up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بچه دار شدن PDF
QR code - بچه دار شدن

بچه دار شدن

آيا براي بچه دار شدن آماده هستيد؟

اين سوال براي برخي از افراد، ساده ترين سوالي است که مي تواند مطرح شود: آنها همواره آمادگي آن را داشته اند که صاحب فرزند شوند، زندگي شان بر همان منوالي مي گذرد که دوست دارند، و واقعا مي توانند يک کودک را به زندگي خود راه بدهند. اما برخي ديگر ممکن است چندين سال براي آماده شدن جهت ورود يک کودک به زندگي شان تلاش کنند، يا احساس کنند که پيش از بچه دار شدن بهتر است کمي تمرين کنند. کساني هم هستند که هيچ وقت به فکر بچه دار شدن نمي افتند. وضعيت شما هرچه که باشد، حتي اگر مي دانيد که مي خواهيد بچه دار شويد، باز هم مي توانيد تصميم آگاهانه تري بگيريد.
اگر در تصميم گيري پيرامون بچه دار شدن يا نشدن با مشکل مواجه هستيد، يا اينکه مي خواهيد بدانيد آيا براي اين تغيير مهم و دائمي در زندگي خود آمادگي کافي داريد يا خير، اميدواريم اين بخش بتواند به شما کمک کند تا بتوانيد تصميم بهتري بگيريد. در يک مورد مي توانيد مطمئن باشيد: هيچ کس مجبور نيست بچه دار شود! انسانها به تعداد کافي روي زمين زندگي مي کنند و با کمبود آدم مواجه نيستيم که شما بخواهيد آن را جبران کنيد! پس بچه دار شدن به شما مربوط مي شود؛ و همچنين به اميدها يا روياهايي که براي زندگي تان داريد.
● چرا موضوع تا اين حد دشوار است؟
تصميم براي بچه دار شدن، تصميم مهمي است که نبايد آن را دست کم بگيريد. داشتن يک نوزاد کوچولو مي تواند جالب و مفرح باشد؛ حتي مي تواند برخي نيازهاي دروني شما را ارضا کند، به نحوي که قبل از بچه دار شدن شايد تصور آن را هم نمي کرده ايد. اما از سوي ديگر، پذيرش مسووليت يک نوزاد مي تواند بسيار دشوار هم باشد؛ آنقدر دشوار که فکرش را هم نمي توانيد بکنيد. اين اتفاق از آن رو دشوار است که وقت و انرژي زيادي از شما گرفته و زمان کمي را براي استراحت و تجديد قوا باقي مي گذارد؛ از آن رو دشوار است که پدران و مادران معمولا زمان، پول، حمايت عاطفي، آموزش يا آمادگي لازم براي کارهايي را که بايد انجام دهند، ندارند؛ از آن رو دشوار است که موجب مي شود احساسات دروني تان و مخفي ترين رازهايتان بر روي چهره بيايد، چرا که کودک شما حتما سعي خواهد کرد همه آنها را بر ملا کند؛ و از آن رو دشوار است که اشتباهات احتمالي شما (مطمئن باشيد که شما هم اشتباهاتي خواهيد داشت)، بر عزيزترين فرد زندگي تان اثر مي گذارد: بر کودکتان.
بچه دار شدن، تغييرات مهمي در زندگي ايجاد مي کند؛ و از آنجا که عمده مسووليت بزرگ کردن کودک در اکثر نقاط دنيا بر عهده مادران است، پس بچه دار شدن بيش از آنکه بر زندگي مردان اثر بگذارد، زندگي مادران را تحت تاثير قرار مي دهد. توجه داشته باشيد که جامعه رفتار مناسبي با زنان ندارد؛ پس مشکلات ناشي از برخورد نامناسب جامعه با والدين نيز بر اين مشکلات زنان افزوده مي شود. در ديدگاه اقتصادي، با بزرگ کردن و تربيت فرزندان، يعني وظيفه بسيار مهم تربيت نسل آينده، مانند يک سرگرمي برخورد مي شود. زنان در حالت عادي نيز درآمد، حمايت و ارزش واقعي خود را در مقابل کمکهايي که به جامعه مي کنند دريافت نمي دارند و مادر شدن، مشکلات آنان را دوچندان مي کند. در يک نگاه کلي مي توان گفت که امروزه مردان نقش بيشتري در مقايسه با گذشته، در تربيت فرزندان بر عهده مي گيرند، اما کارهاي روزمره خانه، پخت غذا، حمايت عاطفي، نگهداري از کودکان، خريد و ديگر جزئيات زندگي، همگي بر دوش زنان قرار گرفته است بدون اينکه راهي براي جبران اين تلاشها انديشيده شود.
البته اين حرفها بدان معنا نيست که مردان در تصميم گيري براي بچه دار شدن با هيچ مشکلي مواجه نيستند. در جامعه مدرن، هم مرد و هم زن، هر دو در تنظيم رابطه بين شغل خود در جامعه و وظيفه خود به عنوان والدين با مشکلات جدي مواجه هستند؛ و معمولا مردان مجبور مي شوند از وظيفه پدري خود صرف نظر کرده و شغل خود را انتخاب کنند، و مادران نيز مجبور مي شوند از شغل خود چشم پوشي کنند تا به وظيفه مادري خود برسند. احساس وظيفه در قبال خانواده و کودک جديد، موجب مي شود تا مردان بيش از پيش به الگوي کار و فقط کار که امروزه توسط اکثر مراجع و بنگاههاي اقتصادي ترويج مي شود، وفادار بمانند. ساعتهاي طولاني کار باعث تشديد احساس انزواي عاطفي مي شود که امروزه اکثر مردان با آن دست به گريبان هستند؛ و بسياري از مردان بواسطه اينکه نمي توانند همان پدري باشند که دوست داشته اند، احساس نااميدي و افسردگي مي کنند.
● آزمون واقعيت
علي رغم همه تصورات رمانتيکي که افراد از بچه دار شدن دارند، به ندرت مي توان کسي را پيدا کرد که پيش از بچه دار شدن، تصوير دقيقي از اتفاقي که در انتظار اوست، داشته باشد. اگر تا به حال برايتان پيش نيامده است که يک ساک دو سه کيلويي را يک هفته به صورت مداوم همراه خودتان و به هر جا که مي رويد ببريد، شايد حمل يکي از آنها بتواند به شما کمک کند تا وضعيت خود را پس از به دنيا آمدن کودکتان تصور کنيد. يا اينکه مي توانيد يک شب از نوزاد يکي از دوستان يا اقوامتان نگهداري کنيد تا بفهميد که زندگي واقعي با يک نوزاد چه مزه اي دارد! يا مي توانيد فرض کنيد که تصميم قطعي خود براي بچه دار شدن را گرفته ايد، سپس به مدت يک هفته به همه جزئيات زندگي خود و مواردي که پس از به دنيا آمدن کودک تغيير خواهند کرد، همچنين به احساسي که از به دنيا آمدن کودک خود خواهيد داشت، فکر کنيد؛ پس از آن، يک هفته را نيز با اين فرض بگذرانيد که تصميم گرفته ايد بچه دار نشويد.
برخي افراد، آمادگي بچه دار شدن را ندارند. شايد شما هيچ گاه مايل به بچه دار شدن نبوده ايد؛ شايد آرزوها و اهدافي در زندگي خود داريد که بچه دار شدن، دستيابي به اين اهداف را غيرممکن مي سازد. ما انسانها موجوداتي جالب با قدرتهايي فوق العاده هستيم! اما بسياري از ما آدمها، هرگز تواناييهاي خلاقانه يا روحي خود را بررسي نمي کنيم، زيرا نيازهاي خانوادگي جلوي ما را مي گيرد. افرادي که واقعا به اين نتيجه رسيده اند که نمي خواهند مادر يا پدر باشند، شايد احساس مي کنند که خانواده ممکن است جلوي پيشرفتشان را بگيرد؛ و البته براي خيلي ها، خصوصا خانمها، واقعا اينگونه است. مسلما نمونه هاي زيادي از افرادي وجود دارند که بچه دار شده اند و بعد افسوس خورده اند!
اما از سوي ديگر، برخي افراد نيز واقعا پدر يا مادر شدن را دوست دارند، آنقدر که گاهي خودشان هم تعجب مي کنند.
در جامعه امروزي ما، بسياري از افراد، خصوصا خانمها، به اين باور مي رسند که بايد روزي بچه دار شوند. امروزه تصاوير و انتظارات متعددي از سوي والدين، همسالان، مذهب، تبليغات و رسانه ها، در قالب عروسکهاي دوران کودکي تا مهمانيهاي حاملگي که به افتخار خانم حامله بر پا مي شود، زنان و دختران را احاطه کرده است. اما تصميم شما براي بچه دار شدن يا نشدن، به والدين شما، دوستانتان، مذهب، يا حتي انتظاراتي که با آنها بزرگ شده ايد، ربطي ندارد. اين زندگي، مال شماست و اين تصميم، حق شماست.
● آيا آمادگي لازم را براي داشتن فرزند، داريد؟
روشهاي مختلفي وجود دارد که يک فرد بتواند به اين سوال جواب دهد. ممکن است هرگز پاسخ صريحي براي آن پيدا نکنيد اما مي توانيد با فکر کردن به اين موضوع بر شک و دودلي خود فائق آئيد. تصميم گيري در اين مورد به فاکتورهاي متعددي مربوط مي شود که ممکن است برخي از آنها هرگز براي شما روشن نشود يا نتوانيد به درستي نظر صريح و دقيق خود را در بعضي از اين موارد بازگو کنيد. اما اگر به خودتان کمک کنيد تا بر اين مساله تمرکز بيشتري داشته باشيد مي توانيد علت ترديدهاي خود را درک کرده و به تصميم گيري نهايي که به نفع شما و خانواده تان خواهد بود نزديک شويد. ممکن است اين ترديد ها ناشي از برخي مسائل عاطفي باشند که خود فرد نيز کاملا از آنها اطلاع ندارد، مثلا ناشي از يک مشکل حل نشده در دوران کودکي.
مي توانيد اين تحقيق را با اين سوال آغاز کنيد: «چه چيزهايي در زندگي براي خودتان مي خواهيد؟» پاسخ اين سوال را فارغ از وضعيت فعلي خودتان و بدون توجه به کارهايي که براي تحقق روياهايتان يا رسيدن به وضعيت مطلوبتان بايد انجام دهيد بدهيد. اگر فکر مي کنيد که احتمالا يک فرزند مي خواهيد، لازم نيست در مورد نحوه بچه دار شدن فکر کنيد. در اين مرحله، فقط به آرزوها و روياهاي شخصي تان فکر کنيد. گاهي پيش مي آيد که مي بينيد بچه دار شدن ممکن است با تمام آمال و آرزوهاي زندگي شما در تضاد باشد و يا اينکه شايد آرزوي بزرگ شما تنها پدر يا مادر خوب بودن باشد که هيچکس نمي تواند در اين مورد به شما تضميني دهد.
پرسش ها ديگري نيز مي تواند در اين مسير به شما کمک کند. سوالات زير بدين منظور طراحي شده اند که بتوانيد در مورد آنها با همسر يا دوست خود صحبت کنيد، به آنها فکر کنيد، در مورد آنها بنويسيد ي با مشاور خود صحبت کنيد، يا هر کار ديگري که موجب شود نگاه دقيقي به آنها بيندازيد را انجام دهيد. بهتر است اين سوالات را به همسرتان نيز نشان بدهيد تا متوجه شويد که پاسخهاي او براي اين سوالات چيست و آيا پاسخهاي او برايش راضي کننده هستند يا خير؟ اين سوالات به گونه اي طراحي شده اند که هم مردان و هم زنان بتوانند به آنها پاسخ دهند.
▪ آيا شما زماني را به گذراندن با کودکان اختصاص مي دهيد؟ آيا از اين کار لذت مي بريد؟
▪ از چه چيزهايي در دوران کودکي خود لذت مي برده ايد؟ چه چيزهايي از آن دوران را دوست نداشته ايد؟
▪ کدام کارها يا رفتارهاي والدين تان (در ارتباط با شما) را درست مي دانستيد؟ کدام کارهايشان به نظر شما خوب نبود؟
▪ يک پدر يا مادر چگونه بايد باشد و چه کارهايي بايد انجام بدهد؟ تا کنون چه درسها يا پيغامهايي در اين باره از محيط اطرافتان دريافت کرده ايد؟
▪ هنگام پاسخ دادن به اين سوالات، چه احساسي داريد؟

الکترونهاي داراي يک بار منفي نمي توانند از طريق هوا به يک اتم با بار مثبت منتقل شوند. آنها بايد منتظر شوند تا پل يا اتصالي بين ناحيهٔ مثبت و منفي برقر ...

يک دونات دارچين بخوريد تا با آرامش کامل همه چيز را زيبا ببينيد. دارچين به اصطلاح نوعي واليوم گياهي خوانده ميشود که داراي اثر آرام کننده و شادکننده اي ...

هر چند وقت يک بار ورود يک تکنولوژي جديد انقلابي در رشته نقشه برداري ايجاد مي کند که باعث مي شود انجام کارهاي غير ممکن يا سخت به کارهاي روز مره و عادي ...

برده داري يک شکل افراطي نابرابري اجتماعي است که در آن بعضي افراد، در واقع به عنوان دارايي، در تملک ديگران اند.برده داري يکي از فرماسيون هاي است که در ...

آبخيزداري عبارت است از فرآيند تنظيم و اجراي اقدامات مناسب به منظور اداره منابع موجود در آبخيز ، باکسب منافع ، بدون آسيب رساندن به موجوديت اين منابع. آ ...

اين موضوع حقيقت دارد که معمولا ما در صورتي دچار چاقي يا اضافه وزن مي شويم که يا زياد غذا بخوريم يا به اندازه کافي فعاليت بدني نداشته باشيم. اما گاهي چ ...

همه آنهايي که اضافه وزن دارند و به سلامت خودشان اهميت مي دهند؛ احتمالا با يک قصه پرغصه دست به گريبان اند: رژيمي براي کاهش وزن! اگر اين قصه، غصه شما هم ...

وقتي ميزان چربي در برخي سلول هاي بافت چربي که تعدادشان به ۳۰ ميليارد سلول مي رسد، افزايش مي يابد، زمينه چاقي موضعي فراهم مي شود. اگر چه اين چاقي موضعي ...

دانلود نسخه PDF - بچه دار شدن