up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله بسته بندي زيست فعال PDF
QR code - بسته بندي زيست فعال

بسته بندي زيست فعال

بسته بندي زيست فعال، تبديل مواد غذايي به غذاهاي سالم تر

رژيم غذايي به عنوان کانون اصلي در تدبير سلامت عمومي براي دستيابي سلامتي در طول زندگي، از هجوم سريع بيماري هاي مزمن مانند ناهماهنگي هاي گوارشي، بيماري هاي قلبي - عروقي، سرطان، بيماري هاي استخواني جلوگيري کرده و به خوبي زندگي سالم تري را فراهم مي کند. با وجود اين، ارتباط تنگاتنگ ميان غذا و سلامتي هنوز به طور کامل درک نشده است ولي تحقيقات اخير سخن از دستيابي به پيشرفت هايي در اين مورد دارد.
افزايش آگاهي از سلامت مصرف کنندگان و بيشتر شدن تقاضا براي غذاهاي سالم تر، نوآوري و توسعه محصولات جديد توليد بين المللي مواد غذايي را سبب شده است. در کل، اينگونه بيان مي شود که يک ماده غذايي هنگامي وظيفه خود را انجام مي دهد که، علاوه بر سود مغذي ذاتي، ثابت شود که يک يا چند وظيفه مورد نظر در بدن مرتبط با سلامتي يا کاهش خطر بيماري ها را ايفا مي کند. پيشرفت غذاهاي عملگر جديد فرصت خوبي براي توسعه کيفيت غذاهاي در دسترس مصرف کنندگان براي سود رساني در سلامتي و سالم بودن ايجاد مي کند، و اين توليدات غذايي که ارزش بيشتري دارند باعث رشد صنعت و جامعه در جوامع مدرن مي باشند. بايد تمام مصرف کنندگان از عدم تعادل جدي در مواد غذايي خود آگاه باشند.
در طي چندين بررسي در اروپا بيان شده است که چندين زير گروه مقدار رژيم غذايي لازم را به طور بين المللي (RDAS) دريافت نمي کنند. بيش از اين، در بيشتر موارد، اختلاف بين مواد خوراکي حقيقي و مورد تقاضا قابل توجه است علاوه بر آن رواج مواد غذايي غير مطلوب افزايش يافته است، بنابراين توسعه چنين غذاهاي جديدي بسيار مطلوب است. در يک کار گروهي که توسط مؤسسه علمي سلامت بين الملل در اروپا (ILSI Europe) اداره مي شد، متخصصان دانشگاهي، نمايندگي هاي تنظيم کننده، صنعتگران و مصرف کنندگان از کشورهاي کليدي اروپا به اين نتيجه رسيدند که افزودن مواد مغذي به غذا نتيجه مؤثر و مطمئن در توسعه مواد خوراکي مغذي دريافتي، توسط ذخيره مقداري را که از دست داده اند، يعني فراهم کردن مواد غذايي کليدي در غذاها مي باشند. از طرف ديگر، جمعيت مبتلا به اضافه وزن در اکثر کشورهاي اروپا ( سوئد، نيوزلند، بلژيک، دانمارک، انگليس، ايتاليا ) در طي دوره 1998 تا 2000 به طور ميانگين 20% افزايش يافته است. در نتيجه، غذاهاي عملگر فروش عمده و افزايش اندک فرصت ها را به دنبال دارد.
سود افزايش غذاهايي که وظيفه خاصي بر عهده دارند 5 مرتبه بيشتر از حد بالاي کنوني در طي چندين سال آينده در مقايسه با کل غذاهاي بسته بندي شده بوده است. در اکثر غذاهاي عملگر تجاري مقداري از ترکيبات زيست فعال که براي سلامت انسان مفيد شناخته شده اند اضافه مي شود. ديدگاه مهم اين غذاهاي عملگر فراهم کردن مقدار مناسبي از اين اجزاي زيست فعال براي داشتن سود وحذف اثرات سمي و مضر بر روي سلامت انسان است.
سود صنعتي: اخيراً در مورد اکثريت غذاهاي عملگر که با ترکيبات زيست فعال سازگار با مواد غذايي ارائه مي شوند، نظراتي وجود دارد که محدوديت و پيچيدگي هايي در طول مراحل توليد را تحميل مي کند. در توسعه توليد غذاهاي عملگر در صنعت بعضي از تکنيک ها با مشکلاتي مواجه مي شوند. کمبود وابستگي محصول در طي مراحل ذخيره يا تجارت وجود دارد. براي مثال تعداد باکتري هاي پروبيوتيک اساساً در طي توليد و ذخيره سازي محصولات، توسط اکسيداسيون و همچنين در طي عبور از مراحل گوارش کاهش مي يابد. مواد عملگر معمولاً با محل پيدايش مواد خوراکي سازگاري ندارد. مثلاً در اين رابطه مي توان ناسازگاري ويتامين هاي محلول در چربي را در غذاهاي آبدار را ذکر کرد. ترکيبات زيست فعال اضافه شده براي توليد يک محصول قابل قبول از نظر تجاري بايد کنترل شده باشند. نياز براي تنظيم خط توليد براي ماده اي جديد که تغييرات اساسي را در پارامترهاي مراحل به همراه دارد ذکر مي شود.
تغييرات مورد نياز شامل سرمايه گذاري مالي قابل توجه معمولاً توسط گروه هاي بزرگ مي باشد. در مورد ديگر، آنزيم ها با توجه به حساسيت در طي مراحل و در مقدار ماده توليدي مي توانند باعث تحريک در انسان شوند. آنزيم هاي نامحلول ممکن است عمر عملکرد کوتاهي داشته باشند يا بي اثر شوند. امروزه، معروفترين غذاهاي عملگر آنهايي هستند که شامل پرو پري بيوتيک مي باشند ولي محدوده کاربرد آنها براي غذاهاي مشخصي محدود است، که بيشتر شامل فرآورده هاي تخميري شير مي باشد. که به دليل مانع حقيق تکنولوژيکي مراحل توليد، اين مواد زيست فعال، مورد توجه قرار گرفته است. با اين حال در بيشتر فرآورده هاي ساخته شده، بررسي ها نشان مي دهد که در توليد ماست، نوسانات بسيار و توانايي زيستي ضعيف باکتري هاي پروبيوتيک و به ويژه بيفيدوباکتري ها در طول انبار کردن فراورده يا در طي مراحل جذب بعد از مصرف مشاهده شده است.
اخيراً تقاضا براي بهبود تکنولوژي از نظر پايداري ترکيبات زيست فعال مواد غذايي همچنان باقي است. در اين راه، تکنولوژي هاي جديد مانند ميکرو و نانوکپسوله کردن به منظور اطمينان از بهبود ايجاد شده است. با وجود اين، توسعه اين گونه تکنولوژي ها هنوز در مرحله تحقيقات است و دور از مراحل نهايي مطلوب براي توليد تجاري مي باشد. از طرف ديگر، در شاخه زيست دارويي توسعه براي کنترل توليد داروها و مواد زيست فعال هدف تحقيقات کنوني است. اين دانش وسيع در شاخه هاي دارويي و درماني براي توسعه غذاهاي عملگر جديد قابل بهره برداري است.
ديدگاه بسته بندي زيست فعال از ديدگاه ما تکنولوژي هاي قديمي بسته بندي مواد غذايِ دوباره طرح ريزي شده اند بنابراين درکل تکنولوژي جديدي که مي توان آن را به طور کلي بسته بندي زيست فعال ناميد به وجود آمده است.
ماده بسته بندي زيست فعال قادر به نگهداري ترکيبات مورد نظر در شرايط مطلوب تا زمان استفاده احتمالي آن در فرآورده غذايي يا در طي انبار داري، يا دقيقاً قبل از مصرف مي باشد و آن را تبديل به غذاي مفيد يا به خصوصي براي رفع احتياجات مي نمايد.
بهتر است تفاوت بين بسته بندي فعال و زيست فعال را نيز متذکر شويم. تفاوت اصلي بين بسته بندي فعال و زيست فعال اين است که، تکنولوژي بسته بندي فعال اوليه با افزايش کيفيت و امنيت و عمر فرآورده بسته بندي شده ارتباط دارد و بسته بندي زيست فعال پيوستگي مستقيمي با سلامت مصرف کننده، توسط توليد غذاهاي سالمتر بسته بندي شده دارد. بنابراين، هدف کار ارائه شده جمع آوري پايه و اساس روش هايي براي دستيابي به اين تکنولوژي جديد که در آن نوآوري در بسته بندي مفيد و يافتن راه حلي براي سدها و محدوديت هاي کنوني در توليد غذاهاي عملگر مورد نظر است. در نظر گرفتن توسعه اين ديدگاه جديد توسط موارد ذيل الذکر، منافع خود را در بهبود سلامتي در طي تبديل به ترکيبات غذايي عملگر نشان مي دهد.
الف) کنترل و يکپارچگي توليد اجزاي زيست فعال يا نانويي از سيستم هاي بسته بندي دربردارنده
ب) کپسوله کردن به روش ميکرو و نانوي اين مواد فعال در فيلم هاي خوراکي
پ) بسته بندي به همراه آنزيم ها
پيشرفت چنين غذاهاي هيبريدي مفيدي که شامل پروبيوتيک، پري بيوتيک، مواد فتوشيميايي، روغن هاي دريايي، غذاهاي فاقد لاکتوز، کپسوله کردن ويتامين ها و.. مي شود، سود بيشتري و در بعضي موارد به معناي صنعتي مواد غذايي را فراهم مي کند که ارتباط نزديکي با افزايش سلامتي انسان در طي مصرف را دارد. تکميل و کنترل پخش در ميان مواد مفيدي که براي مصرف در ديواره هاي بسته بندي استفاده مي شوند. مناسب ترين آنها مواد فتوشيميايي، ويتامين ها، مواد غير فيبري و پري بيوتيک ها مي باشند.
دلايل اين نتايج به صورتي که شرح داده خواهد شد خلاصه شده است. فتو شيميايي ها، گياهاني شيميايي و غيرخوراکي هستند که داراي ترکيبات محافظتي و ضد بيماري مي باشند. بيش از 900 فتو شيميايي مختلف به عنوان اجزاي مواد خوراکي شناخته شده اند و فتوشيميايي هاي بيشتري امروزه کشف مي شوند. آنها با درمان يا جلوگيري از مرگ در حداقل 4 مورد از عوامل مرگ در ايالات متحده مرتبط هستند که عبارتند از: سرطان، ديابت، بيماري هاي قلبي - عروقي و فشار خون. آنها در طي مراحلي از تخريب سلول ها جلوگيري مي کنند، در کاهش سطح کلسترول و همانند سازي سلول هاي سرطاني دخالت دارند. بيشتر فتوشميکال ها ترکيبات پلي فنولي با فعاليت ضد سميت مي باشند. اين اثر ضد سميت مربوط به اثر غير مسقيم ناشي از ژلاتين پراکسيدان يون هاي فلزي است.
پلي فنول هاي زيادي در دانه هاي روغني يافت شده است اما در طي مراحل خالص کردن، بي رنگ کردن و بوگيري بسياري از اين فتوشيميکال ها از بين مي روند. چندين تحقيق نشان مي دهد که اجزاي مشخصي از مواد خوراکي که معمولاً طي مراحل رنگبري و يا تصفيه دور ريخته مي شوند و يا از بين مي روند، براي حفظ سلامت انسان و جلوگيري از بروز بيماري ها مفيد مي باشند. ويتامين ها براي حفظ سلامتي ضروري هستند. مواد خوراکي مي توانند تمام ويتامين هاي مورد نياز بدن را در صورت متعادل و مناسب بودن رژيم غذايي تأمين کنند.
مشاور غذايي کانادا دريافت روزانه مصرف 5-4 وعده ميوه يا سبزيجات، که حداقل 2 وعده بايد سبزيجات باشد، 5-3 وعده غلات يا نان غني شده، 4-2 وعده شير و فرآورده شيري و 2 وعده منابع پروتئيني مانند گوشت، ماهي، مرغ يا ديگر منابع پروتئيني، را پيشنهاد مي کند. با اين حال پيشرفت سريع زندگي مدرن و کاهش اعضاي خانواده و يکي بودن والدين در خانواده هاي امروزه، تغييراتي در فرآوري غذ، عادات غذايي مصرف کنندگان به وجود آورده که منجر به ايجاد رژيم غذايي نامتعادل مي گردد.
فيبرهاي غذايي شامل پلي ساکاريدها و ليگنين هاي ذخيره اي و ساختماني موجود در گياهان مي باشند. که در معده و روده کوچک انسان قابل هضم نيستند. فيبرهاي غذايي براي حفظ سلامت انسان و جلوگيري از بروز بيماري ها و به عنوان يک جزء غذايي درماني سودمند مي باشند. دريافت روزانه 35-20 گرم براي يک فرد سالم بالغ و روزانه 5 گرم براي کودکان پيشنهاد مي شود که به علت دريافت مقدار اندک منابع غذايي فيبر نظير ميوه جات، سبزيجات و غلات پر فيبر و خانواده لگوم ها اين مقدار مطلوب مشاهده نشده است. ديدگاه استفاده از پري بيوتيک ها از مشاهداتي که نشان دهنده تحريک کنندگي انتخابي اينولين و فروکتواليگوساکاريد بر روي رشد بيفيدوباکتري ها که به طور قابل توجهي براي سلامت انسان مفيدند، منشاء گرفته است.
پري بيوتيک به عنوان يک جزء خوراکي محسوب مي شود که در روده کوچک هضم نمي شود و وارد قولون گشته و براي رشد باکتري هاي روده اي مفيد مي باشد. پري بيوتيک ها کربوهيدرات هاي غير قابل هضم حاوي لاکتوز، اينولين و مقداري اليگوساکاريد مي باشند که تأمين کننده منابع کربوهيدراتي قابل تخمير براي باکتري هاي مفيد قولون هستند. بعضي از مواد نشاسته اي نيز در روده کوچک هضم نمي شوند و به قولون مي رسند و به عنوان منابع کربوهيدراتي قابل تخمير در دسترس باکتري هاي سودمند قولون قرار مي گيرند. پليمر زيستي ديگري مانند چيتوسان مي توانند به عنوان يک پري بيوتيک در طي مراحل ساختن کپسول هاي کوچک از فيبرها مورد استفاده قرار بگيرد.
انتخاب موادي که به عنوان بسته بندي يا پوشش مورد استفاده قرار مي گيرند بسيار مشکل است. مراحل توليد فيلم بايد با محدوديت هاي تکنولوژي سازگار شوند براي مثال براي مواد حساس به دماهاي بالا (مانند بعضي ويتامين ها)، و مراحل تحت دماي پائين براي مواد ارزشمند و يا خارج کردن مواد. توليد مواد مي تواند توسط چندين عامل، فعال و کنترل شود مانند رطوبت ( بسياري از پليمرها در حضور رطوبت خاصيت پلاستيکي پيدا مي کنند، اين رطوبت ممکن است به خاطر مواد خوراکي ايجاد شود ) و PH ( بعضي پلي پپتيدها که از ميکروارگانيسم ها به دست مي آيند مي توانند تغييرات ساختماني را در مواجه شدن با تغييرات شرايط PH تحمل کنند ).
روش ديگر براي دستيابي که کنترل پخش مناسب توسط بسته بندي با موادي مانند حصير با قرار دادن در قوطي هاي درب دار، يا با استفاده از بالشتک هاي چند لايه متصل به ساختمان به عنوان ديواره هاي بسته بندي است. ساختمان پوشش زيست فعال مي تواند شامل سه لايه باشد براي مثال: لايه کنترل کننده لايه منشاء (ماتريکس) لايه مسدود کننده. لايه داخلي، لايه کنترل کننده است که براي دستيابي به ماده فعال توسط کنترل سريع انتشار زيست فعال يا اعمال عملگر، محدوديت براي حفاظت زيست فعال از تماس با رطوبت در غذاهاي بسته بندي شده مي باشد. لايه منشاء که دربردارنده مواد عملگر در محلي امن و عمر ماندگاري طولاني، و لايه مسدود کننده از انتقال عوامل به بيرون بسته بندي يا تماس با سختمان قبلي جلوگيري مي کند.
بزرگترين محدوديت اين تکنولوژِي اين است که مواد عملگر که براي اين بسته بندي ها پيشنهاد شده اند ترکيباتي غير فرار هستند که به طور مستقيم در تماس بين بسته بندي و غذا قرار مي گيرند. بنابراين، در مواد غذايي جامد، اين تکنولوژي به شکل فيلم هاي خوراکي مي تواند به کار رود. فيلم هاي خوراکي قرن ها براي بسته بندي غذاها کاربرد داشته اند. اين فيلم ها از جابجايي مواد از يک ماده به اجزاي ماده خوراکي جلوگيري مي کنند، ظاهر ميوه ها و سبزي ها را قابل مشاهده مي نمايد، و شامل ديگر ترکيباتي مي باشند که اثر حشرات، ميکروارگانيسم ها، عوامل اکسيداسيون و ديگر عوامل دخالت کننده که ممکن است باعث فساد محصول شوند را به تأخير مي اندازد.
اخيراً تحقيقات نشان مي دهد که استفاده از بعضي مواد ضد ميکروبي مثلاً نوعي ورقه نازک پلاستيکي در بسته بندي پنير براي حفظ اجزاي مفيد آنها موفقيت آميز است. همچنين اين فيلم هاي خوراکي مي توانند به شکل پلي ساکاريد ( نشاسته، چيتوسان، آلژينات و... )، پروتئين ( ژلاتين، پروتئين هاي لوبيا، گلوتن گندم و.... ) و ليپيد ( موم، تري گليسريد، اسيدهاي چرب و...) باشند که براي مواد خوراکي مختلف استفاده مي شوند.
ميکرو و نانو کپسوله کردن کپسوله کردن به روش ميکرو، تکنولوژي جديدي براي بسته بندي مواد جامد، مايع يا گازي در کپسول هاي بسيار کوچک شناور در آب است که محتويات آنها مي توانند به روش هاي خاص تحت شرايطي کنترل شود. کپسوله کردن شامل مشارکت اجزاء مواد خوراکي، آنزيم ها، سلول ها يا ديگر موارد در پوششي کوچک است. کاربرد اين روش به خاطر اينکه مواد در پوشش قرار داده شده از رطوبت، گرما يا ديگر شرايط حفاظت مي شوند، افزايش يافته است. روش هاي مختلفي براي شکل گيري کپسول به کار گرفته مي شود که شامل خشک کردن پاششي، سرد کردن پاششي و پوشاندن توسط ليپوزوم مي باشد. چربي ها، نشاسته، دکسترين، آلژينات، پروتئين و ليپيدها مي توانند به عنوان موادي که در پوشش قرار مي گيرند باشند.
روش هاي مختلفي براي توزيع اجزاي کپسول ها وجود دارد مانند مراحل خاص يا تشخيص آنها با تغييرات PH، دما، پرتو افکني يا شوک اسمزي. در صنايع غذايي، معمول ترين روش استخراج با حلال مي باشد. مثلاً اضافه کردن آب به نوشيدني هاي خشک نمونه اي از اين روش مي باشد. با وجود اينکه هر ماده اي مي تواند در پوشش قرار داده شود، اين روش ارزان نيست و بنابراين از ديدگاه اقتصادي براي بعضي از اجزاء مانند پروبيوتيک، پري بيوتيک، سينبيوتيک و روغن هاي دريايي که موجب افزودن ارزش غذايي محصولات مي شوند، استفاده مي گردند.
پروبيوتيک ها
پروبيوتيک ها ميکروارگانيسم هاي زنده غير پاتوژني مي باشند که در انسان و حيوان به وسيله بهبود تعادل ميکروبي فلور طبيعي بدن باعث سودمندي هاي زيادي براي سلامتي بدن مي شوند. از جمله باعث کاهش عدم هضم لاکتوز، کاهش هجوم روده توسط باکتري هاي پاتوژن مخصوص، تحريک سيستم ايمني بدن، کاهش کلسترول سرم خون، درمان آسيب هاي کبدي، اثرات ضد سرطاني و درمان بيماري هاي آلرژيکي مي شوند. پروبيوتيک و پري بيوتيک، هر دو به ميکروفلورهاي روده اي متمايل هستند به اين صورت که فعاليت باکتري هاي مفيد براي ميزبان را تحريک کرده و باکتري هاي مضر براي ميزبان را تحت فشار قرار مي دهند. پروبيوتيک ها معمولاً در روده کوچک و پري بيوتيک ها در قولون فعاليت دارند. اما پيش از اينکه پروبيوتيک ها براي سلامت انسان سودمند باشند بايد چندين معيار را مد نظر قرار دهند.
1- بايد روش خوبي براي توليد و مشارکت با مواد غذايي بدون از دست دادن وظيفه و زيست خود يا به وجود آوردن طعم يا بافت نامطبوع داشته باشند.
2- بايد در طول عبور از دستگاه گوارش زنده بمانند و قادر به فعاليت در محيط روده باشند.
3- پيش از اين در پروبيوتيک ها مشاهده شده است که تنها زماني مؤثر هستند که مقدار آنها در ماده مصرفي زياد باشد، لذا لازم است که فرآورده هايي که با برچسب هاي بهداشتي و سلامتي معرفي مي شوند داراي حداقل باکتري هاي پروبيوتيک در زمان انقضاء باشند، زيرا حداقل مقدار مؤثر در هر روز عدد پيشنهاد شده است. به هر حال تحقيقي که توسط آزمايشگاه تحقيقات روزانه (CSIRO) انجام شده است نشان مي دهد که تعداد پروبيوتيک ها اغلب در سطح بالا يي نيست و فعاليت آنها در فرآورده هاي غذايي تجاري معمولاً پائين است.
مقدار زيادي فرآورده پروبيوتيک و پري بيوتيک هم اکنون در فروشگاه ها وجود دارد، با اين حال کشت پروبيوتيک در محصولات با فرآورده هاي تخميري، حتي در فرآورده هاي شيري متفاوت است. وجود پروبيوتيک در مواد غذايي به عواملي مانند PH، دماي محل نگهداري، ميزان اکسيژن و حضور ميکروارگانيسم هاي مزاحم بستگي دارد. نگهداري در دماي اتاق، که براي انواع بسياري از محصولات غير لبني، نوشيدني ها، شيريني ها و.. رايج است، مي تواند بر روي ثبات پروبيوتيک ها اثر بازدارنده داشته باشد. در توليد سلول هاي زنده پروبيوتيکي که سدي فيزيکي در برابر محيط مضر و شرايط گوارشي ايجاد کند اخيراً پيشرفت هايي صورت گرفته است. کپسوله کردن پروبيوتيک ها، آزمايشي معمولي براي توسعه زيست پذيري در فرآورده هاي غذايي و دستگاه گوارش مي باشد. چندين روش مانند خشک کردن پاششي، خشک کردن حرارتي و خشک کردن با بستر سيال براي کپسوله کردن محيط کشت و تبديل آنها به شکل پودر غليظ شده وجود دارد. به هر حال، باکتري هايي که با اين روش کپسوله مي شوند کاملاً در محصولات منتشر مي شوند. در اين صورت محيط کشت در برابر محيط محصول يا در طي عبور از دستگاه گوارش حفاظت نمي شود.
بيشترين ماده اي که براي کپسوله کردن مواد استفاده مي شود آلژينات است که هتروپلي ساکاريدي از D-مانوريک اسيد و L-گلوکورونيک اسيد مشتق شده از گونه هاي مختلف جلبک ها است. آلژينات مي تواند به دو صورت روشهاي امولسيوني و استخراجي تشکيل شود. استفاده از آلژينات به خاطر قيمت کم، ارزان بودن و سازگاري زيستي مطلوب است. با وجود اينکه در شرايط کنترل شده آزمايشگاهي در مقياس کم پيشرفت در روش توليد را نشان داد اما مشکلاتي براي توليد در مقادير زياد نشان داد. بعلاوه اضافه کردن اين پلي ساکاريد در بعضي کشورهاي اروپايي به ماست و يا شير تخميري مجاز نيست. مواد ديگري که با روش هاي امولسيون از انتشار کشت در محصول غذايي جلوگيري مي کند مخلوطي از کاپ-کاراژينان، صمغ لوبياي لوکاس، فتالات استات سلولز، چيتوسان و ژلاتين است.
علاوه بر افزايش زيستايي در طول ذخيره و محيط گوارشي، کپسوله کردن کشت پروبيوتيک منافع زيادي دارد ازجمله خصوصيات هکگني بيشتر در محصولات بدست آمده، احياء در مدت گرمخانه گذاري براي فرآورده هاي پنير تخميري و خامه تخميري و افزايش ماندگاري در شرايط انجمادي. عوامل مختلفي ازجمله اندزه کپسول، روش کپسوله کردن، پوشش کپسول، روش تکنولوژيکي خاص براي مقاوم کردن سويه هاي پروبيوتيکي در ارتباط با مراحل توليد و پايداري حرارتي، مقاومت سويه هاي پروبيوتيک نسبت به شرايط اسيدي معده، تأثيرات سينبيوتيکي پروبيوتيک ها و پري بيوتيک ها در يک محصول، به شدت در بقاي کشت هاي پروبيوتيکي مؤثر بوده در هنوز به تحقيقات بيشتري در اين زمينه نيازمنديم.
روغن هاي دريايي: تحقيقات فراگير و آزمايشگاهي به روشني ارتباط بين رژيم غذايي و سلامتي را اثبات مي کنند. بنابر اين، در افرادي که زياد غذاهاي دريايي مصرف مي کنند کمتر بيماري قلبي - عروقي و سرطان مشاهده شده است. بالا بودن ميزان اسيد چرب غير اشباع موجود در روغن هاي دريايي باعث بسياري از اين تأثيرات سودمند مي باشد. مصرف روغن هاي دريايي باعث تنظيم خون، کاهش تري گليسريد و سطح کلسترول مي شوند. بنابراين با ته نشين کردن چربي باعث کاهش لخته مي شود. بنابر اين با دريافت روزانه 24 گرم ماهي، درصد بيماري رگهاي جانبي قلب 20% در طول 16 سال کاهش مي يابد.
اسيد چرب امگا-3، شامل دوکوزاهگزانوئيک اسيد است که براي توسعه بخش خاکستري مغز و شبکيه چشم و قلب جنين ضروري مي باشد و از فيتوپلانگتون ها و جلبک ها از طريق چرخه غذايي به ماهي ها منتقل مي شود. مقدار زياد اسيد چرب امگا-3 و روغن هاي مشابه از گوشت ماهي هاي فربه مانند شاه ماهي و ماهي اسقومري بدست مي آيد. فرآورده هايي که حاوي روغن هاي دريايي مي باشند ممکن است به طور آميخته با نان، فرآورده هاي غلات، شير، مايونز و سس هاي سالاد، کلوچه و شکلات به صورت موجود در فرمول اصلي باشند.
مشکل تلفيق مستقيم روغن هاي دريايي با محصولات غذايي ديگر اکسيداسيون ساده آنها مي باشد. به همين خاطر براي اکثر مصارف بايد آنها را کپسوله کنيم. به هر حال، ميکروکپسول جامد بايد کاملاً با يک حلال غير قطبي شسته شود تا روغن هايي که داخل کپسول قرار نگرفته اند و باعث اکسيداسيون محصول مي شوند پاک شوند. به علت آزاد شدن سريع قبل از بسته بندي کردن مواد غذايي مصرفي، بايد مواد خوراکي به صورت پوشش دار وارد بدن شوند تا در مسير روده عملکرد زيست فعال مطلوبي داشته باشند.
بسته بندي آنزيمي: در ابتدا تثبيت آنزيم ها در مواد در خطوط توليد مواد غذايي کاربرد داشت ولي پيشرفت تکنولوژي استفاده از آنزيم هاي آزاد از قبيل توانايي استفاده مجدد، افزايش پايداري حرارتي، مقاومت در برابر پروتئازها و ديگر ترکيباتي که باعث تغيير شکل آنها مي شوند و بهبود فعاليت آنها را در بر داشته است. به هر حال، اخيراً اين روشها در بسته بندي ها مورد توجه قرار گرفته است.
هدف اين مواد زيست فعال کاتاليز کردن يک واکنش که از ديدگاه تغذيه اي سودمند است مي باشد. به عنوان مثال، کاهش غلظت ترکيبات نامطلوب مواد غذايي، يا توليد مواد خوراکي سودمند براي سلامت بدن. اخيراً آزمايش هايي که در آنها آنزيم ها در آنها سياليت خود را از دست مي دهند گزارش شده است.
استفاده از اين گونه بسته بندي ها، ارزش مواد غذايي را در طي مراحل توليد زياد مي کند. براي مثال، شير UHT که طي مراحل مرسوم توليد مي شود، مي تواند در پوشش زيست فعال بتا-گالاکتوزيداز بسته بندي شود و در طول انبارداري فرآورده به شير کم لاکتوز يا بدون لاکتوز تبديل گردد. روش هاي جديد که براي تثبيت آنزيم ها يا تمام سلول ها استفاده مي شود به 5 مرحله تقسيم مي شود: جذب سطحي، پيوند يوني، اتصال کووالانسي، اتصالات عرضي، و کپسوله کردن
با توجه به اينکه روش هاي تثبيت، اتصالات کووالانسي و عرضي شامل جداسازي سطوح پليمر يا استفاده از مواد شيميايي سمي مانند گلوتارآلدهيد مي باشد، معمولاً براي استفاده در مواد غذايي مناسب نيستند. براي مقابله با اين نقيصه، مواد معدني حمايت کننده مي توانند به مواد پليمري اضافه شوند که علاوه بر توسعه مکانيکي، در پيوند با آنزيم ها بسيار سودمند هستند. روش کپسوله کردن که توسط اندرسون و همکاران در سال 2002 استفاده مي شد براي توليد ورقه هاي خورنده اکسيژن بر پايه آنزيمي بود. آنزيم هاي محلول، شامل افزودني هاي مختلف بود که بر روي يک کاغذ حامل که بين دو ورقه پلي اتيلن قرار داشت به کار مي رفت. سپس ورقه ها تحت فشار گرما داده مي شدند و موفقيت آميز بودن آنها و نداشتن کمبود و يا نقصي در آنها مشاهده و ثابت مي گشت. احتمالاً اين روش آسان در ديواره هاي پوشش بسته بندي مي تواند براي ديگر آنزيم ها با عملکردهاي زيست فعال به کار رود. با اين وجود واضح است، با تغيير شکل اجزاي مواد غذايي، محصول بايد قادر باشد در تماس با آنزيم تثبيتي و کل سلول قرار بگيرد، بنابراين آسان تر اين است که در تماس مستقيم با ديواره هاي خوراک قرار بگيرند.
نتيجه گيري: بسته بندي زيست فعال روشي جديدي براي پاسخگويي به شماري از بافت هاي مرتبط با قابليت ثبات و فعاليت زيستي اجزاء غذاهاي توليدي است. هدف اين روش ها تکميل مواد زيست فعال با بسته بندي جديد و پوشاندن مواد غذايي مي باشد و به طور گسترده اي براي توسعه دارويي و ترکيبات زيست فعال سابق که از توده هاي زيستي و مصنوعي ناشي از پليمرهاي زيستي بوده اند مفيد مي باشد. اين روش هدفي به جز بهبود خواص تغذيه اين و جذب راحت تر اين مواد ندارد.

آتل بندي آتل وسيله‌اي است که براي بي‌حرکت کردن عضو آسيب ديده (شکسته ، دررفته يا ضرب ديده) استفاده مي‌گردد. اين وسيله انواع و اشکال مختلف دارد. چنانچه ...

آتل وسيله‌اي است که براي بي‌حرکت کردن عضو آسيب ديده (شکسته ، دررفته يا ضرب ديده) استفاده مي‌گردد. اين وسيله انواع و اشکال مختلف دارد. چنانچه آتل پيش س ...

توليد مثل بيشتر دوزيستان در آب تخم گذاري مي کنند. بنابراين بعد از مدتي که لارو از تخم بيرون مي آيد در آب زندگي کرده و بزرگ مي شود. تا آنکه بر اثر دگرد ...

● زيست توده (Biomass) زيست توده(Biomass)و سوخت هاي زيستي حاصل از ان يکي از انواع انرژي است که مي تواند از گياهان يا کشت گياهان مخصوص بدست ايد وجانشين ...

● واژگان واژگان موردنياز به منظور تأمين مقاصد و اهداف کشاورزي زيستي عبارتند از: ▪ برچسب: از ديدگاه اقتصادي عبارتست از ارائه ي نام محصول، علائم تجاري و ...

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي ...

● تاريخچه ي سم شناسي در طول تاريخ بعضي از بندپايان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزي و ناقل بيماري ها شناخته شده اند و انسان از بدو پيدايش ...

در خصوص عوارض مخرب و آسيب هاي جبران ناپذير زيست محيطي مرتبط با کاربرد بي رويه سموم شيميايي در کشورمان تا کنون مطالب فراواني به چاپ رسيده و اکثر کارشنا ...

دانلود نسخه PDF - بسته بندي زيست فعال