up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيماري مارك PDF
QR code - بيماري مارك

بيماري مارك

کلياتي در مورد بيماري مارك

●مقدمه
در سال ۱۹۰۷ يك پزشك و پاتولوژيست مجارستاني، يك نوع فلج توأم رشته هاي عصبي را در تعدادي از خروس هايي كه در خانه خود نگاه داشته بود، گزارش كرد. اين بيماري كه به بيماري مارك معروف شد تا حدود ۵۰ سال جزء گروهي از عوارضي كه به نام لوكوز كمپلكس شناخته مي شود در نظر گرفته مي شد. ولي در سال ۱۹۶۷ هرپس ويروس اختصاصي عامل بيماري مارك شناخته گرديد و امروزه از بيماري لكوز جدا بحث مي شود.
بيماري مارك امروزه از آفات مهم مرغداري به حساب آمده كه باعث مرگ و مير و يا كاهش توليد در صنعت مرغداري مي شود.زماني كه واكسينه كردن جوجه هاي يكروزه ابداع شد خسارت ناشي از اين بيماري بسيار كم شد ولي اين بيماري همچنان از مشكلات عمده در مرغهاي خانگي كه واكسينه نمي شوند به حساب مي آيداين بيماري باعث تومور در پرندگان مي شود و اين تومورها معمولا منجر به مرگ ناشي از فلج يا نقص در ارگانهاي حياتي مي شود .
●عامل بيماري
بيماري مارك ( MD يا فلج مرغان) به وسيله هرپس ويروس كه جزو گروه سيتومگالو ويروسهاي وابسته به ياخته مي باشند، ايجاد مي شود.
●حيوان حساس
بيشتر جوجه ها را درگير مي كند (به صورت حاد و خطرناك) ولي در گونه هاي ديگر طيور مانند بوقلمون، بلدرچين و .... نيز كم ديده مي شود.
●روش هاي انتقال
اين ويروس بيش از ۴ ماه در محيط به صورت آزاد مي تواند باقي بماند. اين ويروس از طريق فوليكول هاي پر انتشار پيدا مي كند، جوجه ها ۳ هفته پس از خروج از تخم و از بين رفتن ايمني مادرزادي از راه تنفس و به وسيله گردو غبار مرغداري مبتلا مي شوند. بيماري مارك از طريق تخم به جنين انتقال نمي يابد. اين ويروس بسيار واگير و عفوني بوده و در صورت وجود يك عدد ويروس در گله، ديگر نمي شود جلوي انتقال و پخش بيماري را گرفت. عامل بيماري از سوسك ها، جرب ها و اووسيت آيمريا جدا شده است.
●زمان شروع بيماري
جوجه ها تا ۸ هفتگي به اين عفونت بسيار مستعد مي باشند. تعدادي از مرغان مبتلا رفته رفته علائم تومور را نيز نشان مي دهند. بيشتر پرنده ها در هفته هاي بين ۲۴ ۱۰ از بين مي روند، ولي ممكن است نشاني هايش تا ماهها ديده نشود و در طيوري كه موتور پيشرفته دارند اميدي به نجاتشان نيست.
●پاتوژنز بيماري
بيماري مارك به دو صورت ديده مي شود كه بستگي به محل شروع عفونت دارد: ۱ فرم عصبي ۲ فرم احشايي
●فرم عصبي
در اين فرم بيشتر اعصاب، به خصوص عصب سياتيك (عصب اصلي پا) درگير مي شود پرنده نمي تواند سرپا بايستد و در نتيجه فلج شده و حيوان در اثر نخوردن آب و غذا تضعيف مي شود. در بيشتر موارد فلجي بسيار سريع رخ مي دهد و پرنده هايي كه كالبدگشايي شده اند اعصاب درگير در آنها به خوبي قابل مشاهده است، به طوريكه اعصاب متورم و باد كرده شده و حالت طبيعي خود را ندارد.
پس از ورود ويروس از راه مخاط تنفس، چشم و گلو در همانجا يك ويرمي اوليه داده و سپس خود را به اعضاي لنفاوي(بورس، تيموس) ثانويه رسانده كه ۴ ۳ روز طول مي كشد در آنجا ويروس تكثير داده و توليد آنتي ژن ويروس مي كند. ۷ ۶ روز بعد از ابتلا ويروس موجب علايم و تلفات به ميزان ۷۰ ۶۰% در گله هاي غيرواكسينه و ۵% در گله هاي واكسينه مي گردد.در فرم عصبي يا ۱ فلجي زودگذر ۲ آرترواسكلروز ديده مي شود.
●فرم احشايي
بعضي از طيور به صورت افسرده ديده مي شوند و ديگران ممكن است مقداري فلجي داشته باشند. پرندگاني كه ضعيف شده اند رنگ پريده به نظر مي رسند و تاج آنها چروكيده و خشك مي شود.
تومور هاي خاكستري سفيد در تخمدان، كبد، طحال، كليه، قلب و ديگر ارگان ها ديده مي شود. بعضي اوقات كبد و طحال متورم مي شوند بدون اينكه توموري در محل وجود داشته باشد.
۳ مارك چشمي كه از ديگر اشكال مختلف بيماري است كه در اثر نفوذ لنفوسيتي در سطح چشم و به ويژه عنبيه ايجاد مي شود و به اشكال مختلف كانون هاي سفيد، كاملا سفيد، مردمك مضرس و يا فوق العاده ريز ديده مي شود.
۴ مارك پوستي: كه فوليكول هاي ريشه پر به شدت آلوده شده و به صورت دانه ها و ندول هاي قرمز رنگ در سطح پوست ديده مي شود.
●تشخيص تفريقي
از لوكوز لنفوئيدي كه باعث تومور مي شود بايد تشخيص داد.
●درمان
تاكنون درمان قطعي نداشته است.
●پيشگيري
۱ واكسيناسيون: واكسيناسيون به وسيله واكسن هاي ويروسي مانند واكسن هرپس ويروسي بوقلمون موسوم به HVTجوجه را در مقابل بيماري مارك محافظت مي كند. جوجه هاي يكروزه در هچري واكسينه مي شوند. اين واكسن كه تنها در مرغان مادر و تخم گذار مصرف شده و در جوجه هاي گوشتي مصرف چنداني ندارند.
اين واكسن را كه (HVT، T.H.V) به شكل ليوفيليزه تهيه شده است تنها يكبار و در سن ۱ روزگي كارخانه جوجه كشي به اندازه ۰.۲ سي سي زير جلد پشت گردن يا عضله ران تزريق مي كنند و تا ۷ روزگي هم مي شود تزريق كرد.
چون اين واكسن بسيار حساس است بايد بسيار به دقت استفاده شود و هر جوجه بايد به مقدار مشخص از دوز دارو را دريافت كند تا ايمني را بدست آورد.
۲ مديريت: يكي از راه هاي آسان براي افزايش مقاومت طيور در مقابل بيماري مارك انتخاب و اصلاح ژنتيكي مي باشد ولي به علت ظهور اثرات واكسيناسيون در مرغداري هاي تجاري كمتر از روش اصلاح ژنتيكي استفاده شده است.
جدا كردن جوجه هاي واكسينه در دو هفته اول زندگي اين شانس را به اين جوجه ها مي دهد كه ايمني شان بالا برود و زماني كه ايمني شان بالا رفت آماده مقابله با بيماري مارك مي باشند.
از روش هاي ديگر مقابله با بيماري استفاده از گله هايي كه حاوي پادگن و B۱۲ باشند كه قدم مؤثري در رابطه با كنترل بيماري است. در روش all in all out (تمام پر تمام خالي) اثرات واكسيناسيون به وضوح مشخص است كه تأثير بسيار مثبتي دارد.

مقدمه اينکه بدانيم واقعاً بيماريم يا خير، کار راحتي نيست. برخي افراد ممکن است بيماري خاصي نداشته و سالم باشند، اما در کل، احساس خوبي نداشته باشند. برخ ...

سِل يک بيماري عفوني قابل انتقال مي باشد.که توسّط باکتري به نام ميکوباکتريوم توبرکلوزيس ايجاد مي شود. نام ديگرميکوباکتريوم توبرکلوزيس باسيل کخ است زيرا ...

پسوريازيس (psoriasis) يا داء الصدف يک بيماريِ مزمن پوستي است که در آن مناطقي از پوست ضخيم و قرمز شده، با پوسته هاي سفيدِ نقره اي پوشيده مي شود. ضايعات ...

روزگاري بود که عشاق، سلطان قلب ها بودند. بعدها شاعران صاحبان قلب ها شدند و امروز نوبت پزشکان است که بر قلب ها حکمفرمايي کنند. وقتي بيماري هاي قلبي عرو ...

صرع عبارت است از يک نوع اختلال در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تکرارشونده ، حملاتي کوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

توضيح‌ كلي‌عبارت‌ است‌ از يك‌ بيماري‌ مزمن‌ همراه‌ با حملات‌ مكرر خس‌خس‌ و تنگي‌ نفس‌. اين‌ بيماري‌ در تمام‌ سنين‌ مي‌تواند وجود داشته‌ باشد اما 50% ا ...

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند، کشيدن سيگار نه تنها افراد سيگاري را در معرض انواع بيماري ها از جمله سرطان ريه و بيماري هاي قلبي قرار مي دهد، بلکه سلامت ...

ديابت يکي از مشهورترين و قديمي ترين بيماري هاست و شايد به همين دليل است که باورهاي نادرست فراواني به اين بيماري تعلق دارد. اگر شما نيز به ديابت مبتلا ...

دانلود نسخه PDF - بيماري مارك