up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله اوتيسم PDF
QR code - اوتيسم

اوتيسم

بچه هاي مبتلا به بيماري اوتيسم که در فارسي به آن «در خود فرورفتگي» گفته مي شود، معمولا در دنياي خودشان فرو مي روند و با دنياي بيرون زياد ارتباط ندارند. آنها دچار اختلالات شديد رواني همراه با تاخير و انحراف در فرآيند رشد هستند و تماس عاطفي شان با دنياي بيرون قطع مي شود. درباره اين بيماري با دکتر شکوفه رادفر، فوق تخصص روان پزشکي کودکان، به گفتگو نشسته ايم.
▪ آيا آمار دقيقي از تعداد بچه هاي مبتلا به اوتيسم در ايران داريم؟
خير. آمار دقيقي در ايران وجود ندارد. آمارها عموما آمارهاي جهاني هستند و ما به اين آمارهاي جهاني دسترسي داريم. اما به طور کلي گفته مي شود که در دنيا از ميان هر ۱۰ هزار کودک زير ۱۲ سال، ۲ تا ۵ کودک مبتلا به اوتيسم هستند. از طرفي اگر بخواهيم طيفي از علايم اوتيسم را در نظر بگيريم که همراه با برخي مشکلات عقب افتادگي نام گذاري واحدي دارند، شيوع اين آمار به ۲۰ کودک در هر ۱۰ هزار کودک هم مي رسد.
▪ در دختربچه ها بيشتر ديده مي شود يا در پسربچه ها؟
اوتيسم خردسالي، معمولا در پسرها ۳ تا ۵ برابر بيشتر از دختران است. اما مانند همه بيماري هاي روان پزشکي اطفال، وقتي در يک جنس شيوع کمتر است، اگر بيماري ايجاد شود، شدت بيشتر مي شود. در پسرها شايع تر است ولي اگر در دخترها ديده شود، شدت بيشتر خواهد بود و معمولا احتمال شيوع مسايل شناختي در آنها بيشتر است.
▪ عوامل مستعدکننده اش چه هستند؟
عف ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


اختلال فراگير رشد، عبارتي است که در حال حاضر براي اشاره به مشکلات روان شناختي شديد که در طفوليت ظاهر مي شود، بکار مي رود. اختلالات فراگير رشد، در بردا ...

با نزديک شدن به پايان سال ۲۰۰۹، نشريه ها و رسانه هاي مختلف شروع به معرفي بهترين، برجسته ترين حوادث و رخدادهاي سال يا بدترين آنها مي کنند. «تايم» هم به ...

● استئونکروز آرواره ضمن درمان با بيس فسفونيت ها، احتمالا به ندرت BRONJ بروز مي کند ولي ميزان بروز واقعي اين مورد آشکار نمي باشد. در حال حاضر، بيماران ...

● تعريف: به معناي نقص هوشي در اوئل زندگي در مقابل دمانس مي باشد که با محدود شدن عملکرد اجتمائي همراه است. با اقدامات آموزشي و اجتمائي مي توان يک زندگي ...

● در خميازه چه اتفاقي مي افتد؟ خميازه يک بازتاب غيرارادي عصبي است که در آن، ابتدا به طور هم زمان وارد کردن هوا به درون ريه ها و کشيده شدن پرده گوش رخ ...