up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله باران PDF
QR code - باران

باران

معمولا نزولات جوي به علت حل شدن دياکسيد کربن هوا در آن و تشکيل اسيد کربنيک بطور ملايم اسيدي هستند و PH باران طبيعي آلوده نشده حدود ۵.۶ ميباشد. پس نزولاتي که به مقدار ملاحظهاي قدرت اسيدي بيشتري داشته باشند و PH آنها کمتر از ۵ باشد، باران اسيدي تلقي ميشوند.
● نماز باران
وقتي رحمت الهي (باران) قطع شود و چشمه‏ها و قناتها بخشکد و کمبود آب پديد آيد، براي نزول رحمت الهي و آمدن باران ، نمازمي‏خوانند. نام اين نماز ،نماز استسقاء ،يا نماز باران است. اين نيز يک درس توحيدي و توجه دادن به قدرت و رحمت الهي است. خداوند مي‏فرمايد:
«قل ارايتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن ياتيکم بماءمعين؟»: بگو: اگر آب شما بخشکد، چه کسي براي شما آب گوارا مي‏آورد؟
بي آبي يک منطقه و نيامدن باران ،نشان قهر خدا و گاهي به سبب‏گناهاني است که مردم جامعه انجام مي‏دهند.پس توجه به خدا و گريه‏ و التماس و توبه و تضرع ، سبب مي‏شود خداوند عنايت کند و کم‏ آبي را بر طرف سازد. نماز باران براي جلب رحمت‏ خداوند است. رسول خدا صلياللهعليهوآلهوسلم فرموده است:
وقتي خداوند بر امتي غضب کند و عذاب بر آنان نفرستد، نرخها گران مي‏شود و عمرها کوتاه مي‏گردد، تجار سود نمي‏برند و درختها ميوه ‏نمي‏دهند و نهرها پر آب نمي‏شود و باران از مردم قطع مي‏شود و اشرار برآنان تسلط مي‏يابند. در حديث ديگري ، امام صادق عليهالسلام فرموده است:
«... و اذا جار الحکام في القضاء امسک القطر من‏السماء»: هرگاه زمامداران و حاکمان ، در دادرسي ستم کنند، باران‏ از آسمان قطع مي‏شود.
طبق روايات ، غير از آنچه ياد شد، شيوع گناه ، کفران نعمت ، منع حقوق ، کم فروشي ، ظلم و حيله ،ترک امر به معروف و نهي از منکر ،ندادن ‏زکات و ... نيز ،گاهي سبب قطع باران مي‏شود. در حديث آمده: حضرت سليمان با اصحاب خود براي نماز باران‏بيرون مي‏رفت. در راه ، به مورچه‏اي برخورد که يکي از پاهايش را به ‏آسمان بلند کرده و مي‏گويد: خدايا! ما مخلوقات ضعيف تو هستيم و از روزي تو بي نياز نيستيم، پس به سبب گناهان بني آدم ، ما را به هلاکت‏ مرسان.
حضرت سليمان عليهالسلام به اصحاب خود فرمود:برگرديد! همانا بخاطر دعاي غير خودتان سيراب شديد!... پس خيلي هم نبايد مغرور بود، خداوند گاهي به خواسته مورچه‏اي ، رحمت ‏خود را بر بندگان نازل مي‏کند.حتي گاهي دعاي کافري چون‏ فرعون را مي‏پذيرد و باران و فراواني آب را عطا مي‏کند. در حديث است از قول امام صادق عليهالسلام که ياران فرعون از کاهش آب نيل پيش او سخن ‏گفتند و اظهار کردند که اين باعث هلاکت ما خواهد شد. فرعون از آنان‏ خواست که آنروز برگردند. شب که شد، به ميان رود نيل رفت و دست ‏بسوي آسمان بلند کرد و گفت: خدايا! مي‏داني که مي‏دانم، که جز تو ، کسي توان آب آوردن ندارد، پس به ما آب بده.
● کيفيت نماز باران
مثل نماز عيد ، دو رکعت است و رکعت اول ، پنج قنوت و رکعت دوم ‏چهار قنوت دارد و بهتر است که با جماعت‏ خوانده شود. در قنوتها ، هر دعايي مي‏توان خواند،ولي بهتر است دعايي خوانده ‏شود که در آن ، از خداوند طلب باران شده باشد و قبل از هر دعا ،صلوات بر پيامبر و آلش فرستاده شود. مستحب است که حمد و سوره‏اش بلند خوانده شود.

● ديد کلي همه ابرها ذرات آب يا کريستالهاي يخ را با خود حمل مي کنند، اما اين ذرات بسيار کوچکتر از آن هستند که به زمين ببارند. اگر ارتفاع ابرها بيشتر شو ...

● ديد کلي همه ابرها ذرات آب يا کريستالهاي يخ را با خود حمل مي‌کنند، اما اين ذرات بسيار کوچکتر از آن هستند که به زمين ببارند. اگر ارتفاع ابرها بيشتر شو ...

يکي از مشکلات جدي محيط زيست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگير است، باران اسيدي مي باشد. باران اسيدي به پديده هايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي ...

يکي از مشکلات جدي محيط زيست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگير است، باران اسيدي ميباشد. باران اسيدي به پديدههايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي ک ...

در چند دهه اخير ميزان اسيديته آب باران، در بسياري از نقاط کره زمين افزايش يافته و به همين خاطر اصطلاح باران اسيدي رايج شده است. براي شناخت اين پديده س ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

يکي از مشکلات جدي محيط زيست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگير است، باران اسيدي مي باشد. باران اسيدي به پديده هايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

دانلود نسخه PDF - باران