up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله اوکاپي PDF
QR code - اوکاپي

اوکاپي

اوکاپي
نام انگليسي:okapi
نام علمي:okapia johnstoni
اوکاپي ها حيواناتي کمياب از خانواده زرافه ها هستند. از نظر ظاهري بسيار شبيه به اسبها هستند اما از نظر رفتاري به زرافه ها شبيهند.آنها در جنگلهاي گرمسيري انبوه در کنگو و در ارتفاعات ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر زندگي مي کنند.
طول بدن ۵ ۲ متر و ارتفاع از شانه ها ۵ ۱ متر است. وزن بدن ۲۰۰ تا ۳۰۰ کيلوگرم مي باشد. گردن اين حيوان به نسبت ساير نشخوارکنندگان بلند است. گوشها بلند و قابل انعطاف مي باشد. بدن به رنگ قهوه اي سوخته با خطهاي افقي سفيد- کرم در پاها تا زانو و بعد تا قوزک پا به رنگ سفيد مي باشد. گونه ها، گلو و قفسه سينه به رنگ خاکستري- سفيد يا برنزه است. رنگ منحصر بفرد اوکاپي به او اجازه مي دهد که در انبوهي از گياهان و برگها قابل ديدن نباشد. اوکاپي نر داراي شاخهاي کوچکي مانند زرافه روي سر مي باشد که از موهاي تنيده شده با هم مي باشد و از ۱۵ سانتيمتر تجاوز نمي کند. اين شاخها در استخوان پيشاني مي باشد. ماده ها ممکن است کمي قرمز رنگ باشند، بدون شاخ و حدود ۲ ۴ سانتيمتر بلند تر از نرها. هر دو نر و ماده داراي غده عرقي در بين شکاف بين سمها هستند.مانند زرافه داراي زبان بلند و سياهي هستند که از آن براي گلچين کردن شکوفه ها، جوانه ها و شاخ و برگهاي درختان و درختچه ها و بوته ها استفاده مي کنند و همچنين براي تميز کردن خود از آن استفاده مي کنند.علاوه بر آن اوکاپيها در راه رفتن و يورتمه رفتن کاملا شبيه رزافه ها هستند و دقيقا مانند آنها و در يک زمان گام برمي دارند.
در حيات وحش اوکاپي ها تنها هستند و اصولا فقط در هنگام جفت گيري با هم هستند.اظهارعشق و مراسم جفت گيري آنها فقط در اسارت و باغ وحشها مشاهده شده است.دو شريک(نرو ماده) جفت گيري را با دويدن در کنار هم، بوکشيدن هم و ليسيدن هم آغاز مي شود و سرانجام نر سلطه گريش را با دراز کردن گردن و بالا انداختن سر و ضربه به زمين ثابت مي کند. بعد از جفت گيري نرو ماده از هم جدا مي شوند و ماده براي گذراندن دوره بارداري و زايمان به انزوا درجنگلهاي انبوه مي روند. دوره بارداري ۴۴۰ روز است و در پايان دوره ۱ بچه بدنيا مي آيد. اوکاپي هاي تازه به دنيا آمده در هنگام تولد ۱۴ تا ۳۰ کيلوگرم هستند.آنها در هنگان تولد داراي استقلال هستند و بعد از يک مراقبت ۳۰ دقيقه اي قادر به ايستادن روي پاهاي خود هستند. بچه ها ۱ تا ۲ روز اول زندگي خود را با مادر صرف مي کنند و با مادر به کاوش و شناخت محيط اطراف مي پردازند.بعد از آن يک مکان مخفي و مناسب پيدا کرده و آن را به عنوان لانه خود بر مي گزينند. براي دو ماه آنها ۸۰% زمان خود را در آن لانه صرف مي کنند.اين رفتار پنهاني براي رشد سريعتر بچه و محافظت در مقابل شکارچيان مي باشد.در طول اين مرحله پنهان اوکاپي جوان پرستاري و ممارست مي شود و نسبتا کم مدفوع مي کند.اين استراتژي کمک مي کند که آنها بوسيله شکارچيان شناسايي نشوند.پايان شير دهي در ۶ ماهگيست اگرچه ممکن است اوکاپي هاي جوان تا بيش از يکماهگي به شير خوردن ادامه دهند.در نرها شاخها در يکساگي شروع به رشد مي کند و هر دو نروماده در حدود ۲ سالگي به بلوغ جنسي و در ۴ تا ۵ ساگلي به رشد کامل مي رسند. عمر اوکاپي ها در اسارت ۳۰ سال گزارش شده آمار در حيات وحش آماري در دسترس نيست.
اوکاپيها يا تنها يا به صورت زوج مادر- فرزند هستند.آنها در قلمروشان همپوشاني مساوي دارند و نوعا در فاصله حدود ۶۰ متري از هم هستند. اگرچه آنها حيواناتي اجتماعي نيستند اما همديگر رو در حيات وحش تحمل مي کنند و ممکن است حتي در گرو ههاي کوچک به چرا بپردازند.نرها با ادرار قلمرو خود را نشانه گذاري مي کنند و همچنين هر دو نروماده با ماليدن گردنشان در درختان نشانه گذاري مي کنند.اوکاپي ها چندين رفتار پرخاشگرانه شامل لگد زدن و انداختن سر به بالا دارند.در اسارت حيوانات حاکم گردنشان را مستقيم نگه مي دارند و سر را بالاتر از زيردستان نگه مي دارند.در اصل جاي سر و گردن علامت واضح اطاعت است.به علاوه تميز کردن اجتماعي و رفتار هاي بازي در جوانان و نو جوانان مشترک بنظر مي رسد.روابط صوتي در بسياري در تعاملات و ارتباطات اجتماعي اسارت شامل اتصال مادروفرزند، فريادهاي درماندگي و رفتارهاي عاشقانه بسيار مهم است.
اوکاپي ها حيواناتي روز فعالند و اصولا از برگ ها، جوانه ها،شکوفه ها و بيشتر از ۱۰۰ گونه مختلف از گياهان جنگلي تغذيه مي کنند. بسياري از گونه هاي گياهي که توسط اوکاپي ها استفاده مي شود بوسيله انسانها سمي شناخته شده است.بعلاوه اوکاپي ها از سبزه ها، ميوه ها، سرخس ها و قارچ ها هم تغذيه مي کنند. آزمايشات مدفوع اوکاپي ها آشکار مي کند که آنها از ذغال چوب درختاني که بوسيله رعد و برق سوخته اند نيز استفاده مي کنند.
اين حيوان در ليست IUCN درليست Lower Risk – Near Threatened است.

دانلود نسخه PDF - اوکاپي