up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله برنج رنگي PDF
QR code - برنج رنگي

برنج رنگي

برنج هايي که رنگ زير پوسته آن ها، سرخ، ارغواني يا سياه، حاوي مقادير زيادي از رسوبات رنگيزه هاي آنتوسيانين در لايه هاي مختلف پريکارپ، پوشش دانه و آلورن باشد، به برنج هاي رنگي معروفند. مساحت بيش از 400000 هکتار از مزارع چين به توليد برنج هاي رنگي اختصاص يافته است، که بيش از 26 1 درصد سطح زير کشت برنج اين کشور است. کارگران چيني اظهار مي کنند که برنج سرخ داراي مقادير زيادي از آهن، روي مي باشد، و برنج ارغواني و سياه از نظر عناصر کمياب گوناگون مانند: منگنز، کلسيم، موليبدن و ويتامين هاي C، B1 ، B6 و B12 غني هستند. اين رنگ مربوط به برنجي است که فقط پوسته هاي اول آن يعني لما و پاله آ جداشده باشد. اين برنج ها در فرآيندهاي صنايع غذايي و نمايش هاي تشريفاتي جشن ها مورد استفاده قرار مي گيرد. برنج هاي رنگي براي درست کردن کيک، بيسکويت، کيک سال نو، شراب برنج، حليم، رشته، کوفته کله گنجشکي و ساير غذاها به کار مي رود. غذا هاي سياه رنگ طبيعي در چين خيلي رواج دارند. مترجم: برنج هاي رنگي در ايران، برنج هاي هرز ناميده مي شوند و مانند علف هاي هرز با آن ها رفتار مي گردد. متأسفانه، اين نوع علف هاي هرز تا پيش از خوشه دهي قابل شناسايي نيستند.
برنج سرخ
در تعداد زيادي از کشورهاي آسيايي، برنج سرخ انتشار يافته است. در جنوب شرقي و شرق چين کمونيست، برنج سرخ اغلب، به زيرگونه هندي تعلق دارد. مطابق اطلاعات بانک ژن چين، از 31663 رقم جمع آوري شده، 7 20 در صد آن ها دانه هاي سرخ هستند. ارقام محلي سرخ در مقابل شرايط محيطي نا مناسب مانند: خاک هاي نامرغوب و مناطق مرتفع، قابليت تحمل زيادي دارند. بيش ترين برنج هاي سرخ براي بهبود کيفيت خوراکي و پخت، در کارخانه هاي برنجکوبي قابل تبديل به برنج هاي سفيد هستند. برنج هاي سرخ تبديل نشده به سفيد، خوش پخت نبوده و مصرف کننده آن را نمي پسندد. مترجم: ارقامي وجود دارند که تمام آندسپرم دانه ( درون دانه ) آن ها سرخ است و قابل تبديل به برنج سفيد نيست. در ايران، بعضي از فروشندگان، برنج هاي قرمز سفيد شده را به علت شباهت آن ها از نظر شکل دانه با رقم برنج حسني به جاي حسني به خريداران مي فروشند. يکبار چيزي نمانده بود سر مترجم کلاه رود، که زود فهميد.
برنج سياه
چين از نظر ذخاير برنج سياه، معروف ترين کشورهاست. در سال 1993 در بانک ژن ملي گياهان زراعي چين 46000 رقم و در مرکز ذخاير زادشناختي مؤسسه بين المللي تحقيقات برنج 75000 رقم به ثبت رسيد. از ميان آن ها 583 رقم برنج سياه در جهان و 359 رقم در چين وجود داشت و بقيه آن ها در سريلانکا ، اندونزي، هند، فيليپين و بنگلادش وجود داشت. برنج سياه بيش تر در نواحي بين 18 تا 31 درجه شمالي به ويژه بين 22 و 28 درجه شمالي در استان هاي يانان، گوآنگ زي و گوآنگ دونگ انتشار داشت. اغلب اين برنج ها داراي بافتي واکسي هستند. 99 رقم سياه – قهوه اي در 35 بخش استان يانان وجود داشت.
منابع محلي برنج سياه در چين
Heinuo گروهي از ارقام برنج سياه واکسي است که در استان گيزو چين ديده مي شود. اين گروه شامل بيش از 20 رقم محلي با دانه هاي قهوه اي – ارغواني، سياه – ارغواني و سياه تيره مي باشند. Gaoyu يک برنج سياه واکسي است که براي مزارع آبياري غرقابي مناسب است، درحالي که، Dangzi براي کشت ديم مناسب بوده و در مناطق مرتفع مي رويد. Huishui داراي دانه هاي سياه تيره، آندوسپرم (درون دانه ) سفيد برفي و خوشبو است و براي تهيه غذاي فرني مورد استفاده قرار گرفته و يک غذاي طبي و سالم به شمار مي رود. در ميان کشاورزان چيني اين برنج به مرواريد سياه معروف است.
Donglanmoni در استان گوآنگ دونگ يک رقم سياه، سياه هندي است که به طور وسيعي به عنوان يک برنج شگفت انگيز زادگيري به نژادي محسوب مي گردد. Jiegunuo در استان يانان داراي دانه هاي ارغواني تيره است. گفته مي شود، اين برنج توانايي افزايش سازگان ايمني بدن را داراست و در ترميم زخم ها يا شکستگي استخوان ها، هنگامي که با علف چيني خورده شود و يا بر روي زخم قرار داده شود، بسيار مؤثر است. بنابراين، برنج جيا گونو براي معا لجه سکستگي استخوان معروف شده است.
اصلاح زادشناختي برنج سياه در چين
از ميانه سال 1980 تا اواسط 1990 اوج زادگيري (Breeding) برنج سياه در چين بود. اهداف اصلي برنامه اصلاح برنج سياه عبارت بودند از:
1)ظرفيت توليد بالاي آن
2)قد کوتاهي (105 – 90 سانتي متر)
3)ايجاد مقاومت نسبي به بيماري ها و آفات به ويژه بلاست
4)ضخيم کردن پوشش دانه و لايه آلورن با رنگ سيا و ارغواني تيره
5)کاهش دوره رشد تا برداشت محصول
6)کيفت خوب تبديل به برنج سفيد در کارخانجات برنج کوبي
تا کنون، 54 رقم برنج سياه جديدي با محصول بالا، کيفيت خوب و مقاوم به امراض معرفي شده اند. بيش تر ارقام سياه – ارغواني هندي و ژاپني واکسي درجنوب غربي و مرکزي چين ارائه شده اند، درحالي که، اغلب ارقام سياه واکسي هندي در جنوب چين اصلاح شده اند.Shangnongheinuo به روش انتخاب بوته گياه از نوع Huishuihei، يک رقم سياه محلي در استان گيزو، اصلاح شده است. Shangnongheinuo ، يک برنج سياه تيره با دانه هاي بزرگ، کيفيت خوراکي بسيار عالي، محتويات فسفر و کلسيم زياد بوده و بازده توليد آن 5 4 تا 25 5 تن برهکتار است. اين برنج به عنوان منبع اصلي غذاي سياه، نوشابه هاي سياه و شراب سياه در استان شان قايي شناخته شده است. رقم Xiangheimi در گوآنگ زي، يک رقم سياه جديدي با عطر زياد است که به روش انتخاب بوته از جمعيت رقم محلي Xiangzhan خالص شده است. مقدار آميلوز درون دانه آن 3 8 درصد و داراي ارزش غذايي فراوان بوده و براي پختن حليم سياه به منظور غذا درماني مورد استفاده قرار مي گيرد. از رقم Guangdong به روش دورگ گيري و انرژي تشعشعات هسته اي به يک رقم سياه هندي به نام Heiyouzhan با نشانويژگي هاي زير دست يافته اند: بازده محصول زياد (5 6 – 6 تن بر هکتار)، محتويات پروتيين دانه 1 13 درصد، چربي 06 3 درصد، مواد فيبري 9 3، غني از نظر اسيدآمينه ليزين، ويتامين B1 ، آهن، روي، کلسيم و فسفر (به طور کلي 50 – 20 درصد بيش تر از برنج هاي سياه محلي رايج). هيوزان در بيش از 300000 هکتار مزارع برنج چين کشت مي شود.
وراثت زنگيزه
دانشمندان زيادي وراثت رنگيزه را در دانه مورد بررسي قرار داده اند. مو (1963) رقم فوکو (يک رقم سفيد) را با کينگ زن – 5 ( يک رقم برنج سرخ) تلاقي داد و مشاهده کرد که دانه هاي نسل اول اين تلاقي، قهوه اي هستند. درحالي که، دانه هاي نسل دوم به نسبت 3 عدد سرخ : 1 عدد سفيد بودند. اين آشکار مي سازد، رنگ سرخ به وسيله يک ژن غالب کنترل مي گردد. زيونگ ( 1992 ) و وو و هانگ (1998 ) گزارش کردند، صفت رنگ سرخ دانه ها، به وسيله دو ژن غالب مکمل کنترل مي گردد. گو و همکاران (1990 ) سه رقم برنج سياه را با ارقام رايج جفت گيري داده و دريافتند که در F1 از نظر رنگ دانه داراي غالبيت ناقص است، در حالي که، F2 هفت نوع رنگ را نشان مي دهد: سياه تيره، ارغواني تيره، ارغواني، قهوه اي تيره، قهوه اي متوسط، قهوه اي روشن و بي رنگ ( سفيد روشن). نسبت گياهان رنگي به بي رنگ 1 : 63 مي باشد. بنابراين، ملاحظه گرديد که سياه به وسيله حد اقل سه جفت ژن با دوز مؤثر کنترل مي شود.
براساس نتايج وو و هانگ (1998)، رنگيزه برنج واکسي سياه، نوعي آنتوسيانين با ماهيت رنگ سرخ است. هنگامي که مقدار آنتوسيانين به سطح بالايي مي رسد، پوشش دانه سرخ مي گردد. سه ژن وجود دارد که رنگ دانه را تعيين مي کند:
1 - ژن C ژن توليد کرموژن پايه است که در کروموزوم شماره 6 با چهار ژن آلل دوگانه، با ظرفيت رنگ < CBP < CBQ < CBr CB قرار گرفته است.
2 - ژن A تبديل کرموژن را به آنتوسيانين کنترل مي کند که بر روي کرموزوم شماره 4 با حد اقل چهار ژن آلل دوگانه ( AE < A < AB < AD ) تعبيه شده است.
3 - ژن pb بر روي کرموزوم هفتم که محل پيدايش رنگيزه را تعيين مي کتد، قرار گرفته است. بدون pb حتي با وجود ژن هاي C و B رنگ سياه نمي تواند بروز يابد.

برنج يکي از گياهان مخصوص کاشت در نواحي مرطوب استوايي و مناطق نسبتا“ گرم و معتدل است و در مناطقي که بارندگي ساليانه حدود ۱۰۰۰ ميليمتر است ، بخوبي از خو ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

برنج تنها غله مستعد رشد در خاک غرقابي است، زيرا خود قادر است محيط اطراف ريشه اش را اکسيده کند. طبيعت داراي چندين منفعت براي سازگاري ريخت شناختي و تنکا ...

دانشمندان ژنوم بزرگ ترين آفت قارچي برنج كه خسارت زيادي به كشاورزان وارد مي كند را كشف كردند. مقدار برنجي كه اين قارچ از بين مي برد مي تواند ساليانه ۶۰ ...

آموزش کاشت خيار معمولي و درختي در گلخانه ● انتخاب زمان کشت قبل از هر اقدامي در مورد کشت خيار ابتدا بهتر است اطلاعاتي از قبيل آمار هواشناسي منطقه نظرات ...

برنج يکي از اجزاي سالم رژيم غذايي مي باشد و به هيچ عنوان نبايد اين غذا را از رژيم حذف نمود . برنج منبع غني کربوهيدرات هاي پيچيده و فاقد سديم و کلسترول ...

● ساقه سياه بادمجان بيماري ساقه سياه بادمجان در سال ۱۹۷۱ از ژاپن گزارش شده است . بيماري ساقه سياه بادمجان براي اولين بار در سال ۱۳۶۷ توسط فصيحياني و ا ...

دانلود نسخه PDF - برنج رنگي