up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله برق گرفتگي PDF
QR code - برق گرفتگي

برق گرفتگي

خطرات برق گرفتگي

انرژي الکتريکي به دليل مزاياي زيادي که دارد هر روز به مصرف آن اضافه مي گردد. در مقابل مزاياي آن ، انرژي الکتريکي داراي خطراتي نيز مي باشد، بخصوص در صنايع و آزمايشگاهها که با جريانها و ولتاژهاي بالا سر و کار دارند، رعايت اصول و ايمني و حفاظت افراد بايستي در اولويت و رأس امور باشد يا به عبارتي اول ايمني بعد کار. خطرات برق بطور کلي به دو دسته تقسيم مي شوند:
▪ خطر آتش سوزي
▪ خطر برق گرفتگي
▪ خطر برق گرفتگي
بطور کلي عبور جريان برق از بدن را برق گرفتگي يا شوک الکتريي مي گويند. در صورتي که جريان برق از بدن عبور نمايد، بدن عکس العمل شديد در مقابل آن از خود نشان مي دهد که به آن شوک الکتريکي گويند. براي بوجود آمدن شوک بايد مقدار جريان برق و شرايط فرد در قبول آن کافي باشد. اثرات اين برق گرفتگي از احساس شوک شروع شده تا حالت سنکوپ يعني بيهوشي کامل مي تواند برسد. لذا براي برق گرفتگي دو مرحله مي توان تعريف نمود:
۱. آستانه احساس
۲. آستانه انقباض
عبور جريان کم آستانه احساس و گذشتن از حد معين جريان و عکس العمل عضلاني بدن ، آستانه انقباض را بسيار خواهد داشت. آستانه احساس براي قسمتهاي مختلف بدن متفاوت است. بطور مثال آستانه احساس زبان ۰.۴۵mA و آستانه احساس براي پوست بدن در حدود ۱mA که آستانه احساس پوست هر يک از اعضا متفاوت است. آستانه انقباض اعضا باهم يکي نيستند، در شدت جريان حدود ۹mA دستها به سختي تکان مي خورند، ولي ۹۹.۵ درصد افراد سالم مي توانند سيم برق دار را رها کنند.
● صدمات برق گرفتگي به انسان
▪ سوختگي
سوختگي ناشي از برق گرفتگي به مدت و فشار الکتريکي دارد. بطور کلي اگر الکتريسته وارد بدن شود سوختگي بدن را سبب شده در ضمن اينکه موجب ساير عوارض نيز مي شود. سوختگي در اثر برق مشخصات مخصوصي دارد، که با بقيه شوختگيها تفاوت دارد. گاهي سوختگي به قدري عميق است که از عضلات گذشته و به استخوان و مفاصل مي رسد. در اينحالت کناره هاي محل سوختگي سفيد ، بي خون ، خشک و بدون تورم است. در بعضي موارد سوختگي در اثر جرقه و حرارت ناشي از برق مي باشد و گاهي سوختگي بدون تماس پوست با منبع برق بوجود مي آيد که سطح وسيعتري را در بر مي گيرد.
در اثر عبور جريان برق زياد در قسمتهاي کم مقطع (بازو ران) گرماي زيادي بوجود مي آيد. اين گرما عضلات محلي را فاسد کرده و ماده رنگي عضله (ميگلوبين) فاسد شده و وارد جريان خون مي شود، که اگر از حد معيني در خون تجاوز نمايد، کليه ها مسموم شده و شخص پس از چند روز به علت مسموميت مي ميرد.
● تاثير روي قلب
ابتدا ضربانهاي بي موقع (غير عادي و ناهماهنگ) پيدا مي شود، بعد رستمهايي مضاعف يا چهار برابر توليد مي گردد و گاهي تعداد ضربانها تا هشت برابر ضربانهاي طبيعي مي رسد. پس از آن قلب به رعشه يا لرزش بطن مي افتد، که هر گاه لرزش بطن پيدا شود، خطرات برق گرفتگي بسيار زياد بوده و ممکن است منجر به از کار افتادن قلب ، تنفس ، نفروز و مرگ گردد (نفروز ناراحتي کليوي است، اين بيماري سبب ازدياد اوره در خون شده و عوارض زيادي را سبب مي گردد).
● تأثير روي سلسله اعصاب و تنفس
جريان متناوب با ولتاژ کم اختلال مهمي در اعصاب توليد نمي نمايد، حتي اگر شدت جريان باعث ضايعات قلب شود. اما جريانهاي با ولتاژ زياد مرکز تنفس واقع در پياز نخاع را از بين مي برد، بدون آنکه قلب متوقف شود و مرگ در اثر تورم ريوي روي مي دهد. جريان مستقيم به اندازه جريان متناوب ايجاد تشنج مي نمايد و اگر جريان مستقيم بيش از ۲.۵A از بدن عبور کند، روي سلسله اعصاب اثر گذاشته و امکان شوک و فلج زيادي مي شود.
بر اثر جريان الکتريي روي اعصاب محيطي قابليت تحريک و هدايت خود را از دست مي دهند و همچنين سيستم عضلاني که تحت تآثير برق قرار گيرد داراي انقباضات متوالي مي شود و هنگامي که جريان قطع شود اين انقباض نيز از بين مي رود، که در اينحالت آستانه انقباض هر عضله فرق مي کند و اگر ولتاژ زياد باشد، قدرت انقباض و انبساط عضلاني از بين مي رود. گاهي در اثر جريان برق روي عضله مخصوص استفراغهاي متوالي پديد مي آيد که ممکن است باعث خفگي گردد.
● عوارض برق گرفتگي
بارها ديده شده که فرد برق گرفته به نظر بهبود يافته و به کارهاي عادي خود باز مي گردد، اما بعدا در خلال کار ممکن است دچار عوارضي شود که اين عوارض را مي توان به برق گرفتگي نسبت داد، مانند اثرات زير:
▪ اختلالات قلبي: نوع شايع برق گرفتگي است که ممکن است پس از چند هفته يا ماه حتي چند سال بعد بروز کند و مهمترين آنها ناراحتي دريچه هاي قلب ، انبساط قلب و حتي ترمبوز (لخته شدن خون) که خطرناک و کشنده است مي باشد و چنانچه شخص قبلا دچار ناراحتي قلبي بوده باشد، مسلما عوارض ناشي شديدتر خواهد بود.
▪ اختلالات در حس شنوايي و بينايي: اينگونه اختلالات اغلب بلافاصله پيدا مي شود. ولي آب مرواريد ، ناراحتيهاي اعصاب چشم ، تورم عصب و بالاخره ورم پاي چشم ممکن است مدتها پس از برق گرفتگي عارض گردد. در مورد اختلالات شنوايي هم بايد از کم شدن حس شنوايي و يا کري نام برد.
▪ اختلالات عصبي: خوشبختانه در مواردي که ولتاژ زياد نباشد عوارض عصبي زود گذر است، ولي گاهي اختلالات عصبي پس از مدتي بروز مي کند، که واقعا تأسف انگيز است. مانند اختلالات مشاعر هذيان ، از دست دادن حافظه پتکهاي عصبي و ساير تظاهرات ديگر عصبي.

با بررسيهاي مختلفي معلوم شده است که در جو زمين حدود1800 طوفان تندري همزمان روي مي دهند و اين طوفانهاي تندري حدود100 درخش آذرخش در ثانيه توليد مي کنند. ...

ديد کلي نيروگاه هسته اي مانند هر مرکز مولد برق با هدف توليد برق ايجاد مي شود. توليد برق کار مشکلي به نظر نمي رسد. هر يک از شما احتمالا تکمه فلاش عکاسي ...

روشهاي توليد برق DC: 1- باطري 2- ژنراتور برق DC 3- مبدل AC-DC( يكسو ساز): Reactifair *مصرف كنندگان برق DC در پست: 1- لامپها وآلامهاي هشدار دهنده 2- رل ...

در خسوف (ماه گرفتگي) زمين در حرکت مداري خود به دور خورشيد سايه اش را، که در فضا در سمتي مخالف خورشيد ممتد است، به دنبال مي کشد. سايه زمين به شکل يک مخ ...

يکي از بهترين تعريف هايي که از مهندسي برق شده است, اين است که محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق, تبديل يک سيگنال به سيگنال ديگر است که البته اين سيگنال ...

قوس برقي در سال ۱۸۰۷توسط سرهمفري ديوي کشف شد ولي استفاده از آن در فلزات به يکديگر هشتاد سال بعد از اين کشف يعني در سال ۱۸۸۱ اتفاق افتاد. فردي به نام آ ...

ترانسفورماتورها را با توجه به کاربرد و خصوصيات آنها مي توان به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ دسته بندي کرد. ساختمان ترانسفورماتورهاي بزرگ و متوسط به دليل ...

● مسابقات کميکار در مسابقات کميکار دانشجويان در قالب گروه هاي چند نفره ماشين هاي شيميايي (Chem-E-Car) خود ، ماشين هايي که نيروي محرکه آنها از واکنش ها ...

دانلود نسخه PDF - برق گرفتگي