up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بيماران دياليزي PDF
QR code - بيماران دياليزي

بيماران دياليزي

تهديدهايي براي بيماران دياليزي

خطاي انساني به همراه نواقص ساختاري، منشا اکثر عوارض ناگوار پيش آمده براي بيماران است. زماني که تعداد زيادي بيمار به صورت همزمان مورد دياليز قرار مي گيرند و گروه ديگري بلافاصله پس از اين افراد، منتظر شروع درمان خود باشند، همواره احتمال بروز خطا در برچسب گذاري صافي ها و استفاده از صافي نادرست وجود خواهد داشت....
در شماره گذشته به برخي اشتباهات پيش آمده در اين زمينه اشاره شد. واينک ادامه ماجرا...
حجم کاري واحدهاي دياليز، بسته به ظرفيت و تعداد مراجعان متفاوت است. در مراکز بزرگ طي روز ۳ تا ۴ نوبت دياليز انجام مي گيرد و در هر نوبت تا ۳۰ بيمار مورد پذيرش قرار مي گيرند، بنابراين تعداد کل دفعات دياليز مي تواند به ۹۰ مورد در روز و ۵۰۰ مورد در هفته برسد. برچسب گذاري کامپيوتري يا بارکدگذاري صافي ها، آموزش مداوم کارکنان، عدم استفاده مجدد از صافي هاي بيماران مبتلا به امراض عفوني، طراحي و اجراي دستورالعمل هاي مخصوص جهت جمع آوري، نگهداري، ذخيره کردن و پاکسازي صافي هاي دياليز و نيز کاهش تعداد بيماراني که به صورت همزمان دياليز خود را شروع مي کنند، مي تواند احتمال بروز اين گونه اشتباهات را به حداقل برساند.
استفاده مجدد از صافي دياليز در ايالات متحده تنها با اطلاع کامل بيمار و اخذ رضايت نامه کتبي از وي امکان پذير است. حتي در زماني که روند استفاده مجدد از صافي هاي دياليز به اوج خود رسيده بود، ۲۶ درصد بيماران با استفاده مجدد از صافي هاي دياليز براي خودشان مخالفت مي کردند. امروزه با ورود صافي هايي با سازگاري زيستي بالاتر و افزايش تعداد مراکزي که استفاده از صافي هاي يک بار مصرف را ترجيح مي دهند، از رواج روش «مصرف چندباره» صافي ها کاسته شده، به طوري که در سال ۲۰۰۵ در ايالات متحده تنها ۴۰ درصد از واحدهاي دياليز از اين روش پيروي مي کردند. با در نظر گرفتن تمامي عوامل فوق، تنها توجيه استفاده از اين روش، صرفه اقتصادي است. البته امروزه با در نظر گرفتن خطرات بروز اشتباه در روند استفاده مجدد از صافي ها و کاهش ميزان صرفه اقتصادي، انتظار مي رود رواج استفاده مجدد از صافي ها روز به روز کمتر شود. حتي برخي پيشنهاد مي کنند که استفاده مجدد از صافي در واحدهاي دياليز ممنوع شود.
● سقوط بيمار و اشتباهات دارويي
سقوط بيمار و اشتباهات دارويي از ديگر خطراتي است که ايمني بيماران را در بخش هاي دياليز تهديد مي کند. در يک بررسي، ۸۷ درصد کارکنان واحدهاي دياليز اذعان داشتند که در مدت ۳ ماه گذشته حداقل يک بار مرتکب اشتباه شده اند. اگرچه مطالعه جامعي در مورد شيوع اشتباهات در بخش هاي دياليز در دست نيست، براساس يک مطالعه گذشته نگر، اغلب اشتباهات دارويي در مراکز دياليز از نوع حذفي است، يعني داروي تجويز شده به بيمار داده نمي شود.
سقوط بيماران عارضه ناخواسته ديگري است که شيوع آن در بخش هاي دياليز چندان هم کم نيست. عواملي که با بروز اين عارضه مرتبط شناخته شده اند، شامل سن بيمار، تعداد بيماري هاي همراه، پايين بودن فشار خون سيستوليک پيش از آغاز دياليز و سابقه قبلي سقوط در فرد است. به علاوه پس از پايان دياليز، تغييرات هموديناميک مي تواند به افت فشار خون و سرگيجه منجر شود. امکان سقوط در بيماران همودياليز بيشتر از جمعيت عادي است. ارزيابي احتمال سقوط، برنامه هاي ورزشي جهت تقويت عضلات، کاهش استفاده از داروهاي نوروسايکياتريک (داروهايي که همزمان روي سيستم عصبي و نيز رواني بيمار تاثير مي گذارند) و پيشگيري از کاهش شديد فشار خون در بيماران دياليزي، همگي از گام هاي موثر در پيشگيري از سقوط بيماران به شمار مي روند.
● نقش مديريت پزشکي در حفظ ايمني بيماران
بررسي وضعيت ايمني بيماران در بخش هاي دياليز از جمله مسووليت هاي سازمان هاي ناظر بر اين واحدها است. در ايالات متحده، پوشش بيمه تنها به مراکزي تعلق مي گيرد که شاخص هاي نشانگر کيفيت عملکرد را در مرکز خود محاسبه، تحليل و پيگيري مي کنند. شروط ديگري نيز از طرف بيمه ها در اين زمينه براي واحدهاي دياليز قرار داده شده که تنها در صورت رعايت اين مفاد، هزينه خود را از شرکت هاي بيمه دريافت خواهند کرد.
اطمينان از ايمني و کيفيت بالاي فعاليت در بخش دياليز، از جمله مسووليت هاي مدير پزشکي بخش به شمار مي رود. چنين فردي، علاوه بر تعيين سياست کلي بخش، مسوول نظارت بر رعايت شدن تمامي ضوابط لازم توسط کارکنان و ارتقاي ايمني بيماران است. کارکنان بخش بايد در زمينه سياست ها و فعاليت هاي بخش آموزش هاي لازم را ديده باشند و رسيدگي به اين امر نيز از ديگر وظايف مدير پزشکي به شمار مي آيد. سازمان هاي ناظر بر کيفيت فعاليت واحدهاي دياليز مي توانند در صورت عدم رعايت ضوابط لازم در اين مراکز، نسبت به لغو مجوز فعاليت و تعطيلي اين واحدها اقدام کنند.
● به خاطر بسپاريم
▪ احتمال بروز عوارض ناخواسته و اشتباهات پزشکي در بخش همودياليز با توجه به نوع خود فرآيند، نياز به داروها، احتمال سقوط بيماران و شيوع بالاي بيماري هاي همراه ديگر در بيماران اين بخش، بالاتر از ساير بخش ها است.
▪ نظارت بر ايمني بيمار در واحدهاي دياليز از وظايف مدير پزشکي مرکز بوده و سازمان هاي ناظري که مجوز فعاليت اين مراکز را صادر مي کنند نيز در مراحل بالاتر، نظارت بر اين امر را بر عهده دارند.
▪ تعيين ميزان بروز اشتباه و عوارض ناخواسته در بخش هاي دياليز و نحوه پيشگيري از رخداد اين خطاها از مواردي است که انجام بررسي ها و مطالعات تحقيقاتي جديد را طلب مي کند.

خود بيمارانگاري يا هيپوکند ريا، در اصطلاح روان شناسي و روان پزشکي به شخصي اطلاق مي شود که باوجود برخورداري از سلامت بدني اما خود را بيمار مي داند و هم ...

قبل از کشف انسولين و داروهاي کاهش دهنده قندخون، بيماران ديابتي با گياهان دارويي و درمان هاي سنتي معالجه مي شدند. تاکنون تاثير مثبت بيش از ۱۲۰۰ گياه دا ...

در سراسر جهان ميليون ها نفر براي رفع بيماري هاي متعدد از کلسترول بالا گرفته تا افسردگي به داروهاي گياهي متوسل مي شوند اگرچه مصرف داروهاي گياهي طرفدارا ...

يکي از عوارضي که بعد از عمل جراحي در افراد مبتلا به سرطان ايجاد مي شود، ادم لنفاوي است. در اين حالت دست يا پاي مبتلا متورم و بزرگ مي شود. بيمار به سخت ...

مصرف روزانه يک آسپيرين با دوز پايين مي تواند به طور قابل توجهي در کاهش ميزان مرگ و مير افراد بر اثر ابتلا به سرطان مؤثر باشد. نتايج تحقيقات در دانشگاه ...

امروزه ما پزشکان و بيماران مان به طور پيشرونده اي در حال غرق شدن در هجوم اطلاعات پزشکي هستيم و هر روزه با بيماراني مواجه مي شويم که با انبوهي از اطلاع ...

امروزه ايجاد مدل پزشکان قرن بيست و يکمي به يکي از بحث هاي عمده و چالش برانگيز در انگلستان تبديل شده است که نه فقط در ميان حرفه پزشکي، بلکه براي همه بي ...

همواره وجود روابط اقتصادي ميان پزشکان از يک طرف و شرکت هاي داروسازي و تجهيزات پزشکي يا مراکز ارايه دهنده خدمات پاراکلينيک (مراکز تصويربرداري، آزمايشگا ...

دانلود نسخه PDF - بيماران دياليزي