up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله بازي هاي قابل رقالبت با سينما PDF
QR code - بازي هاي قابل رقالبت با سينما

بازي هاي قابل رقالبت با سينما

۶ بازي کامپيوتري که توانايي رقابت با سينما را دارند

۱) Heavy Rain
شخصي ترين عنواني که در صنعت بازي مي توانيد پيدا کنيد HR است. اين بازي حاصل تمام ايدئولوژي ها و دغدغه هاي ذهن ديويد کيج است. از انتقاد به مدرنيته گرفته تا وصف ساده اي به نام عشق . HR پر است از نمادها و سمبولها که در مورد هر کدام مي توان ساعت ها بحث کرد.
داستان اين بازي در هواي آفتابي و آرام آغاز مي شود و آنچنان شما را ناگهان با رعد و برق هاي خود غرق در آن مي کند که حس هم ذات پنداري با آن برقرار مي کنيد. چهار شخصيت اين بازي به زيبايي پرداخته شده اند و هرکدام براي رسيدن به رستگاري تلاش مي کنند. چيزي که HR را فراتر از يک فيلم سينمايي مي کند اين است که بازي به شما اجازه مي دهد تصميم بگيريد و در حقيقت داستان خود را رقم بزنيد ؛ به همين دليل در پايان دقيقا حس مي کنيد اين داستان شما بوده است که در چند روز زير باران اتفاق افتاده.
۲) Metal Gear Solid ۴: Guns of Patriots
بازي اينگونه آغاز مي شود. تلوزيوني روشن است که مي توانيد هر کانالي را که دوست داريد مشاهده کنيد. هيدئو کوجيما بزرگترين کارگردان صلح طلب يا منتقد جنگ صنعت بازي است . او از همين ابتدا رک و پوست کنده حرفي به شما مي گويد. تلوزيون مملو است از برنامه هاي پر زرق و برق. در کانالي چندين رقصنده مي رقصند. در آن سو با افراد مشهور مصاحبه مي شود و برنامه آش پزي براي پخت مجلل ترين غذاها در حال نمايش است. همه چيز نماد از صلح و رفاه است.
مردم يک بازيگر تلوزيوني را به بتي براي خود تبديل کرده اند و عقيده دارند بزرگ ترين آدم کشورشان است. در سکانس بعد بازي به خاورميانه و آفتاب سوزان آن مي رود. کاميوني پر از سرباز در حال حرکت است ، اما در ميان آنها کسي نشسته که اعتقاد دارد هيچ گاه قهرمان نبوده ، نيست و نخواهد بود. مردي که حتي سخت مي توان از ميان سربازهاي عرب او را تشخيص داد. او براي صلح مي جنگد . اگر چنين سرباز بزرگي که هيچ کس حتي نگاهي به او نمي اندازد قهرمان نيست پس چه کسي قهرمان است ؟. مردم در آن سوي دنيا در زرق و برق تلوزيون و زندگي مجلل خود غرق شده اند در حالي که سربازي ناشناس سرنوشت و آينده آنها را حتي در حال مرگ رقم مي زند.
MGS۴ همانطور که از نام نسخه چهارم آن پيداست در مورد تسليحات جنگي صحبت مي کند. جنگ تغيير کرده جمله اي که اسنيک مي گويد. جنگ هميشه براي منابع و موقعيت هاي برتر بوده اما امروزه آيا هنوز جنگ سر نفت و آب و سوخت است ؟ . کوجيما با عبارت Guns of the Patriots به ما مي گويد پيروزي در جنگ مستلزم سلاح و قدرت بزرگ است. نتيجه چيزي است که آمريکا با هدف ضبط منافع و منابع عراق به اين کشور حمله مي کند و عقيده دارد صدام حسين با داشتن سلاح کشتار جمعي تهديدي براي جامعه غرب است.
جنگ دنيا جنگ براي قدرت و سلاح است ، چيزي که همه را به جان هم انداخته که چه کسي بمب هسته اي دارد. MGS حاصل تمام دغدغه هاي کوجيما است که به طوري کاگرداني شده که لحظه اي غرور و حماسه خلق مي کند و لحظه اي با صحنه اي دراماتيک اشک به چشم ها مي آورد. در صنعت بازي هيچ عنواني از نظر بحث ضد جنگ به گرد پاي MGS۴ هم نمي رسد و اين بازي به راستي مي تواند به راحتي جزو پروژه ضد جنگ عراق هاليوود جلوي ابر فيلم هاي آن قد علم کند.
۳) Bioshock
عنوان Bioshock را مي توان The Matrix صنعت بازي دانست. کن ليواين کارگردان بازي حرف هاي در Bioshock مي زند که هر مخاطبي را به تامل فرو مي برد. داستان کلي با ايده اي که انسان هميشه دغدغه آن را داشته آغاز مي شود. شهر آرزوها و يا مدينه فاضله. اندرو رايان در قالب يک اصلاح طلب از خلال جنگ جهاني دوم دم از صلح و تکامل مي زند . او تصميم مي گيرد شهري بنا کند که نه جنگ و نه خدا و نه هيچ ابر قدرتي بر آن حکومت کند. رايان باور دارد طبيعت انسان تخريب و نابودي است پس او تصميم مي گيرد شهري را پر از انسانها نابغه ، سياستمدارهاي پر آوازه و اصولا نهيليست ها و ليبراليسم ها خلق کند.
در نتيجه اندرو رايان دنياي در زير اقيانوس اطلس خلق مي کند. ولي آيا مي توان از طبيعت انسان فرار کرد ؟. همه چيز به هم مي ريزد و Rapture از شهر روياها که دم از تکامل مي زد به جهنمي ديگر تبديل مي شود. کارل پوپر مي گويد: خطرناک ترين انديشه سياسي آرزوي خوشبخت ساختن انسان است و مصيبت زندگي اين است که کوشش براي ساختن بهشت هميشه به ايجاد دوزخ منجر شده است . اين سخن مصداق درستي در مورد Bioshock است. Rapture همانند Matrix جايي براي تولد دوباره خوشبختي و انسان بود که نتيجه نابودي و قدرت طلبي افراد زير ربط رايان شد.
Bioshock قطعه اي ادبي بود که کن ليواين نشان داد چطور مي توان با يک بازي حتي فراتر از سينما رفت.
۴) The Darkness
آيا به شيطان اعتقاد داريد ؟ . در اديان مختلف شيطان موجودي است که با وسوسه کردن ، انسان را به تباهي و جدايي از خوي انساني آن مي کند. اما واقعا اين قصه شاه و پريان راست است ؟. The Darkness شاهکار استوديو Starbreeze همانند اثر قبلي اين استوديو Chronicle of Riddick با شخصيت پردازي و مبني قرار دادن يک کرکتر حرف هاي عجيبي را مي زند. جکي استاکادو شخصيت اصلي بازي در سن ۲۱ سالگي گرفتار نيروي تاريکي به نام The Darkness مي شود. هيولايي که درون او زندگي مي کند.
در حقيقت تاريکي نماد شيطان درون ما است. اين خود انسان است که خود را به تباهي مي کشاند . The Darkness هيولايي است که در اعماق روح شما زندگي مي کند و هيچ راه فراري از آن نيست. اين بازي به بهترين شکل پايه هاي ضعف و تنزل انسان را نشان مي دهد و تقابل وجه انساني جکي با تاريکي بيان گر آشفتگي هاي ذهن و روح انسان است. مراحلي که در جنگ جهاني اتفاق مي افتد دنياي نابودگر و ذهنيت پيچيده انسان را نشان مي دهد. انسانهايي که پوستشان همانند پارچه وصله پينه شده تعريفي از جنگ و ذات شيطاني انسان مي کنند که به ما نشان مي دهد در واقع تاريکي و شيطان ذات حيواني ما است. ابر قطار دنياي وهم جکي جلوه اي از ساختارها و کنش و واکنش هاي مدرنيته و صور کلي انسان است.
The Darkness طوري کارگرداني شده که شما را به قلب تاريکي مي برد. با آن گريه مي کنيد ، خشمگين مي شويد و بهت زده به آينه اي که خودتان را نشان مي دهد نگاه مي کنيد.
۵) Fahrenheit
همه چيز از نيويورک شروع شد ، مگر جاي ديگري هم مي توانست باشد ؟ Fahrenheit با اين جمله آغاز مي شود. دوربين بر فراز هواي برفي نيويورک حرکت مي کند و کلاغي از رو به رو رد مي شود که نماد يک حادثه شوم است. در دستشويي رستوراني لوکاس کين در حالي که مسخ شده فردي را با چاقو مي کشد. Fahrenheit طوري آغاز مي شود که شما را چاقو به دست بالاي سر يک جسد گذاشته و پليس در حال نزديک شدن به شما است. دستپاچه هستيد و سعي داريد سرنخ ها را پاک کنيد.
ديويد کيج قبل از Heavy Rain در Fahrenheit بازهم يک عنوان شخصي ساخت و حرف هايش را به تصوير کشيد. اين بازي در مورد انسانهايي است که در چنگال آسمان خراش ها اسير هستند و مسخ شده توسط دنياي به قول خود مدرن شده اند. Fahrenheit در مورد عمق ضمير ناخودآگاه ما صحبت مي کند . در مورد زندگي و مسائل شومي که اطراف آن است در مورد تقابل دين و زندگي روزمره ما انسانها. کيج بعدا در Heavy Rain توانست حرف هاي ناتمام Fahrenheit را به خوبي بزند. اگر از پايان ضعيف اين بازي بگذريم با بازي رو به رو هستيم که به راحتي با سينما رقابت مي کند.
۶) Alan Wake
استنلي کوبريک در فيلم The Shining به سراغ نوشته هاي قدرتمند استفن کينگ رفت و از دل آن فيلمي ساخت که حتي از رمان آن هم بهتر شد. استفن کينگ در آثار خود يک سبک خاص دارد که قبلا ادگار آلن پو تقريبا شبيه به آن کار کرده بود. در آثاري مثل پنجره مخفي و درخشش ، استفن کينگ ذهن آشفته يک نويسنده را بستري براي خلق صحنه هاي ترسناک و دلهره آميز تبديل مي کند. سم ليک نويسنده Alan Wake با همين ديد داستان اين بازي را نوشت.
داستان در مورد نويسنده اي مشهور است که با سفر به شهر Bright Falls دچار حوادث شومي مي شود. همانند Max Payne بازي جديد Remedy در مورد سفر به عميق ترين جاي ذهن انسان است. ذهني پيچيده که گاه به خاطر مسائل روانشناسانه و پيرامون خود دچار اختلال مي شود. Alan Wake يک عنوان Psychological Thriller خوش ساخت است که مي تواند در صنعت سينما حتي موفق تر از خود بازي و فيلم هاي موفق هاليوودي عمل کند.

به حرکت در آوردن تصاوير در حقيقت روياي چند هزار ساله بشر بوده است. تصوير هايي که از چندين هزار سال پيش از اين بر ديوارهاي غار آلتاميراي اسپانيا به ياد ...

زمين بازي بدمينتون به شکل مستعطيل مي باشد و با خطوطي به عرض ۴۰ ميلي متر کشيده مي شود. خطوط زمين بايد به سادگي قابل تشخيص بوده و بهتر است به رنگ سفيد ي ...

غوكان‌ افلاطون 8-1- چون‌ اقيانوس‌ اطلس‌ و جبل‌طارق‌ را پشت‌ سر گذاريم‌ و به‌ آرام‌ترين‌ درياها، مديترانه‌، پانهيم‌، بي‌درنگ‌ به‌ صحنه‌ي‌ تاريخ‌ يونان‌ ...

آيا درک چيزهايي که در ذهن شوهرتان مي گذرد، برايتان سخت است؟ اين کار برايتان ساده تر خواهد شد اگر اين ۱۰ نکته را که دانشمندان در مورد مغز مردان کشف کرد ...

● دنياي شيشه اي شيشه براي بسته بندي كردن تعداد زيادي توليدات غذايي مورد استفاده قرار مي دهند: شير- ژله- روغن هاي سبزيجات- غذاي بچه و غيره.شيشه از نظر ...

بازي يک از مهم ترين نيازهاي کودکي است .به زبان ديگه دنياي کودکان در بازي هاي شان است اما خيلي از اين بازي ها هم جنبه ي گروهي داشته و يا در جمع و در تع ...

در مقابله با ويروسهاي کامپيوتري، مهمترين نکته اي که بايد به خاطر داشت، اينست که امکان صدمه ديدن هر سيستمي وجود دارد. مهم نيست که از چه نرم افزار ضد وي ...

در کتب و متون مختلف تعاريف متعددي از تبليغات آمده است بطور مثال مي توان به تعاريف ذيل اشاره کرد. تبليغات فرآيند روشمند ارايه اطلاعات مناسب در مورد کال ...

دانلود نسخه PDF - بازي هاي قابل رقالبت با سينما