up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله باروري فضا PDF
QR code - باروري فضا

باروري فضا

باروري فضا بخش اول

رفتار يک ستاره بعد از زندگي راحتي که با سوزاندن هيدروژن داشته، به جرمش بستگي دارد. بعضي از ستارگان، زندگيشان را بسيار خشونت بار به پايان مي رسانند، در حاليکه بقيه به آهستگي از بين مي روند. همين مرگ خشونت بار، باعث مي شود فلزات سنگين خلق شوند.
● انفجار ستاره اي و خلقت عناصر سنگين در عالم:
در قرن هجدهم، چارلز مسيه – ستاره شناس فرانسوي - يک فهرست از اجرام غير ستاره اي آسمان گردآوري کرد. اجرامي که وقتي از پشت تلسکوپ ديده مي شوند، تيره و تار به نظر مي رسند. شکار دنباله دارها راهي براي کسب شهرت بوده و هست. به همين علت مسيه فهرستي تهيه کرد تا ستاره شناسان، وقتشان را براي گيج شدن و قاطي کردن اين سحابي ها با دنباله دار تلف نکنند. اولين عضو اين فهرست M۱ بود که در صورت فلکي گاو قرار داشت. همانطور که مسيه بعد از رصد کردن M۱ در ۱۷۵۸ انتظار داشت، اين جرم يکي از بزرگترين اجرام مورد مطالعه ستاره شناسان مدرن شد. ويليام پارسوتر، ستاره شناس ايرلندي و سازنده ي بزرگترين تلسکوپ قرن نوزدهم، سحابي M۱ را در حدود سال ۱۸۵۰ مورد بررسي قرار داد. اين سحابي به خاطر شباهتهايي که به خرچنگ داشت (در تصورات پارسوتر)، سحابي خرچنگ نام گرفت.
از زمانهاي بسيار دور، رصدگران آسمان مي دانستند که ستاره ها در زمانهاي خاصي به طور ناگهاني مشتعل مي شوند و براي مدت کوتاهي بسيار درخشان مي گردند. اين مسئله با اين فکر که ستاره ها اجرامي ثابت و تغيير ناپذيرند، تناقض داشت. گاهي ممکن بود در جايي از آسمان ستاره اي ظاهر شود که قبلاً چيزي از آن در آن محل ديده نمي شد. اين ستاره ها نواختر ناميده شدند. همچنين مشاهده شد که اين حالت براي ستاره هايي که فاصله خيلي زيادي از ما دارند هم اتفاق مي افتد، حتي ستاره هايي که در کهکشان هاي ديگر هستند. در بعضي از اين موارد مشخص شد که با وجود فاصله ي بسيار زياد ستاره ها، افزايش درخشندگي به طور واضح خيلي زياد است. حتي بيشتر از يک نواختر عادي بنابراين براي اين ستارگان نام ابر نو اختر را بر گزيدند.
● ابرنواختري در اعماق تاريخ
در سال ۱۰۵۴، منجمين چيني، حيرت و شگفتيشان را از مشاهده ي ستاره اي جديد در صورت فلکي گاو گزارش دادند.
اين ستاره ۶ بار درخشنده تر از سياره زهره بود، طبيعتاً پر نورترين چيز در آسمان شب. مکان اين ستاره، منطبق بر جايي است که امروز ما سحابي خرچنگ را مي بينيم. سحابي خرچنگ ۵۰۰ سال نوري از ما فاصله دارد، بنابراين در کهکشان ما قرار دارد. (همانطور که به خاطر داريد اندازه ي کهکشان ما ۱۰۰۰۰۰ سال نوري است.) در قرن اخير مطالعه و بررسي گاز درن سحابي خرچنگ آشکار کرده که اين گاز به سرعت در حال انبساط است. اين سرعت حدود km s ۱۵۰۰ مي باشد. يک برون يابي رو به عقب از اين حادثه (برگرداندن فيلم در زمان به عقب) به
خوبي نشان مي دهد که اين بايد از بقاي ستاره اي باشد که در سال ۱۰۵۴ توسط چيني ها رصد شد! عجيب است که هيچ اثري از گزارش هاي اروپايي (و اسلامي - عربي) در مورد اين حادثه، يافت نشده است، يا هيچ کسي علاقه اي به ثبت آن نداشته يا شايد به اين علت که اصلاً انتظار چنين رويدادي نمي رفته است. زيرا که در آن زمان «ستاره ها ثابت و تغيير ناپذيرند!!» تصور مي شدند. مشخصات سحابي خرچنگ با آنچه از يک انفجار، انتظار داريم، کاملاً همخواني دارد. آنچه ما امروز مشاهده مي کنيم باقيمانده ي ستاره اي است با جرم بيش از ۸ برابر خورشيد که تمام سوخت هسته اي ممکن اش را به پايان رسانده و زندگي اش را با انفجاري بزرگ پايان داده است: يک ابرنواختر!
از دو ستاره ي کم نوري که نزديک به مرکز سحابي قرار دارند، آن ستاره ي جنوبي تر، سطحي بسيار داغ دارد. اين ستاره همانطور که در ادامه خواهيد ديد، ظاهراً مرکز آن انفجاري بوده که براي حيرت زده کردن منجمين در اعماق کيهان محفوظ مانده است.
در ادامه خواهيد خواند که چگونه همين انفجارات بزرگ ستاره اي، طلا و نقره خلق مي کنند...!

● فرودهاي فضايي: فضاپيما بايد هنگام نزديک شدن به يک سياره يا قمر از سرعت خود بکاهد، تا از هدف خود عبور نکند. فضا پيما در اين هنگام به دور خود مي چرخد ...

● سفر به فضا سفر به فضا پاسخي است به کنجکاوي انسان براي شناخت زمين، ماه، سيارات، خورشيد، ديگر ستارگان و کهکشانها. فضاپيماهايي با سرنشين و بدون سرنشين ...

● بي توجهي بشر به طبيعت بشر ، اين هوشمند کيهان ، با پيشرفتهاي علمي و متمدن شدن ، به طبيعت آسيب مي رساند. گياهان و درختان را به دلايل مختلف از بين مي ب ...

در انتهاي برنامه آپولو مقامات ناسا برنامه آينده فضايي ايالات متحده را بررسي مي کردند. در آن زمان فضانوردان و تجهيزات توسط موشک هاي يکبار مصرف به فضا ا ...

همانطور که در قسمت قبلي خوانديد، سحابي خرچنگ از انفجار يک ستاره در ۱۰۰۰ سال پيش بوجود آمده است. ولي اين انفجار ستاره اي چيست؟ ● انفجاري بينهايت عظيم!! ...

اخترشناسان با استفاده از رصدخانه اي واقع در آريزوناي آمريکا برخورد شبانه ۳ TC دو هزار و هشت با زمين را رصد کردند. آنها گرچه معتقدند شهاب سنگ هايي از ا ...

تا سي چهل سال پيش اختر شناسان برين عقيده بودند که اجسام فضايي در اثر گذشت زمان چندان تغيير مي کنند و تکامل ستارگان و کهکشان ها به قدي آهسته است که هيج ...

● گامي نو در کشف حيات در منظومه شمسي همانطور که مي دانيد ليزرها در ماموريت هاي فضائي استفاده هاي جديدي پيدا کرده اند و براي بررسي يک موضوع خاص ليزرها ...

دانلود نسخه PDF - باروري فضا