up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله اگاريکوس بيتورگيس PDF
QR code - اگاريکوس بيتورگيس

اگاريکوس بيتورگيس

انواع نژادهاي قارچ خوراكي

قارچ هاي صدفي
قارچ صدفي دينگري Pleurotus Sajor-Caju ( Fr ) Singer
که اين قارچ اولين بار جانديک وکاپور در هندئستان جمع آوري و از ان کشت خالص تهيه کرد اين قارچ به علت رشد آسان و باردهي عالي و مزه خوب بسرعت به صورت يک گونه تجاري در بسياري از
کشورها بخصوص آسياي جنوب شرقي مورد بهره برداري قرار گرفت .
قارچ صدفي خرما Pleurotus Pulmonarius ( Fr ) Quelet
اين قارچ تا کنون تحت نامهاي مختلف از جمله قارچ هندي، قارچ خرما ناميده شده است قطر اسپورها از 15 ميکرومتر تجاوز مي کند اين گونه داراي يک پوشش مجزا و يک حلقه پايدار بر روي ساقه است سيستم هيفي آن نيز ترکيبي از فرمهاي دي ميتيک و تري ميتيک است در شرق ايالات متحده، اين قارچ درختان سخت چوب را مورد حمله قرار مي دهد در حالي که در نواحي مرتفع روي سوزني برگهايي چون پيسيا و نراد رشد مي کند اين قارچ به طور معمول در بهار و تابستان يتفت مي شود .
قارچ صدفي صدف درخت Pleurotus Osteratus ( Jacquin Ex Fries ) Kummer
در جنگل هاي چوب سخت قرار دارد اين قارچ روي تعدادي زيادي از مواد سلولزي قادر به رشد است اين قارچ به نامهاي از جمله قارچ صدفي، تپه صدفي، صدف درخت، قارچ حصيري و غيره ناميده شده است رنگ ارقام تحت تاثير نژاد و حرارت محيط تغيير مي يابد ساقه به صورت نا متقارن و غير مرکزي يه کلاهک متصل مي شود بافت کلاهک نازک و در بعضي به صورت منفرد است اين قارچ در مجموع در مناطق معتدله و در جنگلهاي گرمسيري جهان انتشار دارد .
قارچ صدفي طلايي Pleurotus Citrinopileatus Singer
از نظر جذابيت و شادابي ظاهري تعداد کمي از قارچ هاي صدفي مانند اين قارچند اين گونه بسيار ترد و شکننده بوده، حمل ونقل و جابجايي آن پس از برداشت براي نواحي دور مشگا است طعم اين قارچ در ابتدا تند و تلخ است اما بعد از پخت طعمي با بوي تند گردو دارد اين قارچ بومي جنگلهاي چين، جنوب ژاپن، و مناطق نزديک آن است .
قارچ شاه صدف Pleurotus Eryngii ( De Candolle Ex Fries ) Quelet Sensulato
قارچ شاه صدف با داشتن بهترين مزه، نام مناسب شاه صدف را به خود اختصاص داده است شاه صدف با بافت سفت و محکم است اين قارچ با ترجيح چوبهاي خشبي درختان جنگلي به آساني پرورش مي يابد هر چند اين قارچ بر روي کاه غلات نيز رشد مي کند شاه صدف در سرتاسر جنوب اروپا، مرکز آفريقا، مرکزآسيا و جنوب شوروي سابق، استان کهکيلويه و بويراحمد ايران يافت مي شود اين قارچ خاکزي است و بر روي ريشه هاي دفن شده درختان چوبي رشد مي کند .
قارچ صدفي آبالون Pleurotus Cystidiosus O.K Miller
از جالبترين قارچ هاي صدفي در جهان به شمار مي رود در حقيقت گونه هاي درون اين گروه دو شکلي بوده و داراي چرخه زندگي جنسي و غير جنسي مي باشد در مقياس تجاري در آسيا بويژه تايوان و تايلند کشت مي شود اين قارچ را در منابع علمي قارچ آبالون، قارچ صدفي افرا، قارچ صدفي ميلر ناميده اند .
قارچ صدفي صورتي يا سالمون Pleurotus Djamor ( Fries ) Boedjin Sensylato
اين گونه شامل مخلوطي از قارچ هاي صدفي صورتي رنگ است . واريته هاي صدفي صورتي رنگ معمولترين قارچ هاي صدفي وحشي در تمام نواحي آب و هوايي گرمسيري دنيا مي باشد . اين گونه که به دليل سرعت براي باردهي، توانايي در رشد بر روي دامنه وسيعي از مواد ليگنو سلولزي و مقاومت نسبت به درجه حرارت بالا کاملا شناخته شده است اين قارچ به نام هاي قارچ سالمون، قارچ توت فرنگي، قارچ فلامينگو، تاکيدروهيراتيک( ژاپني ) و غيره در منابع علمي ناميده ميشود .
قارچ صدفي ترخون Pleurotus Euosmus ( Barkley apud Hussey ) Saccardo
اين قارچ به خاطر عطر و طعم خاص آن ( بوي ترخون ) و اندازه اسپور قابل تشخيص است اندازه اسپور اساسا 12 تا 14 ميکرون بزرگتر از اسپورهاي 5 7 تا 11 ميکروني مجموع نژادهاي اروپايي است رنگ قارچها در ابتدا زرد متمايل به قرمز تا خرمايي رنگ است که با گذشت زمان قهوه ايي تيره مي شود .
قارچ خوراکي والاريلا Paddy Straw Mushroom
قارچ خوراکي کاه دوست يا قارچ چيني يکي ديگر از قارچ هاي خوراکي است که در مناطق معتدل و گرمسيري رشد مي کند قارچي بسيار خوشمزه که روي کاه و کلش بويژه ساقه هاي برنج براحتي رشد مي کند چينيان اولين افرادي بودند که بيش از 1000 سال پيش موفق به توليد اين قارچ به روش مصنوعي شدند قارچ چيني بويژه پس از پخته شدن طعم و مزه بسيار مطبوعي دارد به همين علت در کشورهاي که اين قارچ توليد مي شود مردم آن را بر قارچ دکمه اي ترجيح مي دهند متاسفانه اين قارچ تا کنون در کشور ما توليد نشده است .
قارچ خوراکي شي تاکه ( قارچ جنگل ) Lentinula Edodes ( Berkeley ) Pegler
قارچ جنگلي يکي از مواد لذيذ و سنتي در کشورهاي ژاپن چين و کره است حدود هزار سال است که اين قارچ تحت شرايط طبيعي در مناطق خنک و کوهستاني آسيا بر روي قطعات چوب درختي کشت و پرورش داده ميشود در حال حاظر چندين رقم از اين قارچ شناسايي شده و طي چند دهه اخير روشهاي مناسبي براي تسهيل و پرورش هر چه مطلوبتر قارچ در شرايط مصنوعي پيشنهاد شده است .
قارچ گوش چوب Auricularia Polytricha ( Montagne ) Saccardo
اين قارچ با جذابيتي غير معمول در بافت موقع خوردن طعم و مزه قابل توجهي ندارد اين قارچ در آسياي درور ارزش زيادي ندارد و عموما در سوپ استفاده مي شود بمحض خشک شدن گوشهاي چوب، چروکيده شده و به صورت بخش کوچکي از اندازه اصلي قارچ در مي آيد و بمجرد تماس با آب ، آن را جذب و اندازه شکل اوليه خود را پيدا مي کند . اين قارچ به نا مهاي گوش چوب ، چوش درخت ، گوش ماوييور ، گوش يهود ، قارچ گوش ودر ژاپن به نام کيکوريج ناميده شده است .
قارچ کوپرينوس يا مرد پشمالو Coprinus Comatus ( Muller Fries ) S.F Gray
قارچ مرد پشمالو براي مدتهاي مديد به عنوان مطلوب ترين قارچ مورد توجه دوستداران قارچ آمريکايي و اروپايي بوده است . تشخيص آن بسيار ساده است و با رشد متراکم بر روي بستر و توليد کلاهک هاي قابل توجه امکان اشتباه را به حداقل مي رساند . بافت شکننده و شيوه منحصر به فرد خود نابودي که با عطر ملايم و بسيار مطلوب همراه است .اين قارچ به شدت مورد توجه جمع آوري کنندگان و شکارچيان قارچ قرار گرفته است .اين قارچ را ميتوان در تمامي مناطق معتدل، در اواخر تابستان و پاييز يافت . در ايران اين قارچ در دشتها و مراتع مناطق شمالي کشور حتي در جنگلها نيز بوفور ديده مي شود .
قارچ خوراکي مرغ چوب يا رقص پروانه اي Grifola Frondosa ( Dicks : Fr .) S.F Gray
اين قارچ به نامهاي قارچ رقص ابري ، و قارچ رقص پروانه اي در منابع علمي ناميده مي شود . رنگ ان قهوه اي مايل به خاکستري تيره تا قهوه اي سياه رنگ است شکل ظاهري انها با چشم ، براحتي قابل تشخيص مي باشد . پراکنش اين قارچ در مناطق معتدل شمالي و رشد آن در جنگلهاي خزان دار است درشمال آمريکا و احتمالا کانادا ، در تمامي ايالات شمال شرقي و اتلانتيک پيدا مي شود . پيدا مي شود و گاهي در شمال غربي و جنوب غربي آمريکا نيز يافت مي شود .
ساير قارچ هاي خوراکي Other Edible Mushrooms
قارچ هاي پرورشي ( زراعي )
فلامولينا ولوتيپس Flammulina Velutipes ( Curtis : Fries ) singer
اين قارچ توليد اندام هاي باردهي کوچکي مي کند مه بسيار لذيذ و خوشمزه است . اين قارچ در ژاپن در فصل زمستان در طبيعت با تخريب چوب روي تنه درختان برگ پهن رشد مي کند . پرورش قارچ بر روي تنه درختان يا خاک اره صورت مي گيرد . هر چند روي خاک اره قارچ ها رشد و کيفيت بهتري دارند . دوره کاشت از زمان بذر پاشي تا برداشت محصول سه ماه مي باشد .مواد بستر عبارتتد از : خاک اره و سبوس برنج که حدود 58 تا 60 درصد آب به اين مخلوط بستر اضافه مي کنيم .
اگروسيبه اگريتا Agrocybe aegerita ( Brigantini ) Singer
اين قارچ به قارچ خوراکي سپيدار ( کبوده ) معروف است و بوي مطبوع و جذب کننده اي دارد و بر روي بقاياي درختان برگ ريز محصول بسيار خوبي توليد مي کند اين قارچ در جنوب شرقي آمريکا به عنوان عامل مفيد موثر و قابل استفاده در بازيافت و افزايش چرخه تبديل بقاياي ( بخصوص چوب ) معرفي شده است . سطح کلاهک صاف و رنگ آن در ابتدا ، از زرد مايل به خاکستري تا خاکستري تيره تغيير کرده و در نهايت قهوه اي شکلاتي مي شود . چوب ، چيپس و خاک اره مي تواند در طبيعت براي کشت قارچ مورد استفاده قرار گيرد .
مصرف قارچ به صورت تاره مي باشد زيرا قارچ شباهت زيادي به قارچ دکمه اي طلايي داشته و بازاريابي آن اسان است . براي عرضه در بازار ، بهتر است برداشت قارچ قبل از پاره شدن پرده کلاهک صورت گيرد .
اگاريکوس بيتورگيس Agaricus Bitorquis
رشد اين قارچ در مناطق معتدل ، در فصل پاييز ودر طبيعت است . اندام باردهي اين قارچ نسبتا سفت با کلاهک صاف و سفيد و در اندام هاي مختلف مي باشد قطر کلاهک 5 تا 9 سانتيمتر است . محل اتصال کلاهک با ساقه به صورت حلقه اي به نام انالوس است اين قارچ همان قارچي است که مورد استفاده ما قرار مي گيرد و در بازار به اسم قارچ دکمه اي شناخته شده است اين قارچ براي فروش تازه در سوپر مارکتها و فروشگا ههاي مواد غذايي و همچنين براي حمل به مناطق دور با توجه به مقاومت نسبي آن به ضربه مناسب است پس از ظهور اندام باردهي – که به شکل ته سنجاق مي باشد- رشد قارچ بسيار سريع و کلاهک قارچ بسرعت بزرگ مي شود قارچها در حالت دکمه اي بايد چيده شوند زيرا پس از باز شدن کلاهک کيفيت قارچ بشدت پايين مي آيد .

دانلود نسخه PDF - اگاريکوس بيتورگيس