up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله اوصاف ايمان PDF
QR code - اوصاف ايمان

اوصاف ايمان

راز ايمان ابراهيم خليل (ع)

شهواژه کتاب «ترس و لرز» اثر سورن کي يرکگارد فيلسوف دانمارکي (۵۵ ۱۸۱۳)، «ايمان» است يعني بالاترين مرتبه اگزيستانس يا هست بودن.اما حقيقت ايمان چيست و چه اوصافي دارد؟ کي يرکگارد در «ترس و لرز» به دنبال يافتن پاسخ اين سؤال به سراغ ابراهيم(ع) که به عقيده او شهسوار(شواليه) و پدر ايمان است مي رود. کي يرکگارد «ترس و لرز» را بهترين کتاب خود مي دانست و معتقد بود که اين کتاب براي جاودانه کردن نامش کافي است. به قول ژان وال مفهوم ايمان به گونه اي که در «ترس و لرز» بسط داده شده در ديگر آثار کي يرکگارد که به او لقب پاسکال پروتستان را مي دهد باز يافته نمي شود به استثناي «تکرار» که در همان زمان نوشته شد و لذا در اين کتاب کي يرکگارد احوال ابراهيم(ع) را توصيف مي کند.
ابراهيم(ع) مأمور مي شود که فرزندش را قرباني کند، فرزندي که آن همه انتظارش را کشيد.پسري که تنها تمناي يک زندگي سرشار از وفاداري نسبت به خداوند است. يعقوب(ع) دوازده پسر داشت که يکي از آنان را دوست مي داشت، اما ابراهيم(ع) يک پسر داشت پسري که دردانه او بود.او را دوست دارد و او را هنگامي که بايد قرباني اش کند بيشتر دوست دارد و خود اوست که بايد او را بکشد.از اين رو عرصه، عرصه امتحان و ابتلا و انتخاب و تقابل است. تقابل شريعت و طريقت، درون و برون، قتل يا عملي خداپسندانه، يا اين يا آن؟ و در انتخاب است که حيرت ظهور پيدا مي کند وترس و لرز به وجود مي آيد. چرا که هر انتخابي اضطرابي به دنبال خود دارد و لحظه انتخاب، لحظه مرگ و زندگي است.
اوصاف ايمان
۱) ايمان مستلزم سکوت است: زيرا هيچ کس قادر به فهم انسان يکه و تنها نيست؛ابراهيم(ع) در اين حال چيزي براي گفتن ندارد و بايد به تنهايي راه سخت پارادوکس را طي کند. در ايمان سکوت و خاموشي نهفته است.«پس ابراهيم خاموش ماند . او نه با سارا سخن گفت نه با العاذر و نه با اسحاق. او اين سه مقام اخلاقي را ناديده گرفت زيرا امر اخلاقي براي او بياني عالي تر از زندگي خانوادگي داشت»
او نمي تواند به هيچ زبان بشري سخن بگويد حتي اگر همه زبان هاي زمين را مي دانست. حتي اگر عزيزانش نيز آنها را مي فهميدند باز نمي توانست سخن بگويد. او با زبان الهي سخن مي گويد. او «با زبان ها سخن مي گويد».
۲) ايمان امري پارادوکسيکال (فرا کيشي) است: doxa يعني کيش و ظاهر ديانت و para به معناي فرا است. پس paradoxical يعني فرا کيشي و خلاف عادت.لذا تفکر doxical يعني تفکر کيشمدارانه، نقطه مقابل دينداري است زيرا در نظر کي يرکگارد ايمان وراي عقل و شريعت است و «ايمان دقيقاً از همان جايي آغاز مي شود که عقل پايان مي يابد». ايمان يعني به صليب آويختگي عقل.
۳) ايمان شور اعظم است: ايمان يک شور است. شور اين عنصر اصالتاً انساني که هيچ نسلي هرگز نمي تواند آن را از نسل ديگر بياموزد. اساساً هر حرکت نامتناهي با شور تصديق مي شود؛ حتي براي انجام حرکت اصيل سقراطي يعني حرکت تجاهل (irony) شور لازم است و شور يعني جهشي خجسته به درون ابديت. ايمان شور اعظم در انسان است و شور اعظم آن است که ناممکن را انتظار مي کشد.
۴) ايمان امري انفسي (subjective) است نه آفاقي(objective): به لطف ايمان درون از برون برتر است. مراد از انفسي بودن رجوع به جان و نفس آدمي است و مراد از آفاقي بودن يعني رجوع به جهان خارج. لذا مرجع حقيقت انسان است نه عالم خارج.ايمان امري انفسي است و هر کس خود را بشناسد خدا را شناخته است.(من عرف نفسه عرف ربه).
۵) ايمان متضمن زمان است: ابراهيم(ع) هفتاد سال در انتظار پسرش زندگي کرد و سفر پر اضطرابش به سوي کوه موريه که بايد فرزند را در آنجا قرباني مي کرد سه روز به درازا کشيد. لذا ايمان نسبتي دو ظرفيتي و چند ظرفيتي با زمان دارد. ايمان مستلزم زمان است زيرا ايمان وجود ندارد مگر اينکه رويدادي تاريخي در کار بوده باشد. به علاوه خود ايمان نيز رويدادي تاريخي است. ايمان هميشه نبوده و اگر هميشه بوده باشد حلولي خواهد بود و ديگر ايمان نيست. دون ژوان چون تغيير نمي کند هيچ چيز به دست نمي آورد. آن کس که تبدل مي يابد مي تواند همه چيز را باز يابد زيرا هست بودن همان شدن، گرديدن و صيرورت متفکر است.
۶) ايمان با انتخاب ميسر است: به نظر کي يرکگارد در «هست بودن»، انسان در برابر شقوق متضاد قرار مي گيرد که از رفع آنها و گريز آنها ناتوان است. هر گاه امري را بر مي گزينيم در واقع چگونگي خود را انتخاب مي کنيم و «چه بودن» خود را و انتخاب چه بودن خود در واقع عين تعريف اختيار و آزادي است. مهمترين فصل انسان انتخاب و اختيار است. اين يا آن را انتخاب کردن و انتخاب اين يا آن در واقع انتخاب خود است. در اينجا است که ترس و لرز و اضطراب و ترس آگاهي براي من به وجود مي آيد چرا که ترس آگاهي با اختيار و آزادي ارتباط دارد و سرگيجه و حيرت وجدان در قبال اين کنم يا آن کنم هاي خود است.
۷) ايمان چيزي ساکن نيست: در ايمان جهشي دو گانه وجود دارد که کي يرکگارد از آن به «ديالکتيک ايمان» تعبير مي کند. در ايمان دو حرکت وجود دارد : حرکت ترک و حرکت طلب. از يک طرف ابراهيم(ع) با آماده کردن اسماعيل(ع) جهت قرباني شدن و هدايت او به جانب قربانگاه و تيغ بر کشيدن از فرزند خود چشم پوشيده است و اين چشم پوشي با تسليم و رضا مترادف است. لذا ترک با تسليم و رضا ملازمه دارد، اما حرکت دوم طلب است چرا که ابراهيم(ع) باور داشت که اسماعيل(ع) به او بازگردانيده مي شود.با ايمان من از هيچ چيز دست نمي کشم بر عکس همه چيز را به دست مي آورم. با ايمان، ابراهيم(ع) از اسماعيل(ع) دست نکشيد بلکه او را به دست آورد. حرکت ترک شرط لازم ايمان است اما شرط کافي نيست. شرط کافي ايمان حرکت طلب است که به لطف ايمان به محال ميسر مي شود.
۸) ايمان مبتني بر محال است: با ايمان هر ناممکني ممکن است . در نظر کي يرکگارد محال امري بي معني نيست بلکه بر عکس اين محال است که به ما بر خلاف عقل و منطق حقيقت را افاده مي کند. محال معناي حق است اگرچه مفهوماً باطل است. ابراهيم ممکن بودن محال را باور داشت و اساساً ايمان همين است.

جاي بسي خوشبختي است که امروز توجه بسياري از مسئولين و دست اندرکاران جوامع بشري به سلامت و شادابي زن به عنوان محور اصلي واحد خانواده جلب شده است و چنان ...

گاهي اوقات ديده مي شود وقتي پرده اي را با چسب به ديوار مي چسبانيم ، بعد از گرم شدن هوا چسب ها شل مي شود و پايين مي افتد . ايمان نيز به همين شکل است ،ا ...

پس از زايمان ماهيچه‌ هاي شكم كاملا شل مي‌شوند و پوست اضافي زيادي باقي مي‌ماند.برخي زنان با اين كه وزنشان متناسب مي‌شود و تقريبا به وزن پيش از بارداري ...

اغلب اين سوال مطرح است که آيا زايمان طبيعي بهتر است يا سزارين؟ فاکتورهاي متعددي را در تعيين نحوه ي تولد نوزاد بايد در نظر گرفت ولي به طور کلي چنانچه م ...

سعادت همان بهشتي است که همه ي انسان ها در جستجوي آنند. از آن فيلسوف گرفته در اوج تفکرات و تخيلاتش تا آن فرد ساده لوح عامي در عين سادگي و بي آلايشي اش، ...

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ خدا اوضاع و احوال هيچ ملتي را دگرگون نمي‌گرداند، تا آن که اوضاع و احو ...

حسد عبارت است از تمنّا و آرزوي زوال امتياز و نعمتي از شخصي (برادر يا خواهر ديني) که حق مسلم و صلاح آن شخص باشد ولي اگر تمنّاي زوال نعمت از آن شخص را ن ...

با نماز بيني شيطان را به خاک بماليد در اهميت و ارزش نماز سخن زياد گفته شده به طوري که در روايات از بزرگان ديني داريم که فرمودند نخستين چيزي که بنده بر ...

دانلود نسخه PDF - اوصاف ايمان