up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله باغ سازي PDF
QR code - باغ سازي

باغ سازي

دوره هاي باغ سازي در جهان

باغسازي از ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح در جهان آغاز شده است. باغ هاي ابتدائي در کشور مصر و در اطراف رود نيل باغ هاي زيتون با طرح هاي هندسي بسيار معمول و اطراف معابد،معابر و کاخ ها، درختان کهن مراه با گياهان زينتي معطر، پيچک و گياهان روند کاشته مي شده است. متأسفانه در مورد باغ هيا شهري اطلاع چنداني در دست نيست. بنابراين شروع باغسازي را از باغ هاي بابل مي دانند که بخت النصر پادشاه بابل ۶۰۰ ۴۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح براي ملکه خود ساخته بود. باغسازي در بابل به صورت فوق العاده پيشرفته وجود داشت. باغ هاي معلق که جز عجايب هفتگانه هستند به خاطر سيستم کاشت گياهان و پنج طبقه بودن و سيستم هاي پيشرفته آبياري مورد توجه است.
دومين دوره باغسازي را مربوط به يونان که باغسازي ايجاد باغ هاي تفريحي و ايده هاي پارسيان و مصريان ادامه يافته است در يونان قديم اينگونه پارک ها و باغ ها گل تجمع فلاسفه نيز بوده است. اولين باغ هاي عمومي در يونان وجود داشته و براي بحث و جدال مردم کاربرد داشته است. سومين دوره باسازي قبل از رنسانس که در آن باغ هاي زيبا احداث شده، باغسازي به خاطر کمبود زمين بر روي سقف منازل نيز انجام مي شده است. از آنجا که خاک مناسب زراعي نبوده باغچه ها را تا ارتفاع ۵ ۱ متر به وسيله سنگ از روي زمين ايجاد مي کردند و در داخل آن خاک مرغوب مي ريختند و اقدام به کشت گياهان زينتي مي کردند. امروزه کم و بيش در بسياير از مناطق ايتاليا مي توان باغ هاي تراس بندي شده را که متأثر از تاريخ است مشاهده نمود. بايستي گفته شود در قرون وسطي هنر باغسازي نيز توسعه چندان نيافت ولي به تدريج در طول قرون رو هب تکامل نهاده بو ه نوعي اشاعه يافته است.
از مهمترين باغ ها مي توان به باغ الحمرا (Alhambra) اشاره کرد که پس از اسلام احداث شده اين بغ در جنوب اسپانيا و نزديک به گراونا واقع شده است. يکي از شاهکارهاي مهم آن، نحوه آب رساني و آب رساني و استفاده کانال است، در اين باغ، اطاق هائي همانند تراس هاي سرپوشيده با گياهان سبز، نحوه ارتباط فضاي داخل و خارج را مشخص مي کند. به طور کلي سبک به کار رفته در اين باغ کاملاً ايده شرقي داشته و وجود آب نماها و فواره ها در خارج و داخل ساختمان، دليل بارزي از ورود طبيعت به داخل ساختمان است.
هنر پارک و باغسازي از اوايل قرن ۱۳ به تدريج رو به تکامل نهاده است، به طوري که دوره قبل از آن به باغسازي در دوره قبل از رنسانس معروف است. ولي در اواخر قرن ۱۶ و اوايل قرن ۱۷ که دوران جهش هاي بزرگ علوم طبيعي و فلسفه بوده است، سبک ها و روش هاي باغسازي اختصاصي (و در بعضي از ممالک شخصي) مشخص گرديده است و از همين قرن حفظ فضاي سبز، طراحي و ايجاد مکان هاي زيبا جهت زيباسازي محيط براي متخصصين و مردم عادي مفهوم يافت. به همين دليل در تاريخ باغسازي اين باغ ها را به دوره بعد از رنسانس تقسيم بندي مي کنند.
اولين دوره باغسازي بعد از رنسانس سبک ايتاليائي است که به عنوان شروع باغسازي است. در آن روزها، پرورش گل ها و گياهان فقط به منظور تهيه عطر و داور بوده است. به طور کلي سبک باغ هاي ايتاليائي ترکيبي از مجموعه درختان زينتي و پوشش هائي از گياهاني مانند شمشاد و ايلکس بوده است. اين باغ ها بر روي کوه ها ساخته شده و بيشتر بيرون شهر و مشرف بر شهر بوده است. باغ ها با وسعت زياد، مستطيلي شکل و داراي تراس هاي زياد بوده اند که به وسيله ۳ ۴ پله به هم متصل مي شدند. به طور کلي سبک معماري همراه با مجسمه ها، درختان، درختچه هاي دائمي و گلکاري هاي حاشيه اي در فضاي باز مرسوم بوده است و آنقدر که به مجسمه ها رسيدگي مي شد به گل ها و گياهان زياد رسيدگي نمي شد.
در پارک هاي کلاسيک ايتاليائي گاه يسعي شده است که از مساحت هاي کوچک بهره بيشتري ببرند. مثل باغ الاگامبرايا در نزديک فلورانس که در اين باغ حاشيه هاي زيباي گلکاري همراه با برچين ها جلب توجه مي کنند. همان طور که در بالا نيز گفته شد بعضي از باغ ها و پارکظهاي ايتاليائي به صورت تراس بندي هستند، به عنوان مثال باغ باروک.
در سبک فرانسوي نيز که يکي از دوره هاي اوج باغسازي اروپا بوده است، پرهزينه ترين نوع معماري و در حين حال زيباترين باغ ها پديد مي آيد. پلان از بالا يا ديد از بالا در اين باغ ها بسيار زيبا و باشکوه بوده است. به طور کلي باغ فرانسوي عبارت از فضاي بزرگتري است که از چند باغچه به اندازه هاي مختلف و با استفاده از مجسمه ها و آبنماهائي که به نظم درآمده اند يک مجموعه را تشکيل مي دهد و در اوايل قرن ۱۶ سبک هاي ايتاليائي به نوعي در هنر باغسازي فرانسه رسوخ نموده به نحوي که اطراف قصرها، طرح هائي به مرحله اجراء درآمد و در آنجا انواع گياهان زينتي، درختچه ها نزديک به يکديگر کاشته شده و ديواره سبزي را همانند پرچين بلند ايجاد کرده اند، و اشکال هندسي به طور چشم گيري به کار گرفته شده که به اين گونه باغ ها و باغچه ها پارتر مي گفتند. يکي از شاهکارهاي اين قرن باغ ورساي است که از سال ۱۶۶۱ تا ۱۶۸۶ ساخته د يعني به مدت ۲۵ سال. در اين باغ ۱۴۰۰ قواره و ۴۵۰۰۰ نهال وجود داشته است. نکته قابل ملاحظه در وراسي نوع هم آهنگي و توجه به رعايت اصول محور اصلي در باغ است. پس از انقلاب و سقوط پادشاهي فرانسه، باغ مورد کم لطفي انقلابيون قرار گرفت و بسياري از گياهان و چمن ها خشک شدند، ولي خوشبختانه طرح اصلي باغ بدون تغيير باقي ماند.
در قرن ۲۰، فرانسه داراي فضاي سبز به صورت باغچه هاي مستطيل باريک و کشيده بوده و هماهنگي وسيعي در گلکاري داشته و استفاده از مجسمه، گلدان هاي سنگي و هرس درختان از مهمترين عناصر در طراحي فرانسوي ها بوده است.
سبک باغسازي در انگلستان شامل دوران جديد باغسازان در اين کشور، از سال ۱۵۱۹ شروع شده است. در طرح هاي سنتي و قديم يسعي بر اين بوده که از خطاي چشم در مورد ترکيب رنگ ها، کاشت درختان و درختچه ها با نظم رديفي پشت سر هم و همچنين ايجاد تپه ماهور، برکه و يا درياچه هاي مصنوعي استفاده مي شود. اين گونه باغ ها بيشتر براي استفاده ثروتمندان بوده است و شامل باغ هاي رسمي و هندسي بوده است. اين سبک باغسازي تا اواخر سلطنت اليزابت اول ادامه داشته است.
اما در طرح هاي جديد که زمان سلطنت جيمز اول شروع شده هزينه احداث و نگهداري باغ هاب ه شدت کاهش يافت و به علت دلزدگي مردم از سبک هاي رسمي، متخصصان رو به باغسازي به سبک طبيعي و غيررمس آوردند که فاقد شکل هاي هندسي، خطوط مستقيم و ... بوده است. به طور کلي ر اين سب پياده روها عريض تر و مقدار گلکاري کمتر شده و جاي خود را به سطح وسيع از چمن ها داده است. در همين دوران در فضاي کوچک اطراف خانه هاي مسکوني باغچه هاي کوچکي احداث و نيز گاهي از جعبه هاي گل در اطراف پنجره ها استفاده شده است.
به طور کلي سبک باغسازي در انگلستان متأثر از سبک ايتاليائي فرانسوي است البته در قرن ۱۸ سبک هاي خاور دور نيز مانند باغ گياهشناسي سلطنتي کيو اضافه شد. بد نيست جملاتي هم مورد باغ هاي ديگر مانند باغ هاي شرقي گفته شود. اين سبک باغسازي در کشور چين شروع شده بود، به ژاپن آورده شد و در آنجا توسعه و پيشرفت بر روي اينگونه باغ ها صورت گرفت، از اين جهت بيشتر به اين باغ ها، باغ هاي ژاپني مي گويند، قدمت تاريخي اين باغ ها به ۲۵۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح مي رسد، به طور کلي در طراحي اينگونه باغ ها افکار فلسفي و مذهبي در طول تاريخ خاور دور به نوعي در هنر تأثير گذاشته است. در اين باغ ها بيشتر از گياهان معطر و خوشبو با خواص داروئي استفاده مي شده است و به محورها و خيابان ها و شکل هاي هندسي کمتر پرداخته شده است و اغلب سه عنصر سنگ آب و گياه اين باغ ها را مي ساختند. سنگ ها به عنوان مهمترين عنصر که طرح به سراغ آن مي رود، از نظر فرم و طرز قرار گرفتن رنگ حائزاهميت است؛ مثلاً از سنگ عمودي براي ايجاد حس بلندي يادآوري کوه استفاده کرده اند، سنگ هاي کوتاه و گرد يادآور تپه هاي کوتاه هستند و سنگ هاي صاف و گرد براي نشان دادن رودخانه ها به کار مي روند. همچنين سنگ هاي مسطح به عنوان سنگ فرش يا زيرساخت فانوس به کار مي روند.
در مورد آب که يکي ديگر از عناصر مهم اين باغ ها است، آب از يک سرچشمه خاص نشأت مي گيرد و به وسيله نهرها و جوي ها به حرکت درمي آيد و به يک مرداب مي رسد. اين مسير در تمام باغ هاي ژاپني تکرار مي شود و گاهي در بعضي قسمت ها از آبشارهاي کوتاه با ارتفاغ ۱ تا ۵ ۱ متر استفاده شده است.
از گياهان نيز به اين صورت استفاده مي شده است که ابتدا درختان بزرگ را مستقر مي کردند و بعد درختچه ها و در نهايت گل هاي فصلي که بايستي با ساير آلمان ها هماهنگي داشته باشد کاشته مي شدند و نيز سعي مي کردند از رنگ هاي پائيزه کنند.
از اجزاء فرعي اين باغ ها، فانوس ها هستند که به عنوان سمبل روشنائي در طرح استفاده مي شده اند و در نهايت گاهي از پل يا مصالح مختلف نيز استفاده نيز استفاده مي شده است.
به طور کلي باغ هاي ژاپني را به دو گروه تقسيم مي کنند:
۱) باغ هاي آئيني که به هيچ عنوان شکل طبيعت نيستند و بيشتر جنبه مذهبي دارند.
۲) باغ هاي طبيعي
در نهايت خاطرنشان مي شود هدف اصلي انسان در باغسازي، ايجاد فضاي سبز فرح بخش و دلنشين است. و آن به علت انگيزه داشتن علاقه و کششي فطري به گل و و گياه است. هيچ علفي از ذوق باغسازي بي بهره و از درک لذت آن بي نياز نبوده است. باغسازي در جابه جاي گيتي، متأثر از فرهنگ بومي و شرايط اقليمي است که در راستاي هدف هاي مختلف جان مي گيرد. به همين جهت باغ ها در سرزمين هاي مختلف از ويژگي هاي متفاوتي برخوردارند ولي خرمي و زيبائي طبيعت مشترک بين آنها است.

مقدمه : با توجهات دولتها و تلاشهاي بين المللي در مورد ( مديريت منابع آب ) از اوايل دهه ۱۹۷۰ ميلادي با مطرح شدن و پيدايش عبارت ( توسعه پايدار ) در ادبي ...

● کشت گلخانه اي هر يک از گياهان براي داشتن رشد مطلوب نياز به شرايط خاصي از نظر شدت نور ، دماي روزانه ، دماي شبانه ، ميزان رطوبت نسبي هوا و رطوبت خاک د ...

● گام اول: خون سازي سلولهاي خوني در مغز استخوان ساخته مي شوند. مغز استخوان ماده اي ژله اي است که بخش عمده اي از آن را چربي، خون و سلولهاي مادر تشکيل م ...

مقدمه زيره سبز با نام علمي L. Cuminum cyminum گياهي است از خانواده apiaceae، يکساله، معطر، بدون کرک (جز ميوه) ساقه علفي با انشعابات دو تايي و گاهي سه ...

هماتوپويزيس يا خون سازي، روندي است که در آن، سلول هاي خون شکل مي گيرد. همه اجزاي سلولي در خون از سلول هاي بنيادي خون ساز منشا مي گيرند. در يک فرد سالم ...

جبار باغچه بان فرزند عسکر در سال ۱۲۶۴ خورشيدي در ايران متولد شد .جد او رضا از اهالي تبريز بود . پدرش عسکر در شهر ايروان با شغل معماري و قنادي روزگار م ...

وجود رودخانه هاي بزرگي همچون کارون، دز، کرخه، جراحي و زهره با ده ها شاخه فرعي و چشمه سارهاي فراوان و همچنين دشت هاي مسطح و حاصلخيز، خوزستان را به جذاب ...

تاريخ اسب به بيش از پنجاه ميليون سال پيش برمي گردد،که با اسب هاي کنوني به لحاظ جثه تفاوت هاي بسياري داشت. اندام آنها بسيارکوچکتر ازاسب هاي کنوني بوده ...

دانلود نسخه PDF - باغ سازي