up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله بلوط هر PDF
QR code - بلوط هر

بلوط هر

بلوط

مقدمه
کلمه بلوط را مي‌توان به صورت عمومي در مورد صدها گونه درخت از رده Quercus بکار برد. اين رده ، بومي نيمکره شمالي است که شامل گونه‌هاي برگريز و هميشه سبز مي‌باشد که از نواحي سردسير تا گرمسيري آسيا و آمريکا گسترش دارند. درخت بلوط ، درختي آشنا و تنومند است که برگ‌هايش در زمستان مي‌ريزد و طول آن تا چهل متر مي‌رسد و شاخ و برگ‌هاي آن دورا دور تنه‌ درخت را که پوستي صاف و خاکستري رنگ دارد و با گذشت ساليان شکافهايي بر مي‌دارد، مي‌پوشانند. برگ‌هاي دوک مانند آن در هر طرف 3 تا 7 لوب دارند و گل‌هاي شاتوتي در کنار آنها ظاهر مي‌شوند. در فصل پاييز گل‌هاي بارور درخت ماده ، ميوه‌هاي بلوط به رنگ قهوه‌اي مايل به سبز را توليد مي‌کنند.
بلوطها درختاني هستند داراي شکل توپر ، حجيم و گسترده با تاجي گنبدي شکل و برگهاي موج‌دار در لبه و همچنين ميوه‌هايي ايجاد مي‌کنند که درون يک محفظه فنجان مانند قرار دارند. بلوط يک بخش اساسي از نواحي روستايي ما در غرب کشور است که به صورت درخت و درختچه وجود دارد. برگهاي کنگره‌دار بلوط ممکن است بيضي شکل يا کشيده و باريک باشند و يا در پاييز به ارغواني روشن بگرايند. اين درختان داراي تنه‌اي بزرگ و برگهايي که براي تصفيه هوا و سايه افکني ارزش بسياري دارند و البته مناسب براي خاکهاي کم عمق نيستند.
واريته‌ها
Quercus.robur درختي بلند ، داراي برگهايي با برندگي دندانه‌اي نوک تيز يا بريدگي عميق کنگره‌دار. اين درخت به علت رشد زياد براي فضاهاي کوچک و متوسط مناسب نمي‌باشد. داراي يک واريته ستون مانند است که براي فضاهاي کوچک مناسب است. براي خاکهاي گچ‌دار Quercus.petraea که خيلي شبيه بلوط معمولي است مناسب مي‌باشد. بلوط سريع‌الرشد ترکي (Quercus.corris) داراي رشد سريع و جوانه‌هاي زمستانه با ريشک بلند است.
بلوط قرمز (Quercus.rubra) نيز به سرعت رشد مي‌کند و به صورت يک درخت بزرگ تا ارتفاع 24 متر مي‌رسد و اگر در خاک اسيدي کاشته شود برگها در پايان فصل به ارغواني مي‌گرايند. بلوط دائم سبز (Quercus.ilex) بابرگهاي کشيده بدون دندانه که مي‌توان آن را به صورت درختچه نيز تربيت نمود و از آن به عنوان پرچين استفاده کرد چون هرس شديد را به خوبي تحمل مي‌کند.
گونه‌هاي بومي
Quercus.castaneifera درجنگلهاي شمال ، Quercus.sessilifolia بلوط کوهي مخصوص نواحي مرتفع جنگل ، Quercus.macranthera بلوط آذري مخصوص نقاط بسيار بلند ، Quercus.atropatana گز و مازو ، بلوط جنگلي در نقاط نيمه مرطوب. Quercus.persica مازوي گزانگبين در نقاط خشک.
زيستگاه طبيعي
درخت بلوط در خاک پر رس مرطوب رشد مي‌کند، ولي خاک‌هاي شني را نيز تحمل مي‌نمايد. اين درخت در مناطق جنگلي و پست يافت مي‌شود. بلوط سفيد يک گياه بومي آمريکاي شمالي است که از آن استفاده‌هاي دارويي مي‌شود.
هرس
هرس گونه‌هاي خزان کننده در آذر ماه و گونه‌هاي هميشه سبز در فروردين انجام مي‌گيرد.
تکثير
بوسيله کشت بذر بطور معمول انجام مي‌پذيرد. دو گروه بلوط موجود است: گروه بلوطهاي سياه (که ميوه‌ها در سال دوم مي‌رسند) و گروه بلوطهاي سفيد (که ميوه‌ها در همان سال اول مي‌رسند). بذر گروه بلوطهاي سفيد يا بدون دوره استراحت يا دوره استراحت کوتاه بوده و به جز چند اسثتناء به محض رسيدن در پاييز قابل کشت هستند. بذر گروه بلوطهاي سياه داراي دوره رشد جنيني بوده و نياز به استراتيفيه شدن (0 تا 2 درجه سانتيگراد) براي يک تا سه ماه دارند. ميوه‌ها اغلب مورد حمله سر خرطومي (مخصوصا در انبار) قرار مي‌گيرند. فرو بردن ميوه ها در آب ْ49 درجه سانتيگراد به مدت 30 دقيقه از ميزان خسارت آفت بسيار خواهد کاست.
در موقع کاشت ابتدا بذرها را درون ظرف آب فرو برده و آنهايي که شناور مي‌مانند غير قابل کاشت هستند. جهت جلوگيري از رشد طولي ريشه به خاطر اينکه بتوان نهال بذري را به راحتي جابجا کرد بهتر است در زير محل بذرکاري از صفحات سيمي مشبک مسي استفاده نمود. نوک ريشه اصلي به اين صفحه برخورد کرده و از رشد باز مي‌ماند. روشهاي مختلف پيوند با موفقيت بر روي بلوطها انجام مي‌پذيرد فقط پيوند بلوطهاي گروه سفيد روي پايه‌هاي اين گروه و پيوند بلوطهاي گروه سياه بر روي پايه‌هاي اين گروه امکان پذير است. تکثير بلوط از راه قلمه يا خوابانيدن معمولا با عدم موفقيت همراه بوده است.
خواص چوب بلوط
چوب بلوط فشره و محکم است و نماد قدرت و استقامت مي‌باشد و از گذشته‌ خيلي دور يکي از مهم‌ترين مصالح ساختماني در اروپاي شرقي بوده است. در گذشته علاوه بر مصرف انبوه الوار بلوط در ساختمان‌سازي ، از چوب بلوط براي ساختن کشتي‌هاي بازرگاني و جنگي استفاده گسترده مي‌شده است .
درخت بلوط در ميان مردم کشور‌هاي اسکانديناوي ، يونان و روم محل سکونت الهه‌ باروري و نشان دهنده‌ قدرت و باروري بوده است. روزگاري از تمام قسمت‌هاي درخت، استفاده‌هاي پزشکي به عمل مي‌آمده است.
در افسانه‌هاي عاميانه قرون وسطا آمده که تماس يک ميخ با قسمت صدمه‌ ديده‌ي بدن و سپس فرو کردن همان ميخ در درخت بلوط سبب مي‌شده است که بيمار شفا يابد. زماني برگ‌هاي بلوط را بر روي زخم و بريدگي‌هاي بدن مي‌گذاشتند تا زخم التيام پيدا کند، اما امروزه گياه پزشکان تنها از پوست درخت بلوط استفاده دارويي مي‌کنند. خاصيت قابض‌کنندگي پوست بلوط ، عامل قطعي درمان اسهال‌هاي شديد مي‌باشد و خاصيت گندزدايي و ضد ميکروبي آن براي مداواي عفونت‌هاي گلو تجويز مي‌شود. چاي پوست بلوط يک تقويت‌کننده است و مخلوط پوست و ميوه‌ي درخت بلوط يک پادزهر را بوجود مي‌آورد. ميوه‌ درخت بلوط معمولا برشته و آسياب مي‌شود و از آن قهوه تهيه مي‌نمايند .

تركيبات شيميايي: پوست و برگ درخت بلوط داراي تانن ، قند ، اسيد گاليك ، اسيد ماليك ، كوئرسين Quercine ، موسيلاژ ، پكتين ،‌رزين و روغن است . خواص داروئي: ...

سوسک برگخوار درختان ميوه Adoretus persicus (Col.: Scarabaeidae) اين حشره در مناطق خراسان، تهران، مرکزي، همدان، لرستان، باختران، کردستان، اصف ...

به فارسي « دنبلان » و « دمبلان » و به اذربايجاني « طملان » و دركتب طب سنتي با نامهاي « نبات الرعد » و نوعي « سماروغ » و « شحم الارض » و « نوعي فطر » ا ...

مينوز لکه گرد و مينوز لکه تاولي مينوز لکه گرد Leucopterascitella مينوز لکه گرد (Lep: Lyontiidae) اين حشره تاکنون در استانهاي تهران، مرکزي، گرگان، منطق ...

نام علمي: Colchicum Stevenii خانواده: گل حسرت ها Colchicaceae راسته: لاله ها Liliales رده: تک لپه اي ها Monocotyledones گل حسرت در پاييز گل مي دهد. ...

در ايران علاوه بر مرکبات به ساير درختان منجمله بادام، زردآلو، گيلاس، اوکالپتوس و … پسته، انار، توت، حمله مي کند. ولي بيماري در همه گياهان اهميت ندارد، ...

ريشه ارتياط و علاقه انسان به گياه از سال هاي بسيار دور و شايد از دوران انسان هاي اوليه نشأت مي گيرد. در طول تاريخ استفاده از گياه مسير تکاملي و اشتقاق ...

گسترش و طغيان سن گندم Eurygaster integriceps را در ايران ميتوان مثا ل خوبي براي گسترش و طغيان حشرات در اثر دخا لت انسان در محيط طبيعي ذکر کرد. در گذشت ...

دانلود نسخه PDF - بلوط هر