاج خورشيد
منشأ خطوط تشعشعي تاج تا سال ۱۹۴۲ روشن نشده بود. تا اينکه ب. ادلن (B. Edlen) اغلب آنها را به عنوان خطوط ممنوعه اتمهاي کلسيم (Ca) ، نيکل (Ni) و آهن (Fe) توجيه نمود که بين ۹ تا ۱۵ الکترون خود را از دست داده اند و بدين جهت در يک حالت يونيزاسيون شديد مي باشند.
● شديدترين خط تشعشع تاج
شديدترين تشعشع تاج ، طول موجي برابر ۵۳۰۳ آنگستروم دارد و متعلق به Fexiv تشخيص داده شده است. اين خط در آزمايشگاه مشاهده نمي شود و به عنوان خط ممنوعه تلقي مي گردد.
● خطوط غير مجاز
در تاج خورشيد اغتشاشي در اتمها در اثر برخورد با ديواره ظرف ايجاد نمي شود. همچنين به ندرت برخوردي با اتمها يا الکترونهاي ديگر اتفاق مي افتد. بنابراين الکترونهاي زيادي در حاليکه در سطح برانگيخته اي با طول عمر دراز به سر مي برند، غير مغشوش باقي مي مانند. آنها مي توانند سپس با تشعشع خطوط مجاز (Permited Line) به سطح انرژي پايينتر برسند.
● منطقه قابل رؤيت تاج خورشيدي
تاج خورشيد فقط در منطقه اي که طول موج آن کوتاهتر از ۵۰ سانتيمتر شفاف است. مشاهدات بوسيله يک راديو تلسکوپ با طول موجهاي بيش از ۵۰ سانتيمتر فقط تابش تاج خورشيد را ثبت مي کنند. درجه حرارتي که از اين اندازه گيريها نتيجه مي شود، با درجه حرارت تاج خورشيدي ، يعني يک ميليون درجه که از اندازه گيري طيف آن نتيجه مي شود، مطابقت دارد.
● ساختمان تاج خورشيد
ساختمان تاج خورشيد هميشه يکسان نيست. در زمان حداکثر فعاليت خورشيد ، نور آن بطور متقارن در اطراف خورشيد توزيع شده است. در زمان حداقل فعاليت خورشيد ، تاج در نزديکي قطبين فرو رفتگي و در سطح استوا برآمدگي دارد.
● چرا تابع خورشيد از سطح گرمتر است؟
در حالت معمولي ، انرژي گرمايي از منطقه گرمتر منتقل نمي شود. در حدود نيم قرن اخترشناسان در پي دريافتن توجيهي براي اين مطلب بودند. در حال حاضر کميسيوني مشترک از آژانس فضايي اروپا و ناسا از طريق رصدخانه خورشيدي و فضاپيماي SOHO به دنبال حل اين معما هستند. تجهيزاتي که بر روي فضاپيماها تعبيه شده است نشان مي دهد که در سطح خورشيد حلقه هاي مغناطيسي دچار تغييرات سريعي مي شوند که با درخشندگي گازهاي داغ تاج خورشيد در ارتباطند.
آلن تايتل از انستيتوي تحقيقات فضايي کاليفرنيا مي گويد: حدس مي زنم که روند اساسي گرم شدن تاج خورشيد را کشف کرديم، اما هنوز دقيقا نمي دانيم که به چه صورت عمل مي کند. در طي چند روز ، ميدانهاي مغناطيسي در منطقه اي به وسعت کاليفرنيا ظاهر و سپس ناپديد مي شوند. انرژي اين ميدانها برابر با انرژي حاصل از هزاران سد (Hoover Dams) در طي هزاران سال مي باشد. زماني که اين ميدانها از بين مي روند، جريانهاي الکتريي وسيعي توليد مي شود که بر روي تاجها مساعد عمل مي کنند. اين جريانها شبيه حرارتي هستند که توسط يک حباب روشنايي ايجاد مي شود و اين انرژي خيلي بيش از آن مقداري است که براي گرم کردن تاج لازم است.

خورشيد ستاره اي است از ستارگان رشته اصلي که ۵ ميليارد سال از عمرش مي گذرد. اين ستاره کروي شکل بوده و عمدتا از گازهاي هيدروژن و هليوم تشکيل شده است. وس ...

خورشيد خورشيد، گوي غول پيکر درخشاني در وسط منظومه شمسي و تامين کننده نور، گرما و انرژي هاي ديگر زمين است. sun - خورشيداين ستاره به طور کامل از گاز تشک ...

تاج خروس وحشي : Amaranthus retroflexus مقدمه. گونه هاي علف هرز مختلفي از جنس تاج خروس وجود دارند که در فعاليت هاي کشاورزي اختلال ايجاد مي کنند. يکي از ...

انرژي خورشيد يکي از منابع تامين انرژي رايگان، پاک و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است که از دير باز به روش هاي گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است ...

بر پايه ي بررسي هاي تازه اي ادعا شده که خورشيد کوچک تر از آن چيزي است که تصور مي شود. اگر اين گونه باشد، آن گاه ويژگي هاي ديگر خورشيد مانند دماي دروني ...

براي دومين بار، پژوهشگران موفق شدند مولکول هاي آلي را در اطراف سياره اي مشتري مانند و داغ در خارج از منظومه شمسي کشف کنند. اين بدان معني است که فراوان ...

اطلاعات مربوط به جرم ستارگان از مسائل بسيار مهم به شمار مي رود. تنها راهي که براي تخمين جرم يک ستاره در دست داريم آن است که حرکت جسم ديگري را که بر گر ...

● آشکار سازي جهانهاي دور ستاره شناسان تا کنون بيش از ۱۶۰ سياره بيرون از منظومه ي شمسي ما کشف کرده اند. واقعاً اين دنياها چه شکلي هستند؟ تا سال ۱۹۹۹ ست ...

دانلود نسخه PDF - تاج خورشيد