up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله بازي هاي ويدئويي PDF
QR code - بازي هاي ويدئويي

بازي هاي ويدئويي

بازي هاي ويدئويي چگونه به کمک ژورناليسم مي آيند؟

فلوران مورن در روزنامه «لوموند» درچندين مقاله بُعد جديدي از روزنامه نگاري و حرفه خبرنگاري را بررسي کرده است.بازي هاي ويدئويي در نظر وي اکنون نقش مهمي در انتقال اخبار و رويدادهاي حساس به اجتماع و افراد ايفا مي کنند.
وي در مقاله خود با بررسي چندين بازي ويدئويي نشان مي دهد که چگونه استفاده از تکنولوژي مي تواند روزنامه نگاران و خبرنگاران را در انتقال پيام هاي خود به توده هاي مردمي به خصوص جوانان کمک کند.مورن اعتقاد دارد بخش عمده اي از کار روزنامه نگاري به روايت کردن داستان ها اختصاص يافته است.گزارش ها، معرفي چهره ها و شخصيت ها و مستند ها بازتابي از واقعيت ها هستند که به کمک آنها مي توان با مردم سخن گفت.اما در نظر وي بازي ويدئويي مي تواند فراتر از آن هم برود و کاربر را با يک تجربه واقعي و دقيق درگير کند تا درک بهتري از رويدادها به دست آورد.
وي در اين مورد مثال هايي را ارائه مي دهد.نخستين موردي که او اشاره مي کند بازي به نام «مقابل و عليه همه» است.اين بازي که از سوي کميسارياي عالي سازمان ملل متحد تهيه شده است به موضوع پناهندگان اختصاص يافته است که در آن يک مخالف يک حکومت نظامي از کشور خود فرار مي کند.در اين بازي همه اجزاي داستان رعايت شده است.بازجويي هاي مفصل، فراردر دل شب، رسيدن به کشور مقصد و مشکلات ناشي از جذب در جامعه جديد به تصوير کشيده شده است.در ۱۲ مرحله اين بازي بازيگر بايد تصميماتي را اتخاذ کند که مانند شخصيت بازي تمام داده هاي آن را در اختيار ندارد.با کوچک ترين اشتباهي بازيگر بازي را باخته است و در صورت موفقيت نيز بايد مراحل را يکي پس از ديگري بگذراند.
در هر مرحله او به اسناد جديدي از زندگي فرد پناهنده دست مي يابد.در پايان هر قسمتي بازيگر به اطلاعاتي دست مي يابد که در گزارش هاي کلاسيک وضعيت پناهندگان يافت مي شوند منتها با اين تفاوت که او اطلاعات خود را از طريق بازي هيجاني و با روشي جامع تر به دست آورده است.تنها ايراد اين بازي اين است که قسمت هاي مختلف آن تا حدودي طولاني و خسته کننده است.
نويسنده با توضيح اين بازي اشاره مي کند که کارشناسان به اين نتيجه رسيده اند که گزارش هاي مستند و نوشتاري بايد کوتاه باشند زيرا تطويل آنها خواننده را خسته مي کند.وي به نقل از الکساندر براشت مي نويسد: «امروز روش کوتاه کردن مطالب انتخاب شده است.ما سعي مي کنيم دست مخاطبان را در انتخاب موضوع مورد نظر باز گذاريم و به نظر من اين يکي ار محورهاي خلاصه نويسي است.» مورن سپس اين پرسش را مطرح مي کند که اگر نويسنده از تحمل کل خواسته هاي خود بر خواننده صرفنظر کند از کجا مي تواند مطمئن شود که کار او از سوي خواننده کاملا درک شده يا مورد مشورت قرار گرفته است.به اعتقاد فلورن بازي هاي ويدئويي نسبت به مقاله ها و نوشته ها يک امتياز ويژه دارند.اين امتياز ويژه را «ايان بوگوست» پژوهشگر آمريکايي اينگونه توضيح مي دهد: «هر چند که فيلم ها و قصه هاي نوشتاري براي روايت داستان ها کارآمد هستند اما بازي هاي ويدئويي زماني که رفتار ها را مدل سازي مي کنند و جهان واقعي را از طريق فرآيند اطلاعاتي توصيف مي کنند در روند توصيف وقايع و داستان ها پتانسيل کامل خود را بروز مي دهند.» جمع آوري اطلاعات و شواهد لازم براي معرفي و توصيف واقعي تر و معتبرتر از سوژه از مزيت هاي بازي هاي ويدئويي هستند که بازيگر در آن مي تواند اين نمايش و معرفي را با دقت موشکافي کند.
● ترور جان اف کندي به روايت بازي ويدئويي
فلوران مورن براي توضيح ادعاهاي خود به بازي اشاره مي کند که موضوع آن ترور جان اف کندي رئيس جمهور آمريکاست.
در اين فيلم همه ابعاد ترور به تصوير کشيده شده است.خياباني که کندي در آن ترور شد، ساختماني که قاتل درآن حاضر شد، پنجره طبقه پنجم اين ساختمان به همراه ساير جزئيات ديگر به تصوير کشيده شده است.در ۲۲ نوامبر سال ۱۹۶۳ در ساعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه هنگامي که ليموزين روباز حامل کندي و همسرش ژاکلين از ديلي پلازا شهر دالاس عبور مي کرد، کندي هدف ۲ گلوله که از طبقه پنجم يک ساختمان انبار کتاب شليک شده بودند قرار مي گيرد و بلافاصله به قتل مي رسد.قاتل فردي به نام لي هاروي اسوالد است که از طبقه پنجم يک ساختمان رئيس جمهور آمريکا را در مقابل چشمان هزاران آمريکايي به قتل مي رساند.بازيگر بايد نقش قاتل کندي را بازي کند.
وي بايد رئيس جمهور را به قتل برساند.کامپيوتر در اين مسير به بازيگر کمک مي کند و نوشته هايي را در اختيار او قرار مي دهد که در گزارش هاي کلاسيک نيز مشاهده مي شوند.
گزارش هايي که از سوي کميته تحقيق قتل کندي تهيه شده اند.اين بازي که در سال ۲۰۰۴ تهيه شد ابتدا به اين خاطر که بازيگر رئيس جمهور سابق آمريکا را به قتل مي رساند سر و صدا ايجاد کرد و با انتقادات فراواني مواجه شد.اما کيفيت آن چيزي نبود که از نگاه کارشناسان پنهان شود.
بازسازي صحنه قتل کندي با زيبايي خاصي انجام شده است.اطلاعات قتل کندي کاملا در اختيار بازيگر قرار گرفته است.سرعت اتومبيل، اسلحه استفاده شده، جاي گلوله ها در بدن قرباني همه کاملا به واقعيت نزديک هستند.همه اين اطلاعات به گونه اي به تصوير کشيده شده اند که گويي در حال خواندن گزارش کميته تحقيق قتل کندي هستيم.اين بازي ويدئويي بازيگر را با صحنه واقعي قتل کندي کاملا آشنا مي کند.مورد سوم در نظر نويسنده بازي ويدئويي به نام «آييتي» است که به درستي پيوند ميان روزنامه نگاري و بازي هاي ويدئويي را نشان مي دهد.اين بازي از سوي سازمان غير دولتي «گلوبال کايدز» طراحي شده است.اين سازمان تلاش مي کند در قالب بازي هاي ويدئويي مشکلات پيچيده را به مخاطبان خود توضيح دهد.
در اين بازي از بازيگر درخواست مي شود زندگي خانواده پنج نفره هائيتيايي را در طول چهار سال برنامه ريزي کند.افراد اين خانواده از لحاظ سلامت، خوشبختي و آموزش سطوح متفاوتي دارند و از سويي بودجه خانواده نيز محدود است.فرستادن کودک خانواده به مدرسه آگاهي او را افزايش مي دهد اما از سويي بر هزينه ها هم مي افزايد.
در صورتي که پدر خانواده به سختي کار مي کند خانواده مي تواند از پس اين هزينه هاي سنگين بر آيد.اما اين کار سخت باعث مي شود پدر مريض شود و هزينه از جاي ديگري افزايش يابد.بازيگر در طول بازي خود با اين تناقض ها و پيچيدگي ها دست به گريبان است.
در اين بازي به روشي جالب و واقعي زندگي يک خانواده جهان سومي به درستي تبيين مي شود. اين بازي با تصاوير و صداهاي حزن آلودش بسيار سخت است.
در اين بازي خانواده در موارد فراواني با مصائب و سختي ها مواجه مي شود و اين موضوع برنامه ريزي چهار ساله را با مشکلات متعددي روبه رو مي کند.اما هدف نهايي از اين بازي شناسايي رنجي است که خانواده ها در کشور هاي توسعه نايافته متحمل مي شوند.به گونه اي که حوادثي مانند سيل و طاعون وضعيت افراد را پيچيده تر مي کنند. نويسنده با ذکر مثال هاي خود در آخر مقاله اشاره مي کند که هيچ يک از اين سه فيلم اثر يک روزنامه نگار يا مستند ساز نيست اما مي تواند اذهان را به نوع روايت و اجزاي به کار رفته در آن حساس کند.
فلوران مورن در پايان توصيه مي کند براي اينکه اين نوع بازي ها در خدمت اطلاع رساني قرار بگيرد خبرنگاران بايد خود را با اين روش هاي جديد تطبيق دهند.به اعتقاد وي خبر نگاران بايد بيشتر از خود داستان ها يا وقايع به فکر سيستم هاي روايت داستان ها باشند.مورن تلاش کرده است در اين مقاله نشان دهد که چگونه مي توان از ابزاري مانند بازي ويدئويي استفاده کرد تا روش هاي اطلاع رساني را ارتقا داد.

زمين بازي بدمينتون به شکل مستعطيل مي باشد و با خطوطي به عرض ۴۰ ميلي متر کشيده مي شود. خطوط زمين بايد به سادگي قابل تشخيص بوده و بهتر است به رنگ سفيد ي ...

غوكان‌ افلاطون 8-1- چون‌ اقيانوس‌ اطلس‌ و جبل‌طارق‌ را پشت‌ سر گذاريم‌ و به‌ آرام‌ترين‌ درياها، مديترانه‌، پانهيم‌، بي‌درنگ‌ به‌ صحنه‌ي‌ تاريخ‌ يونان‌ ...

آيا درک چيزهايي که در ذهن شوهرتان مي گذرد، برايتان سخت است؟ اين کار برايتان ساده تر خواهد شد اگر اين ۱۰ نکته را که دانشمندان در مورد مغز مردان کشف کرد ...

● مقدمه عصر حاضر عصر فناوري هايي است که حاصل ابداع و تفکر خلاق انسان هاست. بازي هاي رايانه اي تاثير زيادي بر خلاقيت انسانها به ويژه کودکان دارد. تحقيق ...

● دنياي شيشه اي شيشه براي بسته بندي كردن تعداد زيادي توليدات غذايي مورد استفاده قرار مي دهند: شير- ژله- روغن هاي سبزيجات- غذاي بچه و غيره.شيشه از نظر ...

بازي يک از مهم ترين نيازهاي کودکي است .به زبان ديگه دنياي کودکان در بازي هاي شان است اما خيلي از اين بازي ها هم جنبه ي گروهي داشته و يا در جمع و در تع ...

نوشتار حاضر، گزارش نهايي يک پروژه تحقيقاتي در زمينه بازيافت مواد کامپوزيتي است. هدف کلي اين برنامه پژوهشي ، افزايش کاربرد کامپوزيت هاي پليمري گرما سخت ...

قصه عشق هميشه زيباست. مثل عشق ليلي و مجنون. شيرين و فرهاد. وامق و عذرا. همه اين قصه ها را مهسا در کتاب ها خوانده بود و افسانه هاي شيرين عشق را در خاطر ...

دانلود نسخه PDF - بازي هاي ويدئويي