up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله برج تقطير PDF
QR code - برج تقطير

برج تقطير

●ديد کلي
تقطير ، در واقع ، جداسازي فيزيکي برشهاي نفتي است که اساس آن ، اختلاف در نقطه جوش هيدروکربنهاي مختلف است. هر چه هيدروکربن سنگينتر باشد، نقطه جوش آن زياد است و هر چه هيدروکربن سبکتر باشد، زودتر خارج مي شود. اولين پالايشگاه تاسيس شده در جهان ، در سال ۱۸۶۰ در ايالت پنسيلوانياي آمريکا بوده است. نفت خام ، از کوره هاي مبدل حرارتي عبور کرده، بعد از گرم شدن وارد برجهاي تقطير شده و تحت فشار و دما به دو صورت از برجها خارج مي شود و محصولات بدست آمده خالص نيستند. انواع برجهاي تقطير در زير توضيح داده مي شوند.
برجهاي تقطير با سيني کلاهکدار
در برجهاي تقطير با سيني کلاهکدار ، تعداد سينيها در مسير برج به نوع انتقال ماده و شدت تفکيک بستگي دارد. قطر برج و فاصله ميان سيني ها به مقدار مايع و گاز که در واحد زمان از يک سيني مي گذرد، وابسته است. هر يک از سيني هاي برج ، يک مرحله تفکيک است. زيرا روي اين سينيها ، فاز گاز و مايع در کنار هم قرار مي گيرند و کار انتقال ماده از فاز گازي به فاز مايع يا برعکس در هر يک از سيني ها انجام مي شود. براي اينکه بازدهي انتقال ماده در هر سيني به بيشترين حد برسد، بايد زمان تماس ميان دو فاز و سطح مشترک آنها به بيشترين حد ممکن برسد.
●بخشهاي مختلف برج تقطير با سيني کلاهکدار
▪بدنه و سينيها: جنس بدنه معمولا از فولاد ريخته است. جنس سيني ها معمولا از چدن است. فاصله سيني ها را معمولا با توجه به شرايط طراحي ، درجه خلوص و بازدهي کار جداسازي بر مي گزينند. در بيشتر پالايشگاههاي نفت ، براي برجهاي تقطير به قطر ۴ft فاصله ميان ۵۰ ۱۸ سانتيمتر قرار مي دهند. با بيشتر شدن قطر برج ، فاصله بيشتري نيز براي سيني ها در نظر گرفته مي شود.
▪سرپوشها يا کلاهکها: جنس کلاهکها از چدن مي باشد. نوع کلاهکها با توجه به نوع تقطير انتخاب مي شود و تعدادشان در هر سيني به بيشترين حد سرعت مجاز عبور گاز از سيني بستگي دارد.
▪موانع يا سدها: براي کنترل بلندي سطح مايع روي سيني ، به هر سيني سدي به نام ويير (Wier) قرار مي دهند تا از پايين رفتن سطح مايع از حد معني جلوگيري کند. بلندي سطح مايع در روي سيني بايد چنان باشد که گازهاي بيرون آمده از شکافهاي سرپوشها بتوانند از درون آن گذشته و زمان گذشتن هر حباب به بيشترين حد ممکن برسد. بر اثر افزايش زمان گذشتن حباب از مايع ، زمان تماس گاز و مايع زياد شده ، بازدهي سيني ها بالا مي رود.
برجهاي تقطير با سيني هاي مشبک
در برجهاي با سيني مشبک ، اندازه مجراها يا شبکه ها بايد چنان برگزيده شوند که فشار گاز بتواند گاز را از فاز مايع با سرعتي مناسب عبور دهد. عامل مهمي که در بازدهي اين سينيها موثر است، شيوه کارگذاري آنها در برج است. اگر اين سينيها کاملا افقي قرار نداشته باشند، بلندي مايع در سطح سيني يکنواخت نبوده و گذر گاز از همه مجراها يکسان نخواهد بود.
خورندگي فلز سينيها هم در اين نوع سينيها اهميت بسيار دارد. زيرا بر اثر خورندگي ، قطر سوراخها زياد مي شود که در نتيجه مقدار زيادي بخار با سرعت کم از درون آن مجاري خورده شده گذر خواهد کرد. و مي دانيم که اگر سرعت گذشتن گاز از حد معيني کمتر گردد، مايع از مجرا به سوي پايين حرکت کرده بازدهي کار تفکيک کاهش خواهد يافت.
برجهاي تقطير با سيني هاي دريچه اي
اين نوع سينيها مانند سينيهاي مشبک هستند. با اين اختلاف که دريچه اي متحرک روي هر مجرا قرار گرفته است. در صنعت نفت ، دو نوع از اين سينيها بکار مي روند:
▪انعطاف پذير: همانطور که از نام آن برمي آيد، دريچه ها مي توانند بين دو حالت خيلي باز يا خيلي بسته حرکت کنند.
▪صفحات اضافي: در اين نوع سينيها ، دو دريچه يکي سبک که در کف سيني قرار مي گيرد و ديگري سنگين که بر روي سه پايه اي قرار گرفته ، تعبيه شده است. هنگامي که بخار کم باشد، تنها سرپوش سبک به حرکت در مي آيد. اگر مقدار بخار از حد معيني بيشتر باشد، هر دو دريچه حرکت مي کنند.
▪مقايسه انواع گوناگون سيني ها
در صنعت نفت ، انواع گوناگون سيني ها در برجهاي تقطير ، تفکيک و جذب بکار برده مي شوند. ويژگيهايي که در گزينش نوع سيني براي کار معيني مورد توجه قرار مي گيرد، عبارت است از: بازدهي تماس بخار و مايع ، ظرفيت سيني ، افت بخار در هنگام گذشتن از سيني ، زمان ماندن مايع بر روي سيني ، مشخصات مايع و ... . چون در صنعت بيشتر سيني هاي کلاهکدار بکار برده مي شوند، براي مقايسه مشخصات سيني هاي ديگر ، آنها را نسبت به سيني هاي کلاهکدار ارزيابي مي کنند.
برجهاي انباشته
در برجهاي انباشته ، بجاي سيني ها از تکه ها يا حلقه هاي انباشتي استفاده مي شود. در برجهاي انباشته حلقه ها يا تکه هاي انباشتي بايد به گونه اي برگزيده و در برج ريخته شوند که هدفهاي زير عملي گردد.
●ايجاد بيشترين سطح تماس ميان مايع و بخار
ايجاد فضا مناسب براي گذشتن سيال از بستر انباشته
جنس مواد انباشتي
اين مواد بايد چنان باشند که با سيال درون برج ، ميل ترکيبي نداشته باشند.
▪استحکام مواد انباشتي
جنس مواد انباشتي بايد به اندازه کافي محکم باشد تا بر اثر استفاده شکسته نشده و تغيير شکل ندهد.
▪شيوه قرار دادن مواد انباشتي
مواد انباشتي به دو صورت منظم و نامنظم درون برج قرار مي گيرند.
▪پر کردن منظم: از مزاياي اين نوع پر کردن، کمتر بودن افت فشار است که در نتيجه مي شود حجم بيشتر مايع را از آن گذراند.
▪پر کردن نامنظم: از مزاياي اين نوع پر کردن ، مي توان به کم هزينه بودن آن اشاره کرد. ولي افت فشار بخار در گذر از برج زياد خواهد بود.
●مقايسه برجهاي انباشته با برجهاي سيني دار
در برجهاي انباشته ، معمولا افت فشار نسبت به برجهاي سيني دار کمتر است. ولي اگر در مايع ورودي برج ، ذرات معلق باشد، برجهاي سيني دار بهتر عمل مي کنند. زيرا در برجهاي انباشته ، مواد معلق ته نشين شده و سبب گرفتگي و برهم خوردن جريان مايع مي گردد. اگر برج بيش از حد متوسط باشد، برج سيني دار بهتر است. زيرا اگر در برجهاي انباشته قطر برج زياد باشد، تقسيم مايع در هنگام حرکت از بستر انباشته شده يکنواخت نخواهد بود.
در برجهاي سيني دار مي توان مقداري از محلول را به شکل فرايندهاي کناري از برج بيرون کشيد، ولي در برجهاي انباشته اين کار، شدني نيست. کارهاي تعميراتي در درون برجهاي سيني دار ، آسانتر انجام مي گيرد. تميز کردن برجهاي انباشته ، از آنجا که بايد پيش از هرچيز آنها را خالي کرده و بعد آنها را تميز نمايم، بسيار پرهزينه خواهد بود.

تقطير ، جداسازي مواد اجزاي سازنده يک محلول با روش تبخير و تراکم است. اطلاعات اوليه روش جداسازي مواد اجزاي سازنده يک محلول گوناگونند. يکي از اين روش‌ها ...

ممکن است شما از شکل چانه خودتان راضي نباشيد و تمايل داشته باشد چانه برجسته تري داشته باشيد؛ از همان نيم رخ هاي هاليوودي که در تبليغات لوازم آرايشي و ب ...

بطور کلي برج تقطير شامل 4 قسمت اصلي مي باشد: 1. برج (Tower) 2. سيستم جوشاننده (Reboiler) 3. سيستم چگالنده (Condensor) 4. تجهيزات جانبي شامل: انواع سيس ...

ديد کلي در اينجا ، منظور از تقطير ، در واقع جداسازي فيزيکي برشهاي نفتي در پالايشگاه است که اساس آن اختلاف در نقطه جوش هيدروکربنهاي مختلف است. هر چه هي ...

ديد کلي در اينجا ، منظور از تقطير ، در واقع جداسازي فيزيکي برشهاي نفتي در پالايشگاه است که اساس آن اختلاف در نقطه جوش هيدروکربنهاي مختلف است. هر چه هي ...

● نسبت مايع برگشتي نسبت حجم مايع برگشتي به داخلي و محصول بالايي برج را نسبت مايع برگشتي گويند. از آنجا که محاسبه مايع برگشتي داخلي نياز به محاسبات دقي ...

اکتشاف نفت يکي از نقاط عطف زندگي بشر بوده است. با اين کشف مهم، آتش که همواره ارزشي ابدي و ازلي داشت از برج عاج خود پايين آمد. چون همگان به راحتي مي­ ت ...

چاپ UV نسبت به چاپ افست معمولي به همان نسبت که گرانتر است مزاياي فراوانتري دارد. ورود به چاپ UV در درجه اول يک تصميم استراتژيک است که براي شخص اين امک ...

دانلود نسخه PDF - برج تقطير