up
Search      menu
عمران :: مقاله بتن PDF
QR code - بتن

بتن

آسيب شناسي و بهسازي بتني

1) عمليات ترميمي
( آماده سازي سطوح - تميز نمودن با اسيد - برس زدن...)
در اين بخش عمليات بهسازي که عبارت از آماده سازي سطوح و اجراي روشهاي مناسب تعمير و مرمت و تقويت مي با شد، شرح داده شده است.
۲) عمليات ترميمي
(REMEDIAL- ACTION)
پس از اينکه عامل يا عوامل سازه دقيقاً مشخص شد، مهندسين مسؤول با در نظر گرفتن هزينه اقدامات لازم، عملياتي را که براي استفاده و ادامه بهره برداري از سازه براي مدت مورد نظر ضروري است، به کارفرما ارائه مي دهند. اين عمليات ممکن است شامل خراب کردن و از بين بردن کامل سازه و ساخت مجدد آن باشد يا اينکه تعميرات اساسي صورت گيرد و يا اينکه روشهايي اتخاذ شود تا پيشروي خرابي و فرسودگي را در سازه کاهش دهد. البته اين امر يعني کاستن از سرعت پيشرفت خرابي در سازه، در مواقعي ضرورت مي يابد که امکان تعميرات اساسي پيشگيري کننده وجود نداشته باشد، مانند تخريبي که علت اصلي آن عکس العمل واکنش قليايي- سيليکا(ALKALI- SILICA) مي باشد. در هر حال اگر در مراحل تشخيص و ارائه راه حل، تعمير سازه به عنوان تصميم مقتضي، اتخاذ شده باشد، با در نظر گرفتن نوع سازه بتني، طرق متعددي براي اجراي اين تعميرات موجود مي باشد که اعم آنها عبارتند از:
الف) جايگزين نمودن تمام يا قسمتي از المانهاي سازه
ب) تزريق و تلقيح ترکها
پ) چسباندن المانهاي فلزي کمکي (مانند آرماتور، صفحات فلزي، بخيه و …)
ث) پوششها
از آنجا که با توجه به موقعيت و موضع مناطق تحت تعمير سازه، ممکن است عمل تعمير در شرايط کاملاً خشک، نيمه خشک، و داخل آب (مغروق) انجام گيرد، مطالبي که در پي خواهد آمد، شامل تمامي روشهاي مرتبط و معمول در صنعت بتن مي باشد.
۲-۱) آماده سازي سطوح
(SURFACE PREPARATION)
قبل از انجام و اعمال سيستم تعميري، سطوح بتن مادر (قديم) بايستي کاملاً آماده گردد. از جمله اهداف اصلي آماده سازي سطوح را مي توان موارد زير ذکر نمود:
الف) بر طرف نمودن تمامي تکه ها و قطعه هاي نا مناسب و نرم و جدا شدهء بتني جهت ايجاد سطحي مناسب با مقاومت کافي.
ب) تميز نمودن تمامي سطوح از آلودگيها. اين آلودگيها مانع از ايجاد چسبندگي لازم بين لايه تعميري و بتن مادر مي گردند.
پ) آشکار نمودن و در دسترس قرار دادن طول و يا عمق آرماتورها براي تميز کردن، تقويت، پوشش و…
ت) ازدياد درجه زبري سطوح بتني جهت ايجاد سطح تماس بيشتر بين بتن مادر و لايه تعميري و همچنين ازدياد قفل و بست مکانيکي.
۲-۱-۱) تميز نمودن با اسيد، شستن با اسيد، اسيد خراشي
(ACID ETCHING)
اين روش، علاوه بر تميز نمودن، درجه زبري سطح را نيز افزايش مي دهد. با توجه به اهداف تعميرات مورد نظر، اسيد هيدروکلريک رقيق شده را روي سطح بتني ريخته و سپس با برس زبر سطح مذکور را با شدت مي سايند، تا زماني که عمل ايجاد حباب متوقف گردد. پس از کاربرد اسيد مذکور، سطوح بتني سريعاً با آب شستشوي کامل داده شده، به طريقي که آب بر روي سطح جاري گردد و آلودگيهاي اسيدي را از بين ببرد. درجه زبري سطح بتن بستگي خواهد داشت به قدرت اسيد و عمل برس زدن. از آنجا که اسيد مذکور براي پوست ضرر دارد، لازم است که اقدامات ايمني مناسبي جهت اجتناب از آلودگي به اسيد و همچنين تهويه مناسب صورت گيرد. لازم به يادآوري است که علاوه بر اسيد هيدروکلريک، اسيد ارتوفسفريک نيز براي تميز کردن سطوح بتني به کار گرفته شده است.
۲-۱-۲) برس زدن
(WIRE BRUSHING)
در نقاطي که قطعات و تکه هاي شل روي سطوح بتني چسبيده است، استفاده از برس زدن جهت تميز نمودن سطوح، از معمولترين روشها مي باشد. مثلاً در مناطقي که جلبکها و گياهان دريايي روييده اند اين روش به کار مي رود. نقطه ضعف اين روش کند بودن آن مي باشد و عملاً وقت زيادي جهت حصول نتايج مطلوب صرف مي شود.
۲-۱-۳) چکش زدن
(JACKHAMMERING)
اين روش در مواقعي مورد استفاده قرار مي گيرد که علاوه بر برطرف نمودن تکه ها و قطعات شل، ايجاد زبري لازم بر روي سطوح از اهداف آماده سازي باشد.
۲-۱-۴) سند بلاست و گريت بلاست (شن و ساچمه پاشي)
(SAND OF GRIT BLASTING)
اين روش يکي از روشهاي بسيار مناسب است، چرا که علاوه بر تميز نمودن سطوح بتني، طريقه ايده آلي نيز جهت تميز نمودن سطوح آرماتورها ساير فلزات از زنگ زدگي و ساير آلودگيها به شمار مي آيد. اين روش علاوه بر تميز نمودن سطح، درجه زبري سطوح را نيز افزايش مي دهد. بايستي توجه داشت که گرد خاک حاصله در اين روش آن را بر جاهاي بسته مناسب نمي سازد.
۲-۱-۵) وترجت (آب فشاري) با مواد ساينده و بدون آن
(WATER JETTING WITH OR WITHOUT ABRASIVE)
اين روش که وترجت با فشار بسيار بالا مي باشد، هم مي تواند به همراه مواد ساينده از قبيل شن و ساچمه به کار کرفته شود و هم بدون مواد ساينده. از امتيازات اين روش آن است که بدون توليد گرد و خاک، سطوح بسيار تميزي ايجاد مي کند که علت اين امر وجود آب مي باشد. بايستي توجه داشت که در اين روش رعايت موارد ايمني از اهميت ويژه اي برخوردار است.
۲-۱-۶) روشهاي ديگر
(OTHER MTHODS)
علاوه بر روشهايي که شرح آنها گذشت، روشهايي نيز از قبيل جت آتش (فواره آتش)، عمل آوري توسط تفنگهاي سوزني، سائيدن، اسکراپر دستي و دستگاههاي دوار برقي، موجود مي باشد که بسته به شرايط محيط، سطح بتن تعميري و انتظاراتي که از تعميرات مي رود، مورد استفاده واقع مي شوند.
۲-۲) طرق مختلف ترميم
(REPAIR TECHNIQUES)
در اين قسمت، روشهاي مختلف ترميمي که در صنعت بتن معمول هستند، شرح داده مي شوند. اين روشها شامل پر کردن ترکها، جايگزين نمودن قسمتهايي از سازه که از دست رفته اند، اضافه نمودن قطعات جديدي براي سازه موجود، اعمال حفاظهاي سطحي و همچنين تعميراتي است که صرفاً جنبه زيباسازي دارند.
۲-۲-۱) تزريق ترکها
(CRACK INJECTION)
ترکهاي باريکي را مي توان به طريقه تزريق رزينهاي اپوکسي پر نمود. در اين روش، نقاط تزريق متناوباً با فواصل کوتاهي در طول ترک قرار داده شده و سپس سطح ترک کاملاً آب بند(SEAL) مي شود تا از فرار و نشست رزين در مدت تزريق جلوگيري گردد. روش تزريق به اين صورت است که رزين از يک نقطه تزريق شده و سپس اطمينان حاصل مي گردد که عمل تزريق تا نقطه بعدي کاملاً صورت گرفته و خلل و فرجهاي اطراف پر شده است. در اين روش، مواد تزريقي به صورت مداوم (لاينقطع) به ترتيب از نقاط مختلف تزريق، پمپ مي شود تا اطمينان حاصل گردد که علاوه بر مسير اصلي ترک، کليه خلل و فرجها نيز کاملاً پر شده اند.
در صورتي که که ابتدا و انتهاي ترک در يک سطح (از جهت ارتفاع) نباشد تزريق بايستي از پايين ترين نقطه آغاز و به بالاترين نقطه ختم گردد؛ و همچنين براي حصول اطمينان از پر شدن مطلوب ترک از مواد تزريقي، از لوله هاي شفاف استفاده مي شود.
۲-۲-۲) قنداق کردن
(JACKETING)
براي اينکه مقاومت بتن را در مقابل عوامل مخرب و مزاحمي که باعث خرابي و خرد شدن آن مي شود، بالا بريم، مي توانيم از مواردي از قبيل فلزات، لاستيک، پلاستيک و يا بتن با مقاومت بالا، جهت پوشش دادن سطح بتني مورد نظر استفاده کنيم. عامل پوششي (حفاظتي) را مي توان با استفاده از ميخ، پيچ، پرچ، چسب، مواد و يا عمل ثقلي روي سطح بتن مورد نظر تثبيت نمود. معمولترين بخشهايي که در آنها از سيستمJACKETING استفاده مي شود، عبارتند از: تانکها و مخازن، لوله ها، سرريزها، شمعها و غيره که در معرض عوامل ساينده و يا خورنده قرار دارند.
۲-۲-۳) بتن با سنگدانه از پيش آکنده
(PREPLACED AGGREGATE CONCRETE)
در اين روش، سنگدانه هايي که از نظر دانه بندي داراي شکاف هستند (GAP- GRADED) در داخل حفره ها و يا کانالهايي قرار داده مي شوند و سپس با استفاده از آب، اين سنگدانه ها را کاملاً اشباع مي نمايند (در بعضي اوقات خود کانال و يا حفره از قبل پر از آب مي باشد). سپس ملات و يا دوغاب از پايين ترين نقطه به وسيله پمپ وارد سيستم مي شود، به گونه اي که آب موجود را جا به جا مي نمايد. اين روش براي محلهايي که در دسترس نيستند مانند بتنهاي مغروق، بسيار مناسب مي باشد. در مواقعي اين روش به همراه روش قنداق کردن JACKETING نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين روش در موارد تعمير شمعها، پايه ها، ستونها، ديوارهاي حائل ABUTMENTS, RETAINING WALLS BASEPLATES, (کف ستون)، تونلها و DAWS استفاده مي گردد.
اگرچه چسبندگي خوب و جمع شدگي کم (LOW SHRINKAGE) از جمله خصوصيات اين روش مي باشد، معذالک خلل و فرجهايي در داخل ين بتن يافت مي شود. با توجه به مهارت و تجهيزات فني پيشرفته که از ضرورتهاي به کارگيري اين روش مي باشد؛ کار بايستي حتماً به وسيله يا تحت نظر پيمانکاران متخصص انجام گيرد.
۲-۲-۴) لايه هاي سطحي
(THIN OR REGULAR RESURFACING)
در اين روش يک لايه يکنواخت (UNIFORM) از مواد تعميري بر روي سطح گسترده اي از بتن اعمال مي شود. اين شيوه بيشتر در تعميرات سطحي کفها و محلهاي عبوري که از نظر سازه اي يعني استحکام، داراي مقاومت کافي بوده ولي سطح بتن دچار فساد و خرابي و خردشدگي شده است، به کار مي رود.
اعمال يک لايه نازک روي سطح (THIN RESURFACING) را اغلب TOPPING (لايهء رويي) مي نامند که در اين صورت ضخامت لايه کمتر از پنج سانتيمتر مي باشد. همچنين لايه هاي تعميري که ضخامت آنها بيش از ۵cm باشد، لايه منظم سطحي (REGULAR RESURFACING) ناميده مي شوند.
۲-۲-۵) بتن پاشي
(SHOTCRETING)
به روش شاتکريت يا بتن پاشي، روش اعمال بتن يا ملات به طريقه هوايي يا پنوماتيک (PNEUMATIC) نيز اطلاق مي گردد. در اين روش بتن يا ملات با استفاده از فشار هوا به داخل حفره ها، کانالها، قالبها … و سطوحي که بايستي تعمير گردند، پرتاپ مي شود. اگر اندازه سنگدانه مخلوط کوچکتر از ۶ ميليمتر باشد، روش را گانيت (GUNITING) مي خوانند.
اصولاً روش بتن پاشي و يا شاتکريت به دو گروه «تر» و «خشک» تقسيم مي شود. در روش «تر»، عمل مخلوط شدن آب، سيمان و سنگدانه قبلاً مخلوط شده و سپس مواد مخلوط شده با فشار پرتاپ مي گردند. ولي در روش «خشک»، پس از اينکه سيمان و سنگدانه مخلوط شدند، اين مخلوط با فشار پرتاپ شده و در سر نازل (شيلنگ) آب به مخلوط اضافه مي گردد. معمولاً اين سيستم در جاهايي به کار گرفته مي شود که سطح تعميري وسيع بوده و عمق تعمير در حدود ۱۰ سانتيمتر باشد. همچنين در جاهايي که عمل آوري لايه تعميري مشکل بوده و يا روشهاي عمل آوري معمول در صنعت بتن، اثر مطلوب را نداشته باشند، مي توان از اين سيستم بهره جست.
نکته اي را که بايستي در اين روش به خاطر داشت، آن است که سطح نهايي تعميرات صاف نبوده و بسته به اندازه سنگدانهء مخلوط، داراي زبري و ناهمواري است.

بتن اساسا از دو قسمت دانه­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­باشد. - در ...

بتن اساسا از دو قسمت دانه ­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­باشد. - د ...

مباني بتن بتن اساسا از دو قسمت دانه­هاي سنگي (Aggregates) و خمير سيمان (Concrete) تشکيل شده است. خمير سيمان که در واقع مخلوطي از سيمان پرتلند و آب مي­ ...

علل مختلفي که باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شوند - علائم هشدار دهنده که کار مرمت را الزامي مي دارند. ۱) علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني (CAU ...

● انتخاب سيمان استفاده از سيمانهاي با حرارت هيدراتاسيون کم، ممکن است تا حدودي سبب تخفيف اشکالات مربوط به ازدياد درجه حرارت بتن شود. ولي بايد درنظر داش ...

خوردگي يکي از مؤثرترين فاکتورها در تعيين عمر اقتصادي براي ساختمانها مي باشد. خوردگي نتيجه يک سري فعل و انفعالات شيميايي در بتن و آرماتور ها مي باشد. د ...

علل مختلفي که باعث فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني مي شوند - علائم هشدار دهنده که کار مرمت را الزامي مي دارند. ۱) علل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني (CAU ...

دانلود نسخه PDF - بتن