up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيماريهاي انگلي PDF
QR code - بيماريهاي انگلي

بيماريهاي انگلي

بيماريهاي انگلي عبارتست از ورود يک عامل خارجي به عنوان يک عامل بيماري‌زا که وارد بدن مي‌شود از طريق غذا يا آب يا آلودگي از طريق يک فرد آلوده ديگر مي‌باشد.
مقدمه
انگل يا پارازيت به موجودي اطلاق مي‌شود که بر روي و يا در درون موجود زنده ديگري مستقر شده و براي رشد و تکثير خود از محيط مناسب و مواد غذايي موجود ميزبان استفاده مي‌کند. لزومي هم ندارد که انگل به ميزبان خود آسيب برساند گاهي هم به صورت مسالمت آميز زندگي مي‌کنند. به هر حال خاصيت انگلي اين است که بيماريزايي داشته باشد و خاصيت ميزبان هم دفاع از خود است. از جمله خاصيت انگل عبارت است از: عفوني کردن، تهاجم ، آسيب زايي و سم زايي. اگر انگل بتواند به ميزبان خود آسيب کافي برساند تغييراتي در بدن ميزبان بوجود خواهد آمد که تظاهرات آن به صورت بيماري خودنمايي مي‌کند.
آميبياز
آنتامباهيستوليتيکا يک پروتوزوا است که به صورت يک کيست از طريق غذاي آلوده ، آب و تماس فرد به فرد (از طريق حوله ، آب دهان ، ليوان فرد آلوده و قاشق) منتقل مي‌شود.
علايم باليني
اغلب بدون علامت هستند. تب ، درد کرامپ شکم ، اسهال (حاوي خون يا موکوس) که ممکن است علائم روزها تا هفته‌ها به طول انجامد و دوباره عود کند.
درمان
مترانيدازول داروي انتخابي براي موارد علامت‌دار بيماري است. در حالي که ديلوکسانيد ممکن است داروي انتخابي براي ارگانيسمهاي داخل مجرايي باشد.
ژيارديا
ژيارديارلامبليا پروتوزوئر تاژک‌دار است به صورت کيست از طريق تماس فرد به فرد از طريق دهاني ، خوراکي و يا از طريق آشاميدن آب آلوده منتقل مي‌شود.
تظاهرات باليني
ممکن است بدون علامت باشد، در صورت بروز علايم به صورت اسهال حاد بسيار شديد توام با اتساع کرامپي شکم ، بي اشتهايي ، اسهال مزمن توام با کاهش وزن جذب مي‌باشند.
درمان
فورازوليدون ، مترونيدازول و يا کيناکرين از جمله داروهاي اين بيماري است.
بيماري مالاريا
يک يا چند گونه از گونه‌هاي چهار گانه پلاسموديوم (فلسي پاروم ، ويواکس ، اورال و مالاريه) بعد از منتقل شدن پشه آنوفل سبب ايجاد بيماري مي‌شوند. از طريق جفت و يا فرآروده‌هاي خوني آلوده نيز بيماري کسب مي‌شود.
تظاهرات باليني
پلاسموديومها گلبولهاي قرمز را مورد تهاجم قرار مي‌دهند، در آنها تکثير پيدا مي‌کند و با پاره کردن سلولهاي آلوده سبب ايجاد تب و کم خوني هموليتيک مي‌شوند. علائم توام ممکن است شامل سردرد ، درد شکم و بزرگي طحال مي‌باشد.
درمان
کلروکين ، درمان انتخابي مالاريا در مناطقي است که ميزان مقاومت نسبت به کلروکين پايين مي‌باشد. در مناطقي که در آنها ميزان مقاومت به کلروکين بالا است تجويز کنين به اضافه تتراسيکلين يا پيري متامين سولفادوکسين انديکاسيون دارد. با تجويز پريماکين که مرحله کبدي چرخه انگل را از بين مي‌برد از عود (relapse) عفونت جلوگيري مي‌شود (در اورال و ويواکس). پيشگيري در مسافران مصرف دوزهاي هفتگي کلروکين و پيشگيري حشرات است.
توکسوپلاسموز
توکسوپلا سماگوندئي يک پروتوزاي داخل سلولي است که از طريق مدفوعي - دهاني از مدفوع گربه که حاوي اووسيتهاي (تخم انگل) آلوده است منتقل مي‌شود. انتقال ممکن است با خوردن گوشت پخته نشده ، از طريق انتقال خون يا پيوند اعضا نيز از طريق جفت در خلا عفونت حاد يک زن حامله اتفاق افتد.
تظاهرات باليني
ممکن است بدون علامت باشد. فرم علامت دار تقريبا 7 روز بعد از مواجه رخ مي دهد و با يک سندرم مونوکلئوز مانند هتروفيل منفي توام با لنفادنوپاتي (بيماري غدد لنفاوي) و اسپلنومگالي (بزرگي طحال) مشخص مي‌شود. در بيماران دچار سرکوب ايمني ممکن است عفونت منتشر با درگيري قلب ، ‌ريه‌ها و مغز قابل مشاهده باشد.
درمان
پيري متامين و سولفاديازين در همراهي با اسيد فولينيک را مي‌توان در درمان توکسوپلاسمز بکار برد.
نماتودها
کرمهاي استوانه‌اي يا حلقوي شکل هستند که دوره تکامل آنها بدون ميزبان واسط است و پس از گذر از دستگاه گوارشي تخم در روده جايگزين شده و تخم همراه مدفوع خارج و موجب آلودگي آب مي‌شود.
آسکاريس
تخم آسکاريس بوسيله آب و سبزيجات آلوده وارد معده و روده شده و سپس به صورت لارو وارد دستگاه گردش خون و از طريق گردش خون خود را به ريه رسانده و هنگام سرفه دوباره به معده رفته و در روده به تکامل رسيده و شروع به تخم گذاري مي‌نمايد و تخم همراه مدفوع بيرون آمده و اگر دفع مدفوع به صورت بهداشتي نباشد باعث آلودگي آبها و در نتيجه اين انگل از طريق خوردن آب وارد بدن مي‌شود.
اکسيوز
اين کرمها بسيار کوچک و در حدود چند ميليمتر که بالغ آن در روده بزرگ زندگي مي‌کند در اطراف معقد ديده مي‌شود که همراه با خارش شديد بخصوص در کودکان به هنگام خارش دست بچه‌هاي آلوده و بوسيله دست کودک اين انگل وارد بدن مي‌شود.
پيوک
اين کرم به صورت بالغ و رشته‌اي بزرگ در طول 120سانتيمتر هستند که در پوست دست و پا زندگي مي‌کنند و هنگام خارش لاروها در آب ريخته و در آب سير تکاملي خود را طي مي‌کنند و از طريق آب اين انگل وارد بدن مي‌شود.
ترماتودها
کرمهاي مسطح و بيضي شکل و گاهي مخروطي هستند که اندازه آنها چند ميليمتر تا چند سانتيمتر است و تکامل آنها توسط ميزباني به نام حلزون مي‌باشد. از ترماتودهايي که توسط آب منتقل مي‌شوند، تينيااکي نوکوکوس است که تخم آن با مدفوع سگ و گربه وارد آب و سبزيجات مي‌شود و از طريق خوردن آب يا سبزي آلوده در انسان ايجاد کيست هيداتيک مي‌نمايد که براي مداواي آن نياز به جراحي خيلي دقيق مي‌باشد چون در هنگام عمل جراحي امکان پاره شدن کيست وجود داشته و اين کيستها ممکن است در شش، مغز و چشم ديده شود. اين بيماريها در ايران بيشتر در مناطق کوهستاني که براي چوپاناني و کساني که با سگ ارتباط دارند، شايع است از ديگر تينياها مي‌توان تينياهموليپس نانا ، تينياساژينتا مي‌باشد.
يکي ديگر از انگل هايي که با آب وارد بدن انسان شده و ايجاد بيماري مي‌نمايد شيستوزما است که با ايجاد بيماري بيلارزيوس مي‌نمايد، تخم شيستوزما از راه ادرار و گاهي مدفوع وارد آب مي‌شود و تخم در آب وارد شده و قسمتي از مرحله تکاملي خود را در آب و قسمتي در بدن حلزون به نام سرکر طي کرده و دوباره وارد آب شده و به صورت موهاي سفيد کوچکي در آب نمايان است و هرگاه تا 40 ساعت وارد بدن نشود از بين مي‌رود و اگر آب آلوده خورده شود. اين انگل از طريق خون ، خود را به مثانه رسانده و از جدار مثانه آويزان شده و باعث هماچوري (خون در ادرار) مي‌شود.
درمان بيماريهاي انگلي ناشي از کرمها
پيرانتل پوموات يا مبندازول به صورت يک دوز واحد ، براي درمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند. چون عفونت مجدد شايع است، تجويز يک دوز دوم در هفته بعد و يا درمان کل خانواده بايد مد نظر باشد. يعني اگر در يکي از افراد آلودگي به کرمها مشاهده شود بايد کل خانواده از اين داروها استفاده کنند، چون امکان سرايت به کل خانواده وجود دارد.

هر حيوان ، گياه يا موجود زنده اوليه‌اي که بخشي يا تمام زندگي خود را به همراه موجود ديگر از جنس ديگري را مي‌گذراند و يک سيمبونت يا سيمبيوت مي‌نامند و ب ...

● تعريف : توکسوپلاسموز بيماري انگلي انسان و حيوان مي باشد که عفونت اوليه آن ، بدون علايم باليني است . شکل حادبيماري ممکن است با تب و بزرگي غدد لنفاوي ...

بيماري هايي که سوددهي جوجه هاي گوشتي خاورميانه را تحت تأثير قرار مي دهند. توليد کنندگان جوجه هاي گوشتي در خاورميانه مواجه با يکسري بيماري هايي هستند ک ...

كراتوكونوس بيماري پيشرونده اي است كه معمولا در سنين نوجواني يا اوايل دهه 20 زندگي بروز مي كند. در اين بيماري قرنيه نازك شده و شكل آن تغيير مي كند. قر ...

سلامت و بهبود رشد گياهان در درجه اول مورد توجه کساني است که به کاشت گياهان ، تهيه و توزيع فرآورده هاي گياهي اشتغال دارند. ميزان رشد و باروري گياهان به ...

همه ميکروبها زيان آور نيستند و حتي بسياري از آنها به ما کمک مي کنند. پس ميکروبهاي بيماري زا چه هستند و چگونه به بدن آسيب مي رسانند؟ ميکروبهاي بيماري ز ...

شترمرغ نيز مانند حيوانات ديگر در معرض بيماريها و عفونتهاي مختلفي ميباشد .جهت مديريت صحيح گله هاي شتر مرغ که از اهميت حياتي در اين صنعت برخوردار است با ...

● گوش گوشهاي ما مسئول دو حس حياتي اما کاملا متفاوت هستند: شنوايي و تعادل. صداهاي تشخيص داده شده از طريق گوشها، اطلاعات اساسي را درباره محيط خارجي به م ...

دانلود نسخه PDF - بيماريهاي انگلي