up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله بنفشه آفريقايي PDF
QR code - بنفشه آفريقايي

بنفشه آفريقايي

● مقدمه
بنفشه آفريقايي يكي اززيباترين گياهان گلداراست كه نه تنها داراي گلهايي زيبا بلكه شاخ و برگ آن نيز ازجذابيت خاصي برخورداراست . پرورش بنفشه آفريقائي اصلي كاردشواري است ولي واريته ها و هيبريدهاي جديد آن قويتر و پرگل تر مي باشند و درصورت رعايت برخي اصول،پرورش آنها موفقيت آميز خواهد بود.
● رويشگاه اصلي
اولين گياه بنفشه آفريقايي كه ارغواني رنگ بود در آفريقا و توسط Baron Walter von St.Paul كشف شد و از آن تاريخ تا كنون طيف وسيعي از اين گياه با انواع رنگها و الگوهاي رشدي توليد گرديده است كه بخشي از آن نتيجه كاشت و هيبريدگيريهاي متعدد ازتاريخ ۱۸۹۲ به بعد مي باشد.
● عادت رشدي
گياهي علفي،هميشه سبزودائمي،فاقد سا قه به شكل رزت با گلهايي بسيار زيبا است.بلندي آن به حدود ۱۰سانتيمتر و گستردگي آن حدود۲۵ سانتيمتر مي رسد.
● برگ
برگها نسبتاً سبز تيره،قلبي شكل،مخملي،واجد دمبرگ بلند،گوشتي،حداكثر به طول ۸ سانتيمتر،با سطح فوقاني سبز رنگ و سطح تحتاني سبز مايل به قرمز مي باشند.
● گل
به صورت مجموعه هاي ۲تا ۸ تايي از گلهاي واجد پنج لوب ،به عرض ۵ ۲ سانتيمتر واقع برروي ساقه هايي بالاتر از برگها و در تمام طول سال ظاهر مي شوند.
● نور مناسب
در صورت پرورش درمحيطي بانوركافي به طور مرتب گل مي دهند بويژه در زمستان نورمستقيم آفتاب براي اين گياهان ضرورت كامل دارد.منبع تأمين كننده نورمي تواند آفتاب صبحگاهي يا نور حاصل از چراغهاي سيمابي يا مهتابي باشد، نكته مهم آن است كه منبع نور نبايد حرارت زياد توليد كند و فقط ساعات روشنايي درطول يك روز و فاصله از منبع نوراني اهميت دارد بهمين علت نور پنجره جنوبي و شرقي در زمستان و پنجره غربي در تابستان و بهاربراي آنها مناسب است.هنگامي كه نور كافي به اين گياه نرسد برگهاي آن به سمت بالا متمايل مي شوندو تعداد گلها نيزكاهش مي يابد،در صورت رفع مشكل گياه به حالت طبيعي خود برمي گردد.
براي آن كه گياه درزمستان نيز گل بدهد بايد در تمام مدت شب از نور مصنوعي استفاده كنيم.براي اين منظور دوعدد چراغ فلورسنت ۴۰وات در ارتفاع ۳۰ سانتيمتري بالاي بوته و به مدت ۱۴ ساعت از غروب تا طلوع آفتاب روشن مي نماييم.
● آبياري
بهترين روش آن است كه آبياري از بالا صورت گيرد اما دقت كنيد تاج گل و جوانه هاي كناري خيس نشوند.در صورتي كه تمايل به آبياري از پايين داريد گلدان را بيش از نيم ساعت در آب قرار ندهيد زيرا سيستم ريشه اي در بنفشه آفريقايي كوچك و ظريف است و اگر بطور مداوم در آب قرار گيرد خطرپوسيدگي آن را تهديد مي كند.البته در مدت گلدهي خاك گلدان بايد مرطوب،اما نه خيس،باشد و در ساير موارد كه گياه در مرحله گلدهي نيست اجازه دهيد خاك بين دو آبياري خشك شود.تنش سرمايي براي اين گياه بسيار مضر مي باشد به همين علت از آب شير با دماي معمولي استفاده كنيد و هيچگاه آب سرد به گياه ندهيد و حتي از خيس كردن ساقه و برگ گياه با آب سرد خودداري كنيد.آب سنگين نيزبراي اين گياه مضر است.
● رطوبت مناسب
محيط اطراف اين گياهان بايد مرطوب باشد و رطوبت بين۹۵ ۷۵ درصد براي آنها بسيار مناسب است.به منظور افزايش رطوبت محيط مي توان تعدادي اسفنج مرطوب در اطراف آنها قرار داد و يا گلدان حاوي آنها را با گلدانهاي برگي دريك مجموعه قرار داد.
● دماي مناسب
درجه حرارت محيط اطراف اين گياهان بايد ثابت و مداوم باشد و تغيير ناگهاني براي آنها مضر است.اين گياهان نسبت به سرما نيز حساس مي باشند و حداقل دماي مناسب براي آنها ۱۵درجه سانتيگراد (۵۹درجه فارنهايت) است به همين علت در شبهاي سرد زمستان گياهان را از كنار پنجره برداريد.
● خاك مناسب
اين گياهان به خاك غني نياز دارند و خاك جنگلي نرم و قابل نفوذ يا تورب با كمي خاك برگ براي آنها مناسب است.
● كوددهي
بنفشه هاي آفريقايي را بايد درهر آبياري با يك كود رقيق حاوي فسفر بالا(۱۴ ۱۲ ۳۶) تغذيه نمود.
هيچگاه غلظت كود را از ميزان توصيه شده بالاتر نبريد و خاك را هر۲تا۳ ماه يكبار شستشو دهيد و اجازه دهيد خاك با خروج كامل آب از زهكش كف گلدان كاملاً شسته شود.با اجراي يك برنامه كود دهي منظم و مداوم املاح در خاك گلدان تجمع مي يابند و در صورت عدم شستشوي خاك، ريشه ها صدمه مي بينند.
● گلدان مناسب
با توجه به حساسيت اين گياه نسبت به سرما بهتر است آنها را در گلدانهاي پلاستيك پرورش دهيم و ازگلدانهاي سفالي استفاده نكنيم زيرا سفال در طول ماههاي سرد،سرما را جذب مي كند و نتيجه اين تنش سرمايي در گياه قهوه اي شدن و مرگ برگها است. در صورت ضرورت تعويض گلدان اين كار را در بهار انجام دهيد.
● تكثير
الف) تقسيم بوته مادري،تعدد تاجها باعث برهم زدن الگوي رشد در گياه مادري مي شود. به كمك نوك يك چاقوي تيز، گياهكهاي جديد را از گياه مادر جدا كنيد و دقت نماييد كه هريك از آنها واجد تعدادي ريشه باشند.سپس هريك را در گلدان جداگانه اي قرار دهيد و خاك آنرا تا زمان استقرار كامل گياه به طور دائم مرطوب نگه داريد.
ب) قلمه برگي، تكثير اين گياهان به كمك قلمه هاي برگي به آساني صورت مي گيرد.برگي سالم و عاري از حشرات را انتخاب كرده و از ساقه جدا نماييد. ۵ سانتيمتر از دمبرگ آن را باقي بگذاريد و اضافه طول آنرا حذف كنيد و در عمق كم با زاويه ۴۵ درجه در يك گلدان حاوي خاك(تورب يا ماسه نرم) مرطوب قرار دهيد. قبل از هر آبياري خاك آنرا لمس كنيد اگر ذرات به دست شما نچسبيد آن را آبياري كنيد.زمان مناسب براي اين روش تكثير تابستان و در حرارت ۲۱ ۱۸ درجه سانتيگراد است. ظرف مدت ۴ تا۶ هفته گياهان جديد در پايه دمبرگ تشكيل مي شوند.زماني كه بلندي گياهان تازه تشكيل شده به ۵ سانتيمتررسيد آنها را جدا نماييد و جداگانه در گلدانهاي ۵ ۷ سانتيمتري قرار دهيد.اين گياهان ظرف مدت يكسال بايد گل بدهند .
ج ) بذر،در اوايل بهار در حرارت ۲۱ ۱۸ درجه سانتيگراد مي توان گياه را بوسيله بذر تكثير نمود
● آفات
آفات شايع برروي بنفشه هاي آفريقايي،شپشك آرد آلود و كنه سيكلامن مي باشند شپشك آردآلود،در سطح زيرين برگها و در گلها مخفي مي شوند و از شيره پرورده گياه تغذيه مي نمايند.كليه برگها و گلهايي را كه به شدت آلوده مي باشند حذف كنيد،در اين امر غفلت نكنيد زيرا حفظ برگها و گلهاي آلوده باعث مي شود كه هيچگاه نتوانيد آفت را از محيط دور كنيد.اقدام بعدي كه معمولاً در محيط منازل توصيه مي شود آن است كه كليه قسمتهاي گياه را با پنبه مرطوب كاملاً تميز نماييد.در صورت شدت مشكل ، گياهان را از فضاي داخل منزل خارج نماييد و در محيطي مناسب به كمك يك سم فسفره مانند مالاتيون اسپري نماييد.
كنه سيكلامن،با چشم غيرمسلح ديده نميشوند و در رويشهاي جديد ايجاد دردسر مي كنند.به همين علت كنترل آنها مشكل است.علايم اين آفت آن است كه رويشهاي جديد به رنگ خاكستري متمايل مي شوند و يا برگهاي جديد به صورت متراكم و در هم رشد مي كنند.هرگاه اينگونه علايم را در هر يك از گياهان بنفشه آفريقايي ديديد بلافاصله گياه آلوده را از بين ببريد و به خاطر داشته باشيد گياهان آلوده را به هيچ عنوان نمي توان درمان كرد.

● مقدمه بنفشه آفريقايي يكي اززيباترين گياهان گلداراست كه نه تنها داراي گلهايي زيبا بلكه شاخ و برگ آن نيز ازجذابيت خاصي برخورداراست . پرورش بنفشه آفريق ...

بنفشه آفريقايي يکي از زيباترين گياهان گلدار است که نه تنها داراي گل هايي زيباست بلکه شاخ و برگ آن نيز از جذابيت خاصي برخوردار است. پرورش بنفشه آفريقاي ...

● پراکندگي جغرافيايي کاسکو بيشتر قسمتهاي افريقاي مرکزي در کمربندي وسيع از جزاير گينه تا شمال غربي تانزانيا و کنيا يافت ميشود ● معرفي و شناخت بهترين پر ...

خانواده شمعداني Geraminaceae خانواده شمعداني يک خانواده نسبتاً پر گياه است. تعداد زيادي از آن‌ها بعنوان شمعداني‌هاي بذري تحت، عنوان گياهان يکساله در ف ...

در باغ ايراني گلها را معمولا پاي درختان در حاشيه خيابانها مي کاشتند. ايرانيان از گلهايي استفاده مي شد که علاوه بر زيبايي داراي خواص مفيد ديگري نظير عط ...

در باغ ايراني گلها را معمولا پاي درختان در حاشيه خيابانها مي کاشتند. ايرانيان از گلهايي استفاده مي شد که علاوه بر زيبايي داراي خواص مفيد ديگري نظير عط ...

گل ها و گياهان از نخستين پيام آوران فصل بهار هستند که با شکوفايي خود. آغاز نوروز، سال نو ايرانيان را نويد مي دهند. در اين ميان تعدادي از گياهان و گل ه ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

دانلود نسخه PDF - بنفشه آفريقايي