up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله براى على PDF
QR code - براى على

براى على

شيعيان! براي مظلوميت علي چه بايد کرد؟

مظلوميت امير مومنان علي بن ابي طالب(عليه السلام) در دوران زندگيش و پس از آن تا دوران معاصر چنان جگر سوز است که آتش بر دل هر آزاده اي مي افروزد و قلب را جريحه دار مي کند.
ستمي که افراد مختلف در سطوح متفاوت اجتماعي در حق چنين شخصيت نازنيني روا داشتند و لعن و نفرين و ناسزاگويي هايي که بعدها تا ساليان سال ورد زبانها شده بود، خون انسان را به جوش مي آورد.
نگاهي کوتاه به عظمت و بزرگي اين مرد بر اين غم جانکاه مي افزايد و بيش از پيش ما را بر آن وا مي دارد تا براي مظلوميت او کاري کنيم.
در طول تاريخ نيز همانند امروز، شيعيان بسياري بوده اند که از غم اين مظلوميت، خونشان به جوش آمده و وارد ميدان عمل شده اند. اما سخن اين است که براي مظلوميت علي چه بايد کرد؟ بايد اسلحه به دست گرفت و همه مخالفان علي را به هلاکت رساند؟ بايد براي آرامش دل هم که شده، مقابله به مثل کرد و آنها را به باد ناسزا و فحش کشيد؟ بايد در برابرشان سينه سپر کرد و رو در رويشان ايستاد؟ حقيقتا چه بايد کرد؟
به گمان شما بهتر نيست اين پرسش را از خود حضرات معصومين بپرسيم و از خودشان پاسخ بشنويم؟
مبارزه نرم با تبليغات سوء دشمن
ابوبكر حضرمى مي گويد: برادرم علقمه به امام باقر عليه السلام عرض كرد كه من مى گويم براى على، بايد با مردم جنگيد (و خون مخالفان را به زمين ريخت).
امام باقر عليه السلام به من فرمود: به نظرم اگر تو بشنوى كه كسى على عليه السلام را دشنام مى دهد و بتوانى بينى اش را قطع كنى، اين كار را مى كنى. عرض كردم: آرى. حضرت فرمود: اما اين كار را مكن. سپس فرمود: من مى شنوم كسى به على ناسزا مى گويد. از او در پناه ستونى پنهان مى شوم و چون ناسزا گوييهايش تمام شد، پيش او مى روم و با وى دست مى دهم. (المحاسن, ج 1, ص 405)
واقعا ممکن است که اين کلام فرزند علي باشد؟ آيا کسي اجازه مي دهد که در برابر رويش به پدرش بي احترامي کنند و جد و آبائش را جلوي چشمش بياورند؟
اما خوب که دقت مي کنيم در مي يابيم که اين نهايت درايت يک امام است. گويا که امام باقر(عليه السلام) مي خواهد به همه ما بفهماند که مظلوميت علي در ناسزاگويي ها و شيعه کشي ها نيست. بلکه مظلوميت او در آن است که کسي او را نمي شناسد و عظمت وجوديش را درک نمي کند. کسي از ويژگي هاي اخلاقيش, از دانش لدني اش، از کمالات انساني اش و از همت و سخت کوشي و اخلاق کريمانه اش آگاهي کامل ندارد که اگر داشت با او مخالفت نمي نمود.
يک تکه جواهر را فرض کنيد که عده اي شيطان صفت از ديد مردم مخفي کرده اند و به ديگران وانمود مي کنند که آن آهن پاره اي بيش نيست. تبليغات سوء اين افراد چنان وسيع است که باور عمومي را با خود همراه کرده و اکثريت را به بي ارزش بودن آن مجاب نموده است.
اگر به جهاني علوي محور و مهدوي سرور فکر مي کنيم بايد راه و روش حکيمانه اهل بيت را بياموزيم و با تدبير آنان پيش رويم. پس بياييد مولايمان علي عليه السلام را از مظلوميت نجات بخشيم و هر روز بيش از گذشته او را به جهانيان بشناسانيم
به نظر شما در برابر چنين جرياني چه بايد کرد؟ بايد شمشير به دست گرفت و يک يک فريب خورده ها را از لب تيغ گذراند؟ يا اينکه بايد با سلاح تبليغ و فشنگ محبت به جان دروغ پردازي ها و واژگون نمايي ها افتاد و راه علي را بر جهانيان معرفي نمود؟ هنر شيعه به آن است که با تدبيري زيبا و اخلاقي کريمانه، جلودارش را به مردم بشناساند و آنها را از صف دشمنان خارج کند و به خيل دوستان بيافزايد.
آري, سخت است که بي حرمتي به علي را بشنويم و هيچ نگوييم اما هدايت همه انسانها که هدف والاي امير مومنان نيز بوده است حکم به اين تدبير حکيمانه مي کند. داستان زير بهترين راهکار عملياتي براي درک اين نکته است.
امام کاظم عليه‌السلام و مرد عمري
مردى از نوادگان عمر بن خطاب در مدينه زندگي مي کرد و امام کاظم عليه السلام را مي ‏آزرد. هر گاه آن حضرت را مي ديد به او دشنام مي داد و به جدش على بن ابي طالب عليه السلام ناسزا مي گفت. روزى برخى از ياران و همنشينان آن حضرت عرض كردند: آقا! اگر اجازه بفرمائيد ما اين مرد تبهكار بد زبان را بكشيم؟ حضرت به سختى با اين كار مخالفت كرد و آنان را از انجام اين عمل بازداشت.
امام علي
چند روزي از آن مرد خبري نبود که امام کاظم عليه السلام از حال او پرسيد؟ به ايشان گفتند: جايى در اطراف مدينه به كشت و زرع مشغول است. حضرت سوار بر مرکب شد و به مزرعه آن مرد رفت. هنگامي که به او رسيد پياده شد و نزد آن مرد نشست و با خوشروئى شروع به شوخى و خنده كرد.
سپس به او فرمود: چه مبلغ خرج اين كشت و زرع كرده اى؟ گفت: صد دينار. فرمود: چه مبلغ اميد دارى كه از آن بدستت رسد و عايدت گردد؟ گفت: من علم غيب ندارم كه چه اندازه عايدم مى‏شود! حضرت فرمود: من گفتم: چه مبلغ اميد دارى بتو برسد (و نگفتم: چه مبلغ بتو خواهد رسيد)؟ گفت: اميدوارم دويست دينار از اين مزرعه عايدم شود. حضرت كيسه اي در آورد و سيصد دينار به او داد و فرمود: اين را بگير و كشت و زرع تو نيز به همين حال براى تو باشد.
گويا که امام باقر(عليه السلام) مي خواهد به همه ما بفهماند که مظلوميت علي در ناسزاگويي ها و شيعه کشي ها نيست. بلکه مظلوميت او در آن است که کسي او را نمي شناسد و عظمت وجوديش را درک نمي کند. کسي از ويژگي هاي اخلاقيش, از دانش لدني اش، از کمالات انساني اش و از همت و سخت کوشي و اخلاق کريمانه اش آگاهي کامل ندارد که اگر داشت با او مخالفت نمي نمود
آن مرد برخاست و سر حضرت را بوسه زد و درخواست نمود از بى ادبيها و بد زبانيهاى او درگذرد. امام کاظم هم لبخندى زد و به مدينه بازگشت.
اين جريان گذشت تا اينكه روزى حضرت به مسجد رفت و آن مرد عمرى هم نشسته بود. همين كه نگاهش به آن حضرت افتاد, گفت: «خدا مي داند رسالت خويش را در چه خاندانى قرار دهد». رفقاى آن مرد به سرش ريختند و گفتند: داستان چيست؟ تو كه درباره او چيز ديگري مي گفتى و يک سره به او و جدش علي ناسزا مي دادي؟
او هم مي گفت: همين است كه گفتم و جز اين چيزى نمي گويم.
امام به خانه بازگشت و به آنان که از او اجازه كشتن آن مرد را خواسته بودند, فرمود: کدام يک از اين دو راه بهتر بود؟ آنچه شما مي خواستيد يا آنچه من انجام دادم؟ (الإرشاد, ج ‏2, ص 234.)
آري، تدبير شايسته هر گرهي را باز مي کند و هر قفلي را مي گشايد. اگر چه بسيار سخت است که انسان در برابر بي ادبي و بد زباني ديگران سکوت کند و برخوردي مسالمت آميز داشته باشد، اما براي رسيدن به هدف بايد شکيبا بود و آستانه تحمل را بالا برد.
اگر به جهاني علوي محور و مهدوي سرور فکر مي کنيم بايد راه و روش حکيمانه اهل بيت را بياموزيم و با تدبير آنان پيش رويم. پس بياييد مولايمان علي عليه السلام را از مظلوميت نجات بخشيم و هر روز بيش از گذشته او را به جهانيان بشناسانيم.

استخاره به معناي طلب خيز از خداوند است، و چون مؤمنين در مواردي خيرو صلاح كار خود را نمي دانند، به استخاره متوسل مي شوند. جايگاه استخاره در قرآن و احاد ...

مفهوم غيبت غيبت آن است كه در غياب شخص مؤمن ، عيب او را فاش سازيد . اگر او ، عيب نداشته باشد و به او ، عيبى را نسبت عيب دهى ، تهمت زده اى كه گناه تهمت ...

الف) اهميت عدالت مسأله عدالت از ديرباز جزء مهمترين مباحث و دغدغه هاي بشر و اديان الهي و انديشمندان سياسي بوده است. عدالت اجتماعي را مي توان به عنوان ب ...

در زندگى پرفراز و نشيب امام زين‏العابدين عليه السلام نکات بسيار مهمى براى بحث و بررسى وجود دارد. در اينجا گوشه‏اى از نقش احياگر سيدالساجدين حضرت امام ...

دانلود نسخه PDF - براى على