up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيماريهاي عفوني PDF
QR code - بيماريهاي عفوني

بيماريهاي عفوني

بيماريهاي عفوني، باکتريايي و ويروسي

همانطوري که مي دانيد اين دسته از بيماريها داراي شاخه ها و ابعاد وسيعي هستند. سعي شده است، در اين قسمت به بيماريهايي که بيشتر در آکواريوم رايج هستند و براي اکثر اکواريوم داران مشکل ايجاد کرده است پرداخته مي شود.
بيماريهاي برانشي يا آبششي
بيماري برانشي که معمولا بصورت برگشتن برانش از حالت عادي است و گاهي هم در زير برانش خونريزي مشاهده مي شود و برانش کاملا باز و قرمز و از حالت عادي خارج است در بين ماهيها ظاهر مي شود و همه گير است. اين بيماري بوسيله نوعي باکتري ايجاد مي شود که معروف به قارچ آبشش است. در طول مراحل اوليه بيماري معمولا ماهيها علائمي را از خود نشان مي دهند. براي پي بردن به اينکه آيا ماهيها مبتلاء به اين بيماري شده اند يا خير احتياج به دقت و توجه به رفتار و حرکات ماهي خواهد داشت که بايد با دقت و توجه به اين قبيل ناراحتيها پي به وجود اين بيماري در بين ماهيها برده شود. زيرا طريقه شنا کردن ماهي بيمار تغيير مي کند و با سرعت به سطح اب مي آيد و بعد بي حس و آرام مي شود و در مراحل اوليه ماهي کاملا بي اشتها مي شود و ميل به غذا ندارد. اگر دراين مرحله آبششهاي ماهي را بررسي کنيد، خواهيد ديد که آبششها متورم شده است که در نتيجه بتدريج صفحات آبششي بهم چسبيده و سيخ سيخ گشته و رنگ آن پريده مي شود.
ماهيهاي بيمار به مرور زمان داراي آبششهاي کاملا باز مي شوند.
هرچه پيش مي رود بيماري شديدتر مي شود. بطوريکه تشکيلات کرکي پنبه ايي مانند در دنبال و روي سرپوشهاي آبششي ظاهر مي شود. و اين تغييرات شديد ايجاد شده در آبششها تنفس ماهيها را مختل مي سازد و آنها بسختي قادرند تنفس کنند. و باعث مي شود به سطح آب بيايند و چنين تصور مي شود که اکسيژن محلول درآب کم شده است و ماهيها شديدا دچار مشکل هستند و در خاتمه و ادامه روند و رشد اين بيماري تلفات ماهيها را همراه خواهد داشت.
طريقه پيشگيري از بروز و ايجاد بيماري آبششي يا برانشي
جلوگيري از ورود آلودگيهاي باکتريايي به آکواريوم تنها راه علاج است. بهتر است هر وسيله اي که وارد آکواريوم مي شود فاقد هر گونه آلودگي باشد.
انواع غذاهاي زنده که از طبيعت صيد مي شوند و بدون توجه به آلودگي آنها و قبل از آنکه ضد عفوني شوند در اختيار ماهيها قرار مي گيرند. يکي از راههاي ورود باکتريها به آکواريوم مي باشد. همواره بايستي شرايط آب آکواريوم کاملا بهداشتي و تميز باشد و اکسيژن محلول درآب آکواريوم به حد کافي وجود داشته باشد. در صورت مشاهده آلودگي آب و يا کدر شدن بايد سريعا نسبت به تعويض آب آکواريوم اقدام شود. در مرحله اوليه براي پيشگيري مي توانيد چند روز از کپسول يا قرص کلرآمفنيکل به ازاي هر ۱۰ ليتر آّب ۲۵۰ ميلي گرم از کلرآمفنيکل را به آکواريوم اضافه کنيد و بعد از يک هفته قسمتي از آب را تعويض کنيد مشکل کاملا برطرف خواهد شد.
▪ طريقه درمان بيماري آبششي يا برانشي
مقداري آب را در داخل ظرف مناسب ميريزيم و به ازاي هر ۱۰ ليتر آب ۵۰۰ ميلي گرم کلر آمفنيکل به آن اضافه مي کنيم و ماهيها را بمدت ۲۴ ساعت در اين محلول حمام مي دهيم چنانچه در اين مدت آب بيش از حد کدر شد بايستي قسمتي از آن را عوض کنيد و دوباره دارو اضافه کنيد. اکسيژن و دماي آب هم کنترل شود. بعد از تمام شدن حمام ماهيها، بايد آنها را به آکواريوم تميز و آماده انتقال دهيم در اينصورت بيماري کاملا درمان شده است.
چنانچه بيماري پيشرفت کرده باشد و بصورت حاد در آمده باشد بهتر است بمدت يک هفته و هر روز در دو نوبت همراه غذاي ماهيها به ازاي هر ۱۰۰ گرم غذا يک کپسول ۵۰۰ ميلي گرم کلرآمفنيکل را مخلوط کنيد و به ماهيها بخورانيد. تا درمان کامل صورت بپذيرد. در اين شيوه دقت کنيد تمام نکات بهداشتي و اصول صحيح نکهداري و زنجيره مراقبتهاي ويژه آکواريوم بايد رعايت کامل شود. البته دوز داروي مورد استفاده به سايز ماهي هم بستگي خواهد داشت .
● بيماري استسقاء يا آب آوردگي شکم و بدن ماهي
اين بيماري ماهيها را در سنين مختلف آلوده و مبتلا مي سازد و همه گيري بسيار شديدي دارد. معمولا علت آن وارد کردن ماهي آلوده مي باشد.
اولين نشانه اي که در ماهي ظاهر مي شودخونريزي در پوست و عضلات و اندامهاي داخلي است و سپس چون روده ها و صفاق در داخل بدن متورم مي شوند بنظر مي رسد که شکم ماهي بزرگ شده است و معمولا فلسهاي ماهي هم برمي گردد. که با علائم استسقاء توأم مي شود. شيوه پيشگيري و درمان مشابه بيماري برگشتن برانشي است که در قسمت قبل توضيح داده شد. ضمنا به جز کلرآمفنيکل از انواع آنتي بيوتيکهاي ديگر هم براي درمان مي توانيد استفاده کنيد.
● بيماري دم خوره يا پوسيدگي باله ها
نوعي ميکروب باعث ريختن باله ها و فاسد شدن آنها مي شود و در اين بيماري باله هاي شنا و دمي ماهيها دچار تغييرات مي شوند و گاهي هم از بين مي روند.
در مرحله اوليه خط سفيد کم و بيش واضح در طول لبه هاي خارجي باله شنا ظاهر مي شود و تدريجا به سمت قاعده آن پيش مي رود و کم کم قسمتهايي از لبه خارجي باله شنا را از بين مي برد و شعاعهاي آن لخت مي شود و در آخر خود آنها که از نوعي ميکروب تشکيل شده اند از بين مي روند. و در انتها زخمي روي بدن ماهي باقي مي گذارند که در مرحله بعد اين محل مورد هجوم اجرام ريزبيني ديگر مانند قارچها قرار مي گيرند و تا سر حد مرگ ماهي پيش مي روند.
علت بروز ميکروب که باعث گنديدگي باله ها مي شود، در شرايط غير بهداشتي آکواريوم و يا ضعيف بودن ماهيها سريعتر ظاهر مي شود. بنا بر اين اگر شرايط آکواريوم مرتب باشد، در مرحله اوليه خيلي سريع اين بيماري را مي توانيد ريشه کن کنيد. در غير اينصورت در مراحل بعدي براي مقابله با اين بيماري، بايد علاوه بر ايجاد يک شرايط کاملا بهداشتي و يا داشتن يک رژيم غذايي مناسب بايد از روش درمان که ذکر مي شود استفاده کنيد.
خوشبختانه بعد از برطرف شدن بيماري باله ها شروع به رشد مي کنند و شکل ماهي به حالت اول برمي گردد.
▪ طريقه پيشگيري از بروز بيماري دم خوره يا پوسيدگي باله ها
براي پيشگيري از بروز بيماري دم خوره بايد در مرحله اول از ورود ماهيها ي آلوده به آکواريوم جلوگيري بعمل آوريد. چنانچه ماهي جديدي را مي خواهيد وارد آکواريوم نمائيد به لب باله هاي او نگاه کنيد چنانچه هاله ايي سفيد رنگ روي آن قرار دارد بايد قرنطينه کنيد و آنرا جداگانه معالجه کنيد و پس از آنکه به سلامت او اطمينان پيدا کرديد وارد آکواريوم نمائيد. اين بيماري واگيردار است و خيلي زود در بين ماهيها شايع خواهد شد و اگر دقت و سرعت نداشته باشيد در کمتر از سه روز تمام ماهيهاي شما به اين بيماري مبتلا مي شوند و بعد از آن تلفات شروع خواهد شد و همچنان پيشروي ادامه خواهد يافت تا اينکه هيچ ماهي زنده نخواهند ماند. هر ماهي سالم ديگري هم در اين محيط قرار دهيد به سرنوشت ماهيهاي تلف شده دچار خواهد شد و انتشار اين بيماري بيشتر از طريقه جابجايي ماهي آلوده صورت مي گيرد. چنانچه شرايط آب آکواريوم همواره با دقت بررسي شود و نکات بهداشتي و اکسيژن آب همواره مورد توجه قرار بگيرد اين بيماري خيلي دير ظاهر مي شود.
در واقع براي پيشگيري علاوه بر کنترل و رعايت زنجيره هاي مراقبتهاي ويژه بايد در هفته يکبار قسمتي از آب آکواريوم تعويض شود. و بعد از تعويض آب به ازاي هر ۱۵۰ ليتر آب آکواريوم يک عدد کپسول آموکسي سيلين ۵۰۰ ميلي گرم اضافه نمود و براي هر ۵۰ ليتر آب آکواريوم يک قاشق غذا خوري نمک اضافه شود. پس از اطمينان کامل از برطرف شدن ميکروب بيماري دم خوره قسمتي از آب را تعويض کنيد. و همه چيز را بحالت عادي و مرتب و منظم برگردانيد.
● طريقه درمان بيماري دم خوره يا پوسيدگي باله ها
▪ روش اول: مي توانيد يک کپسول آموکسي سيلين۵۰۰ ميلي گرمي را با ۵۰ گرم غذا مخلوط کنيد و به مدت ۹ روز در هر روز دو نوبت به ماهيها بخورانيد.
▪ روش دوم : مي توانيد يک کپسول آموکسي سيلين ۵۰۰ ميلي گرم را به ازاي هر ۱۵۰ ليتر آب آکواريوم در هر ۸ ساعت يکبار به آکواريوم وارد کنيد. و سه روز متوالي تکرار کنيد. بعد از اتمام و خوب شدن بيماري نصف آب آکواريوم را تعويض کنيد. بعد از آن ماهيها رو به سلامت مي روند و باله هايشان مجددا شروع به رشد مي کند. براي جلوگيري از رشد احتمالي قارچها بر روي زخمها و محلهاي عفونت بهتر است به ازاي هر ۳۰ ليتر آب آکواريوم يک قاشق غذا خوري نمک اضافه کنيد و مقداري داروي ضد قارچ به آب آکواريوم اضافه کنيد و تمام شرايط آکواريوم را با دقت کنترل کنيد و بررسي کنيد و نکات بهداشتي و بخصوص وضعيت اکسيژن آب آکواريوم را همواره مورد توجه قرار دهيد.

● شرح بيماري آرتريت عفوني (چرکي) عبارت است التهاب در يک مفصل ناشي از عفونت . هر مفصلي مي تواند درگير شود، اما اين بيماري در مفاصل بزرگتر مثل مفصل ران ...

ضدعفوني کنندها دسته اي از مواد شيميايي هستند که با اثر بر باکتري ها ، ويروس ها ، قارچ ها ، اسپور باکتريها و ساير اورگانيسم ها آنها را از بين مي برند و ...

بيماري هايي که سوددهي جوجه هاي گوشتي خاورميانه را تحت تأثير قرار مي دهند. توليد کنندگان جوجه هاي گوشتي در خاورميانه مواجه با يکسري بيماري هايي هستند ک ...

كراتوكونوس بيماري پيشرونده اي است كه معمولا در سنين نوجواني يا اوايل دهه 20 زندگي بروز مي كند. در اين بيماري قرنيه نازك شده و شكل آن تغيير مي كند. قر ...

همه ميکروبها زيان آور نيستند و حتي بسياري از آنها به ما کمک مي کنند. پس ميکروبهاي بيماري زا چه هستند و چگونه به بدن آسيب مي رسانند؟ ميکروبهاي بيماري ز ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

● گوش گوشهاي ما مسئول دو حس حياتي اما کاملا متفاوت هستند: شنوايي و تعادل. صداهاي تشخيص داده شده از طريق گوشها، اطلاعات اساسي را درباره محيط خارجي به م ...

پوست تان را در مقابل آفتاب بيمه کنيد . . . مواجهه با نور خورشيد براي بدن مزايا و معايبي دارد که به طول زمان و تعداد دفعات مواجهه، شدت نور و حساسيت پوس ...

دانلود نسخه PDF - بيماريهاي عفوني