up
Search      menu
فنآوری اطلاعات :: مقاله اينترنت PDF
QR code - اينترنت

اينترنت

وابستگي به اينترنت

کامپيوتر و اينترنت يکي از وسايل ارتباطي در عصر جديد است که توسط انسان بکار گرفته شده است. اين وسيله باعث سرعت و دقت در کارها و گسترش ارتباطات شده است بگونه اي که کره زمين را تبديل به دهکده جهاني کرده است. با وجود اين ، نفوذ و گسترش آن باعث بروز مشکلاتي در جوامع شده است. از اين مشکلات مي توان به «کاهش روابط اجتماعي واقعي» و «وابستگي به اينترنت» اشاره کرد. اين نوعي تناقض است که عليرغم استفاده از اينترنت در جهت برقراري «ارتباط فردي» اين وسيله خود به «کاهش روابط» منجر مي شود.
«نوع و کيفيت تعامل اجتماعي» که اين وسيله ارتباطي فراهم مي آورد، علت اين تنافض است. اينترنت از اهميت «مجاورت فيزيکي» (Physical Proximity) بوسيله بوجود آوردن شکل ديگري از شبکه هاي ارتباطي (ارتباط مجازي) کاسته و ارتباط بين فردي ضعيفي را بوجود مي آورد. از طرف ديگر استفاده روز افزون از اينترنت منجر به شکل گيري و گستر شنوع ديگري از «وابستگي و اعتياد» (Dependency and Addiction) شده است «وابستگي به اينترنت» به دليل آنکه همانند اعتياد به مواد مخدر «علائم ترک و مصرف» را دارا مي باشد، منجر به طبقه بندي آن به عنوان يک اختلال شده است.
● تاريخچه
ظهور اين «اعتياد» به عنوان يک اختلال جداگانه اولين بار در سال«۱۹۹۵» توسط «ايوان گلدبرگ» ، (Ivan.goldberg) مطرح شد و در سال «۱۹۹۶» توسط «يانگ» ، (Young) توسعه يافت. از آن پس مراکز درماني در سراسر آمريکا بوجود آمد و حتي در دادگاه و سيستم قانوني اين کشور وابستگي به اينترنت به عنوان يک «اختلال رواني» واقعي پذيرفته شد.
● ويژگيهاي باليني وابستگي به اينترنت
«وابستگي به اينترنت» را «اعتياد مدرن» (Modern Addiction) نامگذاري کرده اند در واقع وابستگي به اينترنت يک وابستگي واقعي همانند اعتياد به مواد مخدر و وابستگيهاي ديگر است. اگر چه اين نوع وابستگي مشکلات جسمي «اعتيادهاي شيميايي» را ندارد اما مشکلات اجتماعي ناشي از آن همانند اعتيادهاي ديگر است.
«از دست داد کنترل برروي رفتار ، علائم ناخوشايند ناشي از ترک ، عطش ولع زياد براي کار با اينترنت ، گوشه گيري اجتماعي و افت تحصيلي و شغلي» برخي از پيامدهاي وابستگي به اينترنت هستنند. خصوصيات ديگري نيز براي افراد وابسته به اينترنت ذکر شده است؛ مانند: «استفاده از اينترنت براي فرار از مشکلات يا رفع احساس درماندگي ، گناه ، اضطراب و افسردگي ، دروغ گفتن مکرر به اعضاي خانواده و دوستان براي پنهان کردن ميزان درگيري با اينترنت».
● تشخيص وابستگي به اينترنت
انجمن روانپزشکي آمريکا (A.P.A) معيارهاي زير را براي تشخيص اعتياد به اينترنت پيشنهاد کرده است.
يک الگوي استفاده که موجب اختلال در عملکردها يا حالت ناخوشايند دروني در طول يک دوره دوازده ماهه شده ، فرد حداقل بايد سه معيار از معيارهاي هفتگانه زير را داشته باشد:
▪ بروز علائم تحمل: که به يکي از صورتهاي زير مشاهده مي شود:
نياز به افزايش ساعات کار با اينترنت به منظور حفظ رضايتمندي.
کاهش قابل ملاحظه اثر ، عليرغم استفاده مداوم در يک محدوده زماني معيين
▪ بروز علائم ترک: که به صورت دو علامت يا بيشتر از علائم زير مشاهده مي شود و در طول چند روز يا يک ماه پس از قطع ارتباط با اينترنت بروز مي کند.
● بي قراري ذهني و بدني
▪ اضطراب
▪ افکار وسواسي در مورد اينکه در اينترنت چه مي گذرد.
▪ داشتن خيالپردازي و رويا در مورد اينترنت.
▪ حرکات ارادي و غيرارادي انگشتان دست براي تايپ کردن.
▪ زمان استفاده از اينترنت بيشتر از مدت زماني است که فرد از ابتدا قصد داشت.
▪ تمايل مداوم يا کوشش نافرجام براي کنترل رفتار.
▪ صرف وقت قابل ملاحظه براي امور مرتبط با اينترنت (خريدن کتابهاي مربوطه ، کوشش براي بدست آوردن آدرسهاي جديد و …).
▪ کاهش فعاليت اجتماعي ، شغلي و تفريحي در اثر استفاده از اينترنت.
▪ تداوم استفاده از اينترنت ، با وجود آگاهي از آثار منفي آن.
● علت شناسي وابستگي به اينترنت
علت کمي
تحقيقات متعددي بر ميزان «ساعات» زياد استفاده از اينترنت تأکيد کرده اند براي نمونه مطابق يک مطالعه اي که در «دانشگاه تگزاس» برروي «۵۳۱ دانشجو» انجام گرفت افراد وابسته به اينترنت (که با ملاکهاي A.P.A شناسايي شده بودند) در هفته بطور متوسط «يازده» ساعت با اينترنت کار کرده بودند.
● علت کيفي
بنظر مي رسد عامل مهمتر از عامل کمي در تعريف وابستگي به اينترنت «عامل کيفيت» در حين کار با اينترنت است در واقع برخي از افراد بيش از«بيست» ساعت در هفته با اينترنت کار مي کنند، بدون آنکه مشکلي پيدا کنند تحقيقات نشان مي دهد بعضي فعاليتهاي اينترنتي (نظير بازيها و گبهاي اينترنتي) بيش از بقيه خاصيت «اعتيادزايي» دارند، و بطور کلي هر وقت کار با اينترنت باعث کاسته شدن از اهميت ساير جنبه هاي زندگي شود، حالت «مرضي» (Abnormal) پيدا مي کند.

مراکز و سازمان هاي فرهنگي و آموزشي، زماني ارتباطات کارآمدي خواهند داشت که محتواي مطالبي را که به عنوان کتاب و جزوء ارائه مي دهند، آموزنده و از لحاظ ...

اقتصاد اينترنتي از جمله شگفت انگيزترين پديده هاي اخير ، مي توان از رشد فوق جهشي ICT و بويژه اينترنت ياد کرد که عرصه هاي فعاليت اقتصادي را به تسخير خود ...

آيا تا به حال در مورد امنيت کامپيوتر خود، وقتي Online هستيد فکر کرديد؟ آيا تاکنون به اهميت اطلاعاتتان و خطر دسترسي ديگران به اين اطلاعات توجه کرده ايد ...

هر روز که مي گذرد سرعت دسترسي به اينترنت در سراسر جهان افزايش مي يابد. با افزوده شدن خطوط ارتباطي جديد به بستر اصلي اينترنت، اين شبکه عظيم ساعت به ساع ...

براي خيلي ها اين روز ها زندگي کردن بدون اينترنت تبديل به يک کابوس بزرگ شده که حتي فکر کردن به آن هم عذاب شان مي دهد. با ورود اينترنت به خانه ها و راه ...

در نظر بگيريد که سرعت کامپيوتر شما مرتباً کمتر و کمتر مي شود، برنامه هاي نرم افزاري زمان زيادتري براي اجرا شدن لازم دارند و زمان وارد شدن به يک سايت د ...

● ويندوز در صورتي که دوست داريد تا با سرعت بيشتري با کامپيوتر کار کنيد و خود را حرفه اي تر نشان دهيد ترفندي فوق العاده را براي شما در نظر گرفته ايم. ق ...

. مقدمه اينترنت يك شبكة عظيم اطلاع رساني و يك بانك وسيع اطلاعاتي است كه در آينده نزديك دسترسي به آن براي تك تك افراد ممكن خواهد شد. كارشناسان ارتباطات ...

دانلود نسخه PDF - اينترنت