up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بررسي فيستول ها PDF
QR code - بررسي فيستول ها

بررسي فيستول ها

سيستوسکوپي

سيستوسکوپي تشخيصي و کاربردي، روشي است که به عنوان کامل کننده يا کمک کننده رشته جراحي زنان، پيش از عمل، حين عمل يا پس از آن به کار مي رود...
اين روش به وسيله متخصصان زنان در موارد زير به کار مي رود:
۱) بررسي وضعيت سيستم ادراري تناسلي (براي مثال بي اختياري ادرار همراه با علايم التهابي، پيوري يا هماچوري استريل، دفع ادراري دردناک يا عفونت راجعه)،
۲) ارزيابي درگيري هاي مثانه و پيشابراه با بدخمي هاي دستگاه تناسلي
۳) به عنوان راهنما در حين عمل
۴) تشخيص، بررسي و پيشگيري از آسيب هاي دستگاه ادراري مربوط به چگونگي انجام روش هاي مختلف جراحي زنان، ۵) بلافاصله پس از جراحي هاي دستگاه ادراري تناسلي، براي بررسي اينکه آيا بخيه ها، نخ ها، مش، کلاژن ها و ديگر وسايل، به درستي در جاي خود قرار دارند يا خير و ۶) تشخيص بيماري هاي داخل مثانه، مانند ارزيابي سيتولوژي غيرطبيعي دستگاه ادراري و هماچوري سيستيت بينابيني.
از سويي، سيستوسکوپي مي تواند حين ارزيابي علايم بي اختياري اضطراري، ديورتيکول هاي حالب، تومورها، سنگ ها و جراحت هاي مثانه را نشان دهد تا به اين وسيله، برنامه درماني براساس يافته هاي صحيح، تغيير کند. بدين ترتيب، شواهد درگيري مثانه يا تنگي پيشابراه ناشي از بدخيمي هاي دستگاه تناسلي، طبقه بندي هاي باليني را تحت تاثير قرار مي دهد که به طور معني داري پس از رژيم هاي درماني برنامه ريزي شده و درست، بهبود مي يابند.
تصاوير سيستوسکوپي که از مثانه به دست مي آيد و تاييد عملکرد صحيح پيشابراه پس از جراحي هاي دستگاه ادراري تناسلي يا برش وسيع لگن، مي تواند به شناسايي اوليه و ترميم جراحات دستگاه ادراري ناشي از جراحي کمک کند و مشکلات آن را کم کند. در چهار مطالعه بزرگ که زنان تحت جراحي هاي از راه واژينال يا دستگاه ادراري تناسلي عمده قرار داشتند، ميزان بروز جراحت هاي پيش بيني نشده دستگاه ادراري که با سيستوسکوپي حين عمل تشخيص داده شد، تنها سه تا پنج درصد بود، بنابراين شواهد کافي براي انجام سيستوسکوپي در همه بيماراني که تحت جراحي هاي نوتواني لگن قرار مي گيرند، وجود دارد، زيرا بروز بالاي جراحت ها و عواقب شديد ناشي از تشخيص ندادن به موقع، قابل تامل و تصحيح آنها در حين عمل لازم است.
● شناسايي جراحت ها
به دام افتادن پيشابراه با بخيه هايي که در حين زايمان سزارين زده مي شود، در ۳۳ ۰ درصد از جراحي هاي زنان گزارش مي شود، به طوري که در هر دو نوع جراحي هاي شکمي و واژينال رخ مي دهد و در واقع مي تواند قسمتي از جراحي هاي لگن و هيسترکتومي محسوب شود. وقتي هيچ ترشح ادراري از حالب به مثانه ديده نشود، به احتمال زياد انسداد کامل يا نسبي اتفاق افتاده است، اما اينکه در اصل، انسداد نسبي پيش آمده يا پارگي ناکامل، بايد حتما مشخص شود.
در حين جراحي واژينال، نواحي اطراف پيشابراه که در دسترس قرار مي گيرد، بايد استريل شوند. پس از دادن بيهوشي، براي تاييد اينکه ماده حاجب به درون ادرار ترشح مي شود و از منافذ پيشابراه جريان پيدا مي کند، سيستوسکوپ به کار مي رود. اگر عبور ماده حاجب پس از دقايقي، تنها از يک حالب مشاهده شود، نبود مشکل پيشابراه را نشان مي دهد.
جايگذاري استنت هاي پيشابراه به صورت عقب گرد و تزريق ماده حاجب راديو اوپک همراه با فلوروسکوپي، براي تشخيص محل تنگي کمک مي کند، هر چند جستجو در حين جراحي و بررسي مثانه نيز لازم است و کار را سريع تر انجام مي دهد. جريان ماده حاجب از هر دو حالب، انسداد کامل را در مي کند، اما احتمال وجود انسداد نسبي باقي است.
حالب هايي که دچار ايسکمي شده اند، مي توانند سالم ديده شوند، هر چند در دوره پس از جراحي، خود را به صورت فيستول نمايان مي کنند. تاخير قابل توجه ميان درناژ از يک حالب يا تفاوت قابل مشاهده در مقدار ماده حاجب که از هر حالبي ديده شود، نشانه انسداد ناکامل و نسبي است. اگر از منفذ پيشابراه، خون بيايد، توجيه کننده صدمه پيشابراه است و حتما بايد بررسي بيشتر انجام شود. طي جراحي از راه شکم، منافذ پيشابراه با سيستوسکوپي ترانس اورترال يا قرار دادن مستقيم سيستوسکوپ از راه يک شکاف کوچک در سقف مثانه، قابل مشاهده هستند. دانستن هر دو روش عمل مفيد است، زيرا گاهي اوقات بيمار نمي تواند در وضعيت ليتوتومي قرار بگيرد و روش دوم، کارآمد مي شود.
بررسي فيستول ها
فيستول هايي که طي جراحي ايجاد مي شود، با سيستوسکوپ قابل بررسي هستند، هر چند پرتوتابي به لگن يا بدخيمي هاي لگني نيز اين فيستول ها را ايجاد مي کنند. فيستول هايي که در داخل واژن به وجود مي آيند، به وسيله سيستوسکوپ با دقت بيشتري شناسايي مي شوند، اما فيستول هاي مثانه اي واژني، بيشتر با اوروگرام داخل رگي تشخيص داده مي شوند (با تزريق آهسته سالين و ماده حاجب درون مثانه يا تزريق ماده حاجب داخل رگي و مشاهده ترشح آن از واژن). لازم به توضيح است که شناسايي اوليه فيستول هاي ذکر شده، با سيستوسکوپ امکان پذير نيست، اما براي تاييد اندازه و محل آن، پيش از هر گونه تلاشي براي ترميم، انجام سيستوسکوپي لازم است.
● کمک به جراحي واژينال
طي جراحي از طريق واژن، براي اجتناب از بروز عوارضي که پيشابراه و مثانه را درگير مي کند، انجام سيستوسکوپي ضروري است، زيرا به اين ترتيب روش درمان سه تا پنج درصد بيماران تغيير مي کند. سيستوسکوپي، دقايق کمي به طول جراحي مي افزايد و محل مثانه را نشان مي دهد و از سويي، خطر بروز صدمات را حين انجام بيوپسي هاي عميق واژينال، برش ضايعات فورنيکس قدامي و هيسترکتومي از راه واژن، کم مي کند.
جراح اگر بتواند از طريق سيستوسکوپ قدام مثانه را ببيند، درواقع يک راهنماي خوب براي ايجاد برش هاي عمقي يافته است، بدون اينکه بخيه اي درون مثانه جاي بگذارد. همچنين برداشت تومورهاي کوچک واژن، ضايعات کاف واژن و برش کارسينوماي درجا (In Situ) واژينال که نزديک مثانه و پيشابراه قرار دارند را نيز آسان مي کند. اگر در حين سيستوسکوپي، به ضايعه اي در واژن برخورد نماييم، اين وسيله نشان مي دهد که ضايعه روي مثانه قرار گرفته يا تنها روي واژن است و به درآوردن آن نيز کمک مي کند.

گردو درخت زيبايي است كه ارتفاع آن ميتواندبه 20 متر برسد. مغز گردو داراي پروتئين،قند ،آب و ويتامين، املاح معدني و همچنين مواد چربي است. مقدار فسفر موج ...

قطع تجربي يکي از مهم‌ترين روش‌هاي پژوهشي که براي بررسي کارکردهاي مغز بکار مي‌رود، شامل تخريب بخشي از مغز و بررسي رفتار متعاقب جانور است. اين روش، قطع ...

1. مقدمه و تاريخچه بال پرنده چيست؟ دو تعريف براي آن وجود دارد: 1- نوعي از هواپيما است که در آن تنها عامل اجاد کننده برا (مثبت يا منفي) بال است. 2- هوا ...

بررسي اراضي شور ، روشهاي شورشدن آنها، الگوي کاشت و پيشنهاد الگوي کاشت مناسب مقدمه: در اين مقوله بسيار کوتاه نويسندگان سعي کرده اند که باتوجه به مسائل ...

● قطع تجربي يکي از مهم ترين روش هاي پژوهشي که براي بررسي کارکردهاي مغز بکار مي رود، شامل تخريب بخشي از مغز و بررسي رفتار متعاقب جانور است. اين روش، قط ...

نگاه اجمالي بشر از دير باز با مفهوم ساده اسيد آشنايي داشته است. در حقيقت اين مواد، حتي قبل از آنکه شيمي به صورت يک علم در آيد، شناخته شده بودند. اسيده ...

زخم بستر يا زخم فشاري، نواحي از پوست و يا بافت هستند که وقتي فشار روي آنها زياد شود (به طور معمول به علت استراحت در تخت يا صندلي چرخ دار) به علت قطع ج ...

مقدمه هاليتوز از واژه halitus به معناي بازدم ريشه گرفته است و عبارت از نفس بدبو ، زننده يا ناپسندي است كه از حفره دهان – بيني خارج مي شود و به آن f ...

دانلود نسخه PDF - بررسي فيستول ها