up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله بادام PDF
QR code - بادام

بادام

گياه بادام

مقدمه
بادام با نام علمي Prunus amygdalus يکي از گياهان تيره گل سرخ متعلق به دو لپهايها ميباشد. بادام يک درخت بومي آسياي غربي ، کرانه جنوبي درياي مديترانه و مراکش است. اين درخت اندازه اي متوسط ، برگهاي نيزهاي با حاشيه دندانهدار و داراي گل در اوايل بهار است. ميوه آن يک شفت با پوشش خارجي پرزدار است که برونبر ناميده ميشود و پوسته سخت و شبکهدار يا درونبر را دربرميگيرد. دانه آن يک مغز است که بوسيله اين پوششها محصور ميگردد.
مشخصات گياه شناسي
درخت به ارتفاع تا ۸ متر ، شاخههاي جوان بدون کرک ، اول سبز و بعد قهوهاي مايل به قرمز. شاخههاي سال گذشته خاکستري ، برگها تخم مرغي- نيزهاي ، نيزهاي يا بيضي کشيده ، به طول تا ۱۰ ساتيمتر و عرض ۲ تا ۳ سانتيمتر ، قاعده گوهاي پهن تا مورب ، نوک باريک ، نوک کشيده و يا به ندرت نوک کند ، سطح فوقاني برگ بدون کرک ، سطح تحتاني برگ بدون کرک يا با مقدار کمي کرک در اوايل سبز شدن ، حاشيه برگ دندانهاي- ارهاي همراه با يک غده کوچک روي هر دندانه است.
دمبرگ ۱ تا ۲ سانتيمتر ، گل درشت به قطر تا ۴ سانتيمتر ، سفيد يا صورتي ، دمگل کوتاه حداکثر تا ۵ ميليمتر. ميوه تخم مرغي مورب تا تخم مرغي کشيده به طول ۲.۵ تا ۵ سانتي متر و ۱.۵ تا ۳ سانتي متر عرض ، داراي نوک کشيده ، پوشيده از کرکهاي مخملي خاکستري ، هسته قايقي شکل ، بدون شيار طوي مشخص ، سوراخدار و گاهي داراي شيار کوچک در قاعده و فصل گلدهي اواخر زمستان و اوايل بهار ميباشد.
پراکندگي جغرافيايي
گياه متعلق به منطقه ايرانو- توراني ، ترکيه ، ايران ، قفقاز ، آسياي مرکزي و شما آفريقا. نمونه تيپ از موريتاني واقع در شمال افريقا ، پراکندگي آن در ايران در شمال غرب و غرب مي باشد.
انواع بادام
دو نوع درخت بادام وجود دارد يک نوع داراي گلهاي صورتي بادام شيرين توليد ميکند و نوع ديگر آن با گلهاي سفيد بادام تلخ دارد. مغز نوع اول حاوي روغن نافرار و امولسيون است. تا اوايل قرن بيستم از آن به صورت خوراکي در پزشکي استفاده ميشد اما به اين شرط که بادام نوع تلخ به آن اضافه نشده بود. در پزشکي نوين هم نسبتا متداول بود اما پزشکان ديگر آنرا تجويز نکردند. بادام تلخ نسبتا پهنتر و کوتاهتر از نوع شيرين است و حاوي تقريبا ۵۰ درصد روغن نافرار موجود در بادامهاي شيرين ميباشد. همچنين داراي امولسيون مخمر است که در حضور آب روي آميگدالين و گلوکوئيد اثر کرده ، توليد گلوکز ، سيانور و روغن عصارهاي بادام تلخ يا بنزالدئيد ميکند. ممکن است بادامهاي تلخ بين ۶ تا ۸ درصد سيانيد هيدروژن توليد نمايند.
بادام شيرين عملا فاقد نشاسته است بنابراين ميتوان از آن در تهيه کيک و بيسکويت براي بيماران ديابتي يا هر نوع ديگري از بيماريهاي قندي استفاده کرد. همچنين عصاره بادام ميتواند جايگزين مناسبي براي عصاره وانيل دربين بيماران ديابتي باشد. هر دو نوع بادام تلخ و شيرين بومي خاورميانه است، اما قرنهاست که در اروپا و آمريکا نيز کاشته ميشود. کاليفرنيا از زمان عرضه بادام در اواسط دهه اول قرن هجدهم ، بزرگترين توليد کننده اين محصول به حساب آمده است و بادام هفتمين ماده غذايي صادراتي کلان کاليفرنيا محسوب ميشود. بعد از کاليفرنيا دومين توليد کننده بزرگ بادام کشور اسپانيا است که انواع تجاري و عظيم بادامهاي شيرين را توليد ميکند.
ابعاد فرهنگي
بادام در بعضي از فرهنگها بسيار مقدس است. در بين يهوديان به علت گل آوري زود هنگام آن نماد هشياري و تعهد ميباشد در حالي که براي مردم چين نماد اندوه جاوداني و زيبايي زنان به حساب ميآيد. نمادگرايان مسيحي اغلب از شاخههاي بادام به عنوان سمبلي براي تولد مسيح از مريم باکره استفاده مي کنند. نقاشيها بيشتر شامل بادامهايي است که مسيح را در کودکي احاطه کردهاند و نمادي براي حضرت مريم ميباشد. بادام بسيار مورد علاقه فراعنه مصر بوده است و آنها طعم بادام را در نان خود بسيار دوست داشتند. بادام در فرهنگ نژادي مناطق مختلف جايگاه مهمي داشته است. روميها بادام را در مراسم عروسي به عنوان سمبل خوشبختي و باروري به عروس و داماد هديه ميدادند. اين سنت هنوز هم در ايتاليا رواج دارد.
خواص دارويي
شيره ميوه بادام با شکر سرفه را آسان و سينه و حنجره را نرم ميکند و براي تنگي نفس و سينه پهلو مفيد است و از خونريزي ريوي جلوگيري ميکند. اگر پوست سخت ميوه بادام را که سوخته و به سر حد خاکستر شدن نرسيده باشد گرد دندان نموده و به دندانهاي خود بماليد لثه و دندان را محکم ميکند و دندان را سفيد ميکند. بادام به سبب لعابي که دارد جهت زخم روده و مثانه و اسهال و پيچش شکم مفيد است. مرباي بادام در چاق کردن افراد لاغر اثري معجزه آسا دارد. مغز کهنه و فاسد شده بادام باعث زياد شدن غم و غصه شده و اشتها را سد ميکند و اگر ايجاد قي نکند توليد غش خواهد نمود.

مقدمه بادام با نام علمي Prunus amygdalus يکي از گياهان تيره گل سرخ متعلق به دو لپه‌ايها مي‌باشد. بادام يک درخت بومي آسياي غربي ، کرانه جنوبي درياي مدي ...

● توليد بادام در جهان براساس آخرين اطلاعات منتشر شده از سوي سازمان خواربار و كشاورزي جهاني ، مقدار توليد بادام جهان در سال ۱۹۹۷ برابر ۱۵۶۰۸۰۶ تن بوده ...

دانشمندان گياهشناس،وطن اصلي بادام را به ايران نسبت مي دهند. در كتاب پهلوي بوندهشن كه در زمان ساسانيان نوشته شده ، از انواع ميوه از جمله بادام نام برد ...

مقدمه بادام با نام علمي Prunus amygdalus يکي از گياهان تيره گل سرخ متعلق به دو لپه ايها مي باشد. بادام يک درخت بومي آسياي غربي ، کرانه جنوبي درياي مدي ...

● ارقام پسته ايران ۱) بادامي راور Badami ravar ۲) خنجري دامغان Khanjari damghan پسته كشور به دليل مصرف بي رويه و نامتعادل كودهاي در گذشته با كمبود شدي ...

در ايران علاوه بر مرکبات به ساير درختان منجمله بادام، زردآلو، گيلاس، اوکالپتوس و … پسته، انار، توت، حمله مي کند. ولي بيماري در همه گياهان اهميت ندارد، ...

آتشک يا بادزدگي (به انگليسي: Blight يا Fire Blight) با عامل باکتريايي Erwinia amylovora يکي از مهمترين بيماري‌هاي درختان ميوه دانه‌دار (سيب، گلابي و ب ...

گياهي بوته مانند و داراي ساقه هاي پوشيده از خار است منشأ اصلي آن نواحي مختلف آفريقا ذکر شده است از دانه آن روغن خوراکي استخراج و از الياف آن محصولات م ...

دانلود نسخه PDF - بادام