up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله بدن انسان PDF
QR code - بدن انسان

بدن انسان

چند نکته جالب درباره بدن انسان

بدن انسان ماشيني عظيم، پر تراوش و سرشار از مايعات است که مواد شيميايي را با دقت و هماهنگي بسيار جابجا و مخلوط ميکند تا همه چيز، از حافظه گرفته تا مواد مخاطي را بسازد. در اينجا، ما به کند و کاو در تعدادي از رازهاي پيچيده، زيبا و حتي عاري از ظرافتي ميپردازيم که به اشکال مختلف، بدن ما را به حرکت واميدارند.
● اسيد قوي موجود در معده
يک ماده بسيار خطرناک که هيچ فرودگاهي نميتواند شما را به خاطر همراه داشتن آن متوقف کند، اسيد هيدروکلريک يا جوهر نمک است. اين اسيد بسيار خطرناک که ماده اي مرکب و بسيار خورنده و سمي است، در معده ما يافت شده و در واقع توسط سلولهاي جداره معده ترشح ميشود. اين اسيد که براي شستشوي فلزات به کار ميرود، به خاطر وجود مواد لزج مخاطي که ديواره معده را ميپوشانند، نميتواند به بافت آن آسيب وارد کند، بدون هيچ خطري در سيستم گوارش باقي مانده و غذاي ما را تجزيه ميکند.
● تاثير حالت بدن بر حافظه
اگر تاريخ خواستگاري خود از همسرتان را فراموش کرده ايد، بد نيست چند دقيقه با زانوي خميده و در حالت تقديم حلقه، بر زمين بنشينيد. حافظه و خاطرات تا حد زيادي در حواس شما تجسم ميابند. يک بو يا صداي خاص ميتواند بخشي از يک خاطره مربوط به ساليان دور کودکي را در ذهن ما زنده کندو اين ارتباط ميتواند واضح باشد، مثلا زنگ دوچرخه ميتواند شما را به ياد دوچرخ سواري در کوچه باغهاي محل قديميتان بياندازد، و از طرفي ممکن است دليل اين يادآوري واقعا برايتان چندان واضح نباشد.اما تحقيقات جديد نشان ميدهد که اگر بدن ما در موقعيتي مشابه با حالتي که در زمان وقوع يک امر داشته قرار بگيرد، ميتوانيم ماجرا را بسيار بهتر و دقيقتر به ياد آوريم.
● استخوانها به خاطر تامين مواد معدني تجزيه ميشوند
استخوانها، علاوه بر اينکه تکيه گاه و حامل اعضا و جوارح و عضلات بدن هستند، به تعديل و تنظيم ميزان کلسيم بدن نيز کمک ميکنند. استخوان حاوي فسفر و کلسيم است که اين دومي از عناصر مهم تشکيل دهنده ماهيچه ها و اعصاب به شمار ميرود. اگر ذخيره کلسيم بدن کاهش يابد، هورمونهاي خاصي ترشح شده و موجب ميشوند که لايه هاي استخواني تجزيه شده و مقدار اين عنصر حياتي در بدن را افزايش ميدهند تا ميزان کلسيم سلولي به حد اشباع برسد.
● بيشتر غذايي که ميخوريم براي ذهن است
هرچند وزن مغز تنها ۲ درصد از کل وزن بدن انسان را تشکيل ميدهد، اما با وجود کوچکي به ۲۰ درصد از کل اکسيژن و کالري دريافتي بدن نياز دارد. سه شريان مغزي مهم براي رساندن مواد لازم به سر ميروند و مدام در حال پمپ کردن اکسيژن به مغز هستند. انسداد يا پارگي يکي از اين رگها ميتواند سلولهاي مغز را به شدت گرسنه کرده و انرژي لازم براي عملکرد صحيح را از آنان گرفته و کارايي بخشي را که با آن رگ در ارتباط است را خراب و يا قطع کند. چنين حالتي را سکته ميناميم
● مژکهاي سلولي مخاط را حرکت ميدهند
اکثر سلولهاي بدن ما مجهز به بخشهاي ويژه مو مانندي به نام مژک هستند که در موارد بسياري-از گوارش گرفته تا شنوايي- مفيد واقع ميشود. مژکها در بيني به تخليه مخاط از درون مجراي تنفسي به داخل گلو کمک ميکند. هواي سرد، روند تخليه مجرا راکند کرده و موجب ميشود اين مخاط بر روي هم انباشته شده و شخص دچار آبريزش بيني شود. غشاء متورم بيني يا غليظ شدن اين مخاط نيز ميتواند موجب پر شدن مجراي تنفسي از مخاط و آبريزش بيني شود.
● مغز بزرگ جاي دندان عقل را ميگيرد
تکامل چندان بي عيب و نقص و عاري از مشکلات خاص خود نبوده است. گاهي اعضا يا خصوصياتي خاص تنها به اين دليل در يک گونه باقي ميمانند که آزار چنداني ندارند. براي مثال دندان عقل، در ابتدا تنها به عنوان وسيله درآمد دندانپزشکان وجود نداشته است، بلکه مدتها پيش، اين دندانها به عنوان گروه سوم دندانهاي آسيا و براي جويدن گوشت وجود داشته اند. اما با رشد مغز انسان، ساختار فک او نيز تغيير يافته و اکنون ما دهاني داريم که با دندانهايي گران قيمت و بي استفاده پر شده است.
● دنيا با تو ميخندد
شواهد علمي نشان ميدهد که درست همانطور که مشاهده خميازه يک شخص ميتواند رفتاري مشابه را در ديگران ايجاد کند، خنده نيز به ديگران سرات ميکند. در واقع شنيدن صداي خنده بخشي از مغز را که عامل حرکات چهره استف تحريک ميکند. تقليد نقش بسيار مهمي در کنشهاي متقابل اجتماعي بازي ميکند و کنشهايي چون عطسه، خنده، گريه و دهان دره همه ميتوانند راههايي براي ايجاد همبستگي اجتماعي در ميان گروه تلقي شوند.
● پوست چهار رنگ دارد
پوست، بدون وجود رنگها سفيد شيري است. رگهاي خوني در نزديکي سطح پوست، آنرا تا حدي سرخ ميکنند. رنگ دانه هاي زرد نيز در تمام انواع پوست وجود دارند و در نهايت، ملانين –لکه هاي تيره رنگ- به رنگ قهوه اي تيره، در اثر تابش اشعه واورا بنفش به وجود آمده و در مقادير زياد سياه ديده ميشوند. اين چهار رنگمايه در مقادير متفاوت با يکديگر ترکيب شده و پوستهايي بارنگهاي مختلف را براي افراد جهان به همراه مي آورند.

● حفظ کاهش بدن وقتي وزن اضافي بيمار کاهش يافت، چالش، يافتن رويکردي است که به حفظ اين کاهش وزن بهتر کمک کند. طي يک بررسي، سه گونه از اين رويکردها در ۱۰ ...

● مقدمه دستگاه عصبي مرکزي قسمتي از دستگاه عصبي است که در درون محفظهاي استخواني به نام استخوان جمجمه و ستون فقرات قرار گرفته است و شامل مغز و نخاع ميبا ...

شنوائي و حواس ديگر سابقاً به پيروي از ارسطو مي پنداشتند که آدميان پنج حس دارند: بينائي ،شنوائي، بويائي، چشائي و حس بودن (لمس) اما امروز مي دانيم که بي ...

خطا جزيي از انسان است و اين جمله هنوز به عنوان جزيي از شخصيت وجودي ما انسانها تعريف مي شود. در حالي که سازمانها تلاش مي کنند به سطح خطاي صفر برسند ولي ...

در صورت توجه به سلامت شاغلان، ميزان ضرر و زيان وارد شده به آنها کاهش مي يابد و مي توان مدت بهره مندي از افراد متخصص و نيروي کار با تجربه و ماهر در کشو ...

امروزه تيروئيد از شايع ترين بيماري هايي محسوب مي شود که در همه سنين بروز مي کند. امروزه تيروئيد از شايع ترين بيماري هايي محسوب مي شود که در همه سنين ب ...

شايد شما هم نکاتي را درباره رژيم غذايي مديترانه اي شنيده باشيد به ويژه که در مطالعات سال هاي اخير تاثيرات مفيد اين نوع رژيم غذايي بر سلامتي،در مطالعات ...

صنعتي شدن جوامع، کاهش تحرک، استرس ها، انقباض هاي عضلاني و اشکالات اسکلتي، وزن بالا، بي حرکتي در خودرو هنگام ترافيک هاي سنگين و عوامل ديگر سبب شده تا ت ...

دانلود نسخه PDF - بدن انسان