up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله بازتاب شناسي PDF
QR code - بازتاب شناسي

بازتاب شناسي

رفلکسولوژي يا بازتاب شناسي

● ٓبازتاب شناسي چيست؟
بازتاب شناسي يا رفلکسولوژي هنري ظريف و شکلي از درمانهاي شفابخش طب کل نگر است که نبايد آنرا با ماساژ کف دست و پا اشتباه گرفت بلکه يک نوع فشار درماني ويژه و معين است. اين رشته يک تکنيک قديمي است و براين اساس پا يه ريزي شده که نقاط بازتابي (رفلکس) در روي کف دستها و پاها وجود دارند که با تمام قسمت بدن اعم از عضله، عصب، غده و استخوان مطابقت دارند و فشار روي اين نقاط تورم يا احتقان را از بين برده و به آرامش اعصاب کمک مي کند . اين آرامسازي اعصاب هم به نوبه خود انقباض عروقي را کاهش مي دهد بطوريکه خون و جريان عصبي با آزادي (راحتي) بيشتري جريان يافته و در نتيجه بهبود جريان خون، سموم نيز از بدن دفع مي شوند.
● فلسفه بازتاب شناسي چيست؟
عدم تعادل بدن در جريان زندگي روزانه مي تواند سبب مسدود ( بلوکه)شدن پيامهاي عصبي در هرنقاط مختلف گردد و اين بدان معني است که سرعت حرکت پيامهاي عصبي به عضلات، اعضاء و غدد بدن تا حدودي کند مي شود . دانش رفلکسولوژي درجهت رفع انسداد اين مسيرها و بهبود ارتباطات عصبي عمل مي کند. همچنين آزادسازي اندورفينها را در بدن افزايش ميدهد و موجب افزايش سلامتي و نشاط واحساس خوب بودن در فرد مي گردد.
با اينکه ، غالباً رفلکسولوژي را روي کف پا انجام مي دهند، ليکن انجام طب فشاري بر کف دست ها هم بکار گرفته مي شود . تقريباً در کف هر پا ۷۲۰۰ پايانه عصبي وجود دارد. همچنين هر پا شامل ۲۶ استخوان کوچک، ۱۱۴ ليگامان و ۲۰ عضله مي باشد که توسط بافت همبندي، عروق خوني و اعصاب به همديگر متصل گشته و توسط پوست پوشيده شده اند. اين اجزاء با دقت بسيار عالي با يکديگر سازگار شده و اين ساختمان پيچيده روي دو قوس اصلي تعادل يافته است. قوس اول از پاشنه پا تا قاعده انگشت کوچک و قوس دوم از پاشنه پا تا انگشت بزرگ (شست) امتداد مي يابد.
پاشنه پا قسمتي است که فشار وزن بدن ما را تحمل مي کند و توسط لايه هاي محافظت کننده چربي براي جلوگيري از اصطحکاک در بين استخوانها، در هر قدمي که بر مي داريم، عايق کاري شده است. کف دست نيز که مرکب از ۲۷ استخوان مي باشد .( ممکن است در رفلکسولوژي مورد استفاده قرار گيرد ( . دستها و پاها نيمي از استخوانهاي بدن را شامل مي شوند.
در رفلکسولوژي ، اعتقاد بر اين است که پاها macrocosm يا يک نقشه کوچک از کل بدن هستند .يعني تمام اعضاء و قسمتهاي مختلف بدن روي آنها منعکس شده و نظم و ترتيب قرار گيري بخشهاي بدن روي کف پاها دقيقاً مشابه نظم و ترتيب قرارگيري آنها در بدن است .تصوير اين بازتابها را مي توان روي کف پا، انگشتان و در طول کناره داخلي و خارجي پا، پيدا کرد.
اگرچه اکثريت مردم با پاهاي سالم به دنيا مي آيند ولي تخمين زده مي شود که تقريباً در ۸۰% بزرگسالان ، مشکلات پاها پيش خواهد آمد. گرچه مشکلاتي نظير ميخچه، پينه و موارد مشابه را غالباً ناشي از کفشهاي نامناسب مي دانند و ليکن اينها تنها بخشي از اختلالات هستند و بازتاب شناسي بر اين باور است که مشکلات پاها با اختلالات دروني بدن مرتبط هستند.
● تاريخچه بازتاب شناسي چيست؟
تئوريهاي گوناگوني در مورد منشأ رفلکسولوژي وجود دارد و مبدأ آن ممکن است:
۱) طب شرقي در ۵۰۰۰ سال پيش باشد که آن را با طب فشاري و سوزني که مسير مريدنيها را دنبال مي کند، متصل
مي سازد.
۲) مصر ۲۵۰۰ تا ۲۳۳۰ سال قبل از ميلاد باشد .پيدا شدن يک تصوير نقاشي شده در آرامگاه پزشکي مصري بنام Ankahar که نشان دهنده وجود رفلکسولوژي در اين تاريخ است.
۳) سرخپوستان آمريکا، بويژه سرخپوستان چروکي معتقدند که اين روش توسط اينکاها به ارث گذاشته شده.
بهر حال آغاز و مبدأ آن هر جا که بوده ، رفلکسولوژي ادامه پيدا کرد تا اينکه به اروپا و آمريکا رسيد و در آنجا رشد نمود و تکامل يافت. آقاي Harry Bond در کتاب خود بنام منطقه درماني در ۱۵۸۲ نحوه عمل رفلکسولوژي را بويژه در روي طبقه پادشاهي و مرفه جامعه مورد بحث قرار داد. آقاي H. Head نيز در ۱۸۹۰ مناطقي را روي پوست کشف کرد. وي متوجه شد چنانچه عضوي که توسط اعصاب به اين ناحيه از پوست مرتبط مي شود دچار بيماري گردد، اين بخش پوست ، حساسيت بيشتري به فشار پيدا مي کند . دکتر Ivan Pavlou (سالهاي ۱۹۳۶ ۱۸۴۹) از رفلکسولوژي به عنوان پايه اي براي تحقيق مشهورش بر روي بازتابهاي وضعي استفاده نمود.
دکتر A. Cornelius آلماني در سال ۱۹۰۲ متوجه شد که درد خود وي که ناشي از يک عفونت بود بعد از فشار دادن کف پا تخفيف يافت. وي در کار پزشکي خود به تحقيق بر روي فشار کف پا ادامه داد. در ايالات متحده، دکتر ويليام فيتزجرالد، در اوايل سال ۱۹۰۰ نشان داد که مي تواند جراحيهاي کوچک را، بدون ناراحتي براي بيمارانش، با اعمال فشار بر روي کف دستهايشان انجام دهد. دکتر J. Riley، در سال ۱۹۱۹ کتاب منطقه درماني آسان شده را منتشر کرد و در آن نمودارهايي با جزئيات کامل چاپ نمود. وي محل نقاط رفلکس در کف پاها را ترسيم کرده بود. خانم اونيس اينگهام (۱۹۷۴ ۱۸۶۹) که مادر بازتاب شناسي مدرن ناميده شده است از کارهايي که در باب «منطقه درماني» در گذشته انتشار يافته بود در درمانهاي خود استفاده کرد و نقشه کل بدن را بر روي کف پاها تکميل نمود.ميراثي که وي درخصوص رفلکسولوژي برجا گذاشته بود توسط Dwigt Byers برادرزاده وي تداوم يافت. وي انستيتوي بين المللي رفلکسولوژي را در شهر «سن پترزبورگ» در روسيه راه اندازي کرده است
● چه تحقيقاتي در اين زمينه وجود دارد؟
با وجود آنکه مقالات داستان گونه ي زيادي در زمينه رفلکسولوژي وجود دارد ولي تعداد اندکي گزارش مبتني بر تحقيقات و مطالعات علمي نيز در اين زمينه هست، که در مجلات مستقل به چاپ رسيده اند تا متخصصين علوم سلامتي را قادر سازند که در زمينه تأثير رفلکسولوژي تصميم آگاهانه اي بگيرند. مطالعات قليلي در کشورهاي غير انگليسي زبان انجام گرفته است و ترجمه انگليسي کاملي از اين تحقيقات در دست نيست تا تجزيه و تحليل مطمئني را از متدولوژي (روش شناسي) کار تحقيقي انجام شده ارائه شود. بعلاوه گزارشاتي که در کتاب Grey Literature آمده است نشان ميدهد که رفلکسولوژي مي تواند درمان موثري باشد. اما اين مطالعات هم کوچک هستند و در آنها به ميزان کافي از جزئيات متدولوژي کار انجام شده، گزارشي ذکر نشده است.
مسئله انتخاب روش تحقيق مناسب براي تصميم گيري در مورد اثر بخشي رفلکسولوژي بايد مورد نظر قرار گيرد. همکاري بين رفلکسولوژيست ها و محققين با تجربه مسئله اي است ضروري تا بتوان مطالعات سطح بالاي از نظر کيفيت مورد نياز براي تصميم گيري در مورد ميزان تأثير بازتاب شناسي را انجام داد. مجمع تحقيقاتي طب مکمل که در سال ۱۹۸۳ بنيان گذاشته شده ،کمکهاي مالي، علمي و پشتيباني را از متخصصين طب مکمل که در اين زمينه تحقيقاتي را انجام مي دهند بعمل مي آورد. مطالعاتي که در زمينه رفلکسولوژي انجام مي شود مي بايست بخوبي توسط مجلاتي که در دسترس اکثر متخصصين قرار دارند چاپ شوند. البته به عقيده لين (۱۹۹۶) مطالعه و تحقيق بصورت دوسوکور در زمينه رفلکسولوژي کار بسيار مشکلي است
چون عنصر روان تني در هر فردي خاص خود اوست.
▪ نظرات موافق (Pro):
Falcco و Oleson در ۱۹۹۳ يک آزمون کنترل با دارونما که براي تحقيق در مورد توانايي رفلکسولوژي براي کاهش آشفتگي قبل از قاعدگي انجام داده بودند گزارش نمودند که در نتيجه اين مطالعه، ۳۵ نفر از افراد به ميزان معني داري نسبت به گروه کنترل، کاهش علائم پيش از قاعدگي را نشان دادند و اين نتايج در بررسي ۲ ماه بعد نيز باقيمانده بود. اين مطالعه بعدها توسط Vickers و همکاران در سال ۱۹۹۶ به دليل کيفيت تحقيق، مورد انتقاد قرار گرفتو Kovaks و همکاران در ۱۹۹۳ يک آزمون دوسوکور با استفاده از رفلکسولوژي براي درمان کمردرد انجام دادند. آنان بهبود قابل ملاحظه اي در درد، انقباضات عضلاني و سهولت حرکت در گروه تحت درمان را گزارش کردند و اکثريت بيماران توانستند مصرف داروهاي مسکن تجويز شده توسط پزشک را قطع کنند و در طي دوره تحقيق نيز بدون علامت باقي ماند.
Dobbs در سال ۱۹۸۵ استفاده از رفلکسولوژي در مراقبت از ۷ بيمار مبتلا به سرطان که در فاز انتهايي بيماري قرار داشتند را توصيف نمود. گزارشات فردي وي براين موضوع اشاره داشت که تمامي بيماران احساس کرده بودند که کيفيت زندگيشان با رفلکسولوژي بهتر شده بود و اين بهبودي صرفاً نتيجه رفلکسولوژي نبود بلکه به دليل افزايش ارتباط و تماس بيماران با متخصصين رفلکسولوژي بود .
McGrath و Motha در سال ۱۹۹۴ مطالعه اي را بر روي ۶۴ خانم باردار براي تعيين اثر رفلکسولوژي بر روي زايمان انجام دادند. نتايج نشان دهنده آن بود که درمان رفلکسولوژي منجر به کاهش زمان زايمان و نشانه هاي جسمي تجربه شده توسط مادران باردار، گشته بود. اين مطالعه، اگر چه با نتايج مثبتي همراه بود ولي در آن از گروه کنترل استفاده نشده بود.
▪ نظرات مخالف (CON):
Ibsen , Sorenson در ۱۹۹۳ نگراني خود را در مورد بيماران ديابتيکي که براي زخم و عفونت پا درمان شده بودند، اظهار کردند. آنان يک کزارش موردي (Case report)، در مورد يک بانوي ديابتيک درمان شده با بازتاب درماني را که بعداً مجبور شدند پايش را قطع کند، منتشر نمودند. انجام اين کار توانست زندگي راحت تري را براي اين خانم فراهم آورد. در اين تحقيق تمايل نادرست به استفاده از بازتاب درماني به عنوان تنها درمان براي اين بيمار مبتلا به بيماري مزمن، مطرح شد.
● موارد استفاده از رفلکسولوژي براي درمان يا بهبودي چيست؟
رفلکسولوژي تمامي گروههاي سني از نوزادان تا افراد مسن را مي تواند درمان کند. بازتاب درماني مي تواند بيشتر براي متعادل سازي کل بدن استفاده شود تا براي بهبود و شفاي اختلالات خاص، ليکن با کاربرد مناسب، بازتاب درماني مي تواند قدرت شفابخشي خود بدن را افزايش دهد. افرادي که بازتاب درماني را انجام ميدهند پيشنهاد مي کنند که درمان هفتگي رفلکسولوژي مي تواند اکثريت مشکلات را در ابتدا متوقف کند و احتمال يک بهبودي سريع را زياد کند. بازتاب درماني گردش خون به نواحي اي از بدن را افزايش مي دهد که جذب مواد مغذي و حذف مواد زائد را زيادتر مي کنند.
● همچنين رفلکسولوژي داراي اثرات زير مي باشد
۱) متعادل سازي تمام سيستمهاي يازده گانه بدن، بطوريکه بدن بتواند خود را شفا دهد.
۲) موجب تحريک آن نواحي از بدن و ذهن که عملکرد صحيح ندارند و آرام سازي نواحي پرفعاليت مي شود.
۳) ديدگاه ذهني مثبت را تقويت مي کند (تندرستي عبارتست از هماهنگي فعل و انفعال انرژي ها در داخل بدن، افکار منفي و احساسات منفي جريان آزادانه اين انرژيها را محدود کرده و سبب تورم و احتقان آنها در بدن مي گردد که اگر تصحيح نشوند سرانجام بصورت بيماري تظاهر مي کنند).
۴) بيرون کردن و رفع احساسات سرکوب شده ناشي از فشارها و استرس، آرام سازي بدن و تغيير وضع زندگي (متخصصين اين رشته بر اين باورند که ۸۵% تمام بيماريهاي امروزي بشر به نوعي مرتبط با استرس است)
۵) آرامش بدن ( آرامسازي بدن).
۶) با افزايش آزاد سازي اندورفين ها به کنترل درد کمک مي کند.
۷) عملکرد سيستم ايمني را افزايش داده و جريان لنفاتيک را بهتر مي کند.
۸) تندرستي بدن را در حالت متعادل نگه مي دارد.
۹) سطوح تمرکز را افزايش مي دهد.
۱۰) گردش خون و جريان عصبي را بهبود مي بخشد.
۱۱) در نواحي احتقان که معمولاً بصورت درد احساس مي شوند، موجب احساس رهايي مي گردد.

هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

سنگ شناسي سنگ شناسي آذرين ريشه لغوي سنگهاي آذرين ، Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفته‌اند که در لاتين به معناي آتش است. ديد کلي اين سنگهاي ...

● بازتاب شناسي چيست؟ بازتاب شناسي يا رفلكسولوژي يك هنر ظريف و شكلي از درمانهاي شفابخش طب كل نگر است و نبايد آنرا با ماساژ كف دست و پا اشتباه گرفت بلكه ...

شيوه زندگي سريع و صنعتي امروز روزانه سهم بزرگي از جان و روان ما را معطوف مسائلي کرده است که در معناي زندگي نمي گنجند. کارشناسان امور زيستي و روانشنا ...

در اين پروژه ما اثرات قارچRhizoctonia solani را بر روي گياهچه ي لوبيا و ويژگي هاي بيماري زايي و مرفولوژيکي آن را مورد بررسي قرار داديم که اثرات شامل گ ...

همه ما سرزمين هند را به تنوع عقايد و مکاتب گوناگون مي شناسيم. اين موضوع در زمينه علم پزشکي هم کاملا مصداق دارد. ارائه روشهاي متفاوت جهت درمان بيماريها ...

دانلود نسخه PDF - بازتاب شناسي