up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله بيماري weather fleck PDF
QR code - بيماري weather fleck

بيماري weather fleck

بيماري weather fleck ناشي از آلودگي هوا در توتون

آلودگي هوا مهمترين عامل تغيير و تعويض انرژي است که با کمک فاکتورهاي متعددي بشرح زير انجام مي گيرد. آب، دي اکسيد کربن ، دي اکسيد گوگرد ، اسيد سولفوريک ، اکسيد ازت، اسيد فلئوريد ريک، اسيد سولفيد ريک ، اوزان، اتيلن، آلکالوئيدها ، دوده و ترکيبات کربو هيدروژن دار (هيدروکربورها) و همچنين مواد ديگري نظير ترکيبات راديو اکتيو و ضايعات مواد آلي و معدني، باعث آلودگي محيط زيست مي شوند...
آلودگي هوا مهمترين عامل تغيير و تعويض انرژي است که با کمک فاکتورهاي متعددي بشرح زير انجام مي گيرد. آب، دي اکسيد کربن ، دي اکسيد گوگرد ، اسيد سولفوريک ، اکسيد ازت، اسيد فلئوريد ريک، اسيد سولفيد ريک ، اوزان، اتيلن، آلکالوئيدها ، دوده و ترکيبات کربو هيدروژن دار (هيدروکربورها) و همچنين مواد ديگري نظير ترکيبات راديو اکتيو و ضايعات مواد آلي و معدني، باعث آلودگي محيط زيست مي شوند، و مي توانند بر روي توتون تأثير زيادي بگذارند ، مثلاً آلودگي يک مزرعه توتون توسط علف کش از مزرعه مجاور.
در مورد تأثير آلودگي هوا بر روي محصولات کشاورزي گزارشات مختلفي وجود دارد ولي در اين قسمت اختصاصاً به اثرات آلودگي هوا روي توتون پرداخته مي شود: اينکه گياهان در برابر مواد آلوده کننده هوا حساس هستند بر کسي پوشيده نيست، اولين گزارش در اين رابطه راجع به عکس العمل شديد مسموميت نوعي توتون( نيکوتينا کلوتينوزا) که در حومهٔ لوس آنجلس کاشته مي شود ، نسبت به مه دود بوده است . حدود واکنش گياه بين ظاهر شفاف سطح زيرين برگ تا کاملاً نکروزه شدن آن بوده است. ميزان خسارات وارده به مرحلهٔ رشد و تکامل سلولها بستگي دارد . خسارات وارده به برگها در جايي که استوماتها فعال بوده اند و هواي کثيف اطراف مي توانست از طريق روزنه هاي ثانوي و فضاي بين سلولي بطور مستقيم با بافت داخلي در تماس باشند بيشتر بوده است.
بيماري weather fleck توتون يک اختلال فيزيولوژيکي در برگ است و بستگي به افزايش اوزون دارد. محققين به اين نتيجه رسيده اند که بين زخمي شدن طبيعي در مزرعه و زخم ايجاد شده توسط اوزون در شرايط کنترل شده هوا که منجر به ايجاد بيماري weather fleckگرديد، شباهت وجود دارد. حساسيت برگ توتون در برابر اوزون و خسارت weather fleck به يک سري از عوامل مثل استعداد ژنتيکي رسيدگي فيزيولوژيکي گياه، شرايط رشد و نمو، ميکرو کليما و ميزان اوزون بستگي دارد. با پيشرفت رسيدگي حساسيت نسبت به اوزون کمتر مي شود . شدت حملهٔ اين بيماري با شرايط آ ب و هوايي و تکنيک کشت بهم پيوسته است.
تشکيل لکه ها و شدت حملهٔ بيماري به مقدار زيادي با ميزان بارندگي و درجه حرارت هوا ارتباط متقابل دارد و به عبارات ديگر خسارت بيماري در سالهاي پر باران در حرارت هاي پايين پس از بارندگي بيشتر است. حساسيت زيادتر در مقابل اکسيد کننده هاي هوا در دورهٔ رشد با درجات بيشتر حرارت ارتباط مستقيم دارد و حالا آنکه بين عوامل بيماري زا در محيط و ميزان خسارت در حرارت هاي بين ۱۰ و ۲۵ درجه سانتي گراد همبستگي منفي وجود دارد. تعدادي از دانشمندان اعتقاد دارند که بطور کلي مقاومت برگ در برابر اوزون با بسته شدن استوماتها و مقداري آب افزايش مي يابد. اوزون سرعت جذب آب در قطعه برگ را کاهش مي دهد. با مصرف ۱۹ نوع مواد جلوگيري کننده فتوسنتز خسارت حاصله از اوزون در برگ توتون کنترل گرديد. تعدادي از مواد بازدارنده چنانچه يکساعت قبل از بکارگيري اوزون مصرف شوند داراي تأثير زيادي هستند و اگر اوزون ۲۴ ساعت بعد مصرف شود تأثير تعداد ديگري از مواد بازدارنده بيشتر مي شود.
اوزون سبب افزايش ازت پروتئين و از طرف ديگر کاهش نيترات و ازت کل محلول در برگ مي گردد. برگهايي که در اثر اوزون شديداً خسارت ديده اند ، ميزان نيکوتين و خاکستر محلول در آب کاهش و مقدار ازت کل آنها افزايش داشته است .
وارياته هاي مختلف توتون در مقابل اوزون، واکنش هاي گوناگوني دارند، امروزه بهترين طريق جلوگيري از خسارت آلودگي هوا بر روي توتون، کاشت وارياته هاي مقاوم است، براي انتخاب بوتهٔ مقاوم از نشاء هاي ۴ تا ۶ برگي مقاوم به اوزون بعنوان پايه انتخاب مي شوند، زيرا که نشا ء هاي انتخابي مزرعه نيز در طول دورهٔ رشد همچنان مقاومت خود را حفظ مي کنند ولي نشاء هاي حساس در مزرعه به همان حالت اوليه خود باقي مي مانند. در مورد حساسيت به اوزون بر روي ژنوتيپ و وارياته هاي زيادي از توتون هاي پر کنندهٔ سيگار پنسيلوانيا) ، آزمايشات زيادي انجام شده، و در اين آزمايشات نشان داده شد که بيماري weather fleck به شرايط موجود منطقه کشت نيز بستگي دارد.

مقدمه اينکه بدانيم واقعاً بيماريم يا خير، کار راحتي نيست. برخي افراد ممکن است بيماري خاصي نداشته و سالم باشند، اما در کل، احساس خوبي نداشته باشند. برخ ...

سِل يک بيماري عفوني قابل انتقال مي باشد.که توسّط باکتري به نام ميکوباکتريوم توبرکلوزيس ايجاد مي شود. نام ديگرميکوباکتريوم توبرکلوزيس باسيل کخ است زيرا ...

پسوريازيس (psoriasis) يا داء الصدف يک بيماريِ مزمن پوستي است که در آن مناطقي از پوست ضخيم و قرمز شده، با پوسته هاي سفيدِ نقره اي پوشيده مي شود. ضايعات ...

روزگاري بود که عشاق، سلطان قلب ها بودند. بعدها شاعران صاحبان قلب ها شدند و امروز نوبت پزشکان است که بر قلب ها حکمفرمايي کنند. وقتي بيماري هاي قلبي عرو ...

صرع عبارت است از يک نوع اختلال در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تکرارشونده ، حملاتي کوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

توضيح‌ كلي‌عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مكرر خس‌خس‌ و تنگي‌ نفس‌. اين‌ بيماري‌ در تمام‌ سنين‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% ا ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

در ايران علاوه بر مرکبات به ساير درختان منجمله بادام، زردآلو، گيلاس، اوکالپتوس و … پسته، انار، توت، حمله مي کند. ولي بيماري در همه گياهان اهميت ندارد، ...

دانلود نسخه PDF - بيماري weather fleck