up
Search      menu
اقلیم و هواشناسی :: مقاله باران هاي اسيدي PDF
QR code - باران هاي اسيدي

باران هاي اسيدي

باران هاي اسيدي و تاثيرات آن

يکي از مشکلات جدي محيط زيست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگير است، باران اسيدي مي‌باشد. باران اسيدي به پديده‌هايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي که با نزول مقادير قابل توجهي اسيد از آسمان همراه هستند، اطلاق مي‌شود.
باران هنگامي اسيدي است که ميزان ph آب آن کمتر از 6 5 باشد. اين مقدار ph بيانگر تعادل شيميايي بوجود آمده ميان دي‌اکسيد کربن و حالت محلول آن يعني بي‌کربنات ( hco3 ) در آب خالص است.
باران اسيدي داراي نتايج زيانبار اکولوژيکي مي‌باشد و وجود اسيد در هوا نيز بر روي سلامتي انسان اثر مستقيم دارد. همچنين بر روي پوشش گياهي تأثيرات نامطلوبي مي‌گذارد.
ديد کلي
در چند دهه اخير ميزان اسيديته آب باران، در بسياري از نقاط کره زمين افزايش يافته و به همين خاطر اصطلاح باران اسيدي رايج شده است. براي شناخت اين پديده سوالات زيادي مطرح گرديده است که به عنوان مثال مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: چه عناصري باعث تغيير طبيعي باران مي‌شوند؟ منشا اين عناصر چيست؟ اين پديده در کجا رخ مي‌دهد؟
معمولا نزولات جوي به علت حل شدن دي‌اکسيد کربن هوا در آن و تشکيل اسيد کربنيک بطور ملايم اسيدي هستند و ph باران طبيعي آلوده نشده حدود 6 5 مي‌باشد. پس نزولاتي که به مقدار ملاحظه‌اي قدرت اسيدي بيشتري داشته باشند و ph آنها کمتر از 5 باشد، باران اسيدي تلقي مي‌شوند.
تاريخچه
پديده باران اسيدي در سالهاي پاياني دهه 1800 در انگلستان کشف شد، اما پس از آن تا دهه 1960 به دست فراموشي سپرده شد. «اسميت» در سال 1873 واژه باران اسيدي را براي اولين بار مطرح کرد. او پي برد که ترکيب شيميايي باران تحت تاثير عواملي چون جهت وزش باد ، شدت بارندگي و توزيع آن ، تجزيه ترکيبات آبي و سوخت مي‌باشد. اين محقق متوجه اسيد سولفوريک در باران شد و عنوان نمود که اين امر ، براي گياهان و اشيا واقع در سطح زمين خطرناک است.
«موتا» و «ميلو» در سال 1987 عنوان داشتند که دي‌اکسيد کربن با اسيد سولفوريک و اسيد نيتريک عوامل اصلي تعيين کننده ميزان اسيدي بودن آب باران هستند، چرا که در يک فاز آبي به صورت يونهاي نيترات و سولفات در مي‌آيند و چنين يونهايي به آب باران خاصيت اسيدي مي‌بخشند.
عوامل موثر در اسيديته باران
آب باران هيچگاه، کاملا خالص نبوده و با پيشرفت صنعت بر ناخالصي‌هاي آن افزوده شده است. ناخالصي طبيعي باران بطور عمده ناشي از نمک‌هاي دريايي است و گازها و دودهاي ناشي از فعاليت انسان در فرآيند ابرها دخالت مي‌کنند.
آتش‌سوزي جنگل‌ها نيز، از جمله عواملي است که در ميزان اسيديته آب باران نقش دارد. فرآيندهاي بيولوژيکي، آتشفشاني و فعاليت‌هاي انسان، مواد آلوده کننده جو را در مقياس محلي، منطقه‌اي و جهاني در فضا منتشر مي‌کنند. به عنوان مثال، در صورت وجود جريانات باد در نواحي صنعتي، مواد خارج شده از دودکش‌هاي کارخانه‌ها در سطح وسيعي در فضا پراکنده مي‌شوند.
اسيدهاي موجود در باران اسيدي
اسيدهاي عمده در باران اسيدي، اسيد سولفوريک و اسيد نيتريک مي‌باشند. بطور کلي اين اسيدها به هنگام حمل توده هوايي که آلاينده‌هاي نوع اول مثل و را دربر دارند، بوجود مي‌آيند. از اين رو معمولا محل نزول باران اسيدي دورتر از منبع آلاينده‌ها مي‌باشد. باران اسيدي يک مشکل آلودگي است که به علت حمل دوربرد آلاينده‌هاي هوا توسط باد حد و مرز جغرافيايي نمي‌شناسد.
منابع توليد دي‌اکسيد گوگرد
بطور کلي در مقياس جهاني بيشتر بوسيله آتشفشان‌ها و توسط اکسايش گازهاي گوگرد حاصل از تجزيه گياهان توليد مي‌شود. اين دي‌اکسيد گوگرد طبيعي معمولا در قسمتهاي بالاي جو انتشار مي‌يابد. بنابراين غلظت آن در هواي پاکيزه ناچيز مي‌باشد. منبع عمده توليد ناشي از فعاليتهاي انساني احتراق زغالسنگ مي‌باشد.
دي‌اکسيد گوگرد بوسيله صنعت نفت به هنگام پالايش نفت يا تصفيه گاز طبيعي مستقيما يا به صورت در هوا انتشار مي‌يابد. بيشتر کانيهاي با ارزش در طبيعت به صورت سولفيد يافت مي‌شود. بنابراين هنگام استخراج و تبديل آنها به فلز آزاد مقداري در هوا آزاد مي‌شود و در اثر ترکيب با ذرات ريز بخار آب به تبديل مي‌گردد و در اثر کاهش دما در قسمتهاي بالاي جو به صورت باران اسيدي به زمين برمي‌گردد.
منابع توليد اکسيدهاي نيتروژن
در هواي غير آلوده به مقدار کم در اثر ترکيب اکسيژن و نيتروژن موجود در هوا هنگام رعد و برق، وجود دارد و همچنين مقداري هم از رها شدن اکسيدهاي نيتروژن از منابع زيستي حاصل مي‌شود، اما که به عنوان آلاينده جوي محسوب مي‌شود، از نيروگاهها و دود اگزوز خودروها ناشي مي‌شود.
باران اسيدي در آمريکاي جنوبي
پيرامون معضل باران اسيدي، به ويژه در مورد مناطق صنعتي که ميزان ph کمتر از 3 دارند، تاکنون مقالات زيادي منتشر شده است. با وجود اين بعضي از محققين معتقدند که برخي از اين مقالات مستند نيستند و ph طبيعي باران توسط فعاليتهاي مختلف انساني ، چنان تغيير مي‌کند که تعيين يک استاندارد، غيرممکن مي‌باشد. در ارتباط با اين مطلب مي‌توان مثالهايي از آمريکاي جنوبي زد. جايي که ميزان ph آب باران ، هم در جنگلهاي آمازون و هم در شهرهاي سائوپائولو و ريدوژانيرو و باربر 7 4 است. در جنگل آمازون موارد زير در اسيدي شدن تاثير اساسي دارند:
- يد سولفوريک که خود از اکسيد شدن سولفيد هيدروژن (از مواد فرار مناطق مردابي) تشکيل مي‌شود.
- يد آلي که از سوختن مواد آلي بوجود مي‌آيد.
عملکرد و آثار بارانهاي اسيدي که بطور طبيعي مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته است، ما را به سوي رخدادها زيستي فاجعه‌آميز هدايت مي‌کند. با وجود اينکه اين پديده منشا طبيعي دارد، محققان بر اين باورند که عملکرد انسان در اين رابطه بسيار تاثير گذار است.
باران قليائي
نکته مهمي که بايد به آن اشاره کرد، اين است که در بعضي از مواقع ، ph آب باران حتي در جو بسيار آلوده هم در 5،6 ثابت باقي مي‌ماند. دانشمندان اين مسئله را به حضور ترکيبات قليائي در کنار اسيد نسبت مي‌دهند.
چنانچه ميزان ترکيبات قليائي شديدا افزايش يابد، ph باران به بيش از 7 نيز مي‌رسد. در اين صورت به جاي باران اسيدي ، باران قليائي خواهيم داشت. ضمنا گروهي از عناصر شيميايي در جو وجود دارند که حالت اسيدي را طي واکنشهايي خنثي مي‌کنند. خاک بيايانها ، منبع طبيعي و با ارزش اين عناصر قليايي است. از جمله منابع غيرطبيعي عناصر قليايي آلوده کننده جو مي‌توان به کارخانه‌هاي توليد کننده سيمان و فعاليتهاي استخراج معادن اشاره نمود.

● ديد کلي همه ابرها ذرات آب يا کريستالهاي يخ را با خود حمل مي کنند، اما اين ذرات بسيار کوچکتر از آن هستند که به زمين ببارند. اگر ارتفاع ابرها بيشتر شو ...

معمولا نزولات جوي به علت حل شدن دياکسيد کربن هوا در آن و تشکيل اسيد کربنيک بطور ملايم اسيدي هستند و PH باران طبيعي آلوده نشده حدود ۵.۶ ميباشد. پس نزول ...

● ديد کلي همه ابرها ذرات آب يا کريستالهاي يخ را با خود حمل مي‌کنند، اما اين ذرات بسيار کوچکتر از آن هستند که به زمين ببارند. اگر ارتفاع ابرها بيشتر شو ...

يکي از مشکلات جدي محيط زيست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگير است، باران اسيدي مي باشد. باران اسيدي به پديده هايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي ...

در چند دهه اخير ميزان اسيديته آب باران، در بسياري از نقاط کره زمين افزايش يافته و به همين خاطر اصطلاح باران اسيدي رايج شده است. براي شناخت اين پديده س ...

چند بار تا به حال دوده خفه کننده ماشين ها را در خيابان ديده ايد؟ چرا در روز روشن آسمان آبي را نمي بينيد؟ فوران دوده از کارخانجات صنعتي چه فوايدي دارد؟ ...

يکي از مشکلات جدي محيط زيست که امروزه بشر در اکثر نقاط جهان با آن درگير است، باران اسيدي مي باشد. باران اسيدي به پديده هايي مانند مه اسيدي و برف اسيدي ...

ثبات رنگ و مقاومت مرکب هاي چاپ و ورني هاي يووي در برابر عوامل آب و هوايي ليبل هايي که در محيط بيرون هستند تحت تاثير عوامل جوي مختلفي همچون اشعه خورشيد ...

دانلود نسخه PDF - باران هاي اسيدي