up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله بدبيني کودک PDF
QR code - بدبيني کودک

بدبيني کودک

روشهايي براي کمک به کودکان کمرو

کمرويي متضمن اضطراب و بازدارندگي رفتاري در موقعيت هاي اجتماعي است. کودکان کمرو اغلب براي ديدن ديگران ظاهراً اشتياق نشان مي دهند امّا براي صحبت کردن يا پيوستن به ديگران اکراه دارند. براي مثال،کودکان کمرو ممکن است در جمع افراد ناآشنا، ساکت و بي صدا باقي بمانند، حتي هنگامي که مورد خطاب قرارگيرند،آن ها ممکن است از وارد شدن و حضور در يک مکان جديد، مثل کلاس درس، بدون همراهي پدر يا مادرشان سرباز زنند.کودکان کمرو ممکن است در فعاليت هاي ورزشي يا تفريحي مشارکت نکنند و هنگامي که درجمع افراد ناآشنا قرار گيرند فقط نگاهشان را به زمين بدوزند و از هر حرکتي که باعث جلب توجه ديگران به آن ها شود اجتناب نمايند.بنابراين درک نوع کمرويي فرزندتان به شما در برنامه ريزي براي توجه به نيازهاي خاص او کمک خواهد کرد.توصيه هاي زير مي تواند براي شروع به شما کمک کند:
۱) هنگامي که کودکان از تعامل با ديگران واهمه دارند با آن ها همدلي نشان دهيد:
يک روش براي کمک به کودکان در زمينه کنترل ترسشان از برخي موقعيت هاي اجتماعي، نشان دادن همدلي با آن ها هنگامي که از تعامل با ديگران واهمه دارند است. بنابراين، اگرمثلاً کودکي به دليل کمرويي ازرفتن به زمين ورزش و بازي کردن با ديگران سرباز زد، پدر و مادر مي توانند به او بگويند من احساس تو را به خوبي درک مي کنم.من هم خودم گاهي چنين احساسي داشتم هنگامي که مطمئن نبودم چکار بايد بکنم و ديگران مرا تماشا مي کردند با نشان دادن همدلي، پدر و مادر به کودک کمک مي کنند که حس کند او را درک کرده و پذيرفته اند و نيز به او کمک مي کنندکه هيجاناتش را بشناسد و درباره آن ها صحبت کند و شروع به جستجوي راهي براي کنترل آن ها نمايد.
۲) فرزندتان را کمرو معرفي نکنيد :
مطالعات نشان داده اند که اغلب يک کودک همانطور رشد خواهد کرد که به او برچسب مي زنند. فشارهاي والدين بر بچه هاي کمرو، مي تواند باعث اضطراب و عدم امنيت وي گردد که خود مشکلي بدتر از خجالتي بودن است. فرزندتان را مجبور نکنيد که بيشتر از سطح شخصي اش پيشرفت کند. اگر شما مجبوريد که از واژه کمرو براي توصيف فرزندتان استفاده کنيد هميشه آن را با نکته اي مثبت جبران کنيد، مثلاً پسرم در حضور ديگران اندکي خجالتي است ولي او يک ورزشکار فوق العاده است.
۳) در خانه با او تمرين کنيد:
بازيهاي مختلفي خارج از فعاليتهاي روزمره فرزندتان انجام دهيد؛ مانند ملاقات با يک شاگرد جديد در مدرسه، کارها و بازيهائي ترتيب دهيد تا او بتواند به طور يکسان همه موقعيتهاي اجتماعي را تجربه کند. به فرزندتان کمک کنيد که آنچه را انجام مي دهد،تجربه کند. به عقيده روانشناسان تکرار بعضي از بازيها و نقشها کمک مي کند تا فرزندانتان کمتر احساس ترس و نگراني کرده و راحتتر دوستي صميمانه اي با ديگران داشته باشند.
۴) موقعيت هايي را که باعث خجالت فرزندتان مي شود را شناسايي کنيد:
برخي از بچه ها فقط در جاهاي خاصي خجالتي هستند مثلاً بعضي از آنها ممکن است هنگامي که در گروه قرار مي گيرند خجالتي اند. برخي ديگر وقتي خجالت مي کشند که از آنها خواسته شود چيزي را در جلو کلاس براي همکلاسي ها ارائه دهند.سعي کنيد مهارت هاي خاصي را که فرزندتان نياز دارد تا در موقعيت هاي اجتماعي احساس راحتي نمايد شناسايي کنيد.
۵) براي رفتارهاي اجتماعي کودک هدف گذاري کنيد و پيشرفت او را بسنجيد:
پژوهش هاي زيادي بر ارزش هدف گذاري در بهبود عملکرد صحّه گذاشته اند. براي بسياري از کودکان کمرو، يک هدف واقعي و چالش انگيز، گفتن حداقل يک جمله به يک آدم جديد در هر روز است. هدف هاي مناسب ديگر مي تواند صحبت کردن در مقابل کلاس، شرکت کردن در بازي با ديگر کودکان(حتي بدون حرف زدن)، يا سوال کردن از معلم باشد. پدر و مادر مي توانند پيشرفت کودک را با قرار دادن جدول يا نموداري در خانه و مثلاً گذاشتن يک ستاره در جلوي هر روزي که کودک به هدف مورد نظر دست يافته است، پيگيري کنند.کودکان معمولاً دوست دارند خودشان ستاره ها را در جدول قرار دهند.
۶) رفتارهاي مثبت کودک خود را پاداش بدهيد:
از کارهايي که کودکان به صورت مثبت آنها را انجام مي دهند پاداش بدهيد.به عنوان مثلا وقتي کودکان تکاليفشان را خوب انجام مي دهند در حضور ديگران آنها را تشويق کنيد.يا به آنها ياد بدهيد که وقتي به مجلسي وارد مي شوند سلام کنند و وقتي اين کار را انجام دادند کودک خود را با گفتن تشکر يا آفرين تشويق کنيد.در واقع گفتن جنبه هاي مثبت کودک به ديگران مي تواند مفيد باشد.
۷) رفتار اجتماعي ديگران را در جلوي فرزند خود تحسين کنيد:
پدر و مادر با اظهار نظر مثبت درباره رفتار اجتماعي ديگران مي توانند به کودک کمرو در ارزش گذاري بر رفتارهاي اجتماعي کمک کنند.براي مثال، پدر ومادر مي توانند به فرزندشان بگويند من از شيوه اي که آن پسر بچه نزد ما آمد و اسم ما را پرسيد خوشم آمد و يا اين که مستقيماً به تعريف از آن بچه در مقابل فرزند خود بپردازيد.البته مواظب باشيد که از اظهار نظرهايي از قبيل اين که چرا تو نمي تواني مثل او عمل کني؟ پرهيز نمائيد.
۸) براي هر کودک کمرو در هر موقعيت مهم، يک جفت پيدا کنيد:
يک کودک کمرو که بتواند در يک موقعيت جديد حتي يک دوست هم پيدا کند، احساس آسايش بيشتري خواهد يافت و نهايتاً با کودکان بيشتري به تعامل خواهد پرداخت. پدر و مادر يا معلم مي توانند با درخواست از دو بچه براي بازي کردن با يکديگر و سپس صبحت کردن با هر دوي آن ها در مورد فعاليت ها و علايق مشترک، اين فرايند را تسهيل کنند.پدر و مادر يا معلم همچنين مي توانند به آن دو کودک کاري را تخصيص دهند(مثل سر هم کردن يک پازل) و از آن ها بخواهند با هم آن را انجام دهند.
۹) جلوي تمسخر کودکان را بگيريد :
طرد اجتماعي و مسخره کردن مي تواند به شکل گيري کمرويي کمک کند.بنابراين، کودکتان را مسخره نکنيد و به ديگران نيز اجازه ندهيد که چنين کنند. در صورت لزوم، کودکتان را از جمع کودکاني که او را مسخره مي کنند خارج نمائيد. با کودکانتان صحبت کنيد و به آن ها بگوئيد که حرف ديگران اهميتي در زندگي آن ها ندارد. براي آن ها از مواردي که در گذشته خودتان مورد تمسخر ديگران قرار گرفته بوديد صحبت کنيد. خود افشاگري شما به فرزندتان کمک مي کند که احساس ناراحتي کمتري از مسخره شدن توسط ديگران پيدا کند.
۱۰) بدبيني کودک خود را از بين ببريد:
خجالتي بودن معمولاً از الگوها و تفکرهاي منفي که باعث بدبيني مي شود نشأت مي گيرد مانند بچه ها مرا دوست ندارند . از آنجا که کودکان خجالتي آمادگي زيادي در گوشه گيري دارند، پس بهتر است بزرگسالان مواظب رفتار خود باشند و به کودکشان اجازه دهند تا نظاره گر کارهاي اجتماعي آنها به عنوان بخشي از زندگي روزمره شان باشند. با اين وجود، بهتر است که صبور باشيد. با تقويت و جايگزين کردن افکار مثبت به فرزندتان در از بين بردن بدبيني و تفکرهاي منفي ذهن او کمک کنيد، مثل شما خيلي خوب با او بازي کردي و او را تشويق کنيد که خود را باور کند و بداند که او هم مي تواند مثل ديگران خوب بازي کند و کاري را انجام دهد.

همه انسان ها اضطراب را در زندگى خود تجربه مي‌ کنند و طبيعى است که مردم هنگام مواجهه با موقعيت هاى تهديدکننده و تنش‌ زا مضطرب مي ‌شوند ، اما احساس اضطر ...

خواب يکي از ضروري ترين نيازهاي انسان است که اهميت آن خصوصا در دوران کودکي و رشد بسيار مهم است. زمان خواب مي تواند براي کودک اوقات شيريني باشد و از طرف ...

کودکان، به ويژه در بدو تولد، خيلي حساس و ظريف اند و مادر، فرشته مراقب آنهاست. براي مادران، به ويژه آنهايي که براي اولين بار است مادر شده اند، پرسش هاي ...

خواب در کودک روياها - يعني آنچه در خواب ديده مي شود – به عقيده دانشمندان غربي و اکثر روانکاوان، ادراکات جسماني هستند و از درون خود ما سرچشمه مي گيرند. ...

● چرا ماساژ مي دهيم؟ يادگيري و انجام ماساژ کودک، کار بسيار ساده اي است. چند وسيله کوچک لازم داردو هيچ هزينه اي در بر ندارد، مگر مقداري وقت. منافع دراز ...

بسياري از کودکان و حتي نوزادان، در معرض سردرد مي باشند. با استفاده از نکات زير مي توانيد اين درد را از بين ببريد. ● شناسايي علت سردردها به دلايل زيادي ...

آسم انسداد قابل برگشت راههاي هوايي بزرگ و کوچک است که ناشي از پاسخ شديد راههاي تنفسي به محرکهاي ايمونولوژيک و غيرايمونولوژيک مي باشد . به عبا ...

همه روزه تعداد زيادي از کودکان به واسطه سهل انگاري والدين خود يا به هر دليل ديگري، به برخي مسموميت ها دچار و راهي بيمارستان مي شوند. مسموميت يکي از عل ...

دانلود نسخه PDF - بدبيني کودک