ببینید | کنایه‌های سنگین حاج محمود کریمی؛ از وام‌های‌ ربوی بانک‌ها تا برخی نمایندگان کارنابلد مجلس

محمود کریمی گفت:«اگر کار بلد نیستید، بیایید از زیر قرآن ردتان کنیم که بروید.»/چندثانیه

ببینید | کنایه‌های سنگین حاج محمود کریمی؛ از وام‌های‌ ربوی بانک‌ها تا برخی نمایندگان کارنابلد مجلس

دیدگاهتان را بنویسید