up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله اورانيوم PDF
QR code - اورانيوم

اورانيوم

در ميان عموم مردم ، همين که صحبت از اورانيوم به ميان مي آيد، بلافاصله بمب اتمي و سلاحهاي کشتار جمعي ، که امروزه سخن روز محافل سياسي و مطبوعاتي است، در اذهان تداعي مي شود. اما بهتر است به اين مطلب فکر کنيم که آيا اورانيوم و اصولا عناصر راديواکتيو ، عناصري نفرين شده هستند که جز مرگ و کشتار فوق العاده دردناک مردم ، هيچ نفع ديگري به حال بشريت ندارند؟
اصولا اگر چنين است، پس چرا دانشمندان در طول قرون و اعصار گذشته و حال تمام تلاش و کوشش خود را و بالاتر و باارزش تر از همه عمر و جواني خود را در اين راه صرف نمودند و چه بسا مانند ماري کوري و ديگران در اثر همين تشعشعات راديواکتيو جان خود را از دست دادند.
آيا ارزش دارد افرادي تمام عمر خود را در راه چيزي سپري کنند که عامل از بين برنده نسل او و افراد ديگر است؟ آنچه در اين مقاله بيان مي گردد، شرح کوتاه و مختصري است از خدمتي که اورانيوم ، اين عنصر طبيعي براي بشريت و آسايش و راحتي او انجام داده است. همچنين به استفاده هاي نادرست و غلط از اين منبع سرشار انرژي نيز نگاه کوتاهي خواهيم داشت.
● نيروگاه هسته اي
پر واضح است که منابع انرژي الکتريکي که بشر از آنها براي توليد برق مصرفي خود استفاده مي کند، سدهاي آبي ، پيل هاي شيميايي و موارد ديگر است. اما همه اين منابع انرژي با وجود اينکه تقريبا کم هزينه هستند، اما داراي معايب زيادي هستند. اول اينکه مقدار انرژي الکتريکي حاصل از اين منابع کم است، همچنين در مناطقي که از نظر آب در محروميت هستند، تقريبا توليد برق از طريق احداث سد غير ممکن است. همچنين براي توليد برق به اين روشها ، نياز به سوختهاي شيميايي که جزو منابع تجديدناپذير انرژي محسوب مي شوند، وجود دارد.
بنابراين بهترين گزينه براي توليد انرژي الکتريکي کافي ، استفاده از انرژي هسته اي است. انرژي هسته اي داراي بازده فوق العاده زيادي نسبت به منابع ديگر انرژي برق مي باشد. مشکل عمده فقط در تهيه تجهيزات و دستگاههاي لازم براي غني سازي اورانيوم و استفاده از آن براي توليد برق است و امروزه اين تکنولوژي بيشتر در اختيار کشورهاي صنعتي قرار دارد.
تقريبا در تمام سيستمهاي توليد توان هسته اي موجود ، راکتور هسته اي منبع گرما براي به کار انداختن توربينهاي بخار است. اين توربينها مولدهاي الکتريکي را درست به همان صورت به حرکت در مي آورند که نيروگاههاي نفت سوز يا ذغال سوز عمل مي کنند. در يک نيروگاه هسته اي معمولي ماده شکافت پذير به جاي ذغال سنگ يا نفت به کار مي رود و بنابراين يک منبع جديد انرژي به صورت الکتريسيته فراهم مي آورد.
● کاربردهاي ديگر
کاربرد اورانيوم و تشعشعات راديواکتيو تنها به توليد انرژي الکتريکي خلاصه نمي گردد. به عنوان مثال ، در کشاورزي براي خشک کردن و بسته بندي ميوه ها از آن استفاده مي گردد. همچنين در پزشکي ، صنعت و موارد ديگر نيز کاربرد دارد. بنابراين همانگونه که اشاره شد، اورانيوم عنصري زشت و بي ارزش نيست که فقط وسيله اي براي کشتار مردم باشد.
اورانيوم آلت دست قدرتهاي بزرگ
امروزه بحث استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و مساله ساخت و تکثير سلاحهاي هسته اي و کشتار جمعي به عنوان سخن روز خوراک محافل مطبوعاتي جهان شده است و قدرتهاي بزرگ نظير آمريکا از اين وسيله به عنوان حربه اي براي حمله به کشورهاي ديگر استفاده مي کنند. به عنوان مثال همه مردم دنيا مي دانند که از چندي پيش چنين ادعا مي شد که کشور عراق داراي سلاحهاي کشتار جمعي و تکنولوژي غني سازي اورانيوم است و همين امر بهانه اي شد تا به اين کشور حمله نظامي شود و بسياري از مردم بي دفاع اين کشور کشته شدند، در صورتي که هنوز هم که هنوز است، هيچ ردي از اين سلاحها در اين کشور پيدا نشده است.
نمونه بارز اين مساله کشورمان ايران است که چقدر مورد اتهام قرار مي گيرد و با وجود اينکه هر ساله بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي از آن بازديد کرده و صلح آميز بودن آن را تاييد مي کنند، ولي هر از چند گاهي اين مطلب در سرتيتر روزنامه هاي غربي قرار مي گيرد که ايران در پي دست يافتن به تکنولوژي سلاحهاي اتمي است.
اورانيوم در خدمت نابودي نسل بشر
قدرتهاي بزرگ و کشورهاي پيشرفته دنيا با اينکه در استفاده درست از اورانيوم براي خدمت به مردم خود سرمايه گذاري مي کنند، اما همواره از قدرت فوق العاده تخريبي و کشتار آن نيز غافل نيستند و تقريبا در جهت استفاده منفي از اين عنصر طبيعي نيز گام بر مي دارند. هرچند استفاده منفي و نادرست از اورانيوم عواقب بسيار دردناکي مانند حادثه هيروشيما و ناکازاکي برجاي مي گذارد، ولي بازهم هيچ حرکتي در جهت جلوگيري از اين کار صورت نمي گيرد.
درست است که ظاهرا سازمانهاي بين المللي مانند آژانس بين المللي انرژي اتمي و توافقنامه هاي بين المللي مانند معاهده منع توليد و تکثير سلاحهاي کشتار جمعي بوجود آمده است، اما گويي تمام اين موارد براي کشورهاي ديگر است و قدرتهاي بزرگ و حاميان آنها از تمام اين موارد مستثني هستند.

اورانيوم يکي از عنصرهاي شميايي است که عدد اتمي آن ۹۲ و نشانه آن U است و در جدول تناوبي جزو آکتنيدها قرار مي گيرد. ايزوتوپ ۲۳۵U آن در نيروگاه هاي هسته ...

● اورانيوم يکي از چگالترين فلزات راديو اکتيو است که در طبيعت يافت مي شود. اين فلز در بسياري از قسمتهاي دنيا در صخره ها، خاک و حتي اعماق دريا و اقيانوس ...

اورانيوم يکي از عنصرهاي شميايي است که عدد اتمي آن ۹۲ و نشانه آن U است و در جدول تناوبي جزو آکتنيدها قرار مي‌گيرد. ايزوتوپ ‎۲۳۵U آن در نيروگاه‌هاي هسته ...

اورانيوم يکي از عنصرهاي شميايي است که عدد اتمي آن ۹۲ و نشانه آن U است و در جدول تناوبي جزو آکتنيدها قرار مي‌گيرد. ايزوتوپ ‎۲۳۵U آن در نيروگاه‌هاي هسته ...

اورانيوم فلزي راديواكتيو و پرتوزاست كه در سراسر پوسته سخت زمين موجود است. اين فلز حدوداً ۵۰۰ بار از طلا فراوان تر و به اندازه قوطي حلبي معمولي و عادي ...

نيروگاه اتمي در واقع يک بمب اتمي است که به کمک ميله هاي مهارکننده و خروج دماي دروني بوسيله مواد ‏خنک کننده مثل آب و گاز ، تحت کنترل در آمده است. اگر ر ...

اين روزها يکي از واژه هايي که در ارتباط با مباحث انرژي هسته اي، به طور مکرر شنيده مي شود دستگا ه هاي «سانتريفوژ» است.در مطلبي که از پي مي آيد، مولف کو ...

نيروگاه اتمي بررسي شده در اين مقاله داراي ۲ رآكتور است كه ضخامت جداره فولادي هريك۲۰ سانتيمتر، قطر۴ ۸ و ارتفاع آنها۱۲ ۸ متر است. اين راكتورها درون سيلو ...

دانلود نسخه PDF - اورانيوم