up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله برنامه اقتصادي PDF
QR code - برنامه اقتصادي

برنامه اقتصادي

رشد اقتصادي و برنامه هاي اقتصادي براي افراد زير خط فقر

تعريف رشد اقتصادي
رشد اقتصادي به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد يک کشور در يک سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح کلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در يک سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود.^ علت اين که براي محاسبه رشد اقتصادي، از قيمت‌هاي سال پايه استفاده مي‌شود آن است که افزايش محاسبه شده در توليد ناخالص ملي، ناشي از افزايش ميزان توليدات باشد و تأثير افزايش قيمت‌ها (تورم) حذف گردد.
منابع رشد اقتصادي
منابع رشد اقتصادي عبارت‌اند از:
1.افزايش نهاده‌هاي توليد (افزايش سرمايه يا نيروي کار)
2.افزايش بهره‌وري عوامل توليد بهره وري :دستاوردهاي بالغ بر ٥٠ سال تجربه برنامه‌ريزي توسعه، شرايط خطير کنوني اقتصاد ايران بويژه از نظر روند نگران‌کننده عرضه و تقاضاي نيروي کار در بخش‌هاي مولد اقتصاد در کنار حجم عظيم منابع و امکانات موجود، اما با سطح پايين استفاده از ظرفيت در سطح کشور، وابستگي شديد درآمد ارزي کشور به صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي آن و بالاخره فاصله گرفتن اقتصاد ايران با روند جهاني شدن اقتصاد هر يک به نوعي و با منطق خاص خود نشاندهنده اين واقعيت است که راه منحصر به فرد براي رويارويي فعال و ثمربخش با چالش‌هاي موجود، حرکت بر پايه اصول و موازين بهره‌وري است. برنامه‌اي که در آن به جاي اتخاذ رويکرد تزريق مستمر و فزاينده ارز و ريال برکارآمد سازي نحوه استفاده از منابع تأکيد مي‌گردد.
بهره‌وري جزئي:عبارت است از نسبت ستانده به يکي از ورودي‌ها. براي مثال، بهره‌وري نيروي کار، که برابر است با نسبت ستانده به ورودي نيروي کار، يک سنجه بهره‌وري جزئي مي‌باشد. به صورت مشابه،
بهره‌وري سرمايه: که برابر نسبت ستانده به ورودي موجودي سرمايه است.
بهره‌وري مواد: که برابر نسبت ستانده به ورودي مواد است- نمونه‌هايي از بهره‌وري جزئي مي‌باشند.
بهره‌وري کل عوامل توليد TFP : بهره‌وري کل عوامل توليد عبارت است از نسبت ستانده خالص (ارزش افزوده) به مجموع ورودي‌هاي هزينه نيروي کار و موجودي سرمايه.
براي به دست آوردن ستانده خالص، کالاها و خدمات واسطه‌اي خريداري شده از ستانده کل کسر مي‌گردد. بايد توجه داشت که در اين سنجه تنها ورودي‌هاي نيروي کار و موجودي سرمايه مد نظر قرار مي‌گيرد.
3.به‌کارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد
خط فقر :
تعريف کلي از خط فقر عدم تأمين حداقل نيازهاي تغذيه اي، بهداشتي، آموزشي، مسکن و حمل و نقل يک خانواده است که حداقل غذاي مورد نياز يک خانوار ايراني ۲۰۰۰ کالري در روز است و اين رقم مبناي محاسبه خط فقر در نظر گرفته شده است.
خط فقر موجود در کلانشهرهاي کشور باشهرستانها و روستاها متفاوت است؛ براي نمونه اگر امروز درآمد فردي در تهران کمتر از ۸۰۰ هزار تومان باشد، زيرخط فقر قرار دارد، اما اگر فردي در روستا حدود ۳۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشد، مي تواند يک زندگي بخور و نمير مهيا کند؛ لذا خط فقري که دستگاه ها با توجه به درآمد عمومي جامعه تعيين مي کنند، عدد کاملي نيست که بايد در اين زمينه دقت بيشتري صورت گيرد.
در بحث تعيين مرز و شاخص خط فقر بايد زندگي افراد را با توجه به توقعات و انتظاراتشان سنجيد و در واقعيات بر اين اساس عمل کرد.
با توجه به اهميت مساله خط فقر در برنامه ريزيهاي زيربنايي لازم است خط فقر کارشناسي شود و با توجه به تقسيم بندي هاي اقليمي اين پديده تعريف شود.
در اين خصوص نكته اساسي آن است كه خط فقر مبناي برنامه ريزي ها براي فقر زدايي در دنياست و جهان به تعريف نسبتا استانداري از خط فقر رسيده و اين دولت ها هستند كه بنا بر اهداف خود در محاسبه آن روش هاي مختلف در پيش مي گيرند.
بر اساس اين تعريف خط فقر به راحتي قابل محاسبه است. در اين ميان نكته مهم آن است كه خط فقر في نفسه دراي ارزش چنداني نيست بلكه دولت ها براي سياست گذاري، تصميم گيري و برنامه ريزي هاي موثر براي کاهش فقر و روشن شدن فضاي كلي جامعه از نظر فقير و غني و اينكه كارشناسان بتوانند به درستي وضعيت نابرابري در جامعه را تحليل كنند ، خط فقر را طبق ميزان درآمد شهروندان تعيين و اعلام مي کنند.
از سوي ديگر اگرچه محاسبه دقيق خط فقر بستگي به اين دارد که هر مرجع چه شاخص هايي را ملاک قرار دهد اما در هر حال اين مسئله در اولويت بعد قرار دارد. مهم آن است كه تعيين خط فقر به دولت ها كمك ميكند تا بتوانند جامعه را به درستي از نظر فقر رصد كنند و گزارش عملكرد قابل فهم و موثري نيز درخصوص فقرزدايي ارائه دهند.
خط فقر در ايران
مطابق برآورد مطالعات انجام گرفته در حوزه فقر، خط فقر در ايران در سال 87،حدود 800 هزار تومان است. اين رقم را ميزان هزينه خانوار شهري به نوعي تاييد مي کند. براساس گزارش هاي بانک مرکزي متوسط هزينه ماهانه خانوار شهري در سال 87، معادل 881 هزار تومان است.
در همين حال رئيس کميسيون اجتماعي مجلس معتقد است شهروندان تهراني که کمتر از 500 هزار تومان حقوق مي گيرند زير خط فقر محسوب مي شوند. اما اين رقم با واقعيت هاي جامعه همخواني ندارد. براساس مطالعات مرکز پژوهش ها دهک هاي کم درآمد جامعه تا 70 درصد درآمد خود را صرف خريد يا اجاره مسکن مي کنند و با توجه به رشد بالاي مسكن در مناطق مختلف شهري و حتي روستايي از مبلغ 500 هزار تومان تنها 150 هزار تومان براي مخارج ديگر باقي مي ماند اما وقتي اقلام سبد خانوار از جمله يك كيلو گوشت به مرز 12 هزار تومان مي رسد مبلغ ياد شده كفاف حتي يك سوم ماه خوانوار شهري را نيز نخواهد داد. اين در حالي است كه هزينه خدمات مانند بهداشت و آموزش نيز طي سالهاي اخير 180 درصد رشد كرده است.
وضعيت مبهم درآمدي دولت نهم طي سال هاي اخير متوسط حقوق کارکنان دولت را اعلام نکرده اما کارشناسان اعلام مي کنند اين رقم احتمالا بين 400 تا 450 هزار تومان است اين ميزان درآمد در مقايسه با خط فقر 800 هزار تومان مي تواند روشن كند كه جامعه ما در چه سطحي از فقر قرار دارد و بايد چگونه برنامه ريزي كرد.
يکي از نکاتي که همواره باعث شده تشديد و توزيع فقر در كشور شود شود ناشي از تشديد فاصله درآمد و هزينه به دليل تورم است. براساس قانون دولت موظف است به ميزان تورم سالانه حقوق کارکنان را افزايش دهد اما طي سال هاي اخير هيچ گاه اين اتفاق روي نداده و همواره حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي کمتر از نرخ تورم رشد کرده است. اين مساله شکاف درآمد - هزينه را در ميان اقشار حقوق بگير و کم درآمد جامعه افزايش داده است.
خط فقر نسبي و مطلق
براساس گفته برخي مسوولان دولتي حدود 14 ميليون نفر در کشور زير خط فقر مطلق قرار دارند. اين تعداد در واقع شامل دو دهک کم درآمد جامعه است اما اگر درآمد 800 هزار تومان را معيار خط فقر مطلق قرار دهيد، بيش از پنج دهک جامعه يعني حدود 35 ميليون نفردر ايران زير خط فقر مطلق زندگي مي کنند.
بر اساس اعلام وزارت رفاه، نزديک سه ميليون نفر نيز زير خط فقر شديد قرار دارند که روزانه کمتر از يک دلار درآمد دارند اكنون دولت مي تواند مشخص كند كه چه تعداد افراد زير خط فقر شديد قرار دارند و برنامه هاي حمايتي چه بايد باشد.
توزيع نابرابر درآمدها
قطع نظر از ميزان خط فقر مطلق، ضريب جيني مواد خوراکي و غيرخوراکي نيز نشان مي دهد در کشور ما هزينه هايي که صرف مواد خوراکي و غيرخوراکي مي شود قابل توجه است. بر اساس مرکز آمار ضريب جيني هزينه هاي غيرخوراکي خانوارهاي شهري در سال 87، حدود 0.4565 است که در حوزه نابرابر شديد درآمد در کشور محسوب مي شود. بر اساس آمارهاي بانک مرکزي طي سال هاي اخير فاصله طبقاتي افزايش يافته و اين به معناي افزايش فقر در دهک هاي کم درآمد جامعه است و ضريب جيني طي اين سال ها روند روبه رشد داشته است.

Gambas نام محيط برنامه ‌نويسي مشابه VB اما در محيط لينوکس است . اين نرم ‌افزار را فردي از علاقه‌ مندان به برنامه ‌نويسي اهل کشور فرانسه ، با تلاش فراو ...

(كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي‌باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان مي‌باشد) مقدمه از ساليان بسيار دور, با ...

بدون شک شما هم در اطراف خود جوان هايي را ديده ايد که با وجود درآمد معمول و متوسط با يک مديريت کاملاً آگاهانه و برنامه ريزي شده به خواسته هاي بزرگ، مهم ...

ارتقا به كلاسهاي بالاتر در دورة ابتدايي به صورت اتوماتيك است. نسبت دانش آموزان به معلمين در دورة ابتدايي 4 19 بوده و به پايه هاي تحصيلي تفكيك نمي گردد ...

رکود اقتصادي که درد مشترک بنگاه هاي اقتصادي کشور است، مشکلاتي را در مسير توسعه بخش صنعت در ايران فراهم کرده است. البته اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، ...

تاريخچه استفاده از فلزات در ايران : در مورد تاريخ استفاده از مس نظرات ضد و نقيضي ديده مي شود. گروهي استفاده از آن را در حدود 20 هزار سال پيش از ميلاد، ...

شاخه اي از علم زمين شناسي که درباره نحوه تشکيل و ژنز آن دسته از مواد زمين که داراي ارزش اقتصادي هستند صحبت مي کند . معدن کاري : تبديل يک پتانسيل موجود ...

زمين شناسي اقتصادي فهرست مقالات زمين شناسي اقتصادي َ مباحث کاربردي و تجربي آلتراسيون اشکال مهم ذخاير معدني ايزوتوپهاي پايدار و انکلوزيونهاي سيال توليد ...

دانلود نسخه PDF - برنامه اقتصادي